slovnik

Kristická Egyptská Pránájáma

Poznámka editora: na objasnenie pokynov uvedených nižšie, sme cvičenie Kristickej Egyptskej Pránájámy rozdelili do dvoch častí: jedna pre mužov a druhá pre ženy. I keď pôvodne v Žltej Knihe (The Yellow Book) uvedené ako jedno cvičenie s malou poznámkou pre ženy, aby túto techniku obrátili, toto u študentov vyvolalo veľký zmätok. A preto v nasledujúcom texte bolo toto cvičenie napísané presne tak, ako sa vyžaduje pre každé pohlavie zvlášť. Inak tento text zostáva tak, ako bol pôvodne napísaný.

Prána je Veľký Dych. Je Kozmickým Kristom. Prána je život, ktorý búši v každom atóme, tak ako búši v každom slnku.

Oheň horí kvôli Práne. Voda tečie kvôli Práne. Vietor fúka kvôli Práne. Slnko existuje kvôli Práne; život, ktorý máme je Pránou. Nič vo Vesmíre nemôže existovať bez Prány.

Bez Prány je nemožné, aby sa zrodil najnepatrnejší hmyz alebo rozkvitla najmenšia kvetinka. Prána sa nachádza v potrave, ktorú jeme, vo vzduchu, ktorý dýchame a vo vode, ktorú pijeme, Prána existuje vo všetkom.

Keď je semenná energia prečistená a úplne transformovaná (premenená), tak nervovému systému je poskytnutý najbohatší typ Prány. Táto bohatá Prána je vložená vo vnútri mozgu vo forme čistej Kristickej energie, Víno Svetla.

Úzky vzťah existuje medzi mysľou, Pránou a semenom. Ovládaním semennej energie so silou vôle, môžeme získať nadvládu nad mysľou a Pránou.

Tí ľudia, ktorí rozlievajú semeno, nemôžu nikdy získať kontrolku nad svojou mysľou, a nie to ešte Pránou. Ich snaha získať kontrolu nad svojou mysľou a Pránou nepochybne zlyhá.

Ľudia, ktorí získajú sexuálnu kontrolu, taktiež získajú kontrolu nad svojou mysľou a kontrolu nad svojou Pránou. Tieto typy ľudských bytostí dosiahnu pravé oslobodenie. Tieto typy ľudských bytostí získajú Elixír Večného Života.

Všetky tie nesmrteľné bytosti, ktoré žijú s Božským Kristom Babajim, Indickým Jogínom, si uchovávajú svoje telá po tisícky rokov. Smrť im nemôže nič urobiť. Tieto bytosti dosiahli najvyššiu cudnosť. Toto je spôsob, akým dosiahli kontrolu nad mysľou a Pránou.

Prána je univerzálna energia; je to život, svetlo a radosť.

Hlavným cieľom cvičenia Pránájámy je zjednotenie solárnych atómov a lunárnych atómov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri semenného systému a následne prebudenie Kundaliní.

Ezoterické cvičenie Pránájámy pre mužov

1. Učeník sa posadí na stoličku alebo na zem so svojou tvárou smerujúcou smerom na Východ.

2. Učeník sa s úplnou oddanosťou a úprimnosťou modlí k svojej Božej Matke, prosiac ju, aby ho prebudila, aby prebudila jeho Kundaliní.

3.  Hrudník, krk a hlava by mali byť vo vodorovnej alebo zvislej línii. Nenakláňajte sa dopredu, dozadu alebo na stranu. Dlane rúk by mali odpočívať na vašich nohách vo veľmi prirodzenej polohe.

4. Myseľ učeníka by mala byť smerovaná k svojmu Najvnútornejšiemu, k svojej Božej Matke, milujúc ju, zbožňujúc ju.

5. Zavrite oči, aby vás záležitosti fyzického sveta nerozptyľovali.

6. Zakryte alebo zavrite svoju pravú nosnú dierku s palcom vašej pravej ruky. Mentálne vokalizujte mantru “TON.“ Súčasne sa pomaly nadychujte cez dutinu ľavej nosnej dierky.

7. Teraz, zavrite ľavú nosnú dierku s ukazovákom vašej pravej ruky. Zadržte dych. Mentálne pošlite Pránu to chrámu Efezu (Čakra nachádzajúca sa v kostrči, malá kostička v dolnom konci chrbtice), za účelom prebudenia Kundaliní a mentálne vyslovte “SA.“

8. Teraz pomaly vydýchnite z pravej nosnej dierky, mentálne vokalizujúc mantru “HAM.“

9. Teraz s ukazovákom zavrite ľavú nosnú dierku.

10. Vdýchnite život, Pránu cez pravú nosnú dierku, mentálne vokalizujúc mantru “TON.“ Zavrite obe nosné dierky s ukazovákom a palcom a zadržte dych. Mentálne vokalizujte mantru “RA.“ Pošlite Pránu do magnetického centra kostrče, aby ste prebudili Kundaliní.

11. Pomaly vydýchnite cez ľavú nosnú dierku, mentálne vokalizujúc mantru “HAM.“

12. Toto predstavuje jednu kompletnú Pránájámu.

13. Tento celý proces zopakujte 6 krát (dvakrát denne, za súmraku a za úsvitu).

14. Oddaný stúpenec si kľakne za zem.

15. Keď je na zemi, dá si dlane na podlahu, aby palce obidvoch rúk boli spolu.

16. Ležiaci na zemi tvárou k zemi, s telom nakloneným dopredu, s hlavou smerujúcou na Východ a naplnený najväčšou úctou, si potom na ruky položí čelo, Egyptský štýl.

17. Ďalej oddaný stúpenec so svojim mohutne tvorivým slovom vokalizuje mantru “RA,“ mantra Egypťanov. Táto mantra “RA“ sa vokalizuje predlžovaním zvuku svojich dvoch písmen, a to nasledovne: RrrrrrrrrrrrrrrrrAaaaaaaaaaaa. Túto mantru vokalizujte sedem krát.

Ezoterické cvičenie Pránájámy pre ženy

Poznámka editora: Majster Samael v iných prednáškach vysvetľuje, že ženy by nemali praktizovať transmutačné cvičenia, keď majú menštruáciu.

1. Učeníčka sa posadí na stoličku alebo na zem so svojou tvárou smerujúcou smerom na Východ.

2. Učeníčka sa s úplnou oddanosťou a úprimnosťou modlí k svojej Božej Matke, prosiac ju, aby ju prebudila, aby prebudila jej Kundaliní.

3. Hrudník, krk a hlava by mali byť vo vodorovnej alebo zvislej línii. Nenakláňajte sa dopredu, dozadu alebo na stranu. Dlane rúk by mali odpočívať na vašich nohách vo veľmi prirodzenej polohe.

4. Myseľ učeníčky by mala byť smerovaná k svojmu Najvnútornejšiemu, k svojej Božej Matke, milujúc ju, zbožňujúc ju.

5. Zavrite oči, aby vás záležitosti fyzického sveta nerozptyľovali.

6. Zakryte alebo zavrite svoju ľavú nosnú dierku s ukazovákom vašej pravej ruky. Mentálne vokalizujte mantru “TON.“ Súčasne sa pomaly nadychujte cez dutinu pravej nosnej dierky.

7. Teraz, zavrite pravú nosnú dierku s palcom vašej pravej ruky. Zadržte dych. Mentálne pošlite Pránu to chrámu Efezu (Čakra nachádzajúca sa v kostrči, malá kostička v dolnom konci chrbtice) za účelom prebudenia Kundaliní a mentálne vyslovte “SA.“

8. Teraz pomaly vydýchnite z ľavej nosnej dierky, mentálne vokalizujúc mantru “HAM.“

9. Teraz s palcom zavrite pravú nosnú dierku.

10. Vdýchnite život, Pránu cez ľavú nosnú dierku, mentálne vokalizujúc mantru “TON.“ Zavrite obe nosné dierky s ukazovákom a palcom a zadržte dych. Mentálne vokalizujte mantru “RA.“ Pošlite Pránu do magnetického centra kostrče, aby ste prebudili Kundaliní.

11. Pomaly vydýchnite cez pravú nosnú dierku, mentálne vokalizujúc mantru “HAM.“

12. Toto predstavuje jednu kompletnú Pránájámu.

13. Tento celý proces zopakujte 6 krát (dvakrát denne, za súmraku a za úsvitu).

14. Oddaná stúpenkyňa si kľakne za zem.

15. Keď je na zemi, dá si dlane na podlahu, aby palce obidvoch rúk boli spolu.

16. Ležiaca na zemi tvárou k zemi, s telom nakloneným dopredu, s hlavou smerujúcou na Východ a naplnená najväčšou úctou, si potom na ruky položí čelo, Egyptský štýl.

17. Ďalej oddaná stúpenkyňa so svojim mohutne tvorivým slovom vokalizuje mantru “RA,“ mantra Egypťanov. Táto mantra “RA“ sa vokalizuje predlžovaním zvuku svojich dvoch písmen, a to nasledovne: RrrrrrrrrrrrrrrrrAaaaaaaaaaaa. Túto mantru vokalizujte sedem krát.

Všetky predchádzajúce kroky sú súčasťou Egyptskej Pránájámy.

Mantra RA má silu rozvibrovať Kundaliní a čakry, výsledkom čoho je prebudenie spomínaných čakier.

Mantry Pránájámy sú, TON – SA – HAM; TON – RA – HAM. S touto Pránájámou môžeme prebudiť Kundaliní.

Pomocou Pránájámy môžeme vyjsť z temnoty a stať sa osvietenými. Pomocou tejto Pránájámy môžeme rozdrviť lenivosť a jednotvárnosť. 

Prána súvisí s mysľou. Myseľ je nástrojom/vozidlom sily vôle. Sila vôle musí poslúchať Veľkú Dušu Sveta. Naše vnútorné prostriedky/vozidlá musia byť ovládané Pránájámou.

Prána je život.

Pravá nosná dutina (nosná dierka) je solárna. Ľavá nosná dutina je lunárna. Dvaja svedkovia Knihy Zjavenia súvisia s nosnými dutinami. Títo dvaja svedkovia sú párom nervových vlákien. Semenníky (alebo u žien vaječníky) sú spojené s nosnými dutinami skrze tieto dve nervové vlákna. Môžeme povedať, že tieto dve vlákna začínajú v semenníkoch (alebo vaječníkoch). Dva semenníky sú dvoma oceánmi Života. Mojžiš našiel svojho Majstra medzi týmito dvoma oceánmi.

V tejto kapitole sme učili Egyptskú Pránájámu pre oddaných stúpencov západného sveta.

Tí, ktorí chcú prebudiť svoju Kundaliní, musia denne vytrvať v Pránájáme a sexuálnej mágii počas celého svojho života.

Izba na cvičenie Pránájámy nesmie byť vlhká, slabo vetraná alebo špinavá. Izba by mala byť čistá, uprataná a uhladená.

Pránájámu môžeme praktizovať na vidieku, v horách a na brehoch jazier, riek a morí. Pomocou Pránájámy transmutujeme sexuálnu energiu na Kristickú energiu.

S Pránájámou a sexuálnou mágiou prebudíme Kundaliní a čakry úplne.

Pránájáma je systém sexuálnej transmutácie pre slobodných mužov a slobodné ženy.

Vyňaté zo Žltej Knihy (The Yellow Book) napísanou Samaelom Aun Weorom