slovnik

Existuje vedecký základ pre transmutáciu?

Hoci sa to môže zdať neuveriteľné, pravdou je a fakticky isté, že veda je bližšie k transmutácii, a k sexuálnej joge, ako mnohí študenti jogy. Endokrinológia určite vytvorí pravú, tvorivú revolúciu. Vedci už vedia, že sexuálne/pohlavné žľazy, nie sú hermeticky uzavreté kapsule. Absorbujú a vylučujú hormóny. Hormóny sekrécie sa nazývajú “zachovávajúce,“ pretože zachovávajú druhy; hormóny absorpcie sa nazývajú “oživovacie,“ pretože oživujú ľudský organizmus. Tento proces hormonálnej absorpcie je transmutácia, premena jedného typu energie-hmoty na druhý typ energie-hmoty. Maithuna, Sexuálna Mágia, je zosilnená sexuálna transmutácia. Gnostik absorbuje, transmutuje a sublimuje celkové množstvo sexuálnej energie-hmoty. Bohaté a hojné sexuálne hormóny zaplavujú krvný obehový systém a dostávajú sa do rôznych žliaz vnútornej sekrécie, stimulujúc a nabádajúc ich, aby intenzívne pracovali. Takto sú endokrinné žľazy so zosilnenou sexuálnou transmutáciou super-stimulované, vytvárajúc (ako je prirodzené) väčšie množstvo hormónov, ktoré oživujú a modifikujú celý kvapalný nervový systém.

Veda už rozpoznáva sexuálnu transmutáciu v každom jednotlivcovi normálnej sexuality. Teraz je len otázkou postúpiť trochu ďalej, aby uznali zosilnenú sexuálnu transmutáciu suprasexuálnych jedincov. Ktokoľvek, kto študuje 33 hlavných znakov Budhovstva, biologicky dôjde k záveru, že druhotné sexuálne znaky Budhu boli skutočne Super-Človečie (Super-Man). Tieto druhotné sexuálne znaky Budhu naznačujú, poukazujú na veľmi intenzívnu sexuálnu transmutáciu. Nemôže byť pochýb o tom, že Budha praktizoval Maithunu, Sexuálnu Jógu, Arkánum A.Z.F. Budha učil Bielu Tantru (Sexuálnu Mágiu); avšak, toto učenie učil v tajnosti svojim učeníkom. Zen a Chan Budhizmus učia Maithunu, a páry túto Sexuálnu Jogu praktizujú. 

Vyňaté z The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželstvo) alebo the Door to enter into Initiation (Dvere pre vstup do Zasvätenia) (1950) napísané Samaelom Aun Weorom