slovnik

Čo je to orgazmus?

V sexualite sa slovom orgazmus myslí dosiahnutie vrcholu sexuálnych, elektrických síl, ktorými je nervový systém prebitý sexuálnou energiou, čo vedie k "skratu" alebo k masívnemu, škodlivému uvoľneniu energie. Orgazmus je primárne energický a nie vždy je sprevádzaný vypustením sexuálnych tekutín.

V písme sa orgazmus nazýva smilstvo.

Orgazmus je "zakázané ovocie" stromu poznania (Daath) z rajskej záhrady (Eden znamená v hebrejčine "potešenie, blaženosť").

Každé náboženstvo na svete pôvodne učilo cudnosť, brahmačárja, dôležitosť zachovania sexuálnej energie, aby mohla byť využitá na regeneráciu a duchovné zrodenie. A preto každé náboženstvo vyžadovalo vzdanie sa orgazmu. Týmto spôsobom sa energia, ktorá poskytuje drobný pôžitok z orgazmu, využíva a transformuje, a tým produkuje extázu duše (vedomia) nazývanú samádhi, satori, manteia atď.

"Muž, ktorý mal výron semena (orgazmus), musí si vodou umyť celé telo a do večera bude nečistý." - Mojžiš, Leviticus 15:16

"Ejakulácia semena prináša smrť, udržanie vo vnútri prináša život. Preto by sme sa mali uistiť, že toto semeno udržíme vo vnútri." - Šiva Samhitá: Uchovajte semeno

"Každý, kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha." - 1 Jánov 3: 9

"Byť vzrušený, ale neejakulovať, je to, čo sa nazýva" vrátenie Chingu ". Keď sa Ching vráti, aby prospelo telu, potom sa uskutoční tao života." - Su Nu Ching (300 pred Kristom)

Objasnenie

Cesta cudnosti vyžaduje zachovanie sexuálnej energie tým, že sa vyhneme orgazmu. Fyzická látka (semeno) je prostriedkom pre túto energiu. Tým, že zabránime tejto fyzickej látke, aby sa dostala von z nášho tela, tým zabránime i energii, aby neunikla z tela, a tým tejto energii umožníme pretransformovanie sa na ešte vyššiu a silnejšiu silu. Ale nemýľte si fyzickú hmotu s tým, čo v sebe obsahuje. Mnoho ľudí hľadá spôsoby, ako pokračovať v užívaní si energetických pocitov orgazmu pri zachovaní fyzickej hmoty. Toto je podvod, ktorý vedie k posilneniu túžby, a nie k jej odstráneniu. Na dosiahnutie cudnosti je potrebné zamerať sa na to, aby sa sexuálna energia transmutovala, a nie aby sa stratila skrze pocity orgazmu, ktorý môže alebo nemusí byť sprevádzaný únikom fyzickej látky.

Vysvetlenie orgazmu

Keď vstúpime do sexuálneho aktu, tak spojíme dva veľmi zložité organizmy. Spojíme ich tam, kde sa nachádzajú najsilnejšie energie v tele, pohlavné orgány. V týchto orgánoch sa nachádzajú prvotné sily stvorenia, Božie sily. Normálne, keď nie sme v sexuálnom akte, všetky sily, ktoré prichádzajú do nás, sily, ktoré nás udržujú nažive, zostupujú cez tieto tri nervové systémy, tri sily - Otec, Syn a Duch Svätý alebo Brahmá, Višnu, Šiva. Tieto sily k nám prichádzajú skrze naše tri nervové systémy, ale konečným prejavom tejto energie, je sexuálna energia. Konečné vyjadrenie kreativity Boha v nás, prichádza skrze sex na mechanickej úrovni. Samozrejme, že konečná úroveň je duchovná. Najvyšší stupeň, čo sa týka iba fyzického poňatia, je sexuálne stvorenie. Takže keď sexuálne spojíme dve fyzické telá, muža a ženu, tak zapálime oheň. To je okamih, kedy sú tam príčiny na objavenie ohňa. Tento oheň je sex. To je tvorivá sila Boha. Táto sila je sex. To je dôvod, prečo vidíme Šiva-Šakti, boha a bohyňu, Elohim, čo znamená boh a bohyňa. Abba a Aima, otec-matka, jab-jum. Tieto symboly predstavujú tvorivú silu Boha, ktorá sa v nás odráža sexuálne.

Takže keď sa sexuálne spojíme, tak všetky tie sily nabíjajú pohlavné orgány a čakry súvisiace s pohlavnými orgánmi, múládhára. Táto energia je intenzívna. Navyše, je to energia Edenu (Raja), čo je hebrejský výraz pre "blaho." To je dôvod, prečo cítime potešenie. Všetky tie nervy, všetky tie gangliá troch nervových systémov, sa tam zhromažďujú.

Ten, kto riadi túto energiu, ten, kto ju tlačí, je energetický kanál Eva (Idá), ktorá vidí toto ovocie a chce ho ochutnať. Čo je to? Idá, ženský had. Zodpovednosť tohto energického, psychologického kanálu, je plodenie detí. To je hlavný ovládač pre sex. To je dôvod, prečo nás príroda núti, aby sme mali sex, aby sme plodili. Príroda nás pokúša, inými slovami, sila kundaliní, Božská matka, pracuje prostredníctvom Lucifera a pokúša našu Evu, Idá, naše nutkanie na plodenie. Sexuálne sa spojíme a objavia sa tvorivé energie.

V minulosti sa táto energia využívala a používala duchovne. Vracala sa cez kandu, hore po chrbtici cez kanál sušumná, aby oživila Adama, mozog. Takže tak ako fyzické telá muža a ženy (Adam a Eva) pracovali spoločne sexuálne, tak i náš vlastný ,vnútorný Adam a Eva (mozog a pohlavné orgány) pracovali spoločne, aby sa tieto sily mohli vrátiť späť k Bohu.

Bohužiaľ, pred dávnymi vekmi ľudstvo bolo v pokušení mať deti na vlastnú päsť, bez vedenia Elohima. Keď sa táto energia veľmi nabila v pohlavných orgánoch a vo vitálnom a astrálnom tele, a Elohim neboli prítomní, aby riadili pohlavný akt, energia sa príliš nahromadila, a tieto transformátory energie, čakry a pohlavné orgány skratovali. Vidíte, vodič má iba obmedzenú kapacitu. Každý vodič energie je ako kanál alebo hadička, cez ktorú sa môže pohybovať energia. Keď tam dáte príliš veľa energie, tak to skratujete. Obvod sa preťaží a energia unikne do iných oblastí. To je to, čo je orgazmus. Je to preťaženie energie.

Orgazmus je výbuch energie, ktorá unikne z vodičov, ktoré by ju mali riadiť. Toto preťaženie sa vyleje z pohlavných orgánov, z čakier, a do okolitých ganglií, do nádí. Myslíme si, že je to príjemné, pretože táto primárna energia je z raja (blaženosti), ale to, čo si neuvedomujeme, je to, že skrat ničí organizmus. Ničí organizmus, postupne. To je dôvod, prečo ľudia, ktorí majú veľa sexu, postupne strácajú svoju sexuálnu silu. Ľudia, ktorí opakujú orgazmus, postupne strácajú schopnosť ho dosiahnuť. Stanú sa z nich buď impotenti alebo sa stanú k sexu ľahostajní, pretože ich energetické centrá zhoreli. To je dôvod, prečo teraz každý berie chemikálie na stimulovanie svojho sexuálneho apetítu. To je dôvod, prečo sa pornografia stala tak populárnou, pretože je to umelá stimulácia pre sexuálnu energiu.

Problém je, že ľudia sú tak závislí na tomto pocite, že si neuvedomujú, že táto energia ich ničí. Táto energia je dodávaná na nesprávne miesta. Táto energia, ktorá je veľmi vysokého napätia, je dodávaná na miesta, ktoré ju nemôžu zvládnuť. Ľudia šalejú. Mozog sa poblázni. Nervový systém je vyčerpaný. To je dôvod, prečo u ľudí, ktorí sú závislí na masturbácii a sexe, sa objavujú všetky druhy mentálnych a emocionálnych problémov. Mnoho z nich skončí v liečebnom ústave. O tomto sa v médiách nehovorí, ale keď sa tým začnete zaoberať, tak to objavíte. Každý, kto pracoval v psychiatrickej liečebni, vám povie, že väčšina ľudí je závislá na masturbácii. Prečo? Pretože táto túžba sa stáva nekontrolovateľnou.

Postupne ako výbuchy tejto energie ničia nervy a orgány, tak treba viac energie, aby sme vôbec niečo cítili. U ľudí sa stratí citlivosť, takže začnú vyhľadávať vyššie a vyššie formy stimulácie, inými slovami, extrémnejšie sexuálne praktiky, krôčik po krôčiku, život za životom, postupne. Následne, myseľ degeneruje, srdce degeneruje. Človek sa stáva viac a viac zvieraťom. Môžete sa pozrieť okolo seba vo svete a uvidíte dôkaz. – vyňaté z prednášky Oheň kundaliní

Posvätná sexualita je návrat k prirodzenému fungovaniu tela, v ktorom skrat orgazmu už nepoškodzuje, a namiesto toho sa zachovajú sexuálne sily, ktoré vitalizujú celé telo a zachovávajú našu sexuálnu potenciu skôr než by sa mala míňať. Dokonca aj tí, ktorí chcú deti, ich môžu mať. Na stvorenie dieťaťa je potrebné iba jednej spermie, a nie niekoľko miliónov stratených v ejakulácii.