slovnik

Modlitba pána

Modlitba pána, v latinčine "Pater noster", je veľmi mocná, ak je recitovaná latinsky. Latinčina je totiž koreňom románskych jazykov ako španielčina, francúzština, taliančina a portugalčina. Latinská slová nájdeme aj v jazyku anglickom.

Ptah

"Pater [Πτα - Ptah] noster, qui es in cælis. 
Sanctificetur nomen tuum.
 
Adveniat Regnum tuum.
 
Fiat voluntas tua, Sicut in Caeli, et in terra.
 
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.
 
Et dimitte nobis debit nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
 
Et ne nos inducas in tentationem.
 
Sed libera nos a malo.
 
Quia tuum est regnum, potentia et gloria in saecula saeculorum.
 
Amen."

Vysvetlíme si modlitbu Pána z kabalistickej perspektívy s ponorením sa do štyroch jazykov.

V evanjeliu Lukáša je napísané:

A nad ním bol nápis písmom gréckym, latinským a hebrejským: "Toto je kráľ Židov." - Lukáš 23:38

Hebrejčina vychádza z aramejčiny. To je dôvod, prečo musíme ísť kvôli vysvetlenie modlitby Pána do mnohých jazykov, ktorými sa hovorilo pred dvetisíc rokmi, kedy Ježiš verejne učil.

"Keď bol Izrael dieťa, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. (Het-Ka-Ptah)." – Prorok Hozeáš 11: 1

Obrázok hore je Egyptský symbol Ptah, tiež nazývaný Ftha či Patah, čo býval v Egypte veľmi významný archetyp. Ptaha nachádzame v Biblii ako Tso-Phtah Paneach צפתה פענח (Genesis 41:45). Preto si tiež vysvetlíme, čo Ptah symbolizuje. Z tohto dôvodu sme pod týmto mocným symbolom či archetypom citovali Hozeáša, kapitolu 11, verš prvý.

K tomu by sme tiež chceli podotknúť, že Tso-Phtah Paneach פענח צפתה odišiel z Egypta spolu s Mojžišom.

Mojžiš vzal so sebou Jozefove kosti (צפתה פענח). Ten totiž zaviazal Izraelitov prísahou:

"Až vás Boh navštívi, vynesiete odtiaľto moje kosti so sebou." - Exodus 13:19

Podobne aj Ježiš vyšiel z Egypta.

Keď odišli, hľa, anjel Hospodinov sa ukázal Jozefovi vo sne a povedal:

"Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a uteč do Egypta a buď tam, kým ti nepoviem; lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. "On teda vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku, odišiel do Egypta a bol tam až do smrti Herodesovej. Tak sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka:, Z Egypta som povolal svojho syna. ' - Matúš 2: 13-15

Preto všetky tie modlitby a múdrosti, ktoré nachádzame v kresťanstve, islame a judaizmu vychádzajú z rovnakej krajiny - Egypta. My gnostici, keď študujeme egyptskej archetypy, ktoré sú veľmi hlboké, neupadáme do mylného domnievania sa ako ignoranti, ktorí si myslia, že ide o "modly." My vieme, čo sú modly a čo sú archetypy.

Ptah

Ak sa pozrieme na tento archetyp Ptaha, nájdeme veľmi hlbokomyseľné symboly, obzvlášť tie, ktoré drží v rukách.

Na prvom obrázku vidíme, že v rukách drží palicu zvanú Was; na vrchu tohto žezla vidíme ďalší symbol, a síce druh vtáčej hlavy, čo symbolizuje psohlavého boha Setha. Ďalej drží stĺpový symbol džed, symbol stability. V rukách drží dva prekrížené anky, ktoré symbolizujú dva kľúče. Spomeňte si na kresťanskú symboliku, kde nachádzame rovnaký symbol u apoštola Petra držiaceho dva kľúče od neba. Je to rovnaký symbol. Ank je veľmi sexuálny a hlboko významný symbol súvisiaci s (s)tvorením.

Ptah bol veľmi preslávený v starovekom Egypte, a stále je hojne vystavovaný k obdivu ale len ezoterické skupiny vedia a rozumejú tomu, čo Ptah symbolizuje.

hieroglyfy Ptahova mena

Toto sú hieroglyfy Ptahova mená. Štvorcový alebo obdĺžnikový znak je písmeno P. Polovičný kruh je písmenom T. Lano symbolizuje dvojitého hada a písmeno H. Takto sa píše Ptah v hieroglyfoch. A takto vyslovujeme hieroglyf Ptah - the Father (Otec).

Pater Noster je Ptah Noster, pretože keď skúmame symboly Ptaha, tak je samozrejmé, že objavíme to, čo píše pani HP Blavatská v Tajné doktríne:

"Ptah, syn boha Kneph, je v egyptskom panteónu princíp svetla a života skrze ktorého sa deje (s)tvorenie alebo skôr evolúcia; egyptský Logos (Slovo) a tvoriteľ - Demiurgos. Prastaré božstvo, ktorému bol podľa Herodota postavený chrám Menim (Meni), prvým egyptským kráľom. On je darcom života, znovuzrodenia a otec Apisa, posvätného býka zrodeného lúčom slnka. Ptah je teda prototyp Osirisa, neskoršieho Boha."

"Hérodotos povedal, že je otcom Kabeirov (záhadné grécke podzemné božstvo pravdepodobne fonického neba egyptského pôvodu), a v Jeruzalemskom preklade stojí: Egypťania nazývali Múdrosť, Prvá Inteligencia, Ptah." - HP Blavatská.

Prvou inteligenciou je sefira Keter. Pokračujme s citáciou.

Ptah je Maat, božia múdrosť, ale v inom aspekte je Svabhavat – t.j. Látka vytvorená sama sebou. Ako jemu adresujúca modlitba hovorí: Po zvolaní Ptaha "otca všetkého otcovstvo a všetkého božstva, zdroja všetkých ľudských bytostí vytvorených jeho vlastnou látkou. "Ty si bez otca, zrodený svoju vlastnú vôľou; Ty si bez matky, zrodený obnovením svojej vlastnej látky z ktorej sa opäť vynára (tvoja) látka." - HP Blavatská

Archetyp Ptah je obklopený úžasnými symboly, ktoré pôjdeme preskúmať z gnostického uhla pohľadu, aby sme mu mohli porozumieť.

Ptah a strom zivota

Ptaha nachádzame v stromu života, v dvadsiatich-dvoch písmenovej hebrejskej abecede aj v zodiaku. Áno, tri písmená Ptah predstavujú prvý trojuholník stromu života: Kether, Chokmah a Binah alebo ako tiež kresťanstvo hovorí: Otec, Syn a Duch Svätý.

Ptah sa zlučuje v sefire Binah, pretože Binah - Duch Svätý - je kreatívna sila vyjadrujúca sa prostredníctvom sexuálnych orgánov. Preto keď hovoríme o Ptah, nazývame ho všemohúcim, lebo rozumieme tomu, že sexuálna potencia zostupuje zo solárneho absolútna do sefiry Jesod, čo je sexuálna energia.

Ak hovoríme o Ptah, nachádzame tento archetyp na rôznych miestach v strome života a tiež v nás samých. Napríklad Ptah Ra, kde Ra či Re má význam solárneho Logu (Slova).

sokol-Ra

Na hornom obrázku vidíme symbol Ra. V egyptských hieroglyfoch symbol oka znamená písmeno R. Vták symbolizuje písmeno A, takže vták + oko sa rovná Ra.

Sokol symbolizuje zostup solárneho svetla k ľudstvu. Toto je teda spôsob, akým Egypťania symbolizujú tento podivuhodný archetyp Ra, ktorý samozrejme súvisí so solárnym absolútnom, silou, ktorá je v Kabale nazývaná Ain Soph Aur - "nekonečné svetlo."

Písmeno P symbolizuje "Otca", sefira Kether. Písmeno T sa vzťahuje k sefire Chokmah, symbol Syna a kríža; sefira Chokmah je v kresťanstve Kristus zostupujúce s krížom na výkon jeho údelu. Písmeno H patrí Duchu Svätému, alebo ako uvádza Kabala: Jod Hei Vav Hei. Toto druhé Hei symbolizuje solárne absolútno. Jod Hei Vav Hei je teda to, čo v egyptskej terminológii nazývame Ptah Ra.

Takže po zjednotení týchto dvoch archetypov Ptah a Ra dostávame slovo Patara, čo je posvätné meno apoštola Petra, ktoré je vždy reprezentované písmenami PTR. Viďte tu tajomstvo tohto archetypu či symbolu, ktorý prebýva v každom z nás. Vždy vizualizujte tento archetyp vnútri, pretože neexistuje jediná ľudská bytosť bez "Ptah Ra."

V iných prednáškach opisujeme, že Ptah je to, čo nazývame Glorian (glory = sláva), (vý)dych absolútna večne vyžarujúci v prvom okamihu, expandujúci sa v priestore pre svoj rozvoj. Dych absolútna je svetlo, ale zjednotené svetlo, preto sa to grécky nazýva Monada (a) ( "jednota"). V jednote - čo je svetlo, hebrejsky Aur a egyptsky Ra - nachádzame Ptaha (PTH) čo má význam troch duchovných atómov: boha Otca, boha Syna a Ducha Svätého vo vnútri.

Ra a Ptah dohromady dávajú číslo štyri, čo je svätý Tetragrammaton (Jod Hei Vav Hei). Ptah symbolizuje Trojicu svätú a spoločne s Ra - solárnym svetlom - dáva Tetragrammaton, ktorý pracuje v každom ľudskom organizme. Toto svetlo zostupuje zhora s dvoma kľúčmi do sexuálnych žliaz. Preto považujeme Ptaha s dvoma kľúčmi. Pravý kľúč je muž a ľavý zase žena. Ich skrížením budujeme silu. Preto je povedané, že Ptah je tvoriteľ sám v sebe.

Hľaďte, obrovský symbol Trojice svätej v Egypte. Toto je náš Otec v nebi. Musíme rozumieť, že každý z nás má svojho Otca v nebi; tento Otec je vo vnútri. Otec nie je mimo, je vo vnútri. Je to úplný základ našej existencie. Tu je modlitba Pána - Otčenáš - v hebrejčine pre tých z vás, kto viete hebrejsky:

אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם יִתְקַדַּשׁ שְׁמֶךָ: 
תָּבֹּא מַלְכוּתֶךָ יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ כַּאֲשֶׁר בַּשָׁמַיִם גַּם בָּאָרֶץ:
 
אֶת-לֶחֶם חֻקֵּנוּ תֵּן-לָנוּ הַיּוֹם:
 
וּמְחַל-לָנוּ עַל-חׂבוֹתֵינוּ כַּאֲשֶׁר מָחַלְנוּ גַּם-אֲנַחְנוּ לְחַיָּבֵינוּ:
 
וְאַל-תְּבִיאֵנוּ לִידֵי נִסָּיוֹן כִּי אִם-תְּחַלְּצֵנוּ מִן-הָרָע
 
כִּי לְךָ הַמַּמְלָכָה וְהַגְּבוּרָה וְהַתִּפְאֶרֶת לְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים אָמֵן:

"Abinu Sheba Schamayim" ako hovorí Ježiš "otče náš, ktorý si na nebesiach" v hebrejčine. V hebrejských slovách "Abinu Sheba Schamayim" [אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם] nachádzame pozoruhodný symbol "Abinu" - náš Otec Ptah.

V týchto slovách nachádzame tiež tri hlavné písmená, ktoré nachádzame aj uprostred zodiaku s 22 hebrejskými písmenami.

zodiak s 22 hebrejským písmenami

Písmeno א Aleph symbolizuje vietor. Písmeno ש Shin symbolizuje oheň. Písmeno מ mem potom symbolizuje vodu. To sú tri elementárne sily troch hlavných písmen, ktoré vyžarujú z onoho "Glorian" dychu, ktorý je symbolizovaný písmenom ה Hei. V iných prednáškach sme už vysvetlili, že tieto písmená sa vyslovujú Hashem האשמ. Hashem (Hašem) znamená "meno."

Ha-Shemayim השמים, čo je množné číslo, znamená "nebesia," čo ako vyšší časť každého z nás, je v množnom čísle. Ja mám svojho vlastného Otca a každý z vás má tiež svojho vlastného Otca, teda je tu - שמים shemyim - "veľa mien," pretože každý z nás má svoje vlastné meno. V Kabale hovoríme השם Hashem - "meno" -, השמים Ha-Shemayim (Šemajim) má teda mnoho významov.

Pozrime sa tu na kabalistické vysvetlenie hebrejského "Abinu Sheba Schamayim" - Otče náš, ktorý si na nebesiach. Pravdaže, "Sheba" (Šeba) v aramejčine znamená sedem. Keď povieme Sheba, odkazujeme na kráľovstvo, čiže sefira Malkut (kráľovstvo).

Keď povieme "Abinu Sheba Schamayim," odkazujeme na Shabbath - siedmy deň, Náš Otec Binah, siedma sila, Saturn. Sefira Binah je Duch Svätý v nebi שמים Schamayim. Všetko vyvstáva z kreatívnej sexuálnej sily, z Binah - Ducha Svätého.

Ako vidíte, znovu nachádzame slovo Shem (meno) v slove Schamayim (Šamajim). Keď čítame "meno" השם Hashem, znamená to meno Božie. Poďme teraz preštudovať celú hebrejskú vetu:

"Abinu Shebashamayim, Yitkedesh Shemkha"

"Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje."

Sheba = sedem; Shem = meno. Množné číslo od שם Shem je שמים Schamayim, čo znamená mená, aj keď je to preložené ako nebo. Teda שמים Schamayim - nebo - je formované všetkými menami Boha. Takto rozumieme kabalisticky výrazu שמים Schamayim.

ים Yam samo o sebe znamená voda, ים Yam či Yim znamená tiež more. Keď hovoríme o vode, myslíme tým Akášické fluidum, tekutinu zriedenou v priestore, v ktorej záznamoch nájdeme všetky uvedené mená Božie. Preto, keď hovoríme o אלהים Elohim (Bohovia a Bohyne), pýtame sa: je Alah meno Božie? Áno, je. Je INRI meno Božie? Áno, je. Je Jehova meno Božie? Áno, je. A Tao? Taktiež. Meno Boha jest שמים - veľa mien. Boh je Elohim ( "Bohovia a Bohyňa"). To je dôvod, prečo שבשמים Sheba-Shamayim znamená שב Sheba, שבע Sheba "sedem, čo znamená - zo ženského hľadiska - מַֽלְכַּת - שְׁבָא Malkut, kráľovná מלכה Malka zo שבע Sheba (Sáby)" siedma sefira; a - z mužského hľadiska- שמים Schamayim znamená mená alebo nebesá.

Ako vidíte, slovo Shebashamayim znamená "sedem nebies", Malkut aj Binah znamená siedme nebo; všetky dohromady znamenajú שבתות Shabbatoth. Takto vo svetle Kabaly rozumieme výrazu שבשמים Sheba-Shamayim.

Ptah-Egypt-hashamim

Vráťme sa k obrazu Ptaha. Aby ste tomu porozumeli, musíte to vidieť. Keď povieme Ha-Schamayim, predstavujeme si to slovo v prostrednom stĺpci Stromu života, kde Ptah drží oboma rukami dva kľúče. Je to chrbticový stĺp. To je moc Božia. Silu Božiu máte v chrbtovom kanáliku. Ak nepracujete vo svojom chrbtovom kanáliku, potom túto moc nerozvíjate. Aby ste túto moc rozvinuli, musíte držať dva kľúče oboma rukami. Na jednej rúčke žezla, ktoré Ptah drží, môžeme vidieť štyri roviny. Tieto štyri roviny sú Štyri svety: Acilut, Briah, Jecira a Asija: štyri rozvinuté svety v moci Božej - to je význam toho všetkého, čo Ptah drží.

strom zivota - styri svety

rosikruciansky kriz

Ako môžete vidieť, uprostred rozekruciánského kríža nachádzame tri primárne pra-písmená a okolo nich sedem zdvojených písmen. Sedem Sheba, שבע Sheba 'a ako množné či zdvojené nachádzame slovo שבתות Shabbatoth. Tu musíme chápať, že náš konkrétny lúč (písmeno Hei, Glorian) - s jeho primárnymi písmenami - keď preniká do sveta, projektuje a užíva svoju kreatívnu moc prostredníctvom akéhokoľvek zo siedmich kozmických lúčov či siedmich kozmických tvoriteľov Elohim. Kniha Zjavenie hovorí rozsiahlo o siedmich.

A hľa, videl som, ako uprostred trónu a tých štyroch bytostí uprostred starcov stojí Baránok ako zabitý a má sedem rohov a sedem očí, čo je sedem Božích duchov poslaných na celú zem. Zjavenie 5: 6

Zjavenie 5: 6 v súhrne hovorí, že Boží Baránok, ktorý je symbolizovaný tromi primárnymi pra-písmenami uprostred, má sedem rohov a sedem očí.

Zjavenie 5: 6 v súhrne hovorí o Baránkovi Božom, ktorý je symbolizovaný tromi primárnymi pra-písmenami uprostred, majúc sedem rohov a sedem očí. Znamená to sedem zdvojených písmen; V skutočnosti my tiež máme sedem dvojitých síl. Náš Glorian je priradený k jednému z týchto siedmich lúčov a tento lúč je tiež náš Otec na nebesiach. Tento kozmický roh je povedzme taký kozmotvorca, ktorý sa postaral o nášho Gloriana, keď vystúpil z Absolútna. Týchto sedem kozmotvorcov je plne rozvinutých a prebýva v nás ako archetypy. Stali sa vodcovia mnohých lúčov, aby ich mohli viesť a rozvíjať v kozme, pretože vedia, ako na to.

V našom solárnom systéme je týchto sedem mocných lúčov pod vládou Gabriela, Rafaela, Uriela, Michaela, Samaela, Zachariel a Orifela. Sú reprezentovaní siedmimi dvojitými písmenami okolo troch pra-písmen. Mimo týchto sedem písmen nachádzame dvanásť jednoduchých písmen, ktoré symbolizujú dvanásť rodov Izraela alebo tiež dvanásť zodiakálnych znamení, kde sa tieto archetypy rozvíjajú. Čiže 12, 7 a 3 formujú 3 koncentrické kruhy, čo tiež symbolizuje naše archetypy vnútri nás alebo tiež rozekruciánský kríž.

Keď hovoríme o "Izraeli," mienime tým dvanásť rodov, dvanásť zodiakálnych znamení, dvanásť jednoduchých písmen, ktorým vládnu tri zdvojené písmená, sedem kozmotvorcov, a hlboko vnútri tri primárne sily, ktorými sú Boh Otec, Boh Syn a Duch Svätý vo vnútri nás. To je to, čo nazývame dvadsaťdva archetypov. Všetci z nás máme dvadsaťdva archetypov vnútri. Všetkých týchto dvadsaťdva archetypov, Izrael, plus sedem mocných lúčov a tri primárne sily vnútri nášho individuálneho lúča je to, čo nazývame השם Hashem, השמים Ha-Schamayim - "nebesia." Preto, keď hovoríme o dvanástich zodiakálnych znameniach, ukazujeme na vonkajší priestor - nebesá. To všetko sa vzťahuje na každú individuálnu jednotu, vrátane vás, mňa i planét. Každý máme tieto typy archetypov vnútri. To je to, čo nazývame השמים Ha-Schamayim. V súhrne, všetky písmená השמים Ha-Schamayim - nebesá alebo mená - zostupujú do sefiry Malkuth. Podľa biblickej knihy Genesis sa v sefire Malkuth nazývajú Semiti, čo je rozvinutie Shem (Šem). שֵׁם Shem - Sem alebo Šem - je jeho pôvodné meno. Ako viete, Sem bol prvý syn Noeho. Noe je archetyp či atóm inteligencie, ktorý máme v ľavej srdcovej komore.

Keď mal Noach päťsto rokov, narodil sa mu Šém, Chám a Jefet. - Genezis 5:32

Slovo Šemit alebo Semit vychádza z שֵׁם Shem. Preto, keď ľudia priamo v dnešnej dobe hovorí o anti-semitismu, vôbec netušia, že tento termín znamená "proti-duchovné" sily. Teda anti-semitismus neznamená to, čo tým myslia ignoranti. Keď budete študovať anti-semitismus v tomto fyzickom svete, nájdete mnoho rôznych rás. Medzi nimi sú Hebrejci či židia. Ignoranti si myslia, že len židia sú Semiti či Šemiti. Pravda je však taká, že každý je Šemit vzhľadom na to, že všetci máme vo vnútri השם Hashem. Byť anti-semitista znamená byť proti rozvoju השמים Ha-Schamayim, čo sú archetypy, ktoré sú v kabalistických súvislostiach nazývané Israel (Izrael).

Majster Samael Aun Weor vyhlásil:

ISRAEL je slovo, ktoré musí byť analyzované.

IS nám pripomína Isis či jej mystériá.

RA nám pripomína Solárny logos.

Spomeňme si na disk RA, ktorý bol nájdený v starovekom Egypte faraónov.

EL je EL. El je vnútorný Boh v hlbinách každého z nás.

V sekvencii korektných etymologických dôsledkov sú ľudia Izraela konštitúciou rôznych častí ľudskej bytosti. Všetky sebauvedomujúce sa a nezávislé časti nášho vlastného individuálneho Bytia zostavujú ľudia Izraela.- Gnostická biblia: Odhalená Pistis Sofia ( The Gnostic Bible: The Pistis Sophia Unveiled )

Teda Israel je vnútri každého či už je to kresťan, žid, moslim, budhista, taoista alebo zoroastrián, atď. Každý nosí tieto archetypy vnútri seba, čo je to, čo modlitba Pána nazýva Abinu Shebashamayim Yitkadesh Shimkha," - "Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. "השם Hashem - meno - je teda vnútri vás, pretože máte Sväté meno v hĺbke svojho vedomia.

Kto a aké je meno vášho vnútorného Boha? To je niečo, čo musíte objaviť. Veliaci Avatari, ktorí prišli sem dole do Malkuth, aby nás učili "Slovu," nám dali meno ich vlastného vnútorného Boha. To však neznamená, že existujú len títo Bohovia. Boh je Elohim - perfektná jednota na nebesiach prejavujúca sa v mnohosti, Schamayim, ale keď pôjdeme sem dole do Malkuth, potom je Shem nazývané Shemoth שמות - hebrejsky "mená" - čo je ženský aspekt tejto dokonalej jednoty mien, ktorá musí zostúpiť preto, aby sa rozvinula. Preto je Shem v Malkuth nazývané Shemoth שמות , pretože Malkuth je ženská sefira, ktorá musí rozvinúť Shem.

Inými slovami všetky solárne sily absolútna, sedem kozmotvorcov a 12 znamení zodiaku zostupujú ako archetypy do nášho fyzického sveta rôznymi spôsobmi, tak, že my ľudia môžeme vytvoriť spermie, Brahmanovo či Abrahámovo semeno, nášho vnútorného Boha. V obyčajnom fyzickom stvorení hľadá muž ženu, pretože ona je pôdou - Adamah, zem potrebná preto, aby v nej človek mohol zasadiť semeno. Muž zasadzuje semeno do lona počas sexuálneho aktu. Pozrime tu na dva kľúče, ktoré drží Ptah vo svojich rukách; Ank kríži sexuálnu potenciu Všemohúceho - Ptaha. Potom žena toto semeno vo svojom lone rozvíja deväť mesiacov. V ezoterike chápeme ženu, ako toho, kto má na starosť plodenie, to je úplne zrejmé. Avšak pochopme, že sefira Malkuth (naše fyzično) je tiež ženskej polarity.

Bratia, znázorníme to príkladom: ani ľudskú závet raz právoplatne potvrdenú nemôže nikto zrušiť, alebo k nej niečo pridať. Sľub bol daný Abrahámovi a, jeho semenu'; nehovorí sa o semene v mnohosti, ale o jednom: je ním Kristus. List Galaťanom 3: 15-16

Preto שבע Sheba je שבע - בת Bathsheba "Dcéra siedmich" - בת - שבע Sheba-Bath alebo שבת Shabbath, je v Malkuth, symbolom, ktorému tiež musíme porozumieť. To je dôvod, prečo שבת Shabbath, sobota je svätá "ak ju pravda svätou urobíme;" inými slovami שבת Shabbath je v našej vlastnej fyzickej hmote.

Pamätaj na deň odpočinku (Shabbath), že si ho zasvätil. Exodus 20: 8

[Pamätaj, že] siedmeho [ Malkuth ] dňa dokončil Boh Elohim [ Binah ] svoje dielo, ktoré konal; siedmeho dňa prestal konať všetko svoje dielo a odpočíval [na zemi Malkuth ]. A Boh Elohim požehnal a posvätil [Malkuth ] siedmy deň, pretože v ňom prestal konať celé svoje stvoriteľské dielo. - Genezis 2: 2,3

Hľaďte, slovo matéria či hmota je ženského rodu a v latinčine znamená "matka." Toto nie je náhoda, pretože na "Počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh." Preto nachádzame tento hlboký symbolizmus. Keď prehovárate a modlíte sa "Otčenáš, ktorý si na nebesiach," musíte byť koncentrovaní na to, čo hovoríte, pretože onen otec má mnoho rôznych úrovní.

Po prvé "Náš otec" je náš Najvnútornejší, náš vlastný duch, syn svätej trojice. Tento vnútorný duch je časť onoho kozmotvorca, ktorý spočíva vo vyššej Monáde (jednote) preto, aby sa Glorian mohol rozvinúť. Tento vnútorný duch, tento Najvnútornejší sa v Kabale nazýva El a v Biblii zase Abrahám. V sanskrte je Najvnútornejší nazývaný Átman. Všetci máme vnútri seba svojho Abraháma. Vzťahuje sa to aj na Brahmu, nášho vnútorného stvoriteľa. Ako sme vysvetlili v ostatných prednáškach, Brahma je Višnov syn, kozmický Kristus, Ptah-Ra egyptsky povedané.

Poďme sa pozrieť na symboly, ktoré sú v tejto dobe veľmi aktívne.

Ďalšie egyptské meno pre Otca je Osiris. Mnoho gnostikov sa mylne domnieva, že Osiris je sefira Kether. To je omyl. Kether je "v" Osirisovi, ale sám Osiris súvisí so sefirou Daath. Osiris je rozvinutý Ptah. Aby mohol Osiris existovať, potrebuje Isis. Osiris a Isis sú dualita, ktorú v Kabale nazývame Abba a Aima, Otec a Matka, ktoré musíme ctiť. Ich synom je Horus, symbolizovaný sokolom. Je to svetlo Ptah-Ra, ktoré zostupuje do duality, do manifestovaného sveta. Osiris, Isis a Horus tvoria ďalší svätú trojicu. Najprv je tu trojica zvaná Ptah-Ra vo svete Acilut, ale keď vyvolávame Osiris Ra, oslovujeme tak trojicu súvisiace s tvorením, so svetom Briah.

Teda v Osiris Ra nachádzame Otca, Syna a Ducha Svätého, ale v Briah – v svete utvárania. V Isis tiež nachádzame Otca, Syna a Ducha Svätého.

Keď boli v Egypte vykonávané rituály, bolo za potreby kňaza aj kňažky. Kňaz je nazývaný Osiris, kňažka Isis. Duša, ktorá čerpá z Osirisa a Isis sa volá Horus, ich syn. Vidíte tú trojicu? Nie je to svet Acilut, prvej trojice, ale svet Briah pod sefirou Daath, svetom tvorenia. Táto trojica je rozvinutím; obe trojice disponujú rovnakou mocou a to nezávisle. Jedna je Ptah-Ra všemohúci v prvej trojici a ďalšou je Osiris, Isis a Horus pod tou prvou. To je dôvod, prečo si ľudia myslia, že Osiris je vzdialené božstvo. Nerozumejú tomu, že Osiris je rozvinutím Ptaha, pretože Ptah je hore vo svete Acilut. Preto, vzhľadom k tomu, že Osiris je rozvinutý Ptah, je tiež Ptah, ale v nižšej manifestácii. Preto keď sa bavíme o rituáloch alebo o tom, čo sa v sanskrte nazýva tantra, Neprepadajme omylu ako veľa ľudí v dnešnej dobe, ktorí si myslia, že tantra je len sexuálny akt alebo sexuálna mágia. Tantra súvisí s akýmkoľvek rituálom, kde hrajú úlohu Osiris a Isis, totiž dve polarity, kňaz a kňažka, pretože Osiris a Isis je Otec-Matka, zatiaľ čo pod nimi sú kňaz a kňažka. Preto akýkoľvek rituál kde chýba ženský aspekt je úplne smiešny, pretože žena je ten, kto rozpaľuje oheň muža. To je dôvod, prečo v množstve chrámoch vo vnútorných svetoch je to práve kňažka, kto rozsvecuje svetlo na oltári. Ona je ten, kto rozsvecuje oheň (sexuálne povedané) muža čiže kňaza. Je to sexuálny symbol.

Keď kňaz vykonáva s kňažkou rituál, robia to na kubickom kameni Jesod (H). Reprezentujú dva kľúče P a R. Písmeno P (pira, latinské slovo prekladané ako "intenzívne teplo") je kľúčom v slove Peter alebo Ptah-Ra. Písmeno T v slovách Peter a Ptaha-Ra symbolizuje skríženie oných dvoch kľúčov a písmeno R znamená solárne svetlo. Preto má gnostický oltár (H) symboly troch písmen: P, T, R. Symbol troch primárnych síl Ptaha-Ra - Kristovo svetlo.

Je tu ešte ďalší symbol, ktorý musíme vykonať na oltári: je ním TUM. Pozor, keď zameníme A za T, vyslovujeme AUM. Takže AUM či TUM je tiež mantra prinášajúci energiu Otca, Syna a Ducha Svätého sem dole, kde sa nachádzame. Preto by táto mocná mantra nemala byť volaná nadarmo. Z toho dôvodu je napísané:

"Nevezmeš mena Hospodina ( Jod-Havah Elohim), svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. " - Exodus 20: 7

Je tu mnoho שמים shemyim, veľa mien, mantier, ktoré by nemali byť vyslovované nadarmo a TUM je jedna z nich. TUM tiež reprezentuje Otca, Syna a Ducha Svätého. Práve to vyslovujem, pretože o tom hovorím a tým vyslovovaním prinášam túto energiu Otca, ktorý je na nebesiach, sem dole do fyzického sveta preto, aby ste rozumeli, ako zostupuje svetlo. Keď vyslovíme mantru, to svetlo okamžite zostúpi. Nerobte to nadarmo; či to vyslovíte len tak, nie je to dobré. Sú ľudia, ktorí sa hrajú s modlitbami a mantrami a pozitívne to vôbec nie je.

Pozrite na tie tri mená: Ptah, Osiris a TUM. Tieto tri mená sú veľmi mocné a mali by sme vedieť ako ich používať.

oko Boha Ra

"Ra je Otec, spoločný kozmický univerzálny Otec, čo je abstraktné Absolútno."

"TUM je telo Otca." Telo Otca neznamená fyzické telo. Ra je solárne svetlo; Tum je telo Otca vo všetkých jeho úrovniach. Znamená to, že táto sila je aktívna vo všetkých svetoch Kabaly. Ako archetyp ho Egypťania symbolizujú posadeného na tróne.

sediaci faraón - tum

Ak povieme Tum, potom celá energia Otca, Syna a Ducha Svätého zostupuje. V Otcovi je Syn a Duch Svätý produktom solárneho svetla Ra.

"Tum je ohromne nebeská mantra a nikdy nesmie byť vyslovená nadarmo, pretože náš Otec, ktorý je v utajení, zostúpi okamžite odkiaľkoľvek, kde sa práve môže nachádzať." - Samael Aun Weor

Kleopatra

kleopatra

Poďme sa pozrieť na Kleopatru, ženský aspekt tejto záležitosti. Hovorili sme o Otcovi, ale čo Matka? Tento pozoruhodný archetyp nájdeme v Egypte tiež. Keď ľudia hovoria o Kleopatre, mávajú na mysli tú, čo bola s Markom Anthonym, ale už ignorujú tú v Egypte. Kleopatra je vestálka chrámu. Jedna z tých vestálok v Egypte bola tá, s ktorou sa zaplietol aj Mark Anthony. Poďme ale preštudovať, aký má Kleopatra význam, pretože ony sú tými, koho dnes nazývame "mníškami." Koľko mníšok stretávate? Budhistické mníšky, katolícke mníšky, veľa mníšok. Kleopatra reprezentuje rovnaký symbol.

Kleopatra vychádza z gréckeho mena Κλεοπατρα, Κλεος-Πτα (Kleopatra) čo znamená "sláva Ptaha, otca" - odvodené od (κλεος - kleos) "sláva." Kombinovaný s πατρος - Patros - "otcovo (Πτα - Ptah)" alebo Κλεος- ποτήρ "sláva pohára" (ποτήρ - potēr). Pohár, jóni - ženský sexuálny orgán - je Svätý grál. Teda Kleo-poter je Kleopatra. Nemýľte si potēr s Harrym Potterom. Poter znamená pohár či kalich, grál - sexuálnu jóni. Keď poviete Kleopatra, ukazujete na Božiu sexuálnu silu. Preto boli Kleopatry egyptskými kňažkami.

Kleopatra: "kľúče k otcovi;" od Kleis [κλείς] "kľúče" + patros [πατρος] "otec"

Kleopatra, Kleopetra: Keystone - kľúčový (základná) kameň; od Kleis [κλείς] "kľúča" + petra [πέτρᾳ] "kameň"

Kleopatra teda symbolizuje kľúčový kameň, ktorý bol objasnený v predošlých lekciách. Kľúčový kameň chrámu, základný kameň chrámu - je žena.

V alchýmii je počiatočná farba kameňa čierna. Vnútri dreveného uhlia je obsiahnutý oheň. Alchymistickej povedané sme všetci čierni, pretože ženský aspekt našej sexuality je čierny. Preto je Ptah čierny. Preto je Osiris čierny a rovnako tak aj Kleopatra; preto tiež staroveký Egypt - nachádzajúc sa v Afrike - je krajina čiernych ľudí.

Meno Afrika vychádza z mena Afrodita - bohyňa lásky. Afrodita je koreňom slova afrodiziakum a kopu ďalších slov. Ona je bohyňou lásky. Preto je Kleopatra jeden z tých symbolov, ktoré nájdete v starovekom Egypte.

Je napísané, že keď majster Ježiš Nazaretský prišiel do Egypta, vstúpil na cestu zasvätenia: "... a zavolal som svojho syna z Egypta" (Hozeáš 11: 1).

Tiež Mojžiš, keď vychádzal z Egypta ...

A deti Izraela konali podľa Mojžišovho rozkazu; vyžiadali si od Egypťanov strieborné [mesiac] a zlaté [slnko] šperky a plášte [Malkuth]; všetky tieto symboly reprezentujú mystické tajomstvo svätého mena. Dohromady sa nazývajú "Urim a Tumim"]: A Iod-Havah (Pán) vzbudil voči ľudu priazeň v očiach Egypťanov a oni im vyhoveli. A tak vylúpili [toto vedenie od Egypťanov] Egypt. - Exodus 12: 35-36

Mojžiš bol v manželskom zväzku s etiópskou ženou. Etiópska žena bola čierna.

"Mirjam s Áronom reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšijku (Etiópčanku), ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kúšijkou." - Numeri 12: 1 (štvrtá kniha Mojžišova)

Symbolicky a alchymisticky povedané, keď začnete pracovať so svojou Kleopatrou alebo s Nun (semeno, mníška), váš kňaz alebo kňažka bude čierna. Takto musíme rozumieť týmto symbolom vnútri. V jednej z egyptských pyramíd praktizoval Ježiš sexuálnu mágiu s Kleopatrou.

Netvrdím, že všetky tie vestálky, rádové sestry alebo Kleopatry v Egypte boli černošky. Boli od rôznych rás. Avšak tie z Afriky boli čierne a reprezentujú Heliogabalov kameň (kubický kameň Jesod).

Slovo Egypt je gréckeho pôvodu. Slovo Egypt je zakorenené v Het-Ka-Ptah. Het-Gy-Pt, Egypt, Egipto.

Het: dom

Ka: duše

Ptah: Otec

Egypt teda znamená "dom Otcovi duše."

Kde je Het-Ka-Ptah? Kde je dom Otcovej duše? Het-Ka-Ptah je vaše fyzično. Áno, vaše fyzično je dom duše vášho vnútorného Ptaha. Ptah je Otec vo vnútri nás pripútaný k našej duši Ka, ktorá je utváraná všetkými archetypmi. Preto sa Egypt povie hebrejsky Mizrahim מצרים , čo má ten istý vyznám ako slovo Eden.

"... celý ten kraj bol ako záhrada Hospodinova, jako Egyptská zem (Mizrahim מצרים) , ako ideš do Coára." - Genezis 13:10

Takže si nemyslite, že keď sa Biblia zmieňuje o (Mizrahim מצרים ) Egypte, že sa to vzťahuje len na onú krajinu v Afrike. Ezotericky, kabalisticky a alchymisticky je Egypt naše fyzično a Kleopatra symbolizuje našu sexuálnu potenciu, našu sexuálnu moc. Kleopatra je zrovna tak symbolom všetkých tých žien, ktoré vstúpili na cestu iniciácie. Kleopatra je tiež symbolom vzťahujúcim sa na ktorúkoľvek kňažku. Akákoľvek kňažka pracujúca s mystériom, ktoré tu učíme, je Kleopatra. To je to, čomu musíme porozumieť v súvislosti s týmto mystériom. Z toho dôvodu Egypťania vyrábali sochy Kleopatry; nesúviselo to s Markom Anthonym. Kdeže, Kleopatra je symbolom Isis. Preto v gnostickej terminológii nazývame kňažku "Isis." Kňaza nazývame jednoducho kňazom, ale symbolicky ho môžeme nazývať aj ako Osiris. Kňaz je symbolom troch primárnych síl Daath. Kňažka je tiež tromi primárnymi silami Daath.

Duša v Het-Ka-Ptah v Egypte a v našom fyzične je Ka - Horus - ktorého je potreba rozvinúť. Takto by sme mali chápať symboly starovekého Egypta.

V dnešnej dobe sa ľudia posmievajú týmto prekrásnym symbolom egyptským, pretože im nerozumejú. Hovoria, že Egypťania boli uctievači model; áno, to je to, čo hovoria ignoranti. Avšak, keď budeme študovať tajný význam všetkých veľkých mystérií Egypta, potom porozumieme význame modlitby, ktorú Ježiš učil na hore, pretože Ježiš sa v Egypte naučil veľa. Preto Ježiš odovzdával modlitbu Ptaha. Preto hovoríme "Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje." Naučili sme sa to v Egypte. Tiež Mojžiš sa to naučil, tak ako všetko ostatné z "domova Otcovej duše," z Egypta, ktorý bol vtedy veľmi aktívny a mal veľa zasvätencov na akadémiách, ale to už je dnes len tieň minulosti.

Petrove Kľúče - Ptah

Pozrime tu na symbol Ptaha. V evanjeliu Matúša je napísané:

Šimon Peter odpovedal: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." Ježiš mu odpovedal: "Blahoslavený si, Šimon Jonášov, lebo ti to nezjavili telo a krv, ale môj (Πατρος - Patros) Otec (Πτα - Ptah) v nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto (Πέτρα - Petra) skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti (κλείς - Kleis) kľúče od (Malkuth) kráľovstva nebeského, a čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." - Matúš 16: 16-19

Petrove kluce

Uvedomujete si tu tie symboly? Peter tu má dva kľúče tak ako Ptah. Ptah aj Peter reprezentujú tie isté archetypy vnútri nás; preto na nás Ptah aj Peter čakajú v nebi, aby pre nás otvorili dvere, ale dvere sú tu sefira Jesod.

Ľudia, ktorí nemajú ezoterické vedomosti si myslia, že hneď ako zomrieme, Peter nám otvorí cestu do neba. Počujte: Peter je Ptah, ktorý má dva kľúče, dve alchymistické sily, s ktorými musíme pracovať. Sú to tie isté kľúče, ktoré drží Ptah. Pozor, ich mená nie sú náhoda. Peter, Ptah-Ra, Petera, a tiež Kleo-Petera, skala, kameň. To je dôvodom, prečo nachádzame súvzťažnosť medzi skalou, Petrom a Ptah-Ra; takže, "na tomto kameni postavím svoj chrám." Aký kameň? Kleopatra.

Ak ste muž (kňaz) a chcete vybudovať svoj vnútorný chrám, potom potrebujete Kleopatru (kňažku), pretože ona má kľúče od kameňa; kľúčový (základná) kameň (keystone) je Kleopatra. Podobne žena, ktorá je Nun , kňažka, potrebuje muža, pápeža, Petra (prvý pápež); Peter bol ženatý. Áno, Peter bol ženatý, pracoval so svojím základným stavebným kameňom, s Kleopatrou. Peter a Kleopatra predstavujú kameň. Kameň nesie moc nebies vnútri nás. Preto Petr drží kľúče. Je Petr modla? Nie! On predstavuje rovnaký archetyp, ktorý Egypťania nazývali Ptah, ale v dnešnej dobe ho nazývame Peter. Teda Ra povedal Ptahovi: "A na tejto (kľúčovom kameni - menovite Cleo, κλείς-Kleis - kľúče; Πέτρα - Petra) skale postavím svoj chrám." Musíme študovať význam Petra a Kleopatry.

V dôsledku toho, čo sme si už vysvetlili teraz môžeme pochopiť význam modlitby Pána. Majster Samael Aun Weor cituje Majstra Krumm-Hellera vo svojej knihe Dokonalé manželstvo, o modlitbe Pater Noster povedal nasledovné:

"Medzi všetkými rituálnymi modlitbami je Pater Noster najmocnejšou. Je to magická modlitba s ohromnou silou."

"Imaginácia, inšpirácia a intuícia sú tri povinné cesty zasvätenia."

Majster Huirakoča hovorí nasledovné:

Najprv je potrebné uvidieť duchovné javy (Boha) vo vnútri:

1. Pater [Ptah] noster, qui es in cælis. Our Father [Ftha], who art in heavens. Otče náš, ktorý si na nebesiach.

Prečo sme napísali Ftha s F miesto P? Pretože v latinčine nehovoríme Ptah, ale Ftha s F, pretože PH je F. Toto nám pripomína runu Fa, the Fa-ther (Otec); Fa predstavuje rovnakú moc. Teda, keď meditujete na vášho vnútorného Otca a hovoríte "Our Father who art in Heaven," potom vidíte, na čo musíte byť koncentrovaní, pretože Otec je vo vnútri všetkých javov; uvidíte to prostredníctvom vašej intuície, vašej imaginácie, aby ste videli, že Otec (the Father) je dokonalá jednota prejavená v mnohosti - vnútri vás, vnútri každého. Z toho dôvodu je nazývaný Elohim. Boh = bohovia a bohyne.

Potom sa musí načúvať Božiemu Slovu:

Sanctificetur nomen Tuum. (Posväť sa meno tvoje.)

Vidíte tam to slovo TUM? Áno, my vieme, že v latinčine slovo Tuum znamená "tvoje." Ale myslíte si snáď, že je náhoda, že TUM - meno Božie v Egypte - je tu napísané? Počujte, keď hovoríte: "Sanctificetur nomen tuum," sila zostupuje dole, ako Majster Samael vysvetľuje, menovite keď vyslovujeme TUM; náš Otec, ktorý je v utajení zostupuje okamžite z Nebies sem k nám. Presne to je ten magický efekt vyslovovania Pater Noster modlitby v latinčine. Ak to vyslovíme ako v angličtine (češtine), stále to má silu, ale nie takú, ako keď to vyslovíme latinsky. Hebrejské "Yitkedesh Shemkha," má tiež veľmi mocné vyslovenie, pretože hebrejčina tak ako aj gréčtina sú tiež mantrické jazyky.

2. "Posväť sa meno tvoje."

Inak povedané: Slovo Božie, veľkolepé meno Božie, kreatívne Slovo.

Potom Majster Krumm-Heller povedal, ako Majster Samael Aun Weor cituje:

Nakoniec pripravíme náš spirituálny organizmus na intuíciu:

3. "Príď kráľovstvo tvoje," tým je povedané, že s oným Slovom - mantrou - k nám prichádza vnútorné Kráľovstvo svätých majstrov.

"Táto trojica sa nachádza v prvých troch prosbách modlitby.

Zjednotenie s Bohom sa stáva naplnením týchto troch prosieb. Zvyšok je potom vyriešený ... "

"S týmito tromi prosbami Krumm Heller prehlasuje, že žiadame o integrálnu úlohu, ktorú, keď jedného dňa splníme, budeme už Bohom a tým pádom už nebude potrebné naďalej žiadať." - Samael Aun Weor

Takže jednoduché naplnenie oných troch prosieb je dostačujúce. Viete, čo mal týmto vyhlásením Krumm-Heller na mysli? Mal tým na mysli, aby ste v sebe inkarnovali TUM. Keď TUM - Otec, Syn a Duch Svätý - sú inkarnovaní vnútri vás, potom ste Boh v tele ako Majster Ježiš, Mohamed, či Mojžiš. Keď schádzal Mojžiš z vrchu Sinaj, mal už nadobudnutú moc. TUM bol v ňom, ako bol aj v Ježišovi, Mohamedovi, či Budhovi. Avšak preto, aby sme mohli vo vnútri nás inkarnovať TUM, musíme rozvinúť archetypy. To je presne to, čo musíme urobiť. Nie je to o mechanickom vyslovovaní modlitby ako sa tak deje v cirkvi; alebo ako sme mohli vidieť kňaza hovoriť: "Bež a modli sa desať krát Otčenáš a desať krát Zdravas Mária a potom tí hriechy budú odpustené." To je príliš povrchný prístup k duchovným záležitostiam.

Táto modlitba má veľký vplyv, ale len keď pracujeme so sexuálnou energiou a archetypmi, inak len opakujeme mechanicky ako papagáj niečo, čomu nerozumieme.

Kalich

Poďme na ďalšiu prosbu modlitby Pána.

Fiat voluntas tua, Sicut in Caeli, et in terra.

Staň sa vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

Aby sme porozumeli tejto prosbe, citujeme z evanjelia modlitbu, ktorú sa modlil Ježiš na Olivovej hore. povedal:

"Otče, ak chceš, odnes [the κλεος -" sláva "] odo mňa tento [ποτήρ - poter] kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane." - Lukáš 22: 42

jezis drzi dva poháre

Na Hornom obrázku vidíme Ježiša držiaceho dva kalichy. Ten vpravo symbolizuje myseľ, ktorú musíme naplniť, pretože mozog je kalich, ktorý musí byť naplnený solárnou silou Ptaha. Kalich vľavo má kríž a je červený. Súvisí to s Malkuth, pretože táto sefira sa vzťahuje k žene. Vzťahuje sa to k jeho vlastnej individuálnej žene či Kleopatre.

svätý grál

Κλεος-Ποτήρ "sláva kalichu" (ποτήρ - poter) "Kalichu - jóni - Svätého grálu." Kleopatra - sláva jóni, sláva Svätého grálu - je sexuálny orgán ženy.

Kňaz-zasvätenec musí transmutovať túto sexuálnu silu, ktorá je skrytá v Arche zmluvy. Takto Kohen vykonáva vôľu jeho vlastného konkrétneho individuálneho Boha vnútri neho. Ak nebudete konať vôľu svojho vnútorného Boha, potom budete vykonávať svoju vlastnú vôľu, pretože ste svojvoľní, a vaša vôľa sa obráti v smilstvo. To je to, čo robil Mark Anthony s Kleopatrou v Egypte. Nájsť vestálky v Egypte a smilniť - to je smiešne. Keď máte svoju ženu, svoju Nun, kňažku - symbol krásnej Kleopatry - potom s ňou transmutuje sexuálnu energiu. To je to, čo urobili Ježiš aj Mojžiš v Egypte.

Guiseppe Verdi vo svojej majstrovskej opere nazýva Kleopatru Aida. Slovo Aida pochádza z arabčiny. A - dych písmená Aleph; Ida - ženská moc dychu Božieho. Spomeňme si na Idu a Pingalu v sanskrte. Takže Aida je sila ženskej polarity, ktorá je čierna v každom z nás. Preto je v tej opere Aida čierna. Ak uvidíte operu Aida, uvidíte krásne skryté symboly, ktoré si tu vysvetľujeme. Konať vôľu Božiu je presne to, čo vidíme symbolizované v onej opere.

Keď sa teda Ježiš modlil na Olivovej hore, povedal: "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane." Inými slovami; ak je to možné, nech je moje zvrchované Ja realizované bez ženy; som tu k nasledovaniu tvojej vôle, nie moja vôľa, ale tvoja nech je vykonaná. Otec mu potom povedal: "Bež a vezmi si svoju Kleopatru - ktorá je známa tu vo fyzickom svete ako Mária Magdaléna - a praktizuj s ňou sexuálnu mágiu." Potom Ježiš povedal: "Dobre, ak je to vôľa tvoja." Potom, keď s ňou ide vykonať sexuálny akt, Judáš, predstavujúci sexuálnu túžbu, príde a zradí ho. Musí teda usilovne bojovať proti svojej sexuálnej túžbe. Teda Judáš, Mária Magdaléna - Kleopatra sú zmesou symbolov, ktoré nie sú zapísané len v evanjeliách, ale aj v mnohých iných mýtoch, ktoré študujeme.

Denný chlieb

Poďme na ďalšiu časť tejto podivuhodnej modlitby.

"Panom nostrum supersubstantialem da nobis hodie."

Náš supersubstanciálny (duchovný, nadhmotný) chlieb daj nám dnes.

Majster Samael povedal:

"Vedieť, že život je sen neznamená, že sme to pochopili. Ono pochopenie je získané skrze sebapozorovanie a intenzívnej práci na sebe. Preto je absolútne nevyhnutné pracovať na sebe v každodennom živote, ihneď. Vtedy jedinec pochopí onú frázu z modlitby Pána, ktorá hovorí: "Náš denný chlieb daj nám dnes."

"Fráza" denný chlieb "znamená" supersubstantiálny chlieb "v gréčtine alebo" chlieb od Najvyššieho."

"Gnóza nám dáva tento" chlieb života "v dvojitom význame; je to idea a sila, ktorá nám umožňuje rozložiť naše psychologické defekty." - Samael Aun Weor

Budha - meditácia

Ak budete meditovať ako Budha symbolizovaný na hornom obrázku, získavate poznanie a uchopujete vedenie. Takto jete váš denný chlieb. Z toho dôvodu je meditácia denný chlieb múdrych. Ak chcete jesť tento supersubstanciálny (duchovný, nadhmotný) chlieb života, musíte meditovať každý deň a pochopiť a rozpustiť vaše ego. To je teda chlieb svetla. Nie je ľahké to urobiť. Preto na ďalšom obrázku nájdete Eucharistiu.

Eucharistia

Jezis - svätý grál

"Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie."

Náš supersubstanciálny chlieb daj nám dnes.

"Počas gnostického rituálu sa dostávame do styku so Solárnym Logom (slovom), s egyptským "RA," s Tum. Posledné slovo je veľmi dôležité; má tri aspekty predstavujúce tri primárne sily:

T: Otec [Kether]

U: Syn [Chokmah]

M: Duch Svätý [Binah]

Je to mocná mantra. Vyslovením sa k nám pripájajú sily Loga (Slova). Počas zasvätenia chlebom a vínom okamžite zostupujú Kristické atómy a ďalej sú transformované v telo a krv Krista. Toto je dosiahnuté pomocou kanálu, ktorý je otvorený a priamo komunikuje s Logom (Slovom) prostredníctvom mantry.

V stave extázy, počas transsubstanciácie, zostupujú Kristické atómy o vysokom napätí a dodávajú nám svetlo v temnote. Tieto Kristické atómy nám pomáhajú v boji proti červeným démonom Setha. Tak presvecujeme temnotu." - Samael Aun Weor

Aj napriek tomu, že nám to Majster Samael Aun Weor objasnil, stále sa v dnešnej dobe nájdu gnostickí ignoranti, ktorí hľadia na Eucharistiu s opovrhnutím a neštudujú ju. Pochabo si myslia, že rituál Eucharistie nie je dobrý, ak nie je vykonaný Majstrom.

Bratia moji, nechcite mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení. - Jakubov list 3: 1

TUM hovorí prostredníctvom pier Ra, ktorým je Horus Dvoch horizontov, Haroeris, Yeshua:

"Ja som cesta [Eheieh- Kether ], pravda [ Chokmah ] aj život [ Binah ]. Nikto neprijde k Otcovi [Ptah], len skrze mňa." - Ján 14: 6

Musíme teda využiť sily TUM vnútri nás v boji proti červeným démonom Setha. Majster Samael to vysvetľuje tu:

"Rituál je praktická mágia. Čierni mágovia smrteľne nenávidia svätú Eucharistiu. Mágovia temnoty ospravedlňujú svoju nenávisť voči rituálu chleba a vína rôznymi spôsobmi. Niekedy priraďujú evanjeliu rozmarnú interpretáciu na základe ich vlastnej fantázie. Zrádza je ich vlastné podvedomie. Snažia sa odstrániť poslednú večeru akýmkoľvek možným spôsobom. Neznášajú poslednú večeru Pána. Naši zasvätenci musia byť bdelí a v pozore voči týmto nebezpečným osobám. Každý, kto nenávidí rituál poslednej večere je černokňažník. Ktokoľvek, kto odmieta gnostické posvätenie chlebom a vínom odmieta telo a krv Krista. Takýto typ ľudí sú čierni mágovia." - Samael Aun Weor

Opäť niektorí "gnostici" si hlúpo myslia, že môžu bojovať proti silám červených Sethovych démonov bez pomoci týchto kristických eucharistických atómov vysokej voltáže od TUM. Títo ignoranti prehliadajú spojenie solárneho svetla "Ra" s každým z nás. Kristus, Solárny Logos, nie je podrobený jednému indivíduu. Solárny Logos sa odovzdáva všetkým jedincom. Keď hovoríme, že Kristus je vo vás, myslíme tým na vašej úrovni. Keď teda vyslovujete TUM a praktizujete, priťahujete sily Pána "Ra" v súlade s vašou úrovňou. Keď navyše vykonávate rituály v kolektíve, táto svetelná sila zostupuje s väčšou intenzitou, pretože každý z nás je kanálom Ra. To je to, čomu musíme rozumieť:

"Ja som svetlo sveta; kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života." - Ján 8: 12

Teda každý má Ra, Boha, Krista, TUM vnútri seba. Chcete bojovať proti vnútornému nepriateľovi? Dobre, potom potrebujete pomoc Pána Ra.

Supersubstanciálny (duchovný) chlieb, "chlieb od Najvyššieho," nie je len meditácia, je to tiež Eucharistia. Z toho dôvodu sú dva sefiroty Hod a Netzach v Strome života na rovnakej úrovni; symbolizujú srdce a myseľ, ktoré by mali fungovať dohromady. Na Strome života spolu zdieľajú jednu rovinu; Hod - Sláva - predstavuje srdce a Netzach - Víťazstvo - zase myseľ. Teda je nutné, aby sme uviedli funkciu srdca a mozgu do súladu. Keď meditujete, vaša myseľ potrebuje pomoc vášho srdca. Aby ste nabili srdce kristickými solárnymi atómami, potrebujete Eucharistiu. Pochopte, prečo to robíme; nerobte to mechanicky, ale preto, že rozumiete, čo Eucharistia symbolizuje. [Ako vykonávať Eucharistiu (stači kliknúť na odkaz)].

Pokračujme.

Karma

Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

"A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom."

To je karma. Musíte sa obetovať pre ľudstvo. Máte dosť čo splácať. Niekedy sa k nám druhí ľudia správajú veľmi nevhodne, ale my si potom myslíme: "Ja som gnostik, robím správne veci, prečo so mnou ľudia zaobchádza ako s handrou?" Prečo? Pretože máme veľa dlhov; nie sme dokonalí. V minulých životoch sme vykonávali zlé veci, takže ak chcete odpustenie karmy, musíte odpustiť ostatným rovnakým spôsobom; je nutné obetovať svoje utrpenie. Ako Majster Ježiš hovorí, oplatiť zlé dobrým. Kto na tomto svete tak robí? Žiaľ, neodpúšťame tým, ktorí nám spôsobil zlé. Akonáhle nás niekto napadne, udriem ho. Akonáhle niekto napadne našu krajinu, zahájime protiútok. Inými slovami karma bude vždy roztáčať kolo Samsáry. Naše prehrešky nikdy neskončia, pretože nekonáme pre Boha, ale pre naše ego, našu vnútornú modlu.

ztradcovia Jóba

Na tomto obrázku vidíte svätého Jóba, ktorý pokorne pretrpí veľa poníženia, aby bol oslobodený, keď ho Satan a protivníci pokúšajú.

Tak sa pozrite, ako máte myslieť, cítiť a konať - ako Jób. Traja vás napadajú, ale Job si hovorí: "Ok, len do toho." Rozumejte, pochopte, že čokoľvek vám ľudia robia, si zaslúžite. Potom im odpusťte, pretože nikto tu nie je svätý alebo anjel. Všetci sme padli. Snažíme sa vyzdvihnúť hore, ale vychvaľovať sa, že sme svätí je hlúposť. Nikto nie je svätý, len anjeli, ale tí sú tam hore, my sme však tu dole.

Pokušenie

"Et ne nos inducas in tentationem."

"A neuveď nás do pokušenia ..."

Boh nás nikdy nepokúša, ale my sa modlíme "prosím pomôž mi nepodľahnúť pokušeniu." Kto je ten, kto nás pokúša? Je to Satan, náš vlastný tréner, pretože každý má svojho. Onen mentor, ktorý nás pokúša, je Satan. Prečítajte si knihu Jób, aby ste pochopili, kto je Satan:

"Vtedy Hospodin povedal satanovi: Dobre si si všimol môjho služobníka Jóba? Veď na zemi niet nikoho ako on, kto by bol taký bezúhonný a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma proti nemu nahovoril, aby som ho bez príčiny ničil. Satan odpovedal Hospodinovi: Kožu za kožu a všetko, čo človek má, dá za svoj život. Veď len polož naňho svoju ruku a dotkni sa jeho kostí a jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať!? Hospodin odpovedal satanovi: Nech je teda v tvojich rukách, len ušetri jeho život." - Jób 2: 3-6

Z toho dôvodu vo svojej epištole Jakub hovorí:

Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. - List Jakubov 1: 12-15

pokušenie svätého Antonína

Pozrite, svätý Antonín. Než sa stal svätým, bol pokúšaný. Dôvod, prečo nájdeme toľko obrazov vykresľujúcich pokušenie svätého Antonína je, aby sme videli, že k získaniu svätosti je potrebné vykonať veľa práce. Pokušenie musíme poraziť. Ten, kto vás dostáva do pokušenia je váš vlastný Satan, ktorý prebýva vo vnútri. Nie je jeden Satan, je tu toľko satanov, ako je mužov a žien na svete.

Z toho dôvodu by namiesto "Neuveď nás do pokušenia" malo byť napísané "Pomôž nám nepodľahnúť pokušeniu."

Jehovah Elohim

"Quia tuum est regnum, potentia et gloria in saecula saeculorum."

"Lebo tvoje je kráľovstvo...

"Tvoje" odkazuje na Iod-Havah Elohim, sefira Binah hore v ľavom stĺpci. Kráľovstvo je dolná sefira Malkuth. Ľavá strana, ako vždy zdôrazňujeme, súvisí s naším fyzičnom. Na ľavej strane je moc, sefira Geburah, ktorá nás pokúša v závislosti na našej karme. Preto modlitba končí takto:

"Lebo tvoje je kráľovstvo (Malkut), aj moc (Geburah) aj sláva (Hod), na veky (saecula - forever - sefira Necach) - predložka Vav - (písmeno Vav označuje sefiroty Jesod i Tiferet) vekov (sefira Chesed;" milosrdenstvo [Chesed] Božie (Jód-Havah) je od vekov na veky)." - Žalmy 103: 17. Amen (TUM).

Ptah-motlidba

To znamená, ako sme si už vysvetľovali, že Boh nie je pokúšaný, pretože vaše (tuum) je kráľovstvo, i moc i sláva na veky vekov, amen. Boh Jehovah Elohim je Binah hore vľavo. V iných prekladoch sa uvádza sefira Tiferet miesto sefiry Hod. "Sláva" je tiež Tiferet, ale keď povieme "pomôž mi nepodľahnúť pokušeniu," potom je Tiferet pripojená k Jesod, ktorá žiada o pomoc: " pomôž mi proti môjmu zlému ja." Kto je naše zlé ja? Je to ego. A prečo žiadame o pomoc Binah Elohim? To preto, že pod Malkut (kráľovstvo) je Klipot (peklo), kde sú všetky naše ega. A preto, že Boh Jehovah Elohim má tú moc i slávu kráľovstva na ľavej strane. To je to, čo hovorí modlitba Pána. O tom to je.

isis-osiris-horus

Na tomto obrázku nachádzame podivuhodný symbol Osirisa uprostred, Isis vpravo a Hóra vľavo - trojica Daath. Už sme si vysvetlili, že Osiris a Isis sú kňaz a kňažka, a Horus je duša (Tiphereth), ten, kto bojuje proti zlému. V opere Aida od Giuseppeho Verdi počujeme úžasnú modlitbu.

"Isis a uctievači: Buď oslávený mocný Ptah!, životodarný duch sveta, ah! Vzývame ťa!

"Osiris a uctievači: Ty, ktorý z ničoty stvoril si more, zem a nebesia, vzývame ťa!

"Isis a uctievači: Buď oslávený mocný Ptah!, životodarný duch sveta, ah! Vzývame ťa!

"Osiris a uctievači: Buď oslávený ty a tvoja moc [Numen], ktoré jest duchom ako syna, tak aj otca, vzývame ťa!

"Isis a uctievači: Nestvorený večný plameň, ktorý rozžiaril slnko, mocný Ptah, ah! Vzývame ťa!

"Osiris a uctievači: Život kozmu, mýt večnej lásky, vzývame ťa!

"Isis a uctievači: Sláva mocnému Ptah!

[ImmensO FthA]

"Osiris a uctievači: vzývajú IAO!

[Noi ti invoch-IAmO!]

V tejto modlitbe je skrytý IAO, Boh medzi gnostikami. Ezoterici, všetci veľkí majstri a mágovia toto poznajú.

"Vzývajú ťa IAO je taliansky "Noi ti invoch-IAmO!"

Vzývame ťa, "Noi ti invochiamo," takto sa to hovorí v taliančine, čo je jazyk odvodený priamo z latinčiny. Invoch-IAmO (anglické Invoke = vzývať), vidíte? Vzývame IAO, čo je TUM, tri primárne sily. Poďme si prečítať text.

"Isis a uctievači: Mocný Ptah!

"Osiris a uctievači: vzývame ťa!

"Osiris a uctievači k Hórovi: Ó mladučký milovaný syn Boží, je ti zverený osud [Het-Ka-Ptah - Dom Ptahovej duše] Egypta s posvätným mečom, upraveným Matkou Božou [Numina], staň sa zúrivým terorom a smrťou tvojmu nepriateľovi.

"Osiris k Ptahovi: Ó Bože, strážca a pomstiteľ tejto posvätnej krajiny, pozdvihni ruku tvoju nad zem egyptskú.

"Horus: Ó Numen, vodca a sudca každého pozemského boja, stráž a chráň posvätnú pôdu Egypta!

"Osiris, Isis a Horus: Pozdvihni ruku tvoju nad zem egyptskú. Ó Numen, strážca a pomstiteľ tejto posvätnej krajiny, pozdvihni ruku tvoju nad zem egyptskú. Ó všemohúci Ptah, stvoriteľ sveta, ah! Vzývame ťa! Ó mocný Ptah! Ó mocný Ptah!"

Toto je extrakt z opery Aida od Giuseppeho Verdi, ktorú všetci môžete vidieť na videu, ktoré vám idem ukázať; je to len kúsok opery, tak prosím dávajte pozor a počúvajte. Je to súčasť prednášky, takže kliknite na odkaz pod týmto odsekom.

Poznámka prekladateľa: Na zdrojovom webe , odkiaľ prekladám, však odkaz chýba. Tu sa môžete pozrieť na celú operu s anglickými titulkami.

Otázky a odpovede:

Obecenstvo: Spomenuli ste sa, že pri používaní mantry TUM je potrebné byť opatrný a nehovoriť meno Pánovo nadarmo. Tým ste myslel prácu v kombinácii s tým?

Inštruktor: Keď vyslovíte meno TUM; teraz to nevyslovuje nadarmo, ale kvôli odpovedaniu na vašu otázku - TUM zostupuje sem dole to zodpovedať. Všetci z nás sú spojení s TUM, ale ak to vyslovíme z nejakého iného dôvodu, je to zlé. Robte to len, keď potrebujete pomoc, napríklad ak ste v nebezpečenstve, v smrteľnom nebezpečenstve, vtedy sa zamerajte na vášho Otca a vyslovte tú mantru, vtedy váš Otec zostúpi a pomôže vám.

Ako vidíte v latinčine, modlitba Pána hovorí mnohokrát TUM, TUM, správne? "Quia tuum est regnum," inými slovami moc mena TUM a kráľovstvo TUM - navždy a pre vždy. Preto je vyslovovanie v latinčine mocnejšie, ako v angličtine (slovenčine / češtine). Táto modlitba má moc v angličtine, ale keď je povedaná latinsky, je to veľmi mocné, pretože mantra TUM vás vnútorne prepája s vašim vnútorným Bohom a TUM prináša moc, ktorú v ten ktorý moment potrebujete.

Obecenstvo: Vždy som bol zmätený tým "a neuveď nás do pokušenia." Všimol som si vášho prekladu "a nenechaj nás podľahnúť pokušeniu," môžete ... (?)

Inštruktor: Keď žiadate Otca "a neuveď nás do pokušenia," vyplýva z toho, že je to Otec, kto vás pokúša, správne? Ale keď poviete "a nenechaj nás podľahnúť pokušeniu," potom hovoríte, že pokušenie pochádza od Satana, žiadostivosti. Chápte to takto: "pomôž mi nepodľahnúť pokušeniu pomocou porozumeniu egu." Boh nás nikdy nepokúša, Satan však áno, čo je tieň vášho Boha. Takže keď povieme "a neuveď nás do pokušenia," ako nás Boh môže uviesť v pokušenie? To je nemožné. Boh chce, aby sme išli s ním, on nebude robiť opak. Ale Satan áno, aby vám ukázal vaše defekty a zlozvyky. Takto musíme chápať túto nádhernú modlitbu Pána.

Poznámka z obecenstva: Ľudia sú práve ohromení.

Inštruktor: Dobre, to je presne to, čo modlitba Pána robí. Ak ju študujete a idete naozaj do hĺbky, rozplačete sa. Zadržiaval som tu slzy, obzvlášť keď sme sledovali tú operu, ktorej význam je mi jasný, menovite Osiris a Isis. Isis (Matka Božia) je tá, kto vykonáva všetku prácu, zatiaľ čo kňaz tam len stojí. Isis je tá, kto koná, tá, kto prináša ohnivý meč, pretože vyhňa je jej oheň, je to Malkut. V tej opere sú tri polarity v akcii: kňaz, kňažka a chór či zbor: tri primárne sily. Tá opera je veľmi ezoterická, zvlášť tá modlitba v chráme, všetko je to nádherné. Modlenie k Ptahovi je toho len časť.

Obecenstvo: Znamená to, že Horus predstavuje zbor?

Inštruktor: Nie, zbor predstavuje mnoho ďalších archetypov. Každý jeden v zbore je kňaz vo svojom vlastnom dome. Každá Isis v zbore je Isis v jej vlastnom dome. V každom chráme úraduje jeden kňaz a jedna kňažka. Isis, ktorá v opere tancuje je tá, kto robí všetku tú prácu v chráme. Kňaz predstavuje Osirisa. Horus predstavuje dušu, toho, kto prijíma onen meč. Tiferet musí bojovať voči nepriateľovi, ktorý jest vo vnútri. Horus je Tiferet, ktorý inkarnoval RA. Nepriateľ je vnútri. V opere vidíte, že nepriateľom je kráľ Etiópie, ale to je symbol, pochopte. Tak ako biblia v knihe Exodus poukazuje na Egypťanov ako na nepriateľa. Je to niečo, čomu musíme rozumieť a nie brať doslovne. Pamätajte, že alchymisticky povedané je Aida na začiatku čierna, Kleopatra je čierna a potom sa zmení v bielu, potom v žltú a nakoniec v červenú.

Zlaty Ptah