slovnik

Musíme byť ženatí/vydaté?

Sexuálny akt spája telo, dušu a ducha: to je základ manželstva. Do manželstva nevstúpime formulármi, slovami alebo zákonmi, ale sexom. Keď dôjde k sexuálnemu aktu, partneri sú zosobášení chemicky.

Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo. – Genezis 2:24

Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. – Matúš 19:6

Ak sa chcú slobodní muži a nevydaté ženy kristifikovať, tak si musia nájsť manžela/ku, pretože Gnostickí ezoterici môžu vykonávať sexuálny kontakt, iba ak sú ženatí/vydaté. Oheň nemôže byť prebudený bez sexuálnej mágie: áno, bez cudnosti v týchto štúdiách ničoho nedosiahnete. Zabite túžbu, zabite “ja,“ a jeho túžby: toto je spôsob ako sa oslobodíte.

Pamätajte si, skutočné manželstvo nemá nič spoločné so sociálnymi alebo náboženskými programami tohto barbarského ľudstva. Pravé manželstvo je uskutočnené, keď je pár zjednotení v duchu, duši a v sexe; skutočné manželstvo musí byť čisté ako lotosový kvet. – Samael Aun Weor, The Major Mysteries ( Veľké Záhady)