slovnik

Čo možno povedať o ženskom menštruačnom cykle a transmutácii?

Žena sa musí počas svojho cyklu zdržať všetkých foriem transmutácie. Toto zahŕňa nielen sexuálnu transmutáciu, ale tiež pránájámu a hocijakú formu vokalizácie. Počas tejto doby sa ženské telo očisťuje, a ak žena vykonáva transmutáciu, tak tento odpad sa môže transformovať späť do jej tela, čo môže viesť iba k nekalým výsledkom.

Žena by sa počas najťažších dní svojho menštruačného cyklu nemala kúpať alebo sprchovať; mala by sa vyhnúť namočeniu chodidiel a hlavy, pretože čakry hlavy a chodidiel absorbujú do tela vlhkosť a počas tejto doby poškodzujú maternicu. Namiesto toho by sa mala umývať špongiu.

Počas tejto doby sa odporúčajú vynikajúce cvičenia, ako meditácia, sebapozorovanie, retrospektívna analýza, atď.

Taktiež pretrvávajú chybné predstavy, že menštruácia je formou smilnenia. Toto je absolútne nepravdivé; menštruácia je prirodzená a potrebná činnosť ženského organizmu.

Poznámka o Čiernej Tantre

Existujú početné skupiny, ktoré učia, že sexuálna transmutácia by sa mala praktizovať, keď žena menštruuje. Toto je cvičenie Čiernej Tantry. Takéto techniky infikujú muža i ženu odpadovým materiálom, od ktorého by sa inak malo ženské telo očisťovať. Toto má za následok vážne poškodenie duchovného, psychologického a fyziologického zdravia muža i ženy. Takéto praktiky sa zamietajú vo všetkých formách Bielej Tantry.