slovnik

Čo je Sexuálna Mágia?

Sexuálna mágia je najvyššia forma alchýmie a Tantry.

Každý z nás má vo vnútri určité elektrické a magnetické sily, a práve tak ako magnet i my vyvíjame silu príťažlivosti a odpudivú silu... Medzi milencami je táto magnetická sila obzvlášť silná a jej pôsobenie má ďalekosiahly vplyv. – Samael Aun Weor, The Mystery of Golden Blossom (Záhada Zlatého Kvitnutia)

Sexuálna mágia sa týka starodávnej vedy, ktorá bola známa a chránená najčistejšími, najviac duchovne vyspelými ľuďmi, ktorej účelom a cieľom je využitie a zdokonalenie našich sexuálnych síl. Toto je nazývané "mágia," zo starovekého slova "mag," čo znamená kňaz (kresťania vedia o "Troch kráľov" alebo o troch kňazov). Presnejší preklad sexuálnej mágie by bol "sexuálne kňazstvo."

V dávnych dobách bol kňaz vždy sprevádzaný kňažkou, pretože predstavovali božské sily v základe všetkého stvorenia: mužskú a ženskú, Jab-Jum, Otec-Matka: Elohim.

Bohužiaľ, termín "sexuálna mágia" bol hrubo prekrútený, mýliacimi sa osobami, ako Aleister Crowley, ktorý obhajoval kopu degenerovaných cvičení, z ktorých všetky patria výlučne do najnižšej a najperverznejšej mentality. Táto webová stránka a učenie tu prezentované, odmieta všetky takéto filozofie, teórie a cvičenia, pretože vedú len k zotročeniu vedomia, k uctievaniu sexuálnej žiadostivosti a túžby, a k úpadku ľudstva.

Ľudia sú zhrození, keď počujú o sexuálnej mágii; avšak keď sa oddávajú všetkým druhom sexuálnej perverznosti a všetkým druhom telesných pudov, vtedy nie sú zhrození. – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Pravá, slušná, nebeská, sexuálna mágia, je prirodzené využívanie našich skrytých síl, aktivovaním ich a harmonizovaním ich s prírodou a božskosťou. Na to, aby sme rozumeli rozdiel, musíme porozumieť, že akákoľvek energia môže byť použitá rôznymi spôsobmi:

V Indii existujú tri druhy Tantry; prvá, Biela Tantra, druhá, čiena Tantra, tretia, šedá Tantra. V Bielej Tantre je Sexuálna Mágia praktizovaná bez rozliatia semena. V čiernej Tantre je rozlievanie semena. V šedej Tantre je semeno rozlievané aj nerozlievané. Niekedy je semeno rozliate a inokedy nie. Tento druh Tantry vedie zasvätenca ku čiernej Tantre. – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo)

Je dôležité pochopiť, že jediným druhom Sexuálnej Mágie, ktorý oslobodzuje a prebúdza vedomie je Biela Tantra. Objavilo sa mnoho náuk Čiernej Tantry, ktoré obhajujú orgazmus ako cestu k duchovnu, aj keď je pravda, že tieto praktiky prebudia toho, kto ich praktikuje, avšak je to tak v područí ega. Dnes človek nájde mnoho škôl, ktoré hovoria o prebudení, avšak len málo pochopí, že prebudenie je dualitou.

A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu.- Daniel 12:02

Na to, aby sme sa prebudili vo všetkých aspektoch stvorenia, je nutné zvládnuť všetky jeho aspekty, čo je možné iba cez totálne zničenie túžby. Toto je cesta Bielej Tantry, a zatiaľ čo je cestou náramných ťažkostí, taktiež je veľkolepou vo svojich odmenách, menovite, znovu zjednotenie človeka s božskosťou. Diametrálne metódy Čierneho Tantrizmu podnecujú vedomie, aby sa prebudilo podradne, v rámci túžby. Tento typ prebudenia je obmedzený na Klipotické oblasti (Peklo, Inferno atď.), pretože tí, ktorí praktizujú Čiernu Tantru, neovládajú svoje vlastné túžby, a preto zostávajú viazaní a podliehajú najpodradnejším/najnižším zákonom stvorenia. Takže čierni mágovia (tí, ktorí praktizujú čiernu Tantru) môžu mať určité schopnosti, ale iba v nižších svetoch, v Inferne, v Pekle. Ešte dôležitejšie je to, že táto podradná cesta vytvára obrovské dlhy (karmu) a utrpenie.