slovnik

Úvod do sexuálnej transmutácie

Základným predpokladom oboch Alchýmie i Tantry, je premena energie. Ak vezmeme do úvahy, že základom duchovnej práce je dosiahnuť transformáciu vlastnej "psychiky" alebo duše, potom je zrejmé, že tento základ je vypracovaný v alchymistickej a tantrickej práci. V skutočnosti, tantra a alchýmia sú presne jedno a to isté.

Najsilnejšia transformácia systému dochádza využitím jeho najkoncentrovanejšieho centra energie, a v rámci fyzického organizmu sa toto centrum nachádza práve v sexe. Z tohto dôvodu, transmutácia sexuálnej energie je základom všetkej fyzickej, psychickej a duchovnej transformácie. Toto je ohromný kľúč, ktorý leží ukrytý v centre každej posvätnej tradície.

V Biblii sa o transmutácii hovorí ako o základe, na ktorom musíme umiestniť náš duchovný chrám (Matúš 7:24). Tento základ, sexuálna energia, je rovnaký ako základný kameň chrámu, kameň prečinu a kameň úrazu (Prvý Petrov list 2:4), je to rovnaký Kameň Mudrcov Alchýmie, Kubický Kameň Slobodomurárstva, "základ" (Jesod)  Kabaly, čierny kameň Heliogabalus, kameň Amphorasep, atď., atď.

Tento "kameň" sa vynára z vôd sexuality, z rovnakých Vôd Genesis, ktoré sa vylievajú zo Stromu Života. Strom Života, ktorý existuje v strede Rajskej Záhrady je rovnaký "Otz Chiim" študovaný v Kabale. Strom sa nachádza všade, je ohromujúce vidieť rovnaké zobrazovania vôd Stromu Života v Tibetskej, Egyptskej a Mayskej kultúre.

Ak zobrazíme Strom Života cez ľudský organizmus, tak je jasné, že Jesod súvisí so sexuálnou funkciou, ale Jesod sám o sebe neoznačuje tantru. Kde nájdete tantrizmus, je v hornom náprotivku Jesodu, Daat. Daat znamená znalosti / poznanie, alebo gnózu, a je to ilustrované, ako Strom Poznania Dobra a Zla. Medzi sexualitou a vedomosťami/poznaním existuje špeciálny a veľmi dôležitý vzťah, a to je dôvod, prečo sa uvádza, že "Adam potom poznal Evu", keď vykonali pohlavný akt. Pravý Gnosticizmus je  štúdium Gnózy, Daath: Tantrických Vedomostí.

Šalamúnova Pečať alebo Dávidova Hviezda je tantrickým symbolom, ktorý sa nachádza po celom svete. Trojuholník je základná geometrická konštrukcia, a predstavuje tri základné sily stvorenia: pozitívnu, negatívnu a neutrálnu. Tieto tri sily existujú v každom vesmíre, vrátane človeka, ktorý je sám mikrokozmom. Spoločné spojenie rovnakých, ale opačne polarizovaných trojuholníkov, vytvára transformáciu energie, ktorá je sama o sebe tantrizmom. Fyzicky to je spojenie muža a ženy, ale je to proces, ktorý sa odráža vo všetkých úrovniach existencie, v rámci všetkých tvorivých kozmov.

Vo všeobecnej spoločnosti je dnes sexualita chápaná veľmi hrubým a materiálnym spôsobom. Iba ak je pochopené, že sexualita predchádza aktu medzi mužom a ženou - a je ďaleko za sexuálnymi túžbami pocitov, s ktorými je zvyčajne spojená - môže byť poznaný skutočný význam tantrizmu. Tantrizmus nie je "sex", pokiaľ ide o tento pojem tak ako je chápaný spoločnosťou, avšak vo svojom základe nie je možné popierať, že tantrizmus nie je nič iné, než sofistikovaný výraz pre sexualitu. Skutočne je pravda, že spojenie muža a ženy je tantrické, ale tak samo je spojenie múdrosti a súcitu, alebo inteligentné zjednotenie vôle a predstavivosti, čo tvorí základ meditácie. Preto tantrizmus je veda využívania energie, ktorá sa vytvára z kríženia prvkov.

Kríž je základným tantrickým symbolom. Predstavuje kríženie archetypálnych protikladov a všetkých úžasných výsledkov tohto procesu. Kríž je taktiež všadeprítomný: Egyptský kríž Ankh, Kresťanský kríž, Oden kríž, kríž Tau. Ohnutý kríž alebo hákový kríž, sa objavuje v Hinduizme, Džinizme, Budhizme, v náboženstvách domorodých Američanov, v Grécko-Rímskych záhadách, atď. Svastika je transcendentný symbol, ktorý vo svojej hĺbke, nie je nič iného ako kríž, ktorý sa otáča, vďaka tantrickým energiám,  prejavujúcich sa skrze akt kríženia.

Všetko toto nás pozýva, aby sme sa zamysleli nad témou sexuality a tantrického symbolizmu vloženého vo všetkých náboženských tradíciách.

Druhy Sexuality

Existujú tri základné druhy sexuality:

1. Suprasexualita: Charakterizovaná transmutáciou sexuálnej energie, vrcholom ktorej je typ fungovania, ktoré majú proroci ako Budha, Ježiš, Krišna, Mohamed, atď. Ich telo, myseľ a duch sú výsledkom neustálych a nespočetných sexuálnych transmutácii. Dokonale transformujú (premieňajú) každý okamih existencie, a tak dokonale vnímajú pravú podstatu všetkých kozmických javov.

2. Normálna sexualita: fungovanie súvisiace s rozmnožovaním druhu, kde neexistuje žiadny psycho-sexuálny konflikt.

3. Infrasexualita: fungovanie hocijakých a všetkých foriem smilstva alebo nevhodného sexuálneho správania. Vrátane: masturbácie, cudzoložstva a homosexuality. Táto oblasť je Kabalou rozdelená na oblasti Lilith a Nahemah.