slovnik

Ďalšie mantry pre astrálnu projekciu

Mantra FA RA ON

Učeník sa musí dostať do stavu, ktorý sa nachádza medzi bdelosťou a spánkom zatiaľ čo si spieva mantru FARAON, ktorá sa musí spievať v troch slabikách, a to nasledovne:

Fffffaaaa... Rrrraaaa... Ooooonnnn... [výslovnosť]

poloha faraonUčeník si ľahne na chrbát, ruky pozdĺž tela s dlaňami dotýkajúcimi sa povrchu postele. Kolená musia byť zohnuté (pritiahnuté k smerom k hrudníku), chodidlá spočívajú na posteli. Celé telo musí byť úplne uvoľnené, každý jeden sval.

Takže v tejto polohe musí učeník vstúpiť do už spomínaného stavu, ktorý sa nachádza medzi bdelosťou a spánkom a zhlboka spievať mantru FARAON.

Takto učeník (v driemajúcom stave), nevyhnutne vyjde von z fyzického tela, bez toho aby vedel, ako a kedy.

Astrálne telo učeníka sa nevyhnutne ocitne vo vnútorných svetoch, v piatej dimenzii. Tu sa vedomie učeníka plne prebudí, inými slovami, jeho vedomie si bude uvedomovať úžasných zážitkov v týchto svetoch, a on sa bude môcť venovať teurgii.

Avšak predtým, ako si ľahneme, je nutné vykonať znamenie mikrokozmickej hviezdy.

mikrokozmicka hviezda

Začnete tým, že pravou nohou vykročíte do strany a súčasne vystriete ruky do strán. Rukami pokračujete ďalej nad hlavu, kým sa vám tesne nad ňou nedotknú spolu dlane a tým vytvoríte s dlaní striežku. Následne sa dotknite kľúčnych kostí a z tadiaľ vystrite ruky do strán pričom s telom vytvoríte kríž. Z tejto pozície spustíme ruky smerom ku genitáliám, pričom ruky sa nám dolu prekrížia (pravá ponad ľavú) a celý pohyb zakončíme znova prekrížením rúk cez hrudník kým sa nám brušká prstov nedotknú predných častí pliec.     

Náš zbožňovaný Spasiteľ sveta, Kristus Ježiš, sám používal tento záhadný kľúč (ktorý nám ešte len teraz bol prezradený), keď študoval v Rachevovej (Chefrenovej) pyramíde.

Majster Huirakoča radí, aby sme zapálili nejaké aromatické látky, nejaké kadidlo, alebo jednoducho impregnovali izbu s dobrým parfumom.

Nepredvídateľná a automatická astrálna projekcia

Teraz spomenieme prípad pána, ktorý počas spánku, musel nečakane vstať z postele, aby otvoril dvere svojho domu (začul, že niekto klopal na dvere). Keď sa vrátil do svojej spálne, tak nemohol uveriť vlastným očiam, pretože v jeho posteli spal akýsi muž. Po bedlivom preskúmaní toho muža si uvedomil, že ten muž bolo jeho vlastné fyzické telo, ktoré nechal spiace v posteli.

Na základe tohto príbehu si študenti môžu uvedomiť, že keď človek vstane z postele v presne v okamihu, ktorý sa nachádza medzi bdelosťou a spánkom, tak výsledkom je nevyhnutne "astrálna projekcia."

Gentleman z tohto príbehu "sa projektoval do astrálu," pretože vstal z postele s najúplnejšou spontánnosťou. K tejto projekcii došlo bez mentálnej analýzy, strachu alebo predsudkov. On jednoducho vstal, aby otvoril dvere, a to bolo všetko!

Mantra S

Učeník sa musí pri vokalizovaní písmena S, dostať do stavu, ktorý sa nachádza medzi bdelosťou a spánkom. Písmeno S má znieť ako tiché, jemné syčanie: Sssssssssssssssssssss.

Na základe vokalizovania písmena S, sa u študenta vyvinie schopnosť vedomého si vyvolania tichučkého zvuku v mozgu, t.j. anahat zvuk, ktorý mu umožní vedome opustiť fyzické telo.

Mantra LA RA

ida a pingalaSexuálna energia je polarizovaná na pozitívnu a negatívnu. Solárne atómy z nášho semenného systému stúpajú po pravom gangliovom povrazci, ktorý je prepletený okolo chrbtice. Rovnako tak to je i s lunárnymi atómy, ktoré však stúpajú po ľavom gangliovom povrazci, ktorý sa tiež prepletá okolo chrbtice.

Solárne atómy sa rozoznievajú mantrou: RA

Lunárny atómy začnú intenzívne vibrovať pomocou mantry: LA

Sexuálnu silu dvoch svedkov (z knihy zjavenia Jána) známych v Oriente pod menami idá a pingalá, možno použiť za účelom rozozvučania tichučkého zvuku (zvuk anahat) v mozgu.

Zvuk anahat je vyvolaný vďaka sexuálnej energii v pohybe. Je už známe, že všetok pohyb vytvára zvuk. Ak teda intenzívne rozvibrujeme "slnečné a lunárne atómy" nášho semenného systému, potom zvuk anahat sa bude v mozgu silne (a s väčšou intenzitou), rozoznievať; to nám umožní sa vedome projektovať v astrálnom tele.

Z tohto dôvodu je teda potrebné, aby sme vošli do stavu, ktorý sa nachádza medzi bdelosťou a spánkom mentálnym vokalizovaním nasledujúcich mantier:

Laaaaaaaaaa... Raaaaaaaaa... [výslovnosť]
Laaaaaaaaaa... Raaaaaaaaa...

Vďaka týmto mantrám sa budú vyššie spomínané slnečné a mesačné atómy intenzívne točiť a tým vytvárať elektrický veterný vír. Točiaci sa pohyb vytvára zvuk anahat, ktorý umožní študentovi vedome uniknúť z fyzického tela. Je nevyhnutné, aby študent v týchto okamihoch vstal z postele (kedy sa nám začína driemať) a toho mystického zvuku využil vo svoj prospech.

Dvaja svedkovia z knihy Zjavenia svätého Jána nám udeľujú moc proroctva, pretože spôsobujú prebudenie vedomia. Solárny oheň stúpa po pravom gangliovom povrazci zatiaľ čo lunárne vody stúpajú po ľavom gangliovom povrazci. Oheň a voda sa rovná vedomiu. Oheň Pyriflegethóna a voda Acheróna sa krížia v Deviatej sfére (sex), čím vytvárajú znamenie nekonečna. Toto znamenie je Svätá Osmička. Ak si pozorne pozrieme Merkúrovu palicu, tak môžeme vidieť, ako je táto palica tvorená dvoma hadmi, ktoré sú okolo nej prepletené.

Špeciálne vodidlo na "rozlišovanie"

Počas hodín spánku, každý človek sa pohybuje v astrálnej rovine, nachádzajúc sa mimo fyzického tela. Bohužiaľ, ľudia týmito vnútornými svetmi putujú s úplne spiacim vedomím. Všeobecne platí, že len plnia rovnakú dennú rutinu svojho života. Avšak, ak by ich vedomie bolo prebudené, miesto venovania sa týmto nočným úlohám by mali možnosť svojimi astrálnymi očami vidieť a rozjímať nad všetkými zázrakmi vyšších svetoch. Tak by sa mohli venovať štúdiu veľkých tajomstiev života a smrti.

Preto sme tu odhalili kľúč k prebudeniu astrálneho vedomia vo vyšších svetoch.

Cvičenie: V každom okamihu počas bdelého stavu, pri zhonu každodenného života je potrebné, aby sme si zvykli praktizovať „rozlišovanie.“ Napríklad, keď študent hľadí na fialovú farbu krásneho západu slnka, najlogickejšie otázka, ktorú by si mal položiť, znie: "Som v astrálnom tele? Blúdim teraz mimo fyzického tela?"

Hneď potom, ako si položí tieto otázky, je študent povinný urobiť malý skok do výšky s úmyslom sa vznášať vo vzduchu. Je zrejmé, že ak sa mu podarí vznášať sa, je to preto, že tento skok urobil v astrálnom tele. Čiže jeho fyzické telo (s výnimkou všetkých jeho životných schopností), naďalej spalo v posteli, neaktívne.

Gnostickí žiaci si musia pamätať a uvedomiť si skutočnosť, že počas spánku, duša vidí veci v astrálnom svete presne rovnako, ako tie, ktoré existujú vo fyzickom svete. To je dôvod, prečo každý počas klasického spánku pevne verí, že sa nachádza vo fyzickom tele.

Každopádne je potrebné zdôrazniť, že vo vnútorných svetoch vládne zákon levitácie, zatiaľ čo vo fyzickom svete, vládne zákon gravitácie!

V dôsledku toho, prevedenie malého skoku rieši otázku: ak sa človek vznáša, je to preto, že sa nachádza v astrálnom svete. Takto sa vedomie začne pomaly prebúdzať.

Preto každý detail, všetko, čo vzbudí našu zvedavosť, (t.j. každá nádherná prírodná scéna), musí byť hodné "rozlišovania." Študent si musí položiť vyššie uvedené otázky a potom vyskočiť do vzduchu.

Nasledujúci príbeh je názorným príkladom udalostí každodenného života. Náš priateľ John, ktorého tu mnohokrát spomíname, robieval toto cvičenie počas svojho každodenného života, v každom okamihu, pred akýmkoľvek detailom, ktorý u neho vzbudil pozornosť alebo zvedavosť.

Raz v noci John navštívil pár priateľov, ktorí ho nadšene privítali. Spokojne sedí medzi nimi a užíva si rozhovor. Vzhľadom k tomu, že John bol zvyknutý (pred každým dôležitým detailom) klásť si vyššie uvedené otázky, logicky teda, že takéto stretnutie priateľov bolo dostatočným dôvodom, aby si položil otázku:

"Som v astrálnom tele? Som teraz mimo fyzického tela?"

Okamžite sa pozrel okolo seba, a očividne všetko naznačovalo tomu, že bol vo fyzickom tele. Niektorí z jeho priateľov boli oblečení v nepremokavých kabátoch, zatiaľ čo iní boli v oblekoch a ešte ďalší mali na sebe bežné mestské oblečenie. Takže, nič nenasvedčovalo tomu, že John bol v astrále. Napriek tomu si povedal: "Vyskúšam si urobiť svoj malý skok!"

Preto svojich kamarátov požiadal o dovolenie a odišiel z miestnosti. Hneď ako sa dostal von, tak sa pevne rozhodol, že vyskočí tak vysoko, ako to len pôjde za účelom vznášania sa. Výsledok bol ohromujúci, keďže sa mu to podarilo a vznášal sa vo vzduchu! Úplne si uvedomil, že sa nachádzal v astrálnom tele, a že jeho fyzické telo zostalo odpočívať v posteli!

Čiže ako vidíte, dôvodom kladenia si týchto otázok bol zvyk, ktorý si vypestoval vďaka neustálemu pýtaniu sa týchto otázok počas svojho každodenného života. Aby som to zhrnul, to je dôvod, prečo sa tieto praktické otázky úplne nahrali do jeho podvedomia. Takže teraz, počas normálneho spánku, jeho podvedomie ho automaticky prinútilo k opakovaniu si týchto praktických otázok, práve vtedy, keď bol mimo svojho fyzického tela. Takže konečný výsledok bolo astrálne vedomie.

Následne sa John vrátil do izby a svojim priateľom povedal: "Moji priatelia dovoľte mi oznámiť, že my, ktorí sme sa tu zišli sa práve teraz nachádzame v astrálnom tele. Faktom je, že pred pár hodinami ste šli spať a práve teraz sú vaše fyzické telá v posteliach! Napriek tomu, tu sme všetci v astrálnej rovine."

Všetkých mojich kamarátov tento výrok prekvapil. Následne sa na seba pozreli a povedali: "To je nemožné! Sme vo fyzickom tele z mäsa a kostí!"

Nakoniec sa Johnovi začali smiať. Smiali sa ako šialenci. Preto, keď John videl naivitu svojich priateľov, či skôr to, že ich vedomie bolo spiace, tak sa zobral a odišiel z miestnosti. Hneď ako sa vznášal v astrálnom tele mu napadlo, že si zaletí do San Francisca, Kalifornie; kde chcel navštíviť jeden chrám, ktorý tam založil dajaký zasvätenec. Ako si pomyslel, tak aj urobil.

Bezvedomý zosnulý

Ako si tak letí v astrálnom tele, zrazu zazrie, ako dolu pod ním kráča akýsi muž. Muž bol vykladačom, ktorý niesol na chrbte obrovskú záťaž, ktorá bola veľmi ťažká.

Keď si ho John starostlivo prezrel, tak zistil, že tento človek bol už zosnulý! Prednedávnom fyzicky zomrel! Napriek tomu, teraz v astrálnom tele neúnavne kráčal po ceste, presvedčený o tom, že je vo fyzickom tele. Svojej smrti si vôbec nebol vedomý. Kráčal so spiacim vedomím! Náklad, ktorý niesol na svojich silných ramenách nebol ničím iným ako mentálnym obrazom vytvorený jeho vlastnou mysľou. Tento úbohý človek fyzicky pracoval ako vykladač. Jeho smrť mu očividne nijako nezabránila v tom, aby v tejto práci pokračoval i naďalej s tým, že tentoraz nemal na chrbte fyzický obrovský náklad, ale mentálny.

Preto John, s cieľom prebudenia vedomia tohto muža, povedal nasledovné:

"Priateľu, uvedom si svoj stav; maj na pamäti, že si mŕtvy; už nemáš fyzické telo."

S námesačnosťou v očiach sa tento človek pozrel na Johna, no nechápal, čo sa mu John snaží vysvetliť. John potom urobil ďalší pokus a to taký, že sa pred týmto chlapíkom začal vznášať. Napriek tomu všetko bolo márne! Vedomie tohto muža hlboko spalo, a tak akýkoľvek pokus o jeho prebudenie bolo úplným fiaskom.

Keby tento muž počas svojho fyzického života, keď mal ešte fyzické telo, trénoval "rozlišovanie," počas normálneho spánku by bol teda schopný prebudiť vedomie; a tak, teraz po smrti, by si plne uvedomil svojho stavu a mohol sa stať vedomým žiakom veľkého bieleho bratstva.

Preto sa John vzdal ďalších pokusoch, a pokračoval v hlavnom účele svojej cesty, čo bolo dostať sa do zmieňovaného chrámu, ku ktorému nakoniec dorazil.

Po nejakom čase sa šťastne vrátil domov, kde cez epifýzu znovu vstúpil späť do tela. Epifýza je okno Brahmu, sídlo duše (ako uviedol Descartes).

Účinnosť tohto vodidla, ktoré sme tu odhalili je garantovaná. Keďže učencov, ktorí toto vodidlo praktizovali a následne vo vnútorných svetoch dosiahli prebudenie vedomia je neúrekom. Čo je podstatné, je praktizovať toto vodidlo neustále počas stavu bdenia, pretože to je jediný spôsob, ako naše podvedomie tento kľúč zaregistruje, a následne ho teda automaticky zopakuje počas normálneho spánku.

Toto cvičenie je jedným zo spôsobov, akým môžeme s podvedomím pracovať pod vedením vedomej vôle.

Hneď ako sa ráno prebúdzame, presne v okamihu kedy sa vraciame do fyzického tela (keď sa vedomie opäť vracia do normálneho bdelého stavu), je nutné, aby sme zostali ležať v posteli bez pohnutia, pretože pohybom fyzického tela, sa astrálne telo rozruší a podvedomé spomienky sú stratené.

Takže počas chvíle, kedy nepohnute ležíme na posteli musíme vykonať retrospektívne cvičenie, aby sme si spomenuli na miesta, ktoré sme navštívili a veci, ktoré sme sa naučili v astrálnom svete.