slovnik

Kedy a ako často by sa mala praktizovať transmutácia?

Sexuálne spojenie sa najlepšie praktizuje v noci alebo za úsvitu, pretože akt stvorenia sa vždy koná v tme. Kozmický vplyv slnka bráni stvoreniu solárnych tiel. No jednako denná doba cvičenia je prijateľná v niektorých prípadoch, v ktorých ostatné časy sú nemožné, iba si buďte vedomí, že počas dennej doby cvičenia, je možné iba pochopenie a odstránenie ega.

Sexuálna transmutácia medzi mužom a ženou nesmie nikdy byť vykonávaná viac ako jeden krát za deň, kvôli tomu, čo sa nazýva Tvorivá-Magnetická Pauza. Sexuálna energia obieha telom každých 24 hodín a po akte sexuálnej mágie je táto energia silne magnetizovaná. Z tohto dôvodu zopakovanie aktu znova v rovnaký deň, narušuje prirodzené rytmy tela a v konečnom dôsledku ruší ohromný potenciál sexuálnej energie alebo čo je ešte horšie, transformuje ju na niečo škodlivé.

Avšak pránájáma môže byť praktizovaná tak často ako je potreba. Mnoho študentov pokladá pránájámu za užitočnú ako doplnok k vykonávaniu ďalších úloh.

S energiou Tretieho Logosu sa musí pracovať iba v noci. Práca v Laboratóriu Ducha Svätého musí byť vykonávaná počas nočných hodín. Sahadža Maithuna sa môže vykonávať iba v temnote noci, pretože cez deň je  Slnko proti akémukoľvek vývinu.   

Ak dáme sliepku s vajíčkami na slnko, za účelom inkubácie, potom tieto vajíčka inkubáciu nedosiahnu, a ak sa niektoré kuriatka vyliahnu, tak zomrú, pretože slnko je nepriateľom vývinu.

Ktokoľvek, kto chce hľadať svetlo, musí o to požiadať v hlbokej noci, prosiac Logos, ktorý je za Slnkom, ktoré nás osvetľuje.

Drsná realita je taká, že kvôli usporiadaniu tvorivých orgánov je stvorenie vždy dosiahnuté v tme. V tme si otvára svoju cestu skrze vajíčkovod, aby sa stretlo s vajíčkom, ktoré zostupuje z vaječníkov a v temnote maternice dochádza k tehotenstvu.

Ale ak by táto spermia, miesto odchodu z pohlavných žliaz chránených temnotou, mohla odísť v slnečnom svetle, a ak by plod v ženskej maternici nebol v temnote, ale by bol odhalený s priamym prístupom slnka, potom je zrejmé, že faktom by bol neúspech.

Preto sa oplodnenie kvôli usporiadaniu samotných orgánov prírody, vždy vykonáva v tme. Toto je dôvod, prečo musí byť práca vykonávaná v hmlistosti ticha a vo vznešenom tajomstve Múdrych, aby sme jedného dňa dosiahli intímnu realizáciu Bytia. Toto je to, čo nám naznačuje Panna Nepoškvrneného Počatia, ktorá stojí na mesiaci odetá v modrej blúzke. Práca Maithuny sa prevádza v temnote noci.

Musíme upozorniť, že cvičenie sa nikdy nesmie vykonávať dvakrát po sebe rovnakú noc. Cvičenie je dovolené iba jedenkrát za deň.

Keď sa Sexuálna Mágia praktizuje dvakrát po sebe, potom existuje násilie proti prírode, pretože je porušený  zákon tvorivej magnetickej pauzy.

Takisto je nutné vedieť, že manželka nesmie nikdy byť nútená praktizovať Maithunu, keď je chorá alebo keď má menštruáciu alebo keď je tehotná, pretože toto sú násilné zločiny proti prírode.  

Žena, ktorá porodila dieťa, môže praktizovať Maithunu 40 dní po pôrode.

Takisto existuje násilný zločin proti prírode, keď muž alebo žena núti svojho partnera/ku k súloženiu, keď organizmus partnera/ky sa nenachádza vo vhodnom stave pre pohlavný styk.

Takisto existuje zločin, keď muž alebo žena si kladú za povinnosť súložiť, aj keď s najlepšími úmyslami Sebarealizácie a pod zámienkou vykonávať Sexuálnu Mágiu, keď sa v skutočnosti tvorivé orgány nenachádzajú v presnom milostnom okamihu a v priaznivých harmonických podmienkach, ktoré sú pre súlož nevyhnutné. – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná / Zasväcovacia Cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)