slovnik

A čo celibát alebo sexuálna zdržanlivosť?

Dodržiavať celibát alebo sexuálnu abstinenciu, je starodávnou a životne dôležitou etapou duchovného vývoja. Avšak je to iba etapa cesty k úplnému rozvoju. Práve tak ako slobodný človek nedokáže stvoriť dieťa, presne tak isto nemôže stvoriť dušu. Môžu očistiť svoju myseľ a srdce, ale nemôžu byť “znovu zrodení.“

Pretože najvyššie učenie duchovna týkajúce sa sexuálnej spolupráce bolo vždy držané v najväčšej tajnosti, za účelom zachovania jeho celistvosti, je teraz bežnou mylnou predstavou veriť, že úplné zrieknutie sa sexu je cestou k duchovnému oslobodeniu. V skutočnosti úplné zrieknutie sa sexu môže byť potom, čo je vytvorená “duša,“ taktiež nazývaná “Solárne / Slnečné Telá“ alebo tri kája (kayas). Tieto sú symbolizované kočiarom Ezechiela alebo Ardžunom a Kabalistickou Merkabou.

Dva dôležité aspekty Kresťanstva, sú Druhá Smrť a Znovuzrodenie. Druhá Smrť nastáva, keď sa niekomu nepodarí vytvoriť Solárne Telá (Dušu) predtým ako ich Lunárne Telá (myseľ, emócie) začnú postupne upadať (devolúcia). Lunárne Telá sú darom prírody, patria prírode a všetko v prírode sa vždy vracia k prírode. Všimnite si, ako zo zeme vyrastajú rastliny, zvieratá jedia ich plody, plody sú transformované na odpad a odpad hnojí zem. Fyzické telo každej osoby prichádza z energie zeme, a keď zomrie, tak sa vráti do zeme. Tento proces je úplne rovnaký s Lunárnymi Telami, s výnimkou, že nie sú fyzické, ale skôr “protoplazmatické.“ Lunárne Telá sa vyvíjajú skrze minerálne, rastlinné a zvieracie kráľovstvo a vrcholom evolúcie je ľudské kráľovstvo (nesprávne nazývané ľudstvo). Čo toto znamená, je to, že po ľudskom kráľovstve začnú postupne Lunárne Telá (ego) upadať (degenerovať) a tento proces devolúcie je trýzeň a utrpenie Pekla. Bohužiaľ Duša-Esencia (jediná dobrá vec, ktorá sa nachádza vo vnútri) je uväznená vo vnútri Lunárnych Tiel, z tohto dôvodu, keď sú tieto rúcha privolané späť do prírody, tak Esencia je ťahaná s nimi. Hovorí sa, že človek zostane uväznený v Pekle, pretože musí trpieť dlhú dobu, až kým nie sú tieto Lunárne Telá zničené. Celý proces sa nazýva Druhá Smrť; smrť tela je prvá smrť, smrť ega je Druhá Smrť. Esencia uväznená v egu je nesmrteľná.

Znovuzrodenie je to, čo sa Ježiš pokúšal naučiť Nikodéma. Ježiš hovorí, že človek musí byť znovuzrodení, aby mohol vstúpiť do Neba.

1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov.

2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: "Rabín, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh."

3 Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo."

4 Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?"

5 Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

6 Čo sa narodilo z tela [skrze bežný sex], je telo, a čo sa narodilo z Ducha [skrze nepoškvrnenú sexualitu], je duch.

7 Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. [pretože všetko čo existuje je zrodené zo sexu, a takisto musí byť i duša. [Spomeňme si Lukáša 21:19: Ak vytrváte, zachováte si život - poznámka prekladateľa: z tohto prekladu to nemusí byť tak úplne zjavné a preto pripájam i iný preklad Biblie, anglický originál s prekladom: “In your patience possess ye your souls” – “S trpezlivosťou získate (budete mať) dušu(e).“]

8 Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha." [nie vždy sú výsledky posvätného sexu viditeľné fyzicky].

9 Nikodém sa ho opýtal: "Ako sa to môže stať?"

10 Ježiš mu odvetil: "Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš?

11 Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.

12 Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?- Ján 3:1-12

Čo Nikodém nedokázal pochopiť, bolo to, že rovnaká energia, ktorá zrodí ľudské telo, môže tiež zrodiť "ducha," Slnečné Telá. Sex je jediná cesta ako sa narodiť a  jediná cesta ako sa znovu zrodiť/ narodiť. Vody života, sú vodami Genesis (Prvá kniha Mojžišova) nad ktorými sa vznášal Jehova Elohim. Sú to vody Stvorenia, tvorivé vody, sexuálna energia. Ak chcete vidieť Božie kráľovstvo, tak musíte dosiahnuť Znovuzrodenia, pretože keď sa to stane, tak ovládate telo, ktoré neprišlo z prírody, ale z vlastnej vnútornej božskosti.  Solárne Telá sú nesmrteľné a sebestačné – nesúvisia s evolučnou a devolučnou mechanikou matky prírody. Budovanie Slnečných Tiel je spôsob, akým sa človek správne pripraví na to, čo je opísané v podobenstve “Svadobnej Hostiny,“ na ktorej Kráľ vyhodil muža, ktorý nebol náležite oblečený. Inými slovami, muž sa pokúšal vstúpiť do Neba v špinavých handrách ega, a preto bol hodený do Pekla.

Tí študenti okultizmu, ktorí si myslia, že dosiahnu Sebarealizáciu bez Arkánum A.Z.F. (sexuálna mágia), sú absolútne na omyle. Madam Blavatská po napísaní 6 zväzkov Tajnej Náuky, uviedla, že tí, ktorí chcú vedieť záhady Chiramu musia hľadať medzi starovekými Alchymistami. Ona bola v Agharte. Vzdala sa Nirvány, aby dosiahla Venušine Zasvätenie. Ona je už Druhýkrát-Zrodená (Znovuzrodená), pretože má Slnečné Telá a žije v posvätných kláštoroch. Chystá sa vrátiť do tohto sveta, ktorý je trpkejší ako žlč. V Spojených Štátoch, v New Yorku sa chystá prijať fyzické telo. Veľký Majster Blavatská, bola pravá Jogína, žiačka Kout Humiho, i keď potom čo sa stala vdovou Grófa Blavatského, sa vydala za Plukovníka Olcotta, aby mohla pracovať s Arkánom Sexuálnej Mágie. Iba týmto spôsobom dosiahla hĺbkovú realizáciu.

Keď už mal veľký Jogín-Avatar Sri Lahiri Mahasaya manželku, tak bol povolaný nesmrteľným Babajim k Zasväteniu. Teda toto je spôsob, akým sa Jogín-Avatar stal Seba-uvedomeným. V Hindustáne je Sexuálna Mágia známa pod Sanskritským názvom Urdhvarata.

Praví Jogíni praktizujú Sexuálnu Mágiu so svojou ženou. Existujú dva typy Brahmačárja (sexuálna abstinencia), solárna a lunárna. Slnečný typ je pre tých, ktorí sú Znovuzrodení. Lunárny typ je tá absurdná sexuálna abstinencia, ktorá slúži iba na vytvorenie špinavých, nočných sexuálnych znečistení (polúcie), so všetkými svojimi fatálnymi následkami. – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (Úvodná / Zasväcovacia Cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly)

Brahmačárja bez metód sexuálnej transmutácie, skončí vždy zlyhaním. Je dobré si poznamenať, že niektorí Jogíni ako Šrí Svámí Šivánanda (Swami Sivananda), verejne vyučujú “Brahmačárja“ s vedomosťami sexuálnej transmutácie, a preto u tých, ktorí sa pokúšajú zriecť sa sexu, nedochádza k neslávne známym polúciám. Avšak bez Sexuálnej Mágie nemôže byť dosiahnutá sebarealizácia.

V Tibetskom Budhizme, obzvlášť keď sa pozriete na ikonografiu božstiev so svojimi manželkami, môžete vidieť veľmi veľa explicitného sexuálneho symbolizmu, ktorý často vyvoláva nesprávny dojem. Vlastne v tomto prípade je využívaný sexuálny orgán, ale energetický pohyb, ktorý sa koná, je koniec koncov úplne ovládaný. Energia by nikdy nemala byť vypustená von. Táto energia musí byť ovládaná a nakoniec navrátená do ďalších častí tela. Čo sa požaduje od tých, ktorí praktizujú Tantru, je rozvinúť schopnosti využiť svoje vlastné vlohy blaženosti a blažené zážitky, ktoré sú výhradné vyvolané, vďaka toku regeneračných tekutín vo vnútri svojich vlastných energetických kanálov. Je veľmi dôležité mať schopnosť chrániť sa pred chybou výtoku. Nie je to iba čisto obyčajný sexuálny akt. A tu môžeme vidieť určitý druh zvláštneho spojenia s celibátom. Obzvlášť u cvičenia Kálačakry Tantry, je tento príkaz chránenia sa pred výtokom energie, považovaný za veľmi dôležitý. Kálačakra literatúra sa zmieňuje o troch typoch blažených zážitkov: jeden je blažený zážitok vyvolaný prúdením energie; jeden je nemenný blažený zážitok; a jeden je premenlivý blažený zážitok. Ja to vidím tak, že keď Budha zložil sľub celibátu, tak vtedy na tej úrovni nevysvetlil všetky dôvody, čo stoja za tým pravidlom alebo tou disciplínou. Úplné vysvetlenie prichádza, keď poznáme Tantrajána systém. – 14. Dalajláma     

Budha, Ježiš, Krišna, Mohamed, Quetzalcoatl, atď., všetci praktizovali sexuálnu mágiu, avšak robili tak v tajnosti. V predchádzajúcej dobe, aby niekto mohol byť zasvätený do tajomstiev sexuality, tak sa musel najskôr očistiť počas mnohých rokov intenzívneho úsilia, a iba potom mu bolo povedané tajomstvo sexuálnej mágie. Napríklad Tibetský mních, ktorý tvrdil, že dosiahol úrovne anuttarajoga, sa opýtal 13 Dalajlámu, či môže praktizovať s družkou; keď Dalajláma požiadal o dôkaz  jeho úspechu, tento mních vzal roh jaka a zviazal ho do uzla, takto demonštrujúc svoje majstrovstvo nad energiou a hmotou. Iba vtedy dal Dalajláma tomuto mníchovi požehnanie, aby mohol praktizovať Najvyššiu Tantrajána Jogu (sexuálnu mágiu).

V minulosti všetko, čo súviselo so sexuálnou mágiou, bolo držané v najhlbšom utajení, s cieľom to zachovať. Od roku 1950, bolo toto učenie odhalené, aby všetci, ktorí ho chcú použiť, ho mohli použiť. Teraz tajomstvá Edenu (sex), sú dané pre kohokoľvek, kto si ich praje zužitkovať.