slovnik

Je možné prebrať/absorbovať karmu alebo ega našich sexuálnych partnerov?

Jezis a Maria Magdalena

"Preto muž opustí svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom." - Genezis 2: 4

"Vzhľadom k tomu, že ženské telo je pasívny a vnímavý prvok, je jasné, že zbiera a ukladá viacej následkov zo sexuálnych aktov než všetci tí muži, ktorí sa s ňou dopustia cudzoložstva. Tieto následky sú atómové substancie z mužov, s ktorými mala pohlavný styk. Preto, keď niekto má pohlavný styk s osobou, ktorá bola s iným partnerom alebo inými partnermi, obaja potom absorbujú atómové esencie ostatných partnerov a nakazia sa nimi. Toto je veľmi vážny problém pre tých bratov a sestry, ktorí odstraňujú „ja” (ego), pretože potom nielenže musia bojovať proti vlastným chybám a defektom, ale navyše musia bojovať proti chybám a defektom iných partnerov, s ktorými mali pohlavný styk." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo (The Perfect Matrimony)

Pasáže ako je táto,  je veľmi ľahké si mylne vyložiť, preto pristúpime k jej analýze.

Keď vstúpite do psychologického prostredia inej osoby, toto prostredie vás začne ovplyvňovať. Napríklad, ak budete tráviť čas s ľuďmi, ktorí pijú, fajčia, nadávajú, a rozprávajú o negatívnych veciach, tak budete v pokušení, osvojiť si každé ich správanie. Samozrejme, ak už máte nedostatky v týchto oblastiach, o to budete náchylnejší.

Sexuálne spojenie je tiež spojenie psychologických prostredí, ale vplyvy sú oveľa silnejšie a hlbšie. Všimnite si, že keď sú manželia veľmi dlhé roky spolu, tak nielenže sa začnú na seba i podobať, ale dokonca i podobne rozprávajú, chodia, i myslia. Oni skutočne "splynuli" nielen fyzicky, ale psychicky. To dokazuje psychologický aspekt sexu.

Keď sa sexuálne spojíte s osobou, vytvára sa tam permanentné a nezvratné puto, pretože tam dochádza k atómovej výmene, t.j. k združovaniu atómových látok. Telá, srdcia a mysle sú prepojené atomárne. Navzájom sa veľmi hlboko ovplyvňujú.

Takže, keď sa sexuálne spojíte s dajakou osobou, tak tam dochádza k výmene psychologických vplyvov. Každý pohlavný akt tohto páru potom tieto vplyvy posilňuje.

To znamená, že záujmy, vkus, tendencie ap. jednej osoby sú vystavené tej druhej. Takže je to niečo podobné, ako trávenie času s priateľmi, ale oveľa, oveľa hlbšie. Potom si zrazu uvedomíte, že vo svojich myšlienkových pochodoch máte celý rad nových psychologických vplyvov. Ak ste pred tým nemali žiadny záujem o alkohol, tak teraz ho máte. To však nie je "ego," samo o sebe, ale pokúšajúci vplyv, ktorý ak sa rozhodnete nasledovať, potom vytvorí ega a karmu.

Preto, ak ste mali mnoho sexuálnych „románikov“, potom ste vstrebali veľké množstvo psychologických vplyvov. A ak ste na základe nich i konali, potom ste vytvorili ega a karmu prostredníctvom svojich vlastných činov. To je dôvod, prečo v tej pasáži stojí:

Toto je veľmi vážny problém pre tých bratov a sestry, ktorí odstraňujú „ja” (ego), pretože potom nielenže musia bojovať proti vlastným chybám a defektom, ale navyše musia bojovať proti chybám a defektom iných partnerov, s ktorými mali pohlavný styk." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželstvo (The Perfect Matrimony)

Tieto "chyby a defekty" sú pokušeniami, túžbami, záujmami, tendenciami, správaniami, atď., na základe ktorých keď konáme, vytvárame ega a karmu.

"Ego" alebo "karmu," nie je možné len tak si navzájom vymeniť, pretože tie sú vytvorené našimi vlastnými rukami.

Vaša karma je výsledkom vašich minulých činov. Nemôžete byť odmenený alebo potrestaný za činy druhého. Karma je precízna. Ona zodpovedá vašim vlastným činom. Preto je nemožné, aby niekto "absorboval/prebral karmu niekoho iného."

Rovnako tak vaše ega sú "karmické," pretože vy ste ich vytvorili. Ego je psychologická entita, ktorá väzní vaše vlastné vedomie, na základe vašich vlastných činov. Nemôžete mať v sebe uväznené vedomie niekoho iného. Každé ego alebo defekt patrí iba tomu, kto ho vytvoril. Preto je nemožné, aby niekto "absorboval/prebral egá niekoho iného."

Voľba partnera

Uvedomenie si vyššie uvedených vecí, nás prirodzene vedie k tomu, aby sme pri výbere nášho sexuálneho partnera boli dôslednejší. Je múdre, keď si starostlivo vyberáme jedlo, pitie, oblečenie, alebo kariéru, no najdôkladnejší a najopatrnejší by sme mali byť pri výbere svojho partnera. Avšak definitívnu odpoveď pri voľbe partnera nám nevyrieši analýza jeho/jej ega alebo karmy! Definitívnu odpoveď vyriešime tým, že nájdeme človeka, ktorého budeme MILOVAŤ. Nezabúdajte, že Ježišova partnerka bola prostitútka. On si ju nevybral na základe, že mu vyhovovala jej karma, ale preto, že ju MILOVAL. My sami nie sme dokonalí ani nevinní. Preto ak sami chceme pochopenie, prijatie a odpustenie, potom by sme mali mať pochopenie vád a chýb druhých, a to najmä toho, ktorého milujeme najviac: nášho/našej manžela/ky.

"A súcitný Ježiš, odpovedal a riekol Márii [Magdaléna, kajajúca sa prostitútka]: "Mária, ty ktorá si požehnaná, ktorú privediem do dokonalosti vo všetkých veľkých mystériách, s ktorou budem otvorene hovoriť, ty, ktorej srdce je povznesené do kráľovstva nebeského viac než všetkých tvojich bratov." – Odhalená Pistis Sofia (The Pistis Sophia Unveiled)