slovnik

Čo ak môj manžel/ka nechce praktizovať sexuálnu mágiu, ale ja chcem?

Vždy musíme akceptovať vôľu druhých, avšak Gnostický študent sa nikdy nesmie vzdať svojej zodpovednosti nikdy nesmilniť, a to i v prípade ak manžel/ka nesúhlasí so sexuálnymi mystériami. Sexuálna transmutácia je stále možná pre toho kto ju praktizuje, i napriek tomu, že druhý sa o transmutáciu nezaujíma. Praktizovanie týmto spôsobom nie až také účinné, avšak stále to má obrovskú silu.

12 Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu (v sexuálnu transmutáciu) ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa.

13 A ak má niektorá žena neveriaceho (v sexuálnu transmutáciu)  muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa.

14 Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v mužovi. Inak by boli vaše deti nečisté (pretože sa narodia skrze smilstvo); ale teraz sú sväté (pretože sa narodia skrze nepoškvrnené vody Ducha Svätého).

15 No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji.

16 Vari vieš, žena, či zachrániš muža (učením skrze príklad)? Alebo vieš, muž, či zachrániš ženu?

17 Len nech každý žije tak (podľa svojej vlastnej karmy a vnútorných impulzov), ako mu určil Pán, každý, ako ho Boh povolal (niektorých pre sebarealizáciu a niektorých nie). Takto učím vo všetkých cirkvách. – Prvý list Korinťanom 7: 12-17

Ak manžel/ka, ktorý/á nie je Gnostik/čka súhlasí s tým, že vy budete praktizovať sexuálnu transmutáciu, tak toto je všetko, čo je potreba. Avšak ak je manžel/ka veľmi rafinovaný/á a úplne sexuálnu mágiu odmieta, ak on alebo ona požaduje smilnenie, tak situácia sa stáva náročnou. V niektorých prípadoch môže pre Gnostika/čku stačiť ak sa bude správať, ako keby on alebo ona dosahoval/a orgazmus, bez toho aby sa tak vlastne dialo. Avšak ak je toto nemožné, potom sa musí ašpirant charakterizovať (definovať sám seba): buď k sebarealizácii Bytia alebo nie.

Ako uvádza Pavol: Ak odíde manžel/ka, nech je teda tak. Ak manžel/ka odmietne pohlavný styk a nechce sa rozísť, vtedy sa študent môže posunúť k rozvodu. Avšak k rozvodu by sa malo pristúpiť iba vtedy, ak všetky ostatné možnosti boli vyčerpané. Za rozvod sa získa karma, avšak niekedy príde bod, kedy pokračovanie vzťahu prinesie ešte väčšiu karmu.

V konečnom dôsledku neexistuje žiadne pevné pravidlo, ktoré by vravelo, čo musí človek urobiť. Každý má svoju špecifickú karmu, s ktorou musí pracovať. Iba potom, čo študent nad svojim problémom hlboko meditoval, by v týchto záležitostiach mali byť prijaté opatrenia.