slovnik

Veľká vzbura

Velka_vzburaO stave nášho sveta a ako ho zmeniť cez praktickú spiritualitu

Náš svet potrebuje skutočnú zmenu, vnútornú zmenu. Táto kniha ukazuje cestu.

"Hneď ako človek objaví skutočnú príčinu svojho trápenia a biedy, tak je jasné, že sa s tým dá niečo robiť ..." - Samael Aun Weor

Priali by ste si lepší svet a lepší život? Túžite po skutočnom šťastí? Je možné sa povzniesť nad utrpenie, ak človek pozná:

Kniha vysvetľuje a objasňuje spoločnú múdrosť všetkých svetových náboženstiev a duchovných tradícií. Avšak zmena nenastane vďaka názorom a teóriám. Skutočná zmena vychádza zo znalosti seba samého - čiže z gnózy. Veľká vzbura vysvetľuje, ako všetky svetové problémy ako vojny, znečistenie, zločin aj nedostatok jedla majú svoj pôvod v nás samých. Tým, že zmeníme sami seba, zmeníme aj svet okolo nás. Toto je spoločný základ všetkých veľkých duchovných tradícií nášho sveta. Tým, že budeme lepší ľudia, tak aj svet bude lepším miestom pre život.

Pôvodne vydané v španielčine ako "La Gran Rebelion" (1975)

Preložené z anglického vydania "Great Rebellion" (2009) od vydavateľstva Glorian

 1. Život
 2. Krutá realita
 3. Šťastie
 4. Sloboda
 5. Zákon kyvadla
 6. Predstava a skutočnosť
 7. Dialektika vedomia
 8. Vedecký žargón
 9. Antikrist
 10. Psychologické "ja"
 11. Temnota
 12. Tri mysle
 13. Práca s pamäťou
 14. Tvorivé pochopenie
 15. Kundaliní
 16. Intelektuálne normy
 17. Vedomie ako nôž
 18. Psychická krajina
 19. Drogy
 20. Duchovný nepokoj
 21. Meditácia
 22. Zákon návratu
 23. Vnútorný Kristus
 24. Kristova práca
 25. Náročná cesta
 26. Traja zradcovia
 27. Príčinné "ja"
 28. Supermuž
 29. Svätý grál

Tu si môžete zadarmo stiahnuť túto knihu "Veľká vzbura" v elektronickej podobe (e-kniha), buď vo formáte pdf alebo epub. Formát epub podporuje väčšina čítačiek. Pre čítanie epub na počítači si môžete stiahnuť program ako je napríklad Calibre.

Velka vzburastiahnuť pdf, stiahnuť epub, stiahnuť mobi