slovnik

Ako môžeme pokročiť ako slobodní/é?

Zasvätenci zo škôl záhad všetkých vekov, získali zasvätenie s Ohromným Arkánum (počestná sexualita). Nikdy v žiadnej škole záhad, nebol niekto, kto dosiahol zasvätenie bez Ohromného Arkánum A.Z.F. Toto je Ohromné Arkánum.

Raz, na určitej udalosti po nadiktovaní prednášky, sa nás opýtal slobodný mládenec, učeník, či je možné praktizovať Ohromné Arkánum so ženou z Astrálneho Sveta. Odpovedali sme mu, že iba so ženou z mäsa a kostí je možné prebudiť Kundaliní.

Ďalší brat, ktorý bol taktiež slobodným mládencom, chcel praktizovať s vymyslenou ženou! Toto je veľmi hrozivé! Keď myseľ vytvorí mentálnu figurínu, tak táto figurína nadobudne vedomie a premení sa na pokúšajúceho démona Mentálneho Sveta. Počas spánku nás táto figurína sexuálne vybije skrze polúcie (mokré sny).

Pre študenta je veľmi náročné rozdrviť tieto mentálne figuríny. Obyčajne sa študenti stávajú obeťami týchto mentálnych figurín, ktoré ich vlastná myseľ vymyslela. Najlepšie si je nájsť manžela/ku, ktorý/á bude naozaj spolupracovať vo Veľkom Diele.

Tí, ktorí nemajú manžela/ku musia vydvihnúť svoju tvorivú energiu so športom pod šírim nebom, ako turistické vychádzky a plávanie. Musia vydvihnúť  svoju tvorivú energiu, keď počúvajú dobrú hudbu a pri obdivovaní veľkých diel umenia: sochárstvo, maľovanie, klasická hudba, atď. (Editor: Ďalšie techniky sú dostupné tu.)

Týmto spôsobom tí, ktorí nie sú ženatí/vydaté môžu vydvihnúť svoju sexuálnu energiu a priniesť ju smerom k svojim srdciam. Tam v tom centre života, sa tie tvorivé sily zmiešajú so svetelnými vlnami Vnútorného Krista a sú zobrané smerom k neopísateľným oblastiam Veľkého Svetla. Sexuálnu energiu takisto vyzdvihujeme s estetický zmyslom, s dobročinnosťou a láskou.

Avšak v mene pravdy musíme prehlásiť nasledujúce: ak chcete vyššie zasvätenie, ak túžite po prebudení Kundaliní a Tattvických schopností, tak potrebujete nájsť manžela/ku, pretože zasvätenec bez manžela/ky je ako záhrada bez vody.

Mnoho mystických zasvätencov verí, že sú počestní (cudní), pretože nemajú manžela/ku. Napriek tomu majú polúcie. Takto nešťastne vypúšťajú svoje Kristonické semeno, v ktorom sa nachádza Genesis Veľkého Života.

Posvätný oheň Solárneho Logosu (Krista), sa nachádza vo vnútri každého semena, či je to rastlinné, živočíšne alebo ľudské semeno. Toto je dôvod, prečo má semeno moc sa rozmnožovať.

Ľudia sa musia postarať o svoje semeno, svoje semiačko ako keby to bolo pitné zlato.

My hrdinsky extrahujeme posvätný oheň Kundaliní z nášho semena, pomocou Arkánum A.Z.F.

Polúcie (mokré sny) sú radikálne vyliečené s Arkánum A.Z.F. Ďalším liekom je nápoj z melónových jadierok.

Sme deťmi muža a ženy. Nie sme deťmi žiadnej teórie. Slovo, Syn Človeka je dieťaťom muža a ženy. Syn Človeka je dieťa Nepoškvrneného Počatia. Vo vnútri nás musíme zodvihnúť Syna Človeka, a na to, aby sme mohli v našom vnútri zodvihnúť Syna Človeka, potrebujeme manžela/ku.

Citované z Fundamental Notions of Endocrinology & Criminology (Základné Poňatia Endokrinológie a Kriminológie) napísané Samaelom Aun Weorom

 

Otázky a odpovede z gnostického fóra

Otázka:

Čítal som "Cvičenie Brahmačárja" od Svámiho Šivánandu, a on tvrdí, že manželstvo nie je nevyhnutné na dosiahnutie osvietenia. Ale podľa Samaela Aun Weora je manželstvo nevyhnutné na dosiahnutie najvyššej úrovne. Je to pravda? Existuje rozdiel medzi najvyššou úrovňou, ktorú dosiahli ľudia, ktorí boli slobodní, a tými, ktorí mali partnera a praktizovali tantru? Ak má Samael Aun Weor pravdu, potom to znamená, že mnísi a mníšky v minulosti vlastne nikdy nedosiahli najvyššiu úroveň.

Ako môže naše osvietenie závisieť od vonkajšej situácie, či máme partnera na praktizovanie tantry? To je predsa v rozpore s mnohými inými učeniami, ktoré tvrdia, že osvietenie nezávisí od vonkajších okolností alebo iných ľudí. Môžete to prosím vás rozviesť?

Odpoveď:

Mnoho majstrov (muži i ženy), ktorí nemajú manžela/ku, ju/ho malo v predchádzajúcich životoch. Mnoho učiteľov (muži i ženy), ktorí nemajú manžela/ku, nevedia, že nie sú plne sebarealizovaní. Možno prebudili svoje vedomie, čo je dobré, ale bez oplodnenia ortuti (čo sa môže uskutočniť iba posvätným stykom), Bytie sa nedá plne realizovať.

Z prednášky: Oheň kundaliní

Keď hovoríme o prebudení kundaliní v gnostickej tradícii, tak hovoríme o duchovnom narodení. V niektorých iných tradíciách, obzvlášť v hinduizme a budhizme, keď hovoria o prebudení kundaliní, tak tvrdia, že dokonca i slobodná osoba ju môže prebudiť. Vlastne, aj Šrí Svámí Šivánanda to povedal, ale on nehovorí o druhom narodení. On nehovorí o znovuzrodení, čo je to, o čom hovoríme v gnóze. Keď Samael Aun Weor hovorí o prebudení kundaliní, tak hovorí o druhom narodení. Keď Šrí Svámí Šivánanda alebo Naropa alebo Marpa alebo hociktorý z týchto učiteľov, hovorí o prebudení Tumo alebo kundaliní, tak oni hovoria o zážitkoch tejto energie, rovnako ako keď zapálite sviečku alebo zápalku. Keď meditujete a cvičíte, tak tieto podmienky dávate dokopy, takže plameň sa môže objaviť, ale jedná sa iba o dočasné prebudenie. Bude tam, v prípade, ak je tam palivo a podmienky. To je spôsob, ako môžete mať zážitky v meditácii. Môžete mať pochopenie, intuíciu, vhľad/preniknutie do podstaty, mimotelné zážitky. Všetky tieto veci môžu byť tým vyvolané, ale nepleťte si zapálenie zápalky s vytvorením slnka. Svetlo, ktoré prichádza zo zápalky je malé a dočasné. Slnko, na druhej strane, je úplne iná úroveň. To je to, čo je druhé narodenie. Druhé narodenie je preniknutie späť do Edenu. Toto prebudenie je úplne odlišné od iskier alebo zábleskov energie kundaliní, pri aktivovaní čakry. Majte jasno v tomto rozdiele.

V dávnych dobách, kláštory slúžili na účel školenia mníchov a mníšok ako pracovať so sexuálnou energiou, aby ich pripravili na manželstvo, ako to naznačuje slovo seminár (inštitúcia vychovávajúca budúcich kat. kňazov); semenný; semeno.

שֶׁמֶן Shemen, znamená v hebrejčine olej. Tento olej sa používal na pomazanie zasvätencov. Bol to symbol pre transmutáciu a tých, ktorí pracujú v alchýmii. Toto je práca s tvorivými energiami.

Avšak kláštory úplne stratili význam tejto tradície.

V dobe Rýb, do ktorej patril Šivánanda, bolo zmienenie sa o alchýmii verejnosti zakázané . Ale teraz sme v dobe Vodnára, čo je vek šírenia vedomostí, nosič vody: poznanie sexuálnej genézy (vzniku).

Pokiaľ ide o sex ako cestu k oslobodeniu, prečítajte si knihu Dokonalé manželstvo!

Otázka:

Ako môžem dosiahnuť malé zasvätenia, keďže som slobodný?

Odpoveď:

Tri faktory

Poznámka pýtajúceho sa:

Teraz budem teda pracovať so smrťou a obetou! Ďakujem

Odpoveď:

S narodením pracujeme na svojej úrovni skrze transmutáciu, či už ako ženatý/vydatá alebo slobodný/á, pretože oba spôsoby produkujú zrod cností, dobrých vlastností, princípov, esencie, duše a chápania, ale na rôznych úrovniach.

Pochopenie a smrť ega, rovnako ako nesebecká služba ľudstvu, sú faktory neoddeliteľné od narodenia. Tieto tri faktory nie je možné od seba izolovať.

Nemôžete vstúpiť do menších/malých zasvätení bez toho, aby ste pracoval na narodení, aj keď sa jedná o úroveň malého brata alebo sestry (pracujúceho na zasväteniach menších/malých záhad). Je to preto, že prostredníctvom vedeckej cudnosti dávame zrodu cnostiam, či už sme slobodný/á alebo ženatý/vydatá.

Otázkou však je, do akej miery možno dosiahnuť duchovného zrodenia. Je zrejmé, že človek musí byť zosobášený, aby vstúpil do hlavných/veľkých záhad, no nikto však nemôže nikam pokročiť bez práce s narodením, t.j. transmutácia, či už slobodný/á alebo ženatý/vydatá.

Keď ego zomrie, zrodí sa duša. Jednotlivci, ktorí sú slobodní, môžu zničiť až päťdesiat percent svojich eg/defektov, a tak dať zrodu päťdesiatim percentám oslobodenej esencie. Ak chcete dosiahnuť viac, potrebujete manželstvo.