slovnik

Čo mám robiť, keď mám nehodu počas sexuálnej mágie alebo počas erotického sna?

Sexuálny kŕč

Biela Lóža úplne a absolútne zakázala sexuálny kŕč. Je absurdné, aby sme dosiahli sexuálny kŕč. Tí, ktorí praktizujú Sexuálnu Mágiu, nesmú nikdy dosiahnuť orgazmus. Tí, ktorí sa pokúšajú vyhnúť semennej ejakulácii, bez vzdania sa potešenia z kŕču, môžu trpieť katastrofálnymi dôsledkami pre organizmus. Kŕč je veľmi násilný, a ak je znesvätený organizmus, výsledky sa dostavia okamžite: impotencia, poškodenie nervového systému, atď., atď. Preto tí, ktorí praktizujú Sexuálnu Mágiu, sa musia z aktu odtiahnuť dávno predtým, ako dôjde k sexuálnemu kŕču. Doktori veľmi dobre vedia dôvod, prečo tí, ktorí praktizujú Sexuálnu Mágiu sa musia odtiahnuť pred dosiahnutím orgazmu. Sexuálna Mágia môže byť praktizovaná iba jedenkrát za deň. Nikdy sa nesmie praktizovať dvakrát denne. Nikdy v živote nesmieme rozliať semeno. Nikdy. Nikdy. Nikdy. Človek musí vedieť ako rozumieť tomuto príkazu Bielej Lóži, pretože ak nešťastnou náhodou dôjde ku kŕču proti našej vôli, potom sa učeník musí odtiahnuť od aktu a okamžite si ľahnúť na zem v ležiacej polohe (tvárou hore) a rýchlo sa tomu vyhne s nasledujúcimi pohybmi:

Pokyny

1. vynaložte ohromné úsilie, ktoré vynakladá žena, keď rodí, posielajúc nervové prúdy smerom k sexuálnym orgánom, ale spolu s tým, snažiac sa zatvoriť zvierače alebo východy, cez ktoré obyčajne uniká semenná tekutina. Toto je najvyššie úsilie.   

2. nadýchnite sa ako keby ste pumpovali alebo ako keby ste dýchaním nútili semennú tekutinu stúpať smerom k mozgu. Pri nadychovaní vokalizujte mantru HAM. Predstavte si túto energiu, ako stúpa do mozgu a potom prechádza do srdca.

3. teraz vydýchnite, predstavujúc si Sexuálnu Energiu zafixovanú v srdci. Pri vydychovaní vokalizujte mantru SAH.

4. ak je kŕč veľmi silný, zadržte, zadržte a pokračujte nadychovaním a vydychovaním pomocou mantry HAM-SAH. HAM je mužský. SAH je ženský. HAM je Solárny/Slnečný. SAH je Lunárny/Mesačný.

Vzduch musí byť rapídne vypustený cez ústa, produkujúc zvuk SAH jemným a príjemným spôsobom. Nadychovať sa musíme s polootvorenými ústami, mentálne si spievajúc mantru HAM.

Základnou myšlienkou tohto ezoterického cvičenia je obrátiť dýchací proces, robiac ho skutočne pozitívnym, keďže v súčasnom stave prevláda negatívny lunárny aspekt SAH, ktorý vedie k semennému vypusteniu. Obrátením dýchacieho procesu prostredníctvom tohto dýchacieho cvičenia, sa odstredivá sila stane dostredivou a semeno potom prúdi smerom dovnútra a smerom nahor.

Rozvedenie

Tieto pokyny, ktoré sme uviedli v predchádzajúcom odseku, môžu byť takisto použité v prípade kŕču a vo všeobecnosti v každom cvičení Sexuálnej Mágii. Každé cvičenie Sexuálnej Mágie, môže byť zakončené s týmto úžasným cvičením. Práca v Deviatej Sfére znamená boj, obeť, úsilie, silu vôle. Slabí utečú pred Deviatou Sférou, zdesení, vydesení, vystrašení. Tí, ktorí sú pohltení Hadom, sa stanú Hadmi, Bohovia.

Vo veľmi závažných prípadoch, keď sa sexuálny kŕč dostaví neočakávane, s bezprostredným nebezpečenstvom semennej ejakulácie, zasvätenec sa musí okamžite odtiahnuť zo sexuálneho aktu a ľahnúť si na chrbát na podlahu, zadržiavajúc svoj dych. Na prevedenie tohto úkonu, si musíme nepriedušne uzavrieť nosné dutiny, stláčajúc ich s ukazovákom a palcom. Toto úsilie musí byť sprevádzané koncentráciou myslenia. Nováčik sa musí intenzívne sústrediť na pulzovanie falusu, ktoré je opakovaním sa srdcového pulzu. Musí sa pokúsiť zadržať toto sexuálne pulzovanie, aby sa vyhol rozliatiu semena, a ak je prinútený nadýchnuť sa kyslíku, tak toto musí urobiť s veľmi malými a rapídnymi vdýchnutiami, pokračujúc s maximálnym zadržiavaním dychu. – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)