slovnik

Techniky pre slobodných mužov a žien

bozia matkaSexualita je dôležitou súčasťou človeka- či už je v partnerskom vzťahu alebo nie. Vlastne je nemožné mať zdravý sexuálny vzťah s druhou osobou, kým nemá človek zdravý sexuálny vzťah so svojim vlastným telom. Nehľadiac na to v akej životnej situácii sa nachádzame, náš sexuálny zážitok môžeme zlepšiť tým, že začneme tam, kde sme teraz.

Učeníci/čky, ktorí/é sú slobodní/né, môžu dosiahnuť ohromnú realizáciu s obrovskou silou obety. Sexuálna abstinencia je obrovskou obetou. – Samael Aun Weor, Igneous Rose (Ohnivá Ruža)

Predtým ako použijeme tieto cvičenia, je dôležité pochopiť ich správny kontext a použitie. Odporúčame aby ste najprv rozjímali nad Začíname článkami a možno si vybrali niekoľko kníh na čítanie. (poznámka prekladateľa- zatiaľ nie sú preložené žiadne z jeho kníh). Týmto spôsobom keď budete pracovať s praktickými cvičeniami, budete dosahovať lepších výsledkov.

Existuje mnoho praktických nástrojov, ktoré môžu použiť tí, ktorí sú slobodní na transformáciu svojich sexuálnych energií pozitívnym spôsobom. Každá osoba reaguje na každé cvičenie inak a experimentovanie odhalí to, ktoré je najefektívnejšie v danej fáze vývoja.

V prvom rade slobodné ženy a muži sa naučia ako používať predstavivosť a silu vôle na využitie svojich sexuálnych síl pozitívne. Cvičenia ako meditácia, vokalizácia posvätných zvukov (modlitby a mantry), a dýchacie cvičenia (pránájáma) sú najsilnejšie. Slobodné ženy a muži môžu tieto denné cvičenia doplniť o ďalšie užitočné aktivity.

Sexuálne energie môžu byť takisto transmutované s estetickým zmyslom, s láskou ku klasickej hudbe, k sochárstvu a s dlhými prechádzkami, atď.

Slobodné ženy a muži učeníci, ktorí nechcú mať žiadne sexuálne problémy, musia byť absolútne čistí v myšlienkach, slovách a v činnostiach. – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná / Zasväcovacia Cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

Tu uvádzame celý rad techník, na podporu vo vašom úsilí transformovať sexuálne energie, na silu pre seba-transformáciu.

  1. Jednoduchá Pránájáma
  2. Kristická Egyptská Pránájáma
  3. Ham-Sah Pránájáma
  4. Runa Os