slovnik

Revolučná psychológia

Revolucna psychologiaGnóza, sebapozorovanie a ezoterická psychológia.

Jedna z posledných kníh napísaná Samaelom Aun Weorom je „Revolučná psychológia“ – táto kniha zlučuje celoživotnú prácu, ktorá vyjadruje krásu a teror psychologickej revolúcie t.j. pravú podstatu cesty duchovnej regenerácie.  

Tak ako má Budha svoju Dhammapadu a Ježiš svoju Kázeň na hore, rovnako tak Samael Aun Weor má svoju Revolučnú psychológiu.  Táto neodmysliteľná rozprava je jedným z najpodstatnejších zdrojov pre pochopenie mnohých detailov psychologickej práce. Bez jednoznačného a úplného pochopenia ezoterickej psychológie nedokážeme postúpiť v práci Sebauvedomenia Bytia. 

„Všetko, každá udalosť, ktorá sa nám stane na tomto svete, je len odrazom toho, čo si nosíme vo vnútri. Oprávnene a vážne tvrdíme, že ‚vonkajší svet je odrazom vnútorného‘. Keď sa niekto zmení vnútri a takáto zmena je radikálna, potom sa zmení aj jeho život a vonkajšie udalosti, ktoré ho v ňom stretávajú.“ – Samael Aun Weor

Pôvodne vydané v španielčine ako „Tratado de Psicologia Revolucionaria“ (1974)

Preložené z anglického vydania "Treatise of Revolutionary Psychology“ (2007) od vydavateľstva Glorian

 1. Úroveň Bytia
 2. Kúzelné schodisko
 3. Duševná vzbura
 4. Esencia
 5. Sebaobvinenie
 6. Život
 7. Vnútorný stav
 8. Pomýlené stavy
 9. Osobné udalosti
 10. Rôzne "ja"
 11. Milované ego
 12. Radikálna zmena
 13. Pozorovateľ a pozorovaný
 14. Negatívne myšlienky
 15. Individualita
 16. Kniha života
 17. Mechanické stvorenia
 18. Chlieb múdrosti
 19. Riadny hospodár
 20. Dva svety
 21. Sebapozorovanie
 22. Vnútorné hlasy
 23. Svet vzťahov
 24. Psychologická pesnička
 25. Zákon návratu a zákon opakovania
 26. Sebauvedomenie novorodenca
 27. Farizej a vyberač daní
 28. Sila vôle
 29. Poprava
 30. Trvalé centrum príťažlivosti
 31. Gnostická ezoterická práca
 32. Modlitba pri práci na sebe samom

Tu si môžete zadarmo stiahnuť túto knihu "Revolučná psychológia" v elektronickej podobe (e-kniha), buď vo formáte pdf alebo epub. Formát epub podporuje väčšina čítačiek. Pre čítanie epub na počítači si môžete stiahnuť program ako je napríklad Calibre.

Revolucna_psychologiastiahnuť pdf, stiahnuť epub, stiahnuť mobi