slovnik

Štyri cesty alebo spôsoby oslobodenia / spásy

triumf of Krista

V týchto časoch konca počúvame v televízii, v rádiu a v rôznych iných médiách o spáse. Všetci sľubujú spásu a presne o tomto bude táto prednáška.

V prvom rade, keď začneme rozprávať o spáse, tak si musíme ujasniť a porozumieť, že o akú spásu sa jedná: spása čoho? Takže najskôr sa pokúsme porozumieť tejto spáse z hľadiska stromu života, na ktorom je peklo znázornené deviatimi nižšími sférami tiež známymi ako klipoth. My ako ľudia súvisíme práve s týmito deviatimi nižšími sférami „padnutého stromu“ klipoth. To znamená, že sme plní ega, defektov, nerestí a chýb. Ako už viete, naša duša,  vedomie, esencia, alebo to, čo jediné v nás má skutočnú hodnotu, je bohužiaľ uväznená vo všetkých týchto egách, ako sú hnev, sexuálna žiadostivosť, nenásytnosť, žiarlivosť, pýcha, lenivosť, obžerstvo ap. Toto je vlastne antikrist 666 o ktorom rozpráva Biblia. Takže tu sa teraz bavíme o spáse, ako byť spasený/oslobodený práve od tohto antikrista, ktorého si nosíme v sebe. Pretože tento antikrist, t.j. ego alebo naša zvieracia časť patrí do pekla. Patrí do nižších vrstiev planéty. A aby sme sa tejto zvieracej časti mohli zbaviť, aby sme mohli zlikvidovať ego, na to potrebujme vedieť spôsob, akým to urobiť.

V prípade, že toto ego nezlikvidujeme, naša cesta povedie do spomínaných deviatich nižších vrstiev pekelného sveta alebo akokoľvek to už chceme nazvať, pretože to je miesto, kde prebýva ego.

Takže všetci veľkí avatari, majstri alebo poslovia vyšších svetov prišli na túto planétu, aby učili spôsob, ako zlikvidovať ego. Ako sa zbaviť defektov, nerestí a chýb, aby sme mohli vstúpiť do vyšších svetov, do vyšších dimenzií prírody. Presne toto majster Ježiš v Biblii nazýva Kráľovstvom nebeským.

malkut - strom zivota - Kabala

Na tomto obrázku, máme sefiru malkut, čo znamená kráľovstvo. My sa nachádzame v tomto kráľovstve malkut, ktoré patrí do kabalistického sveta Assiah. Bohužiaľ prevažná väčšina pozemského kráľovstva súvisí so všetkými týmito entitami, ktoré nazývame démonmi alebo egami. Takže to je presne kráľovstvo Zeme.

No keď na túto planétu prišiel majster Ježiš spolu s ostatným veľkými majstrami, ich misiou bolo učiť, ako sa dostať von z tohto pozemského kráľovstva, a ako sa dostať do kráľovstva nebeského. Kráľovstvo nebeské alebo Nebo ako také, samozrejme znamená vyššie dimenzie Prírody o ktorých sa tu učíme, menovite: štvrtá dimenzia, piata dimenzia, šiesta dimenzia a siedma dimenzia. Nato, aby sme mohli vstúpiť do tohto Kráľovstva nebeského sa musíme znova narodiť. O tomto sa rozpráva v mnohých sektách kresťanstva. Mnoho ľudí sa domnieva, že znovu sa narodiť súvisí iba s vierou: „Ja verím v Ježiša, ja verím v Bibliu, ja som členom takého alebo onakého spolku, a som pripravený vstúpiť do Kráľovstva nebeského. No v skutočnosti vstúpiť do Kráľovstva nebeského je absolútne najťažšou vecou, akú si dokážeme vôbec predstaviť. Pretože Kráľovstvo nebeské je pre anjelov, trónov, archanjelov, serafínov, cherubínov, a nie pre démonov. Ak si prečítate Bibliu alebo hocijakú svätú knihu, tak zistíte, že démoni sa vždy nachádzajú pod povrchom zeme, rovnako ako peklo. Ak si prečítate alebo preštudujete akékoľvek náboženstvo, tak objavíte, že k démonom prislúcha hnev, pýcha, márnivosť, nenásytnosť, sexuálna žiadostivosť a všetky ostatné veci, ktoré máme v sebe. Takže majster Ježiš spolu s ostatným veľkými majstrami prišli na túto planétu zem, aby nás naučili ako prestať byť démonom a ako vstúpiť do Kráľovstva nebeského. No k tomuto je nutné, aby sme v sebe uskutočnili obrovskú, revolučnú zmenu a pracovali s troma faktormi.

Tri faktory

Jednoducho musíme v sebe vytvoriť skutočného človeka. Skutočný človek sa skladá so siedmych tiel.

skutocny clovek - strom zivota - kabala

Keď vám rozprávam o týchto telách, tak si prosím vás nemyslite, že tieto telá sú niečo vymysleného, čo vôbec neexistuje. Ja som sa s týmito telami narodil a používam ich, pretože som ich vytvoril vo svojich minulých životoch.

Znova tu použijem seba ako príklad, a poviem, že ja mám v sebe tiež egá, pretože som padol/zlyhal na začiatku tejto Hlavnej rasy (pozri slovník: H – hlavné rasy). Tým že som zlyhal, mám teraz v sebe znovu oživené egá. Takže pokiaľ tieto egá zo seba neodstránim, nemôžem vstúpiť do Kráľovstvá nebeského, a to i napriek tomu, že mám tieto telá už vytvorené. Ten, kto má vytvorené solárne telá a zároveň má v sebe ego sa nazýva kentaurom. Kentaurus je zviera a zároveň človek. Každý, kto vytvorí vnútorné telá a zlyhá, stane sa kentaurom.

Tretím faktorom je zničiť karmu, ktorú sme si vytvorili v minulých životoch vďaka egu. Čo je karma? Karma je zákon príčiny a následku. Keďže v minulosti sme vďaka egu napáchali mnoho zlého, teraz musíme veľa platiť. Takže teraz musíme konať veľa dobrého, aby sme mohli zaplatiť to, čo sme dlžní kozmu.

Podotýkam, že rozprávam o obete pre ľudstvo, a tým mám na mysli, konať veľa dobra v prospech duše a Ducha. Pretože človek môže konať mnoho dobra, ktoré nebude ani v prospech duše, ani v prospech Ducha.

Takže toto sú tri faktory. Teraz budem rozprávať o štyroch cestách alebo spôsoboch oslobodenia/spásy, ktoré sa týkajú duše. Pretože my sme duše. Teraz konkrétne budem rozprávať o oslobodení pred druhou smrťou. 

Druhá smrť

Aby sme vôbec mohli začať hovoriť o druhej smrti, najskôr je potrebné, aby sme si povedali, čo je prvá smrť. Prvá smrť je to, čo bežne poznáme pod pojmom smrť fyzického tela. Čiže, keď je človek starý a zomrie to je presne prvá smrť. No druhá smrť sa netýka smrti fyzického tela, ale smrti ega. Pri príchode na túto zem nemáme solárne telá, ale ego. Konkrétne sa jedná o zvieracie pocity, zvieraciu myseľ a zvieraciu vôľu, t.j. tri démoni. Miesto solárneho astrálneho tela máme démona túžby, miesto solárneho mentálneho tela máme démona mysle, miesto tela vôle alebo príčinného tela máme démona vôle. Naše vedomie duše sa nachádza uväznené práve v týchto troch démonoch a skrze nich sa zase prejavuje sedem smrteľných hriechov.

Pokiaľ sa táto myseľ, alebo presnejšie tento zvierací aspekt nechá rásť a rozvíjať sa, ako sa tomu deje práve v tejto dobe, výsledok tohto rozvoja je veľké nebezpečenstvo nielen pre túto planétu, ale i pre okolité svety. Ak sa pozriete na tento zvierací aspekt, ktorý sa nachádza u ľudí tejto doby, tak zbadáte nebezpečenstvo, ktoré hrozí minerálnemu kráľovstvu. Pretože vody sú znečistené, vzduch je znečistený, v podstate všetko je znečistené vďaka nevedomosti ega. Rastlinné kráľovstvo sa ničí hromadným vytínaním lesov, len aby sa na tom mohlo nabaliť pár ľudí. Zvieracie kráľovstvo ničia lovci. A my sami sa ničíme prílišnou degeneráciou. Sexuálna žiadostivosť je úplne monštruózna, homosexualita a lesbizmus je v dnešnej dobe považované za niečo úplne bežné, a to všetko preto, že my nie sme jednoducho normálni, my sme zdegenerovaní. Keď sa ľudstvo dostane až do takéhoto stupňa degenerácie, jediné východisko z tohto zla je druhá smrť, t.j. zlikvidovanie ega. Zničenie zvieracej časti za účelom oslobodenia duše. Pretože duša je svätá. Duša je jediná dobrá vec, ktorú máme v sebe. Duša, alebo vedomie je časť Ducha, Monáda alebo Otca, ktorý je na nebesiach. Keď hovoríme o Otcovi, ktorý je na nebesiach, hovoríme tak preto, lebo náš Otec sa nachádza vo vyšších dimenziách. Monád sa nachádza v šiestej dimenzii, alebo čomu hovoríme nebesia alebo raj.

monad - kabala

Takže táto časť Monáda sa nachádza v našom vnútri, čiže to, čo nazývame vedomie alebo duša. Bohužiaľ vďaka všetkým tým egám, ktoré máme vo vnútri ako sú hnev, sexuálna žiadostivosť, nenásytnosť, pýcha apod., naša duša trpí.

Duša sa vracia na tento svet 108 krát. Tento zákon platí pre ľudí, ktorí nevytvorili v sebe solárne telá. Takže duša sa znovu a znovu vracia, a pri každom návrate sa ega posilňujú a zväčšujú, pretože miesto toho, aby sme ich likvidovali, my ich kŕmime. V dnešnej dobe je väčšina ľudí vo svojom 106, 107 alebo 108 živote. No aby som to ešte trochu spresnil jedná sa skôr o náš posledný život, čiže 108, čo je v dnešnej dobe úplne bežné. Samozrejme ego, ktoré sa nám za tie životy podarilo naakumulovať je teraz pekne vypasené a nebezpečné.

Prvý spôsob alebo cesta oslobodenia

Príroda má v takomto prípade spôsob, ktorým s týmto zlom nadobro skoncuje. Keď ľudia dosiahnu svoj 108 život, príroda otvorí „priepasť“. Dvere alebo ústa bezodnej jamy sa otvoria a duše začnú vchádzať do deviatich vrstiev, kde ich príroda rozloží. Toto je prvý spôsob oslobodenia. Spôsob alebo cesta tých, ktorí neuspeli, „smoliari“. Vlastne väčšina duší na tejto planéte sú smoliari.

devolucia-Danteho devat vrstiev pekla

Ego je zničené a spálené v atómových plameňoch prírody podľa karmy konkrétnej duše. Cesta smoliarov sa nazýva mesačná cesta – mechanická. Cesta pri ktorej nemusíte robiť úplne nič, aby ste mohli spadnúť do priepasti. Jediné, čo musíte urobiť, aby ste mohli spadnúť do priepasti je viesť život, ako ho žije väčšina. To znamená bez toho, aby ste si vôbec nad niečím lámali hlavu alebo robili starosti. Prirodzene týmto spôsobom života vás bezpodmienečne čaká druhá smrť. Karma, bolesť a utrpenie, ktorým duša prechádza druhou smrťou t.j. cestou smoliara je príšerné bolestivá. Pokiaľ sa vám zdá, že vaša doterajšia karma v tomto fyzickom svete vám prináša mnoho bolesti a utrpenia, tak v porovnaní s tým, čo vás čaká tam dole, keď zlyháte, v tých deviatich podzemných vrstvách, to je ako prechádzka rúžovou záhradou, niečo príjemné z čoho sa môže človek radovať.  

Aby sme mohli mať lepšie porozumenie tohto všetkého, odporúčame vám prečítať si Božskú komédiu od Danteho Alighieriho. Infradimenzie prírody o ktorých sa tu bavíme môžeme zažiť, keď sa nám v noci zdajú nočné mori. Niekedy, keď si pred spánkom dáme niečo ťažké na jedenie, tak sa stáva, že sa dostaneme do infradimenzií prírody a zažívame nočné mory. Takže nočné mory sú podvedomé alebo nevedomé zážitky toho, čo nazývame infradimenzie alebo inferno (peklo). Inferno pochádza z latinského slova inferus (pod) alebo inferior, čiže infradimenzie alebo nižšie (pod-) dimenzie.

danteho peklo

Takže potom ako dosiahneme deviatu sféru, ktorá sa nachádza presne v strede planéty, majstri Bielej Lóži, anjeli (ktorí majú na starosti tento proces v pekelných dimenziách), dôkladne preskúmajú konkrétnu dušu, až pokiaľ sa z celého tohto procesu skúmania neunavia. Pretože oni sa chcú uistiť, že dotyčná duša nemá v sebe ani jediné jedno ego, a že je čistučká ako diamant. Zostup duše peklom môže trvať mnoho tisícov rokov (tisíc, dvetisíc, desaťtisíc alebo bohvie koľko), až pokiaľ nedosiahne poslednú deviatu vrstvu, kde si ju majstri dôkladne prezrú, a keď uznajú, že dotyčná duša je úplne čistá potom pre ňu otvoria dvere do Raja.

Raj je štvrtá dimenzia, kde sa všetky duše vyvíjajú od minerálneho kráľovstva, rastlinného, zvieracieho, až pokým nie sú pripravené znovu vstúpiť do ľudského kráľovstva. Vtedy tento Raj alebo štvrtú dimenziu opustia. Toto nazývame evolúcia. Samozrejme behom svojho pobytu v ľudskom kráľovstve je im znovu pridelených 108 životov, alebo príležitostí. Pokiaľ počas týchto 108 príležitostí znovu zlyhajú v práci na vstúpení do kráľovstva nebeského, znovu sa dostanú do priepasti, kde budú zase pár tisíc rokov, v závislosti aké obrovské bolo ich ego a znovu budú rozložení. Takže znovu po mnohých tisíckach rokov sa tieto duše dostanú do poslednej deviatej sfére inferna, kde sa bude odohrávať rovnaká dráma, kedy prídu majstri preskúmať dušu, či je naozaj čistá a znovu pre ňu otvoria dvere do Raja, t.j. štvrtej dimenzie, aby táto duša mohla opäť nastúpiť na cestu evolúcie skrze spomínané kráľovstvá, a znova aby mohla získať príležitosť vstúpiť do ľudského kráľovstva a znovu mať 108 príležitostí na vstúpenie do kráľovstva nebeského. Pokiaľ duša znovu nenastúpi na cestu spasenia, znova zlyhá a bude ju čakať rovnaký osud ako predtým.

Koleso samsáry sa otáča 3000 krát? Takže to znamená, že tu máme 3000 cyklov, ktorými môže duša krúžiť. V každom takomto cykle je duši pripísaných 108 životov v ľudskom kráľovstve. Existuje mnoho duší, ktoré krúžia týmto kolesom 3000 krát, takže to znamená, že 3000 krát padnú do priepasti. Keďže behom tohto abnormálne dlhého procesu nikdy neoľutovali svoje činy a správanie, je zrejmé, že každým otočením kolesa sa z nich stávali väčší a väčší démoni. Po skončení všetkých týchto 3000 cyklov, duša sa znovu spojí so svojim Monádom v nebi a Monád sa vráti do lona Otca, večného univerzálneho spoločného Otca, ale ako „smoliar“. Po týchto 3000 cyklov už neexistuje žiadna ďalšia príležitosť. Všetky príležitosti pre túto dušu alebo Monáda už boli vyčerpané. Dvere sa zavreli. Takýto Monád v porovnaní s ostatnými, ktorý neboli smoliari a v práci boli úspešní a zvíťazili, je ako keby sme porovnávali mravca s človekom. Takže toto je cesta smoliara. Opakujem, na tejto planéte zem je väčšina Monádov smoliarov. Väčšina duší vstupuje do priepasti, pretože väčšina duší Monadov sú homosexuáli, lesbičky, prostitútky, vrahovia a všetci ostatní, ktorí sú dajako zdegenerovaní.

Samozrejme v budúcnosti, bohvie kedy, sa týmto dušiam dá znovu príležitosť. Znovu dostanú 108 životov, ale samozrejme až potom ako ich príroda zlikviduje vo svojich útrobách, priepasti. 

Druhý spôsob alebo cesta oslobodenia

Toto je cesta alebo spôsob tých, ktorí sa nechcú stať majstrami, no napriek tomu sa chcú dostať do kráľovstva nebeského. Na tejto zemi je veľa Monadov, ktorí napríklad o majstrovstvo nemajú záujem. Rovnako tomu bolo i v dobách minulých, ako napríklad v Egypte. Kde bolo taktiež veľa zasvätencov, ktorí vedeli, že pokiaľ nezničia v sebe egá, tak sa budú neustále vracať na Zem a trpieť. Takže oni sa rozhodli, že tieto egá v sebe zničia, aby tejto mechanickosti unikli. Avšak oni sa nechceli stať majstrami, oni sa jednoducho chceli vyslobodiť od mechanickosti prírody. Tento spôsob alebo cestu nazývame stredná cesta. Čo je spôsob, kedy duša začne likvidovať egá pomocou techník ako sú meditácia a likvidovanie ega. Esencia alebo vedomie sa postupne oslobodzuje vôľou študenta. Pri tejto ceste je hlavným nástrojom meditácia. Tým, že študent u seba ničí rôzne egá, tým viac sa približuje k svojmu Monádovi. Čím viac ega je zničené, tým hlbšie sa duša spája s Monadom.

Slovo religion (náboženstvo) lat. religare –znamená znovu sa spojiť. Čiže inými slovami niekto môže byť náboženský založený človek, bez toho, aby patril do dajakej konkrétnej skupiny. Pretože, keď človek medituje a pomaličky spája svoju dušu so svojim Duchom, Monadom, vtedy sa dostáva do Neba. Samozrejme bez solárnych tiel, čiže iba ako jednoduchý elementál prírody. Aby sa vám mohlo dostať pomoci od vnútorných majstrov je potrebné, aby ste boli na seba veľmi prísni a brali to naozaj vážne. Čo znamená, že musíte denne meditovať, musíte sa naučiť ovládať egá. Medzi takými najsilnejšími egami v dnešnej dobe sú sexuálna žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Ostatné egá sú taktiež silné, pretože ako sme spomínali väčšina z nás je vo svojom poslednom živote, takže naakumulované egá majú riadnu silu. Každopádne tým, ktorí majú skutočný záujem zmeniť sa a zničiť postupne svoje egá, majstri radi pomôžu.

Paramahansa Jógánanda

Paramahansa Jógánanda bol indickým filozofom a jogínom, ktorý sa usadil v Spojených štátoch v roku 1920 a zohral rozhodujúcu úlohu pri šírení jogy do západného sveta, najmä tzv. krijajógy. Zaviedol tiež populárny koncept „sebarealizácie,“ ktorý zakomponoval i do názvu organizácie, ktorá šíri svoje učenie v Amerike: Self-Realization Fellowship.

Učil ako prebudiť vedomie, ako prebudiť vnútorné zmysli, a ako sa oslobodiť od druhej smrti pomocou jogy. Mylne sa však domnieval, že solárne astrálne, mentálne a príčinné telá sa dajú vybudovať bez toho, aby bol ženatý. Čiže bol presvedčený, že už dosiahol úrovne majstra.
Keď fyzicky zomrel v Los Angeles, bol už prebudený. Vďaka odstráneniu mnohých eg a prebudeniu mnoho nadprirodzených síl bol prebudený, a teda sa domnieval, že vo vnútorných svetoch bol majstrom. Keď mu však majster Samael Aun Weor v týchto svetoch povedal, že: „Nie, Jógánanda, ty ešte nie si sebauvedomený“, tento výrok ho zarazil. Majster Samael mu vysvetlil, že aby mohol byť sebauvedomený, musí vybudovať solárne telá. Vtedy pochopil, že ak sa chce stať skutočným majstrom, tak sa potrebuje znovu inkarnovať a oženiť, aby tieto solárne telá mohol vytvoriť. Každopádne jeho spôsob bol práve týmto druhým spôsobom alebo cestou oslobodenia, kde svoje egá odstraňoval pomocou krijajógy.

Krija znamená činnosť a joga znamená spojenie. Čiže činnosť spojenia sa s vlastným Monadom skrze odstránenie ega. Odstránenie ega ako slobodný/á muž/žena, teda bez manžela/ky, iba pomocou vlastnej energie, pomocou vlastnej sexuálnej energie. Túto cestu bez manželky alebo manžela si vyberá mnoho zasvätencov. No k nasledovaniu tejto cesty je potrebné mať veľa odvahy. Pokiaľ takýto človek zo seba odstráni veľa ega, tak po smrti mu majstri vo vnútorných svetoch pomôžu odstrániť zvyšné egá, aby jeho duša mohla byť oslobodená a aby sa mohol spojiť so svojim Duchom, Monadom, až pokiaľ nie je kompletne zbavení každučkého ega.

Skúšky vo vnútorných svetoch

Pokiaľ však chcete získať takúto pomoc, po smrti budete musieť prejsť rôznymi skúškami. Po smrti vás majstri umiestnia do piatej dimenzie, konkrétne vašu dušu a tam budete podrobený skúškam. Jednou takou skúškou je napríklad veľká búrka. Vy ako duša ste umiestený niekde pri lese, všade je tma a vidíte, že sa blíži obrovská búrka. Prší, blýska sa, hrmí a vy musíte zostať úplne pokojný, bez akéhokoľvek strachu aj keď vám hromy a blesky budú búchať doslova pri hlave. Pri tomto všetkom chaose začnete počuť zavíjanie vlkov. Zrazu zbadáte, že pri lese sa nachádzajú rôzne jaskyne. Pokiaľ sa zľaknete tej búrky a všetkého naokolo ako hromy, blesky, zavíjanie vlkov a rozhodnete sa ukryť v niektorých z tých jaskýň, potom ste zlyhali. Pretože každá jedna táto jaskyňa predstavuje maternicu ženy vo fyzickom svete.

Takže čo sa s vami vlastne nakoniec stane je to, že za pár minút sa už pri veľkom náreku tlačíte z maternice von ako novorodenec vo fyzickom svete. Pokiaľ však touto skúškou prejdete, potom vás bude čakať ďalšia skúška. Ocitnete sa na mieste, kde uvidíte ako rôzne páry vykonávajú sexuálny akt. Tieto páry, ktoré vidíte nie sú dajaké predstavy alebo fantázie. Toto sú skutoční ľudia, ktorí sa nachádzajú rôzne rozmiestnení vo fyzickom svete a ktorí v danom okamihu majú sex. Ak sa chlipne stotožníte s ktorýmkoľvek z týchto párov, potom ten dotyčný muž a žena sa stanú vašimi rodičmi a vy sa znovu narodíte vo fyzickom svete. Takže toto je druhý spôsob oslobodenia.

Ak prejdete týmito skúškami, potom sa vám dostane pomoci od majstrov. Duši bude zablahoželané a pomôžu vám zbaviť sa zbytku ega, aby ste sa mohol spojiť so svojim Duchom, Monádom. No ako môžete vidieť, aby ste vôbec mohli prejsť skúškami vo vnútorných svetoch, najskôr musíte zo seba odstrániť veľa ega tu na zemi. Pretože skôr či neskôr každý z nás musí zomrieť. Iba tí, ktorí majú skutočne veľkú odvahu dokážu prejsť skúškami vnútorných svetov. Ako som už spomínal, v Egypte bolo mnoho zasvätencov, ktorí sa oslobodili práve týmto spôsobom a teraz si vychutnávajú život na nebi spolu s Budhami, s veľkými majstrami ako jednoduchí elementály. Pokiaľ si budú želať vrátiť sa na zem, môžu tak urobiť v zlatom veku, kedy všetci budú nádherní. Ak chcú však zostať v tých dimenziách, kde vládne iba pokoj a šťastie, potom tam môžu pokojne zostať naveky.

Tretí spôsob alebo cesta oslobodenia

Teraz si niečo povieme o treťom spôsobe alebo ceste oslobodenia, ktorá sa nazýva špirálovitá cesta. Táto cesta je iba pre tých Monadov alebo Duchov, ktorí sa chcú stať majstrami alebo bohmi múdrosti. Títo Monadi alebo Duchovia, ktorí sa v hebrejčine nazývajú Elohim, potom ako vstúpia zo zvieracieho kráľovstva do ľudského, alebo presnejšie povedané kráľovstva intelektuálneho zvieraťa, potom musia vykonať to, o čom sa píše v Biblii Genezis.

A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby... – Genezis 1:26

Potom tento konkrétny Monad musí vytvoriť človeka. Človek sa v angličtine povie „man“ a v sanskrite „manas“ – ten, kto má solárnu myseľ. Človek sa skladá z Ducha (Chesed), z božskej duše (Geburah), ľudskej duše (Tiferet), solárnej ľudskej mysle (Necach), teda nie zvieracej a egoistickej, solárneho alebo emocionálneho tela (Hod), vitálneho (Jesod) a fyzického tela (Malkut).

sedem tiel

Aby sme mohli vytvoriť človeka, musíme poznať záhady alchýmie. Záhady daath, gnózy, poznanie, ktoré tu učíme. Konkrétne, ako vytvoriť astrálne, mentálne, a príčinné telo, aby sme mohli vstúpiť do kráľovstvá nebeského. Ako som sa už na začiatku zmienil, ja mám tieto tela vybudované, takže každý, kto má záujem o vytvorenie týchto tiel, a chce ich vytvoriť, pokojne tak môže urobiť. To, čo budete potrebovať je pevná vôľa. Jednoducho to musíte brať skutočne vážne.

Existovala jedna žena, ktorá sa veľakrát obetovala pre ľudstvo ako slobodná. Touto ženou bola pani Blavatská.

Po mnohých rokoch strávených ako jogínka, majstri jej povedali: „Pokiaľ chceš dosiahnuť majstrovstvo, sebarealizáciu, musíš vytvoriť astrálne solárne, mentálne solárne a príčinné solárne telá. Potom sa teda vydala za plukovníka Olcota a začala praktizovať sahadža maithunu (posvätný sex). Takže nakoniec tieto telá vytvorila a teraz je z nej majster. I keď na začiatku už mala rozvinuté rôzne schopnosti a bola jasnovidná, napriek tomu jej nechýbala vážnosť a serióznosť naďalej pokračovať v duchovnej práci. A to je presne to, čo potrebujeme, pokiaľ si želáme vstúpiť do kráľovstva nebeského. Takže nielen vytvoriť tieto solárne telá, ale takisto túto prácu musíme brať skutočne vážne. 

Jednoducho každý deň musíme pracovať s tromi faktormi o ktorých som sa už zmieňoval na začiatku tejto prednášky:

Dôvod, prečo apelujem na nutnosť pracovať s týmito faktormi každý deň je ten, že v tejto dobe majú niektorí ľudia problém dožiť sa viac ako 50 rokov. Priemerný vek by som povedal je tak 60-70 rokov. Behom týchto rokov musíme skutočne zabrať, pretože sa nachádzame v časoch konca. Toto je posledná príležitosť, ktorú nám ohromné biele bratstvo poskytuje, aby sme sa mohli dostať do neba. To je dôvod, prečo tieto vedomosti teraz podávame otvorene. Ak by ste sa chceli k týmto vedomostiam dostať v minulosti, museli by ste prejsť prinajmenšom siedmimi rokmi vážnych skúšok. A až po týchto rokov by vám osobne predali tajomstvá, ktoré tu v dnešnej dobe učíme otvorene v prednáškach. Dôvod prečo tieto tajomstvá teraz otvorene učíme je ten, že nám moc času už nezostáva. Avšak na vytvorenie vnútorných tiel máme ešte dajaký čas. Potom ako sa nám podarí vytvoriť astrálne, mentálne a príčinné telo, sa pred nami otvoria dve cesty: Priama/Rovná cesta a špirálovitá. Teraz momentálne rozprávam o špirálovitej ceste. Potom ako sa staneme skutočným človekom a náš Monad sa rozhodne nasledovať špirálovitú cestu, vtedy nás čaká cesta reinkarnácií. Naša duša sa spojí so svojím Bytím, so svojím Monadom a vstúpi do Neba, Raja alebo to, čo v sanskrite nazývajú Nirvána. I keď sa potom znovu inkarnujeme na zemi, na to, aby sme sa dostali naspäť do neba už nebudeme musieť zomrieť. Pretože pamätajte si, že je písané:

Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. – Ján 3:3-7

Takže pokiaľ sme znovu narodený, tak do neba sme už vstúpili. Zakaždým keď ideme spať, tak do týchto nebeských dimenzií vstupujeme a rozprávame sa tam s anjelmi a s ohromnými bytosťami. Pri nasledovaní špirálovitej cesty ego odstraňujeme pomaličky, po kúskoch a počas mnohých inkarnácií. Špirálovitá cesta je cesta, kde sa Budhovia inkarnujú milióny a milióny rokov. Musíme si však uvedomiť, že pri špirálovitej ceste sú obdobia činnosti a oddychu.

19 februára 1919 o 3:40 poobede, Nirvána vstúpila do činnosti a od toho roku sa mnoho Budhov špirálovitej cesty inkarnuje a pomáha ľuďom. Pomáhajú trochu, pretože nie sú nútení pomáhať ľudstvu. Ak chcú pomôcť pomáhajú, ak nie, tak nepomáhajú. A to je v poriadku, pretože ako som povedal, nikto ich pomáhať ľuďom nenúti. No týmto spôsobom ničia svoje ego kúsok po kúsku a potom znovu na nejaký čas vstúpia do Nirvány, kde si užívajú raj na nebesiach a šťastie. Potom znovu dakedy v budúcnosti vstúpia do činnosti, znovu sa inkarnujú vo fyzickom tele, možno na zemi, možno na dajakej inej planéte, nikto nevie presne kde, a takto sa ten proces neustále opakuje. A po nespočetných inkarnáciách a po mnohých vekov sa konečne dostanú do Absolútna. Problémom tejto tretej cesty alebo spôsobu oslobodenie je ten, že niekedy títo nirvanickí Budhovia padnú, pretože sú pokúšaní. Po takomto páde sa ego znovu oživí a oni znovu upadnú do nerestí a znovu začnú žiť ako zvieratá. Potom znovu musia povstať a odstrániť ego a znovu vstúpiť do Nirvány. V budhizme túto špirálovitú cestu nazývajú cestou sebeckých Budhov. Pretože na tejto ceste navždy zabudnete na ľudstvo. Vaša ďalšia inkarnácia bude bohvie kedy, vy si budete užívať blaženosti a šťastia nebeských svetov, zatiaľ čo na zemi môžu v tom čase trpieť milióny bytostí a všetci budú na ceste do priepasti (pekelných svetov), pretože nevedia ako na sebe pracovať a nepoznajú duchovnú cestu.

Každopádne túto špirálovitú cestu nasledujú bilióny a bilióny Budhov.

Štvrtý spôsob alebo cesta oslobodenia

Táto cesta je najvznešenejšia, ale zároveň i najťažšia. Nazýva sa priama cesta alebo rovná cesta, kde Monád sa chce takisto stať majstrom. Takže tento Monád musí taktiež vybudovať solárne telá, akurát že tento Monád sa vzdá Nirvány. Keď sa Monád vzdá Nirvány a šťastia, pretože chce pomôcť svojim blízkym, takýto Monád potom inkarnuje Krista. Ako viete Kristus je cesta spásy, nie? Avšak toto privilégium sa dostane iba tým Monadom alebo dušiam, ktorí sa vydajú po priamej ceste. Kristus sa neinkarnuje na žiadnej inej ceste iba na priamej. Čiže iba do tých, ktorí sa rozhodnú nasledovať priamu cestu. Pretože zákon Krista je OBETA.

Cesta Krista

Tých, ktorí sa rozhodnú nasledovať priamu cestu nazývame v sanskrite Bodhisatva. Bodhi znamená múdrosť, satva znamená esencia alebo duša, čiže duša múdrosť alebo duša, ktorá je zjednotená s múdrosťou. Múdrosť v hebrejčine je Chokma, Kristus. Takže tieto duše, Monádi alebo zasvätenci, ktorí nasledujú priamu cestu si musia prejsť fyzicky, psychologicky a duchovne všetko to, o čom sa píše v evanjeliách. Od začiatku až do konca. Musia žiť cestou kríža. Musia kázať poznanie a kráčať po priamej ceste. Týmto spôsobom sa dostanú do Absolútna alebo do lona Otca v jednom živote. Niekedy sa stane, vzhľadom k tomu, že priama cesta je nesmierne bolestivá, že niektoré telá zasvätencov, ktorí túto cestu nasledujú, zomrú. V takom príde sa však okamžite znovu narodia.

Bodhisatvovia

Tutanchamon zomrel, keď mal iba 18 rokov. No za tento čas sa mu podarilo sebauvedomiť, pretože v predchádzajúcich životoch už na sebe pracoval, akurát že sa mu nepodarilo dokončiť prácu. František z Assisi je taktiež bodhisatvom, alebo nasledovateľom priamej cesty. Keď sa znovu narodil na tejto planéte zem, astrálne, mentálne a príčinné telá mal už vybudované z predchádzajúcich životov. Na zem už iba prišiel dokončiť svoju duchovnú prácu, ktorú sa mu nepodarilo dokončiť v predchádzajúcich životoch. Niektorí zasvätenci, ktorí nasledujú priamu cestu preferujú dokončiť celú prácu v jednom živote, teda v jednom fyzickom tele. To znamená, že musia úplne zničiť a vyhladiť ego v jednom živote. To je dôvod, prečo je to tak bolestivé. Pretože zlikvidovať všetky tie ega a neresti, čo máme vo vnútri nie je vôbec ľahké. Avšak s pomocou Krista je to možné dokázať. Pretože Kristus potom prevezme egá zasvätenca vo vnútorných svetoch. Kým zasvätenec učí a káže vo fyzickom svete, Kristus pracuje vo vnútri, kde ničí príčiny zla, príčiny ega. Kristus, ktorý sa inkarnuje do zasvätenca musí skrze neho učiť a pomáhať druhým. Preto takýto zasvätenec je doslova nútený obetovať za pre ľudstvo pretože toto je cesta jeho vlastného Bytia a jeho cesta tiež, pretože on to žije, on to vyžaruje, v ňom to vibruje.

Jedným zo zasvätencov ženského pohlavia, ktorá nasleduje priamu cestu je napríklad Johanka z Arku. Dar pre tých, ktorí nasledujú priamu cestu je vzkriesenie. Vzkriesenie nie je pre tých, ktorí nasledujú špirálovitú cestu, ani žiadnu inú cestu, ktorú sme tu spomínali. Vzkriesenie je iba pre tých, ktorí nasledujú priamu cestu alebo štvrtý spôsob alebo cestu oslobodenia. Títo zasvätenci potom vstanú z mŕtvych v nesmrteľnom tele a zostávajú s ľudstvom pokiaľ nie je posledná duša oslobodená z úst priepasti.

Tibetskí Bonovia (Bönizmus alebo bon: pôvodné tibetské náboženstvo)

V Tibete existujú chrámy, ktoré slúžia špeciálne tým, ktorí nasledujú priamu cestu. Samael Aun Weor sa spočiatku domnieval, že Tibetskí Bonovia boli čierni mágovia. No napokon zistil, že to boli bieli mágovia. Dôvodom jeho mylného úsudku bolo to, že títo Bonovia sú veľmi prísni. Akýkoľvek zasvätenec, ktorý zaklope na dvere týchto tibetských mníchov musí nasledovať priamu cestu. Pokiaľ by sa neskôr rozhodol túto cestu nenasledovať alebo pokiaľ by zlyhal v hociktorom teste, títo mnísi by ho/ju potom fyzicky zabili. Títo mnísi majú slobodu takéhoto počínania, pretože oni sú za hranicami zákonov dobra a zla. Každý zasvätenec, ktorý sa rozhodne zaklopať na dvere týchto mníchov dobre vie, že bude musieť zomrieť buď fyzicky alebo psychologicky.

Títo mnísi mu vždy umožnia slobodu voľby, aby si rozmyslel, do čoho ide. Keď sa niektorý zo zasvätencov rozhodne zaklopať na dvere chrámu Bonov, väčšinou mu otvorí mních s krvavou dýkou v ruke a s náhrdelníkom na krku plných lebiek. Samozrejme, že takýto pohľad je hrôzostrašný. Potom sa ho spýta, čo chce. Zasvätenec potom odpovie, že sa chce stať žiakom ich chrámu. Mních mu na to povie: „Dobre si to rozmysli. Pretože ak prejdeš týmito dverami, zomrieš.“ A následne na to zavrie dvere. Potom po nejakej chvíli znovu otvorí dvere, aby sa presvedčil či ten človek tam stále je, alebo či si to nerozmyslel a nevrátil sa domov. Pokiaľ tam ten človek stále je a stále si teda trvá na svojom, mních ho potom privíta: „Vitaj. Čo požaduješ?“ „Chcem sa stať majstrom. Poznám učenie a rozhodol som sa nasledovať priamu cestu.

Majstri potom začnú tohto nováčika zaúčať do všetkých tajov alchýmie a všetkých tajomstiev ega, ktoré musí začať ničiť. Potom sa ho majster spýta: „Si pripravený?“ Chcem ti odovzdať rôzne mantry, schopnosti, aby si sa mohol pred tými egami brániť.“ „Poď!“ povie majster a vezme nováčika do hôr. Tam ho zatvorí do opustenej búdy. Následne pomocou svojich schopností mu fyzicky v tej búde zmaterializuje jeho vlastné egá, ako sú sexuálna žiadostivosť, hnev, nenásytnosť, nenávisť a všetky ostatné, ktoré si nováčik nosí v sebe.

Tento nováčik potom musí bojovať so zbraňami, schopnosťami a mantrami, ktoré získal od majstrov, aby sa voči týmto egám mohol brániť. Takto ho tam nechajú celú noc. Keď sa na druhý deň vrátia a nájdu tohto nováčika nažive, potom ho začnú učiť ostatok. Pokiaľ ho nájdu mŕtveho, je to preto, že ho zabili vlastné egá. Než by ego malo zomrieť, radšej zabije svojho hostiteľa. Takže pokiaľ touto skúškou prejde, potom ho vezmú so sebou a predstavia mu jeho partnerku. Pokiaľ to bola žena, tak samozrejme jej predstavia partnera. Táto partnerka/kňažka mu bude pomáhať v transmutácii a vo vytvorení solárnych tiel. Pokiaľ sa jedná o ženu, tá samozrejme dostane partnera/kňaza, ktorý s ňou bude transmutovať. Pravdou však je, že žien tam moc neprichádza, aby sa stali majstrami. Pokiaľ sa jedná o veľmi slabého muža, ktorý zlyhá v alchymistickej práci, to je dostatočný dôvod, aby ho majstri okamžite zabili.

Toto bol iba jeden z príkladov, ako sa dá sebauvedomiť v jednom živote. Samozrejme, že existuje mnoho zasvätencov, ktorí sa nevydajú do Tibetu, aby vstúpili do chrámu Bonovských mníchov. Človek nemusí vstúpiť do chrámu Bonu, aby mohol nasledovať priamu cestu. Iba ak sa chcete uistiť, že tú prácu dokončíte v jednom živote.

Takže tieto násilné praktiky a prísne kritériá sú hlavným dôvodom, prečo mnoho zasvätencov mylne považuje Bonov za čiernych mágov. No ako sme už povedali, oni každému dávajú slobodnú voľbu výberu. A potom je iba na váš, či sa rozhodnete vstúpiť alebo nie. Nikto vás tam do ničoho netlačí. No keď už raz vstúpite, už máte istotu, že zomriete. Buď zomriete psychologicky, alebo keď zlyháte v psychologickej práci na sebe, tak zomriete fyziky. Tak, či onak, chrám opustíte mŕtvy.

Osobne si myslím, že mnoho zasvätencov, ktorí v minulosti zlyhali, sú teraz tu vo fyzickom svete, znova sa pokúšajúc o duchovnú prácu na sebe, no bez toho, aby znovu išli do týchto chrámov Bonu. Pretože teraz by to bolo ohromne náročné, keďže ego je v dnešnej dobe veľmi silné a vypasené.

Pokiaľ sa rozhodnete kráčať po priamej ceste, váš Monad sa stane Kozmotvorcom. Monad sa stane tvorcom svetov a planét. Kozmotvorcovia tvoria planéty, mesiace, slnká, hviezdy atď. Keď sa pozriete na oblohu a uvidíte všetky tie nebeské telesá, tak vedzte že im dávajú život majstri priamej cesty. Skôr či neskôr sa dostanú do Absolútna, pretože v každej dimenzii (nebi) neustále pomáhajú rôznym ľudským rasám a neustále dávajú život nebeským telesám.

Otázky a odpovede:

Otázka: Ja by som sa chcela špecificky spýtať na tú časť o šírení tohto poznania. Pretože ako vieme, je viacero spôsobov, ako šíriť poznanie. Či už je to prednášať, niekomu poradiť, písať blogy, pomáhať na webovej stránke apod. Ráta sa aj keď pomáhate svojmu partnerovi šíriť poznanie? Alebo každý musí pracovať sám za seba a dávať prednášky?

Odpoveď: Každý môže šíriť poznanie, ako on sám uzná za vhodné a aké má na to podmienky a predispozície. Samozrejme, že zo začiatku nie je nikto hneď prednášateľom alebo veľkým rečníkom. Pretože v skutočnosti ten, kto učí, ten, kto má poznanie a múdrosť je vždy Monad. Takže aj keď na začiatku nemáme dostatočné vedomosti, skúsenosti a pod., Kristus nám na tejto ceste vždy pomôže. Viete, ako sa píše v Biblii: kto je nemý, tomu Kristus pomôže rozprávať, kto je hluchý, tomu Kristus umožní počuť, kto nemôže kráčať, Kristus mu pomôže ísť, kto je tvrdohlavý a hlúpy na to, aby pochopil múdrosť a hĺbku učenia, tomu Kristus umožní pochopiť, ten kto je slepý a nevidí kráľovstvo nebeské, iba materiálny svet, tomu Kristus umožní vidieť. Pretože Kristus vždy umožní tím, čo nevidia, nepočujú, nerozprávajú a nedokážu kráčať, aby videli, počuli, rozprávali, a kráčali.

Otázka: Je zlé, keď sa dostávate do kontaktu s homosexualitou i keď vy sám nie ste homosexuál/lesbička? Alebo je to súčasť niečoho, čím si musíte prejsť? 

Odpoveď: V dnešnej dobe je veľmi bežné, že sa stretávame s homosexualitou. Niekedy ani nevieme, že niekto je homosexuál alebo lesbička. Kto môže povedať, že je anjel? Všetci sme tu démoni. Ja som tiež démon, pretože mám ego. Vy ste tiež démon, pretože i vy máte ego. No my sa chceme stať anjelmi, preto študujeme toto učenie. My sa chceme zmeniť, chceme odstrániť ego. No, tí, ktorí sú spokojní s egom, to sú „smoliari“, alebo tí, ktorí nevyhnutne zlyhajú. Niekto si môže myslieť, že keď sa dostáva do styku s homosexualitou, že niečo je asi v ňom, čo takýchto ľudí priťahuje. Toto však nemusí byť vôbec pravda. Pretože my sa na túto zem neustále vraciame a stretávame s tými istými ľuďmi. No pokiaľ je niekto v živote strašne chlipný a svoju sexuálnu energiu príliš zneužíva, takýto človek sa vráti ako homosexuál alebo lesbička. Takže napriek tomu, že mi sami nemusíme mať s homosexualitou nič spoločné, tak naši kamaráti, mohli zneužívať sexuálnu energiu v minulých životoch a teraz ako dôsledok sa z nich stali homosexuáli.

Takže s tým kamarátom sa síce opäť stretneme, no s tým, že ja budem normálny a on/ona bude homosexuál alebo lesbička. Veci, ľudia a súvislosti sa nám neustále opakujú. Pokiaľ sme však prebudený, alebo sa snažíme žiť život ako vojak v čase vojny, t.j. neustále pripravený na rôzne životné udalosti, ktoré nám osud postaví do cesty, potom sa ľahko vyhneme možným chybám alebo sa ľahšie vyhneme tomu, aby sme sa dopustili dákeho omylu.

Keď som bol tínedžer, tak som mal veľa kamarátov, ktorí fajčili. Spomínam si ako som jedného dňa vzal cigaretu a potom mi po nej prišlo nevoľno. Vzápätí som začal rozmýšľať: „Prečo robím toto bláznovstvo? Zato že oni fajčia, tak musím aj ja? Nie! – povedal som si.“ A od vtedy som sa cigariet v živote nedotkol.

Potom som sa po nejakom čase opäť s nimi stretol a oni tentoraz už fajčili marihuanu. No tohto som sa v živote nedotkol. Takže i keď som bol vystavený takýmto životným okolnostiam, nijako sa ma to nedotklo. I keď vtedy okolo mňa fajčilo marihuanu veľa mojich priateľov. Samozrejme, že poznám veľa ľudí, čo fajčia marihuanu, to však neznamená, že keď to robia oni, že to budem robiť aj ja. Taktiež poznám mnoho ľudí, ktorí pijú, no to je ich vec.

Takže nie, že zato, že moji najlepší kamaráti fajčia marihuanu a pijú, tak budem i ja. Ja sa predsa musím starať o svoju dušu. Pokiaľ sa oni nezaujímajú o svoju dušu, to je ich vec. Pokiaľ chcú zlyhať, nech teda zlyhajú. Pretože koniec koncov i tak budú napokon spasení. Avšak s tým, že budú hrozne trpieť. Toto však nie je moja cesta. Ja mám inú cestu. Takže otázka zostáva: „Akú cestu si chcete vybrať vy?“ Pokiaľ sa rozhodnete pre cestu smoliara, čiže toho, čo zlyhá, tak to máte jednoduché. 

Stačí, keď budete nasledovať cestu, po akej sa rozhodol ísť markíz de Sade. On sa rozhodol nasledovať cestu smoliara. Tento zdegenerovaný markíz chcel padnúť, aby sa rýchlejšie zničil. Toto je však cesta blázna.

Snažte sa obklopovať ľuďmi, ktorí vám pomôžu energicky i spirituálne. Pretože inak skôr či neskôr budete nasledovať cestu smoliara. Pretože táto cesto je veľmi ľahká. V dnešnej dobe je skutočne ťažké ničiť u seba ego, keď sme všade navôkol konfrontovaní s degeneráciou. Toto je spôsob ako vás preskúšať v sile vôle.

Cesta smoliara takisto súvisí s mnohými sektami. Ako sú napríklad svedkovia Jehovovi, mormóni, adventisti apod. Oni učia ako si užívať život bez toho, aby sa snažili odstrániť ego. No skôr či neskôr takýto ľudia skončia v predpeklí (Limbus). Úplnou kuriozitou je keď v predpeklí alebo v ostatných nižších vrstvách pekla nájdete ľudí, ktorí vám pred očami mávajú bibliou a chcú vám pomôcť, aby ste neskončili v pekle, a aby ste i vy nasledovali slovo písané v Biblii. Zatiaľ čo oni sami sú v pekle bez toho, aby si to vôbec uvedomovali pretože úplne spia, t.j. ich vedomie je úplne spiace. Takíto ľudia sú smoliari. A takýchto nájdete v pekle strašne veľa. Samozrejme, že v predpeklí nenájdete iba kresťanov. Tam nájdete budhistov, židov, a mnoho mnoho ďalších. Pretože jediný spôsob, ako sa z tohto chaosu dostať je zničením ega. No tým, že si budeme iba čítať bibliu, alebo budhizmus alebo študovať hocijaké iné náboženstvo bez toho, aby sme ničili ego, to budeme nasledovať iba cestu smoliara. A tieto náboženstvá majú stovky miliónov nasledovníkov.

Otázka: A čo keď spáchate samovraždu?

Odpoveď: Fyzicky síce môžete spáchať samovraždu, no bohužiaľ takto ego nezabijete. Ego sa nedá zabiť samovraždou. Tým, že sa fyzicky zabijete síce zničíte fyzické telo, no váš hnev, pýcha, márnivosť, lenivosť a všetky ostatné egá, ktoré máte v sebe, budú žiť naďalej v iných svetoch. Jediný spôsob, ako odstrániť ego je tu. Keby sa dalo zabiť ego tým, že sa zabijeme, tak osobne by som do seba vpálil dávku zo samopalu. Tadeto však cesta nevedie. Fyzické telo je klenot o ktorý sa musíme postarať, aby sme mohli využiť všetky energie. Pretože fyzické telo je nazývané zmes energií. Všetky energia z hora sa nachádzajú v ľudskom tele. Pokiaľ chcete využiť potenciál fyzického tela, musíte sa najskôr naučiť ako. A potom sa vo vás môže niečo znovu narodiť.

Otázka: Pokiaľ zhrešíte, ako máte ďalej postupovať?

Odpoveď: V prvom rade si musíme zodpovedať na otázku, čo je to, čo sa vo vás dopustilo hriechu. Samozrejme sa jedná o ego. Takže, aby sme znovu nezhrešili, musíme odstrániť ego. Pretože ak to ego máte stále v sebe, tak zhrešíte znovu.

Otázka: Takže si máte robiť starosti z toho, čoho ste sa dopustil?

Odpoveď: Dôležité nie je robiť si z toho starosti, ale to ego odstrániť. Pretože ak si budete z toho robiť iba starosti, to vám nijako nepomôže. Niekedy poznanie tohto učenia, a čo všetko vieme, nás môže rozrušiť a vyviesť z rovnováhy. No to na veci nič nemení. Ak ste rozrušení alebo plačete, tým ego neodstránite. Toto iba to ego posilní. Je to niečo, čo sami na sebe objavíte. Síce chcem odstrániť ego, no pokiaľ som v rovnakom okamihu rozladený, tak ego iba posilňujem. Takže takto iba márnim časom. Takže nebuďte rozhodení egom ani sa s ním nestotožňujte. Iba meditujte, pochopte a odstráňte. To je všetko, čo musíte urobiť. Samozrejme dôležité je, aby ste vedeli, ako meditovať. Pretože teraz iba získavate informácie z prednášky. Takže ako som povedal, potrebujete vedieť, ako meditovať, ako využiť energie tela na odstránenie ega a takto sa od „seba“ (ega) oslobodiť. Vtedy vás meditácia začne skutočne baviť. Budete mať naozaj radosť z toho, že sa vám darí odstraňovať ego. Skúsenosti a zážitky z meditácie vám dodajú odvahu ísť ďalej. Čím sa však dostávate ďalej a ďalej, tým sa práca stáva ťažšou a ťažšou. Dôvod je jednoduchý: Ego totižto nechce zomrieť. Ego chce žiť. Ego vo vás bude bojovať, aby zostalo nažive. Prečo? Pretože vy sám ste ego.

Dovoľte mi, aby som vám na záver povedal, že jediná Bytosť, ktorá vám dokáže pomôcť v odstránení ega je vaša svätá matka, ktorá je vo vás. Nikdy v živote nezabudnite na svoju svätú, duchovnú matku vo vnútri. Ona je jediná, ktorá môže odstrániť ego.

Durga-svata matka