slovnik

Prečo doktori a kňazi odporúčajú orgazmus?

Celkom jednoducho, veľmi málo doktorov a kňazov vie niečo o transmutácii, z tohto dôvodu odmietajú to, čo nepoznajú. Tento fakt je posilnený hojnými dôkazovými materiálmi, že násilné potlačovanie sexuálnej energie (v takzvanej abstinencii alebo v “celibáte,“ tak ako je to praktizované kňazmi, mníškami a mníchmi), je veľmi deštruktívne a má za následok masívnu psychickú ujmu, ktorá sa prejavuje skrze sexuálneho zneužívania seba a druhých.   

V skutočnosti doktori a kňazi obhajovali a bránili orgazmus, pretože 1) nevedia nič iné, a 2) pretože sa im to páči a nemajú žiadny záujem o zmenu. Najväčším sklamaním je, keď tvrdia, že zadržiavanie sexuálnej energie je nebezpečné alebo škodlivé. Na základe akých dôkazov prehlasujú také veci je neznáme, keďže nemajú žiadnu skúsenosť alebo vedecké štúdie, ktoré by podporovali ich názor. Vrelo sa im odporúča, aby študovali vedecké dôkazové materiály, ktoré podporujú zadržovanie sexuálnej energie a ďalší krok, aby študovali sexuálnu transmutáciu. Staroveká tradícia sexuálnej transmutácie má tisícročnú históriu, z ktorej sa vynorili jedni z najväčších ľudských bytostí.

Ako dôkaz predstavujeme skúsenosti miliónov serióznych jednotlivcov a párov z celého sveta, z rôznych duchovných tradícií, ktorí vykonávajú transformáciu sexuálnej sily skrze zadržovanie a transformáciu. Títo jednotlivci netrpia žiadnymi predkladanými “chorobami,“ hlásanými takzvanými lekárskymi a duchovnými autoritami súčasnej doby. Vlastne stúpenci tejto metódy zažívajú zlepšenie zdravia, uzdravenie záhadných a trvalých chorôb, ostrejšie poznanie (vnímanie, intuíciu, uvažovanie), lepší spánok, uvoľnenejší každodenný život, a predovšetkým dramatický nárast v láske, ktorý cítia vo svojom srdci a odstránenie sexuálnej viny.

Postavenie lekárov a kňazov je pochopiteľné, pretože oni môžu vedieť iba to, čo im povedia fyzické zmysly, čo je veľmi obmedzené. Nie sú členmi Gnostickej Cirkvi; neprebudili svoje vedomie, a nevstúpili do zasvätenia. Ak chceme vstúpiť do neba, tak sa musíme spoliehať na tých, ktorí tam boli, ktorú tú ríšu poznajú – a to sú veľkí proroci, avatary, veľkí duchovní osvietenci: Ježiš, Krišna, Budha a ďalší. Všetci všeobecne učia: zdržte sa orgazmu. Toto je základ učenia, základ tradície. Mnoho ľudí prichádza s obrovskou škálou výhovoriek, prečo sa nemôžu vzdať orgazmu, prečo by to mali robiť, prečo je to “zdravé.“ Sú slobodní tak konať.  Avšak musia niesť toho následky, ktoré môžeme vidieť v stave dnešného ľudstva.