slovnik

Videa

 

Všechna náboženství mají stejné principy. Pod sluncem se rodí každé náboženství, roste, vyvíjí se, dělí se na mnoho sekt a umírá. Takhle to vždy bylo a bude. Náboženské principy nikdy nezemřou. Náboženské formy mohou zemřít, ale náboženské principy, jinými slovy, věčné hodnoty, nemohou nikdy zemřít. Pokračují a jsou převlečené v nových formách - Samael Aun Weor, Náboženské Principy.

Věčné hodnoty ztělesněny ve světových náboženstvích, vyjadřují hlavní požadavky pro vědomí, aby mohlo vstoupit do světla a plně si uvědomit smysl žití. Jinými slovy, srdeční poselství každého náboženství hledá probuzení vědomí a odstranění utrpení, aby věčné světlo mohlo být přímo poznané prostřednictvím přímé zkušenosti.

Sex: Tajná brána do Ráje

Toto video neobsahuje žádné obscénní nebo grafické obrazy a je ilustrované výhradně světovým dědictvím umění. Více se o tomto video dozvíte zde: Sex: Tajná brána do Ráje (stačí kliknout na odkaz).

 

Televizní interview část 1 - Záhada sfingy a Atlantida

 

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o Egyptské sfinze, její duchovní důležitosti a o spojitosti s Atlantidou.

 

Televizní interview část 2 - Tlaloc, Tlalocan, Mayové, Atlantida

 

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o Tlalocu, Tenochtitlánu,Mayské civilizaci a její vztah s Atlantídou, s Egypťany, Tibeťany a víc.

 

Televizní interview část 3 - Zákon Třech a Zákon Sedmi

 

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o stvoření,  o Zákonu Třech (Triamatzikamno), o Zákonu Sedmi (Heptaparaparshinokh), a o sedmi planetách Alchymie.

 

Televizní interview část 4 - Astrální Cestování, Bermudský Trojúhelník, Čtvrtá Dimenze

 

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o praktickém aspektu astrálního cestování, a co se stane s těmi, kteří se ztratí v Bermudském Trojúhelníku.

 

Televizní interview část 5 - Hadí Symbolismus, Kundaliní

 

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o hadu, symbol, který se objevuje v každém mýtu a náboženství a který souvisí s Kundaliní a sexuální energií.

 

Televizní interview 2: část 1 - Středověcí egyptští alchymisté

 

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o Egyptských a Středověkých Alchymistech a o transmutaci olova na zlato.

 

Televizní interview 2: část 2 - Alchymisté, nesmrtelnost a elixír věčného života

 

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o alchymistech Raymond Lully, Nicolas Flamel, Perenelle Flamel, a Hrabě Saint Germain, nesmrtelnosti a elixíru věčného života. 

 

Televizní interview 2: část 3 - Egyptské mumie a Tuesday Lobsang Rampa

 

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o Egyptských mumiích a jejich vztahu s Tuesday Lobsangem Rampou, Tibetský Láma, který když umíral, vstoupil do umírajícího těla jednoho Angličana.

 

Televizní interview 2: část 4 - Nicolas Flamel a alchymisté

Samael Aun Weor, autor sedmdesáti knih o universálních náboženských principech, se v roce 1970 objevil jako host v Gnostické televizní show. V téhle části diskutuje o alchymistovi Nicolasovi Flamelovi, mutantech, nesmrtelných tančících derviších, skutečném původe býčích zápasů a jejich Svobodozednářském významu. Když Samael Aun Weor mluví o býčích zápasech jako o úžasném díle, tak tím nemyslí současné degenerované býčí zápasy, kde se jenom týrají zvířata. Kdysi se v Atlantidě používali jenom lana a býci se nezabíjeli.

 

Samael Aun Weor - Tři druhy výživy

 

Tady Samael Aun Weor mluví o třech druzích výživy, které jsou jídlo, vzduch a dojmy a o jejich transformaci. Dále pak o sebepozorování nebo sebe-pamatování, o mysli, o Vnitřním Bytí atd.