slovnik

Čo je transmutácia?

Transmutácia je transformácia energií, a konkrétne toto sa vzťahuje na transformáciu sexuálnej energie. Základná sexuálna energia sa nachádza v hormonálnej sekrécii endokrinného systému, ako aj vo vnútri spermií a semena. V ezoterike sa semeno vzťahuje na sexuálne sekréty oboch muža i ženy, takisto sa o tom hovorí ako o Ens Seminis. Toto Ens Seminis môže byť transmutované na extrémne oživujúcu energiu, ktorá je doslova základným kameňom ohromnej práce Sebarealizácie. Všetky účinky sexuálnej transmutácie vrcholia do typu duchovnej stimulácii, ktorá môže vyprodukovať pravú, fundamentálnu, psychologickú premenu.

Samael Aun Weor často hovorí o psychologickej revolúcii. Revolúcia nastáva iba zničením rozpadajúcich sa noriem minulosti, zatiaľ čo súčasne formuje nové stvorenie. V Hinduizme, božský pár Šiva-Šakti je tvorca-ničiteľ, a často je znázornení v tantrickom spojení. Rovnako iba sexuálna energia dokáže vytvoriť a zničiť, a toto súvisí nielen s fyzickým aspektom, ale aj s psychologickým.

Vo svojej podstate, kľúč vlastnej premeny leží v transmutácii tvorivej energie, pretože len to môže vo vnútri vytvoriť duchovný charakter. Bohužiaľ, veľa oddaných ašpirantov si nie je vedomých tejto nesmiernej skutočnosti, a preto je nevyhnutné, že tí, ktorí nepraktizujú určitú formu sexuálnej transmutácie, sa ocitnú stagnujúci a neschopní prekonať svoje osobné nerestí a defekty. Svedectvá k tejto skutočnosti sú všetky žalostné príbehy týkajúce sa celibátnikov v školách budhizmu, hinduizmu, kresťanstva, atď., atď., ktorí nevedia ako ovládať svoju vlastnú sexuálnu energiu (Ducha Svätého), a tak, buď donekonečna trpia polúciami, začnú s neresťou masturbácie, či ešte horšie, sexuálne zneužívajú druhých. Tieto problémy možno vyriešiť iba pomocou vedy sexuálnej transmutácie.

Akýkoľvek oddane duchovný akt, je poháňaný skrze transmutáciu, teda meditácia, mantra, modlitba, atď., sú doplnkami transmutácie sexuálnej energie. Avšak pre slobodných ľudí je potrebné zapojiť vykonávanie špecifických pránájáma cvičení, s cieľom využiť inak latentnú sexuálnu energiu. Tí, ktorí sú ženatí/vydaté by mali vykonávať sexuálnu mágiu, lebo toto je najlepšia metóda sexuálnej transmutácie.