slovnik

Kto by mal praktizovať sexuálnu transmutáciu?

Sexuálna transmutácia, sexuálna mágia alebo biely tantrizmus, je veľmi posvätný a svätý akt, a preto to nie je niečo, čo by sa malo brať na ľahkú váhu. Tí, ktorí si želajú vstúpiť do tejto praktiky, by mali cítiť, že sú pripravení vstúpiť do paktu s Bohom. Jedná sa o permanentné odhodlanie, už nikdy viac smilniť, nikdy nedosiahnuť orgazmus, nikdy nerozliať kvapku semena, nie iba na mesiac alebo na rok, ale navždy.

Sexuálna mágia sa môže vykonávať iba medzi párom, v serióznom, oddanom a láskyplnom vzťahu. Toto môže znamenať, že ste ženatí/vydaté podľa zákonov vášho miesta, ale nie nevyhnutne. Skutočne, pravá sviatosť manželstva je samotný sexuálny akt, pretože toto je spôsob, akým sa staneme ženatými/vydaté s druhou osobou. Karmické vzťahy sú vytvárané a zachovávané prostredníctvom sexuálnych vzťahov, preto je uvedené: Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. – Genezis 2:24

So všetkým zreteľom na túto skutočnosť, ktokoľvek, kto je schopný a ochotný môže začať praktizovať sexuálnu mágiu. Tí, ktorí sú slobodní a chcú začať so sexuálnou mágiou, musia najskôr prestať so všetkými formami sexuálneho zlého správania (smilnenie), a začať očisťovať svoje srdcia a mysle, prostredníctvom metód psychologického zničenia a sexuálnej transmutácie. Títo ašpiranti musia trpezlivo čakať, kým im ich karma neposkytne partnera. Študent musí čakať, pokým on alebo ona nenájde niekoho, koho by miloval/la. Sexuálna mágia je zbytočná ak sa muž a žena nemilujú.

Takisto je dôležité, aby fyzické telo dosiahlo vhodný stupeň vývoja.

V našom vývoji medzi 14 a 21 rokom života, prechádzame pod vplyvom Venuše. Uvádza sa, že toto je obdobie zamilovania sa. Muži a ženy začnú pociťovať sexuálny nepokoj, pretože sa aktivujú sexuálne žľazy. U mužov sa vyvíja tretia semenníková oblasť a produkcia spermií, ktoré ešte stále nie sú zrelými, pretože muž, ktorý je medzi 14 a 21 rokom života, nedokončil svoj vývojový proces. Semeno neukončilo svoj vývojový proces.

Z tohto dôvodu, je veľmi dôležité, aby semeno, ktoré neukončilo svoj prirodzený vývojový proces, nevstúpilo do oblasti sexuálneho styku. Nepochybne pre semená, ktoré ešte neukončili svoj vývoj, sa neodporúča sexuálny styk.

Pre muža, ktorý prechádza svojim druhým detstvom alebo adolescenciou, nie je správne, aby súložil. Je zrejmé, že súloženie medzi semenami, ktoré neukončili svoj vývoj alebo inými slovami medzi tínedžermi a adolescentmi, nepochybne, nezvratne, vážne poškodzuje ich fyzické a duševné zdravie.

Ak tieto poškodenia nepociťujeme počas našej mladosti, tak ich budeme pociťovať behom staroby. Toto je dôvodom, prečo a ako je pre muža normálne začať strácať svoju mužnosť medzi 40 a 50 rokom života. Prečo? Kvôli zneužívaniu v adolescencii a počas druhého detstva.

Už bolo povedané, že prvé detstvo trvá od narodenia po siedmi rok života, a že druhé detstvo trvá od siedmeho po štrnásti rok života.

Bohužiaľ, hoci je to žalostné si uvedomiť, v dnešnej dobe mnoho detí už súloží, v trinástom a štrnástom roku života.

Súloženie u adolescentov je absurdné, pretože to sú len semená, ktoré ešte neukončili svoj vývoj.

Vývoj sám o sebe sa ukončuje vo veku 21. To je obdobie, kedy naozaj zažína dospelosť, taktiež známa ako “zodpovedný vek.“ (citované z prednášky).