slovnik

Prečo je sexuálna mágia tak dôležitá pre duchovný rozvoj?

Keď je pár sexuálne zjednotený, jasnovidci často vidia veľmi jasné svetlo obklopujúce dvojicu. Práve v tej chvíli tvorivé sily prírody, slúžia ako médium pre nové bytie. Keď pár podľahne telesnej vášni, a neskôr spácha zločin rozliatia semena, tieto svetelné sily odídu, a na ich miesto, preniknú satanské sily, luciferské sily krvavej, červenej farby, ktoré prinášajú do domu hádky, žiarlivosť, cudzoložstvo, plač a zúfalstvo. Toto je spôsob, akým sa domy, ktoré by mohli byť nebesami na Zemi, stanú skutočným peklom. Ľudia, ktorí nerozlievajú svoje semeno, si pre seba uchovávajú a akumulujú mier/pokoj, hojnosť, múdrosť, šťastie a lásku. Argumenty v domovoch môžu byť odstránené s kľúčom Sexuálnej Mágie; toto je kľúč k pravému šťastiu.

Počas aktu Sexuálnej Mágie, sa páry dobýjajú magnetizmom; navzájom sa magnetizujú. V žene vyžaruje panva ženské prúdy, zatiaľ čo jej prsia vyžarujú mužské prúdy. U muža, ženské prúdy vyžarujú z úst, a mužské, z jeho pohlavného údu. Všetky tieto orgány musia byť náležite vzrušené pomocou Sexuálnej Mágie s cieľom vydať a prijať, odovzdať a získať dôležité magnetickej sily, ktoré sa mimoriadne zvyšujú v množstve a kvalite.

V dome Gnostických zasvätencov, je cieľom nádherného tanca, radostnej hudby a horlivých bozkov, kde páry prichádzajú do intímneho sexuálneho kontaktu, vzájomná magnetizácia muža a ženy. Magnetická sila je súčasne mužská i ženská. Muž potrebuje tekutiny svojej manželky, ak si skutočne želá postúpiť dopredu, a žena nevyhnutne potrebuje tekutiny svojho manžela, aby mohla rozvinúť všetky svoje schopnosti.

Keď sa pár vzájomne magnetizuje, každodenné aktivity postupujú dopredu a v dome sa uhniezďuje šťastie. Keď sa muž a žena spojí, niečo je stvorené. Vedecká cudnosť umožňuje transmutáciu sexuálnych sekrétov na Svetlo a Oheň. - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Sexualita je oboje, tvorca i ničiteľ. Tvorivé sily sexu kryštalizujú novú, vyššiu/nadradenú prirodzenosť vo vnútri praktizujúceho, zatiaľ čo deštruktívne sily odstraňujú podradnú/nižšiu prirodzenosť spojenú s našou evolúciou skrze zvieracie kráľovstvo. Toto je základom bytia "znovuzrodený."

Táto vyššia/nadradená prirodzenosť je všeobecne nazývaná dušou, alebo opisnejšie, Slnečné Telá. Jedná sa o tri rúcha Najvnútornejšieho, ktoré sú sformované skrze nasýtenia transmutovanej sexuálnej energie v troch po sebe idúcich oktáv energie. Nazývajú sa Solárne Astrálne Telo, Solárne Mentálne Telo, a Solárne Príčinné Telo a vykonávajú princípy emócie, myslenia a vôle v tomto poradí.

V súčasnom človeku (alebo lepšie povedané "intelektuálne zviera"), tieto tri princípy sa prejavujú skrze tri nižšie rúcha, súvisiace s kolektívnou zvieracou prirodzenosťou. Stručne sa im hovorí, egá. Tak, namiesto Solárneho Astrálneho Tela, má človek Telo Túžby alebo Kama Rupa, namiesto Solárneho Mentálneho Tela, má človek Lunárne Mentálne Telo a namiesto Solárneho Príčinného Tela, má človek Zvieraciu Vôľu légie psychologických agregátov.

Skrze sexuálnu mágiu môže ašpirant kryštalizovať Slnečné Telá a začať prijímať Boha vyšším spôsobom, avšak toto neznamená odstránenie Lunárnych Tiel. Keď sa formujú Solárne Telá a Lunárne Telá neboli zničené, vtedy má takáto duša dvojité centrum gravitácie, jedno anjelské a druhé diabolské. Preto je nutné rozdrviť Lunárne Telá. Lunárne Telá sú zničené pomocou revolučnej psychológie, ktorá keď správne použitá, spôsobuje psychologickú smrť (zničenie ega). V stručnosti to vyžaduje zavedenie seba-pozorovania a oddanej rutiny meditácie, aby sme mohli privodiť pochopenie týkajúce sa vlastných defektov/chýb a nerestí. Aj keď určité percento ega môžeme odstrániť ako slobodný (nie ženatý/vydatá), vrchol psychologickej smrti sa nachádza v samotnej sexuálnej mágii. Toto je prevádzané úpenlivou prosbou vlastnej individuálnej Božej Matky, aby zničila konkrétne ego-agregát, ktorý bol predtým pochopený prostredníctvom vedy meditácie. Pre viac informácií čítajte The Mystery of Golden Blossom (Záhada Zlatého Kvitnutia)