slovnik

Aký dopad má pornografia na spiritualitu/duchovno?

Pojem pornografia pochádza z gréckeho pornographos "zobrazovanie prostitútok," od slova porno "prostitútka" pôvodný význam "(za)kúpený" (pravdepodobne s významom, "otrokyňa predaná za účelom prostitúcie"), vzťahujúce sa k pernanai "predať" od koreňa PIE *per- "obchodovať, predávať." Nevestinec v starej gréčtine bol porneion. Preto korene pornografie sa nachádzajú v otroctve a zneužívania druhých, a to zostáva základom modernej pornografie, čo je úplne komerčný podnik, ktorý sa snaží ťažiť z návyku na sexuálnu žiadostivosť, bez ohľadu na to, aký vplyv to má na závislých alebo tých, ktorí sú obeťami pornografie. Pornografický priemysel chce byť vnímaný ako prijateľný a dokonca prospešný, ale k tomu nie je žiadny dôkaz, ktorý by takýto názor podporoval. V skutočnosti pornografia spôsobuje v každom smere len strašné utrpenie.

Tu sú len niektoré z utrpení spôsobené pornografiou:

  1. Pornografia podporuje závislosť na sexuálnu žiadostivosť, najmä prostredníctvom mentálnych obrazov.
  2. Pornografia vedie k vyčerpaniu našej životnej energie, čo vedie k impotencii. To zase podnietilo vznik chemikálií a liekov k obnoveniu plytvaniu sexuálnej energie.
  3. Pornografia u diváka spôsobuje, že dotyčný si mýli sexuálnu žiadostivosť s láskou. Veriť, že sexuálna žiadostivosť je znamením lásky má devastujúce následky, čo vedie k cudzoložstvu, rozvodu, promiskuite, osamelosti, depresii, hnevu, atď.
  4. Pornografia je bránou k prostitúcii.
  5. Pornografia je vstupnou bránou do čiernej mágie, čarodejníctva a ďalších škodlivých praktík.
  6. Pornografia vedie k násiliu, znásilneniu, zneužívaniu, atď.
  7. Pornografia vedie k neustálej sexuálnej nespokojnosti. Porno závislý človek nikdy nemôže uspokojiť túžbu po viacej porna. To vedie k bezuzdnému zneužívaniu sexuálnej energie a pohlavných žliaz a nakoniec k vyčerpaniu vlastnej vitality.

Každá skutočná duchovná tradícia odsudzuje pornografiu, chlipnosť, a podobné zvrátenosti.

"... je zakázané pre muža pozrieť sa na krásu ženy, čo mu má zabrániť k nadobudnutiu nečistých myšlienok a odtrhnutia ho niekam inam od reality, čo znamená, aby na základe jeho odrhnutia sa od skutočnej reality a oddávaniu sa fantáziám nedošlo zbytočne k rozliatiu čo i len kvapky semena. Presne takto sa teda rabín Šimon aj správal, keď prišiel do mesta. Keď uvidel krásne ženy, sklopil zrak a svojim priateľom, ktorí ho nasledovali povedal, aby sa taktiež nepozerali. Každému, kto sa bude pozerať na ženskú krásu počas dňa, prídu tieto myšlienky v noci. Keď sa niekomu počas noci dostavia takéto myšlienky, vtedy sa prehreší, pretože "si vytvára liatych bohov (roztavených Elohim)." Pretože Klipot [prázdne škrupiny], ktoré sa z tohto živia sa nazývajú "liati bohovia (roztavení Elohim)". Okrem toho, keď sa takýto muž miluje so ženou, a pritom má v hlave tieto nečisté myšlienky, potom deti, ktoré sú z takéhoto aktu počaté sa nazývajú "liati bohovia (roztavení Elohim)."Preto je napísané: "Neobracajte sa k modlám, ani si nevytvárajte liatych bohov."

Rabín Aba povedal: pre človeka je zakázané pozerať sa na idoly a ženy národov za účelom získania akéhokoľvek úžitku, alebo hľadania u nich nápravy, rovnako ako je zakázané pozerať sa na zakázané miesto." – Zohar

"Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.." Ježiš, Matúš 5:27-28

"Mucha letí smerom k ohňu alebo lampe mysliac si, že sa jedná o kvetinu, a zhorí. Rovnako tomu je i v prípade vášnivého muža, ktorý beží smerom k falošnej krásnej forme v domnení, že tam nájde skutočné šťastie a zhorí v ohni sexuálnej žiadostivosti." – Svámi Šivánanda: Sex, krása a predstavivosť

Vzhľadom k tomu, že skutočný duchovný vývoj je proces pestovania vlastnosti Vedomia, ako je láska, obetovanie sa pre druhých, pokora, láskavosť, súcit, apod., to znamená, že skutočná duchovnosť je úplne nezlučiteľná so sexuálnou žiadostivosťou. Človek nemôže duchovne rásť, ak je zapletený do otroctva a prostitúcie iných, rovnako tak ak je závislý na sexuálnej žiadostivosti. Preto tí, ktorí si úprimne želajú poctivý duchovný rozvoj, sa musia totálne vzdať pornografie.

"Pornografické, erotické romány a filmy vyvolávajú prostitúciu, zvádzanie, sexuálne napadnutia atď. Pornografickí filmoví herci a spisovatelia učia zvrátenosti do podvedomia detí i dospelých." - Samael Aun Weor, Sexuológia, základ endokrinológie a kriminológie

"Nadišiel čas sa naučiť, ako nadobro skoncovať so znesväcovaním sexu. Je desivé vidieť, ako sa pozeráme na sex, (v hlave máme hneď pornografické časopisy, sexuálnu žiadostivosť, apod.), ako by sex bol skutočne niečo špinavého. Skutočné ľudské bytosti nikdy neznesväcujú sex. Skutočné ľudské bytosti vedia, že sex je posvätný. Oni vedia, že táto úžasná sila umožnila vznik vesmíru. Oni vedia, že v deň, kedy by sexuálna energia prestala prúdiť v prírode, rastliny a zvieratá by sa prestali rozmnožovať, a všetko to, čo existuje, by jednoducho zmizlo. Zem by sa stala púšťou. Tak prečo by sme mali vidieť zvrátenosť v sexe? Prečo pľujeme na svätyňu lásky? Prečo sa pozeráme so žiadostivosťou na to, čo je sväté, t.j., chemické alebo metafyzické milovanie?" - Samael Aun Weor, Láska a sex

"U ľudí, ktorí sledujú porno, ich psychické "ja" na mentálnej úrovni vytvára mentálne, životné podobizne [succubus, incubus], ktoré sa stanú absolútnymi replikami hercov, ktorí zaujali sietnicu a ucho diváka. Tieto podobizne sú obdarené vedomím a stanú sa skutočnými "mentálnymi démonmi," ktorí (počas hodín normálneho spánku) opakovane súložia s mysľou diváka, čo má samozrejme za následok vlhké sny (polúcie). Navyše existujú i ženy, ktoré nevedomky hromadia veľké množstvo diabolskej sily. Často sa stáva, že tieto ženy nemusia byť vyslovene krásne, aby padli za obeť tejto diabolskej sile. Toto je dôvod, prečo im naivní muži, nedokážu vôbec odolať. Muži, ktorí sa snažia kráčať po duchovnej ceste, proti takémuto pokušeniu bojujú, no napriek tomu slabí jedinci sa stanú obeťami týchto žien a tomuto pokušeniu podľahnú. Tým pádom na svojej duchovnej ceste zlyhajú. Áno, tieto ženy so svojou diabolskou silou hypnotizujú a priťahujú slabých jedincov."  - Samael Aun Weor, Logos, Mantra, Teurgia

"Ľudia, ktorí mrhajú svojou sexuálnou energiou na oplzlých rozhovoroch alebo na sledovaní pornografických filmov alebo na čítaní nemravných románov, sa nakoniec stanú impotentnými.

Ľudia, ktorí mizerne trávia svoj čas uvažovaním o sexuálnom akte, bez toho, aby skutočne naplnili svoju sexuálnu funkciu, sa stanú impotentnými. Keď potom mimo svojho uvažovania a akýchkoľvek úvah, skutočne chcú vykonať sexuálny akt, tak nemôžu; proste zlyhajú.

Keď sa nesprávne používajú predstavivosť a rozum, môžu nás viesť k psycho-sexuálnej impotencii.

Morbídna predstavivosť a nesprávne používanie predstavivosti vo všeobecnosti, využíva sexuálnu energiu človeka, a keď sa takýto človek potom pokúša o sexuálny akt, tak zlyhá; jednoducho sa stal impotentom.

Nadmerné uvažovanie o sexe vedie k impotencii. Tí ľudia, ktorí neustále analyzujú sexuálny akt bez toho, aby ho vykonali, v okamihu, keď ho skutočne idú vykonať, si musia prejsť náramným prekvapením, že nemôžu; sú impotentní.

Týmto všetkým by však naši čitatelia nemali byť zastrašení. Skúmanie sexuálnych mystérií je naliehavé, no oddávať sa uvažovaniu a rozjímaniu o sexuálnych záležitostiach, pričom samotný sexuálny styk na veľmi dlhú a neurčitú dobu vylučujeme spôsobuje psycho-sexuálnu impotenciu.

V každom človeku sa nachádza to, čo sa nazýva pod-predstavivosť a infra-predstavivosť. Každý sa dokáže pozrieť na osobu opačného pohlavia s čistotou pokiaľ si to praje, avšak pod-predstavivosť a infra-predstavivosť nás môže zradiť v zapadnutých úrovniach našej mysle a môže nás viesť k pohlavnému styku v iných úrovniach vedomia. To zvyčajne vedie k nočným výronom (vlhkým snom) s veľkou stratou semennej tekutiny.

V tomto patriarchálnom sídle gnostického hnutia nachádzajúceho sa v meste Mexiko neustále dostávame mnohé listy od ľudí, ktorí si sťažujú, že majú erotické sny sprevádzané nočnými výronmi.

V odpovedi na tieto listy vždy odporúčame, aby títo ľudia praktizovali maithunu, sexuálnu mágiu, Arkánum A.Z.F. (sexuálne spojenie bez semennej ejakulácie), ako jediný liek na nočné výrony.

Je zrejmé, že s každodennou praxou maithuny si človek zvykne mať sexuálny akt pod kontrolou, aby nedošlo k úniku semena. Výsledkom je, že jedinec si na toto vynaloženie super úsilia tak zvykne, že keď potom vykoná sexuálny akt vo sne, tak už ho zo zvyku, z inštinktu kontroluje, aby zabránil rozliatiu semena, a teda samozrejme k žiadnemu nočnému výronu nedôjde.

Sex a predstavivosť sú úzko spojené. Je nemožné dosiahnuť absolútnu čistotu, ak nepremeníme našu predstavivosť na čisté zrkadlo, v ktorom nie je možné nájsť najmenšiu škvrnu.

Je naliehavé, aby sme premenili svoju mechanickú a sexuálno-pudovú pod-predstavivosť a svoju automatickú a chlipnú infra-predstavivosť na predstavivosť novorodenca.

Tento druh premeny je možný len so špeciálnou pomocou našej Božskej matky kundaliní, ohnivého hada našich magických síl.

Je potrebné vedieť, ako sa modliť k nášmu Božskému hadovi a úpenlivo ju prosiť, aby zázrakom transformovala našu subjektívnu a mechanickú predstavivosť na predstavivosť novorodenca.

Iba Ona, Božská matka, posvätný had, môže premeniť sexuálno-pudovú pod-predstavivosť a beštiálnu infra-predstavivosť na nevinnú predstavivosť novonarodeného dieťaťa.

Malé dieťa sa môže pozerať na krásnu nahú ženu čistým a dokonalým spôsobom, bez toho, aby pocítilo najmenšiu reakciu sexuálnej žiadostivosti. Skutočne, kým sa človek nestane nevinným dieťaťom, nie je možné vstúpiť do kráľovstva ezoterizmu." - Samael Aun Weor, Budhov náhrdelník

 

Poznámka prekladateľa:

pod-predstavivosť – je jednoducho predstavivosť pod úrovňou našej normálnej predstavivosti
infra-predstavivosť – je jednoducho predstavivosť ešte o niečo nižšie ako je úroveň pod-predstavivosti