slovnik

Čo sú Succubi a Incubi?

Succubus: (množné číslo: succubi) stvorenie ženskej podoby, ktorá má s nami pohlavný styk v našich snoch a fantáziách. Etymológia: Stredná angličtina, zo stredovekej latiny, pozmenenie latinského slova succuba milenec, od succubare ľahnúť si pod, od sub- + cubare ľahnúť si, položiť sa.

Incubus: (množné číslo: incubi) stvorenie mužskej formy, ktorá má s nami pohlavný styk v našich snoch a fantáziách. Etymológia: Stredná angličtina, z latinského slova incubare.

Kirke a Odysseus

"Keď sa sperma dostane von z maternice, potom kvôli jeho nečistým soliam sa vytvárajú niektoré parazity, ktoré sa pridržiavajú astrálneho tela toho, kto ich vytvoril, a tak absorbujú život svojich tvorcov. Masturbujúci muži vytvárajú "succubi" a masturbujúce ženy vytvárajú "incubi." Tieto larvy podnecujú svojich tvorcov k neustálemu opakovaniu masturbácie, ktorá im dala život. Farba týchto lariev je ako vzduch, a preto ich nemožno vidieť obyčajným zrakom." - Samael Aun Weor, Okultná medicína a praktická mágia

"Ženy, ktoré masturbujú, vytvárajú incubi zo svojej rozliatej semennej tekutiny, rovnako ako muži, ktorí masturbujú, vyvolávajú succubi z ich rozliateho sperma." Incubi sú mužskí a succubi sú ženskí "Títo elementári podnecujú svojich tvorcov, aby opakovali zvrátenú neresť, ktorá im dala život. Žijú na úkor vitálneho tela svojich tvorcov, a takto fyzicky oslabujú svoje obete. Títo fantazmagorickí elementári sa v noci túlajú a chodia do postele smilníkov, aby mohli oplodniť ich vyliatu semennú tekutinu, z ktorej sa potom vynárajú nespočetné larvy všetkých druhov." - Samael Aun Weor, Logos, Mantra, Teurgia

"Pojmy incubus a succubus, boli cirkevnými otcami aplikované na elementály bez akéhokoľvek rozlišovania. Avšak incubus a succubus sú diabolské a neprirodzené výtvory, zatiaľ čo elementály sú kolektívnym pojmom pre všetkých obyvateľov štyroch elementárnych esencií. Podľa Paracelsusa, incubus a succubus sú parazitické bytosti, ktoré sa živia na diabolských myšlienkach a emóciách astrálneho tela. Tieto pojmy sa vzťahujú aj na superfyzikálne organizmy čarodejníkov a čiernych mágov. Aj keď tieto larvy nie sú v žiadnom prípade imaginárne, napriek tomu sú to výtvory fantázie. Starí mudrci ich považovali za neviditeľnú príčinu neresti, pretože sa vznášali v éteri obklopujúcich morálne slabých, a neustále ich podnecovali k excesom degradujúcej povahy. Preto ich pravidelne môžeme nájsť v prostredí drogového pelechu, putiky a bordelu, kde sa prisávajú na tých nešťastníkov, ktorí sa oddávajú nerestiam. Tým, že dovolíme našim zmyslom, aby boli otupené prostredníctvom návykových látok alebo alkoholických stimulantov, sa dočasne dostávame do kontaktu s týmito obyvateľmi astrálnej roviny. Rôzne bytosti, ktoré pozoruje závislák na hašišu alebo ópia, a odpudzujúce príšery, ktoré trápia ľudí v stavoch delíria tremens (abstinenčného blúznenia), sú príklady pekelných bytostí, ktoré sú viditeľné len tým, ktorých diabolské praktiky sú magnetom ich príťažlivosti." - Tajné učenie všetkých vekov (1928) Manly P. Hall

"Incubi a succubi sa tvoria zo spermií tých, ktorí vykonávajú imaginatívny proti-prirodzený čin masturbácie (v myšlienkach alebo túžbach), a pretože to pochádza len z predstavivosti, nejedná sa o pravé spermie (materiál), ale o nečistú soľ. Iba spermie, ktoré pochádzajú z orgánu vybraného Prírodou pre jeho vývoj, sa môžu v tele vyvinúť. Ak spermie nepochádzajú z vhodnej hmoty (výživného substrátu), nevyprodukuje sa nič dobré, ale vytvorí sa niečo zbytočné. Z tohto dôvodu incubi a succubi pochádzajúce z nečistého semena, sú podľa prirodzeného poriadku vecí škodlivé a zbytočné. Tieto baktérie, ktoré sa tvoria vo fantázií, sú splodené z Amore Heress, čo znamená typom lásky, ktorou si muž predstaví ženu alebo opačne, aby mohol súložiť s obrazom vytvoreným vo svojej mysli. Tento akt má za následok vypustenie zbytočnej éterickej kvapaliny neschopnej vytvoriť potomstvo, ale miesto toho dáva zrodu larvám. Takto použitá predstavivosť rodí bujnú nehanebnosť, ktorej ak sa človek oddáva, môže spôsobiť, že muž sa stane impotentným a žena sterilná. Pretože počas častého vykonávania takejto nezdravej vizualizácie sa stráca veľké množstvo skutočnej tvorivej energie. Larvy-egá chlipnosti sú skutočné, mysliace, autonómne entity, v ktorých je uväznené značné percento vedomia." - Paracelsus, De Origine Morborum Invisibilium

Ako odstrániť succubi a incubi

Za prvé je potrebné, aby sme ich prestali vytvárať a kŕmiť. Čo znamená, že človek musí prestať zneužívať sexuálnu energiu prostredníctvom sexuálnej fantázie, chlipnosti a masturbácie.

"Larvy astrálneho tela (incubi, succubi, baziliškovia, draci, fantómovia atď.), sú zničené tým, že si do topánok dáme síru práškovú. Zo síry sa vyparujú neviditeľné výpary, ktoré tieto typy lariev rozložia. Keď zapálime síru na rozpálenom drevnom uhlí (alebo samozápalné uhlíky), zlomyseľné myšlienky a larvy uzavreté v akejkoľvek miestnosti sa rozložia." - Samael Aun Weor, Alchýmia a Kabala

"Čmudiace čertovo lajno (Asafetida – lat. názov) ničí incubi a succubi. Táto rastlina čertovo lajno, sa musí hodiť na žeravé uhlíky, a následný dym vyčistí prostredie od lariev." - Samael Aun Weor, Logos, Mantra, Teurgia