slovnik

Úvod do Posvätnej Sexuality

sex-zrkadloSme sexuálne bytosti: stvorené sexom, zachovávané sexom- a ak sme pochabí – tak i zničení sexom. To, čo sme teraz, je výsledok sexu. To, čo budeme, bude záležať na našom využití sexu.

Náš vzťah k sexu nám ukazuje, kto vo vnútri v skutočnosti sme. Sex je zrkadlom do našej duše. Poďme nahliadnuť do základu všetkého života – sexuality – a objavme, kto naozaj sme a čím sa môžeme stať.

Po prvý krát v histórii sa teraz môžete učiť ezoterické znalosti, ktoré boli dlho chránené najčistejšími dušami, potlačované šialencami po moci a odmietané zdegenerovanými ľuďmi. Toto je presná veda sexuálneho zdravia a naplnenia a ktokoľvek – z akéhokoľvek náboženstva, kultúry alebo vyznania – sa môže vydať po ceste smerom k slušnej, prirodzenej a posvätnej sexualite.

Tieto znalosti sú pre hocikoho a pre každého zadarmo, nevyžadujú žiadne členstvo ani poplatok akéhokoľvek druhu, nevyžadujú, aby ste nasledovali nejakého guru alebo učiteľa a vlastne vás podporujú k tomu, aby ste boli samostatní, nezávislí myslitelia a bez akéhokoľvek psychologického, duchovného alebo finančného bremena.

Predovšetkým, táto veda bola praktizovaná miliónmi serióznymi duchovnými ašpirantami z celého sveta, v každej náboženskej tradícii a je praktizovaná v súčasnosti. Všeobecne, tí, ktorí toto učenie začnú praktizovať, zažijú slobodu zo sexuálnej ľútosti, nový, silný zmysel pre sexuálne vyjadrenie a naplnenie, a prehĺbenie spojenia s Božskosťou vo vnútri.

Sami objavte, čo učili všetci veľkí, duchovní poslovia: ako využiť vaše prirodzené sexuálne sily, na prebudenie vedomia, a na oslobodenia sa od utrpenia.

jezis-a-mariaTáto webová stránka sa snaží predstaviť celému ľudstvu staroveké, dlho skrývané, tajné znalosti o sexe. Nás zaujímajú skryté alebo ezoterické znalosti sexu, ktoré boli vždy vyhradené pre kňazstvo alebo zasvätených učeníkov každej tradície. Tieto posvätné znalosti sa vždy zaoberajú zrodom duše, vstupom do nového sveta alebo inými slovami, stvorenia. Jednoduché pozorovanie prirodzených zákonov ukazuje, že stvorenie je vždy sexuálne. A preto tajné alebo privátne vedomosti držané vysokými kňazmi a lámami, boli vždy sexuálne znalosti, taktiež známe ako Strom Poznania (daat), Tantra, Alchýmia, Gnóza a mnoho ďalších názvov.

Študovaním týchto prapôvodných textov môže človek preukázať univerzálne znalosti, ktoré spočívajú v srdci všetkých veľkých náboženstiev. Hoci formy, názvy a metódy sa môžu javiť odlišne, nepopierateľným faktom zostáva, že v sexuálnej sile sa ukrýva ohromná tajná moc, ktorá v nás všetkých spočíva, a že niektorí ľudia po celom svete a jeho histórii boli vyškolení v metóde pre prístup k tejto moci, ktorá premieňa celého človeka, dávajúc mu hlboké poznanie Božských záhad, božskosti a – ak nevhodne použité – pekelnosti.

Vzhľadom k moci obsiahnutej v sexuálnych záhadách, najvyššie a najčistejšie formy boli tradične vyhradené iba pre elitu: tí, ktorí preukázali schopnosť použiť takéto znalosti v prospech druhých. Naopak, vždy existovala iná trieda znalosti, ku ktorým je ľahký prístup, a ktoré sa ľahko rozvíjajú – ale so závažnými následkami. A tak tajné znalosti sexuálnej transformácie majú mnoho podôb.  Táto webová stránka sa zaujíma iba o tie znalosti, ako boli učené veľkými majstrami všetkých tradícií: Mojžiš, Budha, Ježíš, Krišna a ďalší. Títo Avatari (poslovia) priniesli svetlo poznania v čistej forme, ktorá sa sústreďuje na to, ako zužitkovať najväčšiu moc, ktorú v sebe máme (sex), na odstránenie najväčších utrpení: inými slovami, ktorá učí ako odstrániť a dobyť zvieracie ego. Existuje i druhá škola poznania, ktorá sa zaujíma o moc, oddávanie sa pocitom a horšie. Táto forma poznania / znalosti môže byť nazývaná “čierna,“ pretože je začiernená prítomnosťou sexuálnej žiadostivosti, pýchy, nenásytnosti a všetkých tých psychologických elementov, ktoré vytvárajú utrpenie. Existuje mnoho textov a spisov patriacich takejto škole alebo tradícii, ale my ich na tejto stránke nereprodukujeme, ani na ne neodkazujeme. A preto si môžete byť istí, že s čím sa na tejto stránke stretnete, patrí do triedy Písiem a spisov, ktoré vedú dušu smerom ku Svetlu a von z područia utrpenia.

Nech nájdete To, čo hľadáte.

  1. Začíname
  2. Techniky pre slobodných
  3. Techniky pre páry
  4. Rôzne
  5. Sex: Tajná brána do Raja - dokument
  6. Alchýmia a Tantra: Posvätná sexualita