slovnik

Ham-Sah Pránájáma

Existuje mnoho rozmanitých systémov na transmutovanie semennej entity na sexuálnu energiu. Samozrejme najsilnejšia (Arkánum A.Z.F.), sa musí prevádzať medzi mužom a ženou – hovoríme konkrétne o Sahadža Maithune, sexuálnej joge, Bielej Tantre; inde podáme o tomto cvičení všetky detaily. Teraz, pre túto chvíľu vysvetlíme cvičenie, ktoré môže byť praktikované tými, ktorí sú slobodní, rovnako ako tými, ktorí sú zosobášení. Práve teraz vám poviem metódu; prosím, venujte pozornosť...

Pohodlne sa usaďte: východným spôsobom (s prekríženými nohami) alebo západným spôsobom (na pohodlnom kresle). Uvoľnite svoje telo, ako to robia deti.

Veľmi pomaly sa hlboko nadýchnite a predstavte si, že tá tvorivá energia stúpa cez semenné kanály hore do mozgu; mentálne vyslovujte mantru HAM, takto HAAAAAAAAAMM.

Vydýchnite, krátko a rýchlo, pri vyslovovaní nahlas mantry SAH: SAAAAAAAHH...

Nepochybne sa nadychujete nosom a vydychujete ústami. Kým sa nadychujete “mantralizujte“ posvätnú slabiku HAM (mentálne, keďže sa nadychujete nosom); ale pri vydychovaní môžete vysloviť slabiku SAH so zvukom.

Úžasný symbol, ktorý na Východe robí chaotické vody života úrodnými, je Ham-Sah, Tretí Logos.

Obyčajne, sexuálne vody prúdia z vnútra smerom von odstredivým spôsobom a to je dôvod, prečo existujú polúcie; keď máte sen, založený na Sexuálnom Centre, tak  dochádza k polúciám, k strate Posvätných Spermií alebo Semennej Tekutiny...

Ak človek usporiada svoj vitálny systém a namiesto uzmierenia odstredivého systému, použije dostredivý systém, čo znamená, ak človek prinúti sexuálne sily prúdiť z vonku do vnútra prostredníctvom transmutácie, vtedy tam nie sú žiadne polúcie, aj keď tam môžu byť erotické sny.

Človek potrebuje usporiadať svoje sexuálne sily, ak sa chce vyhnúť polúciám; tieto sily sú úzko spojené s jeho výživou, s pránou, so životom- to je zrejmé. Preto existuje hlboký vzťah medzi sexuálnymi silami a dýchaním, takže ak sú obe náležite skombinované a zharmonizované, tak zapríčiňujú fundamentálne zmeny vo fyzickej a psychologickej anatómii.

Na čom záleží je, aby sme prinútili sexuálne energie, aby znovu prúdili smerom dovnútra a smerom hore dostredivým spôsobom; iba takto je možné, vyprodukovať špecifickú zmenu v úrade a vo funkciách, ktoré tá sexuálna tvorivá sila môže plniť. Počas meditácie je potrebné si predstaviť túto tvorivú energiu v akcii, aby táto energia stúpala do mozgu rytmickým, prirodzeným spôsobom, prostredníctvom vokalizovania mantry HAM-SAH, nezabúdajúc synchronizovať vdychovania a vydychovania vzduchu v dokonalej koncentrácii, harmónii a rytme.     

Dovoľte nám dať jasne najavo, že vdychovanie musí byť hlbšie ako vydychovanie, jednoducho preto, že potrebujeme, aby tvorivá energia prúdila z vonku do vnútra; čo znamená, vydýchnutia musia byť kratšie ako nadýchnutia.

S týmto cvičením príde chvíľa, kedy bude celá energia prúdiť smerom dovnútra a smerom hore. Je zrejmé, že takto zorganizovaná tvorivá energia- dostredivým spôsobom- sa stane mimoriadnym nástrojom pre Esenciu, nástrojom k prebudeniu Vedomia.

Učím vás pravú Bielu Tantru; toto je cvičenie, používané Tantrickými Školami v Himalájach a v Hindustáne; toto je cvičenie, prostredníctvom ktorého môže človek dosiahnuť Extázu alebo Samádhi alebo akokoľvek to chcete nazývať.

Veľa toho bolo povedaného o Osvecujúcom Prázdnom Priestore a je jasné, že my si to sami môžeme zakúsiť. V práve v tom Prázdnom Priestore môžeme nájsť Prírodné Zákony také, aké sú samy o sebe a nie ako sa zdajú byť. V tomto fyzickom svete vidíme iba mechanizmus príčin a následkov, ale nepoznáme Prírodné Zákony samé o sebe, zatiaľ čo v Osvecujúcom Prázdnom Priestore ich dokážeme rozpoznať jednoduchým, prirodzeným spôsobom, jednoducho také aké sú.

Bolo nám povedané, že na vytvorenie prázdneho priestoru potrebujeme nasávacie čerpadlo; takéto čerpadlo máme v chrbtici, spolu s kanálikmi Idou a Pingalou, skrze ktoré tvorivá energia stúpa do mozgu. Takisto nám bolo povedané, že je potreba dynama; to máme v mozgu, spolu so silou vôle. Nakoniec v každej technike, musí samozrejme byť generátor, našťastie našim generátorom sú tvorivé orgány, sexuálna sila.

Tým, že máme systém a všetky prvky, môžeme vytvoriť Osvecujúci Prázdny Priestor; čerpadlo, dynamo a generátor sú prvkami, ktoré potrebujeme, aby sme v meditácii dosiahli Osvecujúci Prázdny Priestor. Iba skrze absolútny Prázdny Priestor môžeme poznať to, čo je skutočné.

V skutočnosti Osvecujúci Prázdny Priestor je vyvolaný, kvôli tvorivým energiám prúdiacim z vonku do vnútra, impregnujúc vedomie a nakoniec mu umožňujúc opustenie ega a tela. Vyňaté z ega ako keby z fľaše, v absencii ega a mimo fyzického tela, si vedomie nepochybne ide do Osvecujúceho Prázdneho Priestoru a prijíma Tao.

Z tohto dôvodu tvorivá energia v kombinácii s meditáciou slúži na prebudenie vedomia. Nepochybne táto tvorivá energia ťahá vedomie z ega von a priťahuje ho do pohltenia Osvecujúcim Prázdnym Priestorom.

Meditácia v kombinácii s Tantrou je ohromná. HAM-SAH je kľúčom...

Poznámka editora: Majster Samael v iných prednáškach vysvetľuje, že ženy by nemali praktizovať transmutačné cvičenia, keď majú menštruáciu.