slovnik

Môžeme mať deti, zatiaľ čo praktizujeme sexuálnu mágiu?

Áno, je možné mať deti, kým praktizujeme sexuálnu transmutáciu – avšak, nie je to niečo, čo by mal človek očakávať. Jediná spermia môže ľahko uniknúť bez toho, aby muž musel ejakulovať milióny.

Toto nastane, keď sú deti v karme praktizujúceho páru, a teda dieťa je výsledkom, avšak toto neznamená, že to dieťa bude “špeciálne“ alebo viac duchovne naklonené, než hociktoré iné dieťa. V knihe The Yellow Book (Žltá Kniha) od Samaela Aun Weora je opísané cvičenie, ktoré môže viesť k narodeniu sebarealizovaného Majstra, avšak toto si vyžaduje najvyššiu úroveň disciplíny a rodičia musia mať správnu karmu a dharmu.

Túžba mať dieťa, nie je prijateľné ospravedlnenie na to, aby sme prestali praktizovať sexuálnu mágiu. Počuli sme príbeh o manželskom páre, ktorý praktizoval sexuálnu mágiu po mnoho rokov, kde žena zúfalo chcela mať dieťa. Manžel to nakoniec vzdal a iba jeden krát sa so ženou oddal smilstvu. Kvôli tomuto sa narodilo dieťa, avšak manžel stratil okolo 10 rokov práce na sebe. Jeho stav mysle, jeho schopnosť meditovať, atď., boli vzaté preč; zostal akoby na sebe nikdy nepracoval. Preto nech tí, ktorí sa chcú vydať po tejto ceste, vážne popremýšľajú nad tým, čo chcú v živote. Každý si môže robiť, čo chce, chceme len konštatovať, že je nemožné kráčať po ceste sebarealizácie Bytia, keď rozlievame sexuálnu energiu.

Takisto si poznamenajte, že tehotná žena musí počkať na narodenie dieťaťa, predtým ako znovu začne svoju prácu sexuálnej transmutácie.