slovnik

Astrálna projekcia

Moji priatelia, je dôležité, aby ste pochopili nutnosť naučiť sa, ako opustiť fyzické telo podľa priania. Chcem aby ste rozumeli, že fyzické telo je domom, v ktorom nemusíme byť ako väzni. Je nevyhnutné, aby sme vstúpili do oblasti mŕtvych podľa priania, aby sme mohli navštíviť nebeské oblasti, aby sme poznali druhé svety nekonečného priestoru.

Keď je človek mimo fyzického tela, tak si môže dopriať vyvolanie milovaných príbuzných, ktorí už prešli dverami smrti. Oni na naše zavolanie prídu a potom sa s nimi môžeme osobne porozprávať. Existujú nekromantickí mágovia, ktorí vedia, ako vyvolať zomrelých, aby ich urobili viditeľnými a hmatateľnými v tomto fyzickom svete. Napriek tomu my radšej prenikneme do vnútra oblasti, kde žijú a navštívime ich, aby sme sa dozvedeli , aká je ich situácia, atď.    

Keď sme vonku z fyzického tela, tak môžeme získať úplne vedomosti záhad života a smrti. Vonku z fyzického tela môžeme vyvolať anjelov, aby sme sa s nimi mohli osobne z oči voči porozprávať.

Je dobré, aby ste rozumeli, že v minulosti sme mali iné telá, iné existencie; keď sme vonku z fyzického tela, tak si na tieto existencie môžeme spomenúť, môžeme si ich oživiť (spomienky) s úplnou presnosťou.

Kľúč k tomu, aby sme odišli z tejto hutnej formy, von z tohto telesného tela, je veľmi jednoduchý. Počúvajte veľmi pozorne: v okamihoch prechodu, ktorý existuje medzi bdelosťou a spánkom, môže človek podľa priania uniknúť z tela mäsa a kostí.

V týchto chvíľach mi prichádza na um výnimočný prípad: Pred časom som pricestoval do istého mesta a hľadal som hotel, ale všetky hotely boli plné; pre nikoho nemali ubytovanie. Napriek tomu som získal ubytovanie v hale pre hostí. Bolo tam mnoho postelí na ktorých spali hostia. Zaplatil som za poslednú z nich, ktorá bola voľná a zaspal som na nej.

Avšak okolo polnoci zabúchal na dvere toho hotela nejaký muž, taktiež požadujúc ubytovanie. Majiteľ toho podniku ho vzal do našej haly a povedal mu, “Nemám už postele, pozri: všetky sú obsadené.“

Hosť si sťažoval a povedal, “Nikde nemajú ubytovanie, a preto som rozhodnutý, že sa vyspím v tejto hale, trebárs i na zemi. Prosím vás, položte mi na podlahu nejaký jednoduchý matrac, dajakú rohož alebo koberček a vankúš pod hlavu, pretože som hrozne unavený.“

astralna_projekcia_astralne_cestovaniePani majiteľky toho hosťovského domu sa to dotklo a radostne súhlasila s tým, o čo ten muž zažiadal. Bol som hore a všetko som videl a počul. Potom si tento citovaný hosť ľahol na podlahu a snažil sa zaspať. Pozoroval som detaily, kým bol tento muž ešte v bdelom stave: prevaľoval sa z jednej strany na druhú, ako keby si chcel spohodlniť tvrdú podlahu. Potom zrazu zostal nehybný a s úžasom som videl oválny, našedivelý oblak, ktorý vychádzal cez póry kože z celého jeho tela. Chvíľu sa ten oblak vznášal nad unaveným telom a napokon sa dal do vertikálnej polohy, pričom na seba vzal podobu toho pútnika. Uprene sa na mňa díval a následne normálne odkráčal a opustil halu.

Pozrite moji priatelia: toto sa deje vždy, keď sme v stave medzi bdelosťou a spánkom. Pútnik sa jednoducho odobral zo svojej hutnej formy.

Všetci robíte to isté, ale bezvedomým spôsobom. Týmto vám nechcem povedať, že ten džentlmen z tohto príbehu vykonal vedomú, astrálnu projekciu. No jednako táto rovnaká činnosť sa dá vykonať vôľou, pozitívne a vedome.

Vskutku toto je prirodzený proces. A preto, byť si vedomý našich vlastných, prirodzených procesov, nemôže byť nikdy nebezpečné. Vykonávať všetky tieto činností vedome, namiesto vykonávania ich nevedome a proti svojej vôli, nemôže byť v žiadnom prípade nebezpečné. Preto kladiem konkrétny dôraz na nutnosť využitia okamihu prechodu medzi bdelosťou a spánkom, za účelom opustenia tela mäsa a kostí, a tak vstupujúc do oblasti mystérií.

Existujú nedôverčiví ľudia, ktorí vravia, “Čo môžete vedieť o tom, čo je na ‘druhej strane’? Čo môžete vedieť o tom, čo je z hora, z nebies? Vari ste sa dostali na druhý svet a vrátili sa späť? Atď.

Milí priatelia, uisťujem vás, že s touto metódou sa môžete dostať na onen svet a vrátiť sa z neho. Môžem vám prisahať na to, čo mám v živote najdrahšie, že ja chodím na druhý svet, kedy sa mi zachce, a že vy môžete ísť takisto. Dôležité je, aby ste sa nebáli.

Keď chcem odísť zo svojho fyzického tela podľa priania, tak využijem toho momentu, kedy driemem, tú chvíľu, kedy človek nie je ani úplne prebudený, ani úplne nespí. Takto presne v tom okamihu, robím to isté, čo urobil ten pútnik z môjho príbehu. Veľmi zľahka vstanem, cítiac sa ako keby som bol vytvorený z pary, tekutiny, plynu, potom odídem z izby, ako to spravil ten zmieňovaný hosť z toho hosťovského domu, a idem smerom do ulíc.

Priestor je nekonečný, preto keď letím, tak môžem ísť na akékoľvek miesto na zemi alebo nekonečna. Toto isté môžete urobiť i vy, moji milí priatelia, celá záležitosť záleží iba na vašej vôli to urobiť.

Po prvé, nesmiete sa stotožniť s materiálnym telom. V tom presnom okamihu, kedy robíte ten experiment nesmiete myslieť, že ste telo; musíte pochopiť, že ste duša, musíte sa cítiť, ako keby ste boli tekutá, jemná duša. Potom keď sa budete cítiť v tomto stave, jednoducho vstaňte z postele.

Moji milí priatelia, čo tu hovorím musí byť premenené do skutočnosti. Veľmi dobre ma počúvajte: nie je to vecou premýšľania o tom, že vstávate z postele, lebo inak v nej zostanete a budete si to len myslieť a neurobíte ten experiment. Opakujem: to, načo tu kladiem dôraz, musí byť preložené do skutočnosti. Musíte spraviť presne to isté, čo spravil ten pútnik z môjho príbehu; nezačal premýšľať nad tým, že odíde z tela, jednoducho konal: jednoducho vstal z tej tvrdej podlahy, kde ležal. S úplnou jasnosťou opakujem: vstal ako keby bol vytvorený z jemnej hmoty, z pary; týmto spôsobom z toho miesta odišiel.

Kedy mi budete rozumieť? V ktorej epoche histórie vašich životov sa naučíte podľa priania opustiť vaše telo?

Chcete niečo vedieť z druhej strany (mimo tohto fyzického sveta)? Chcete sa rozprávať z očí do očí s božskými bytosťami? Tak potom keď budete vonku z vášho fyzického tela, tak ich vyvolajte, hlasno ich zavolajte; je jasné, že z lásky k vám prídu, s účelom vás niečo naučiť.

Všetko čo potrebujete, je zanechať lenivosti a dávať pozor na snívajúci proces, pretože deky, prikrývky alebo plachty, ktorými je človek zakrytý, sa stávajú veľmi príjemné a je veľmi ťažké zbaviť sa ľahostajnosti, lenivosti. Pamätajte si, že nevyhnutná je pevná vôľa; a preto keď vynaložíte svoju snahu na to, aby ste odišli z tela, tak to dokážete, ak budete presne nasledovať moje pokyny.

Všetci mudrci minulosti opúšťali hutnú formu za účelom vedomého a pozitívneho cestovania v nekonečnom priestore. Potom sa rozprávali so Svätými Bohmi, a takto sa im dostalo úžasných pokynov.

Keď sme vonku z fyzického tela, tak môžeme priamym spôsobom zažiť všetky mystériá života a smrti.

Teraz chápete, prečo kladiem taký dôraz na nutnosť naučiť sa, ako opustiť fyzické telo podľa priania.

Otázka: Majster, je nutné, aby sme mali predtým tréning na opustenie fyzického tela alebo existujú i takí, ktorí vedia, ako to robiť od narodenia? Mnohých ľudí som počul hovoriť, “Viem ako cestovať v Astrálnom svete.“ Mohli by ste vysvetliť, či je to, to isté?

Odpoveď: Vážená pani, vaša otázka je rozhodne na mieste. V mene pravdy vám musím povedať, že nikto ma nemusel učiť, ako sa Astrálne projektovať, lebo s touto schopnosťou som sa narodil; toto je dôvod, prečo poznám záhady života a smrti. Teraz si môžete vysvetliť, kde beriem všetky tie vedomosti, ktoré som popísal vo svojich knihách.

No jednako môj prípad nie je výnimkou: moja žena Litelantes takisto vie, ako opustiť svoje telo podľa priania. Spolu Astrálne cestujeme: navštevujeme chrámy záhad, pomáhame mnohým ľuďom z odľahlých oblastí, skúmame záhady, rozprávame sa s Bohmi, s Anjelmi a s neopísateľnými Dévami, a preto keď sa vraciame späť do svojich tiel, tak si prinášame rovnaké spomienky. Je to podobné ako keď dve osoby odídu z domu, aby si urobili v nedeľu rekreáciu, a potom sa vrátia a rozprávajú sa o odlišných udalostiach tej cesty.

Existuje mnoho ľudí v rôznych častiach planéty zeme, ktorí vedia, ako svoje telo opustiť podľa priania. Preto je nutné, aby ste sa to tiež naučili, ako sa to robí, aby ste mohli poznať ohromné divy prírody a kozmu, a aby ste poznali to, čo sa skrýva za hranicami smrti.

Otázka: Majster, hovoríte nám, že na to, aby sa človek projektoval do Astrálnej roviny, musí využiť ten daný okamih, kedy sa nachádza medzi bdelosťou a spánkom; nedá sa to urobiť i v iných okamihoch?

Odpoveď: Milá mladá pani, chcem aby ste vedeli, že keď je človek veľmi zručný v tejto záležitosti Astrálnej projekcie, tak dokáže uniknúť zo svojho fyzického tela i v tom prípade, kedy jeho telesné telo sedí alebo stojí. Avšak opakujem, toto platí iba pre veľmi praktických, zručných ľudí. Čo je normálne a prirodzené, je ľahnúť si na posteľ, za účelom Astrálne sa projektovať.  

Otázka: Majster, môžeme vyvolať akéhokoľvek výnimočného Majstra, aby nám pomohol s našim pokusom Astrálnej projekcie?

Odpoveď: Priateľu, dovoľte mi, aby som vám povedal, že naozaj existujú neviditeľné bytosti, ktoré nám môžu pomôcť.  No jednako môžete poprosiť o pomoc vašu vlastnú, konkrétnu Božiu Matku. Hovorím o vašej vlastnej Matke Prírode, pretože je zrejmé, že každý má svoju vlastnú. Musíte Ju úpenlivo prosiť v mene Krista, aby vás vzala z vášho tela v tom presnom okamihu, kedy sa nachádzate v tom stave prechodu medzi bdelosťou a spánkom.

Otázka: Majster, existuje nejaká výnimočná modlitba na zavolanie našej konkrétnej Matky Prírody? Ak taká nejaká je, môžete nás ju naučiť?

Odpoveď: Láskavý priateľu, ktorý ma počúvate, dám vám radu, ktorá dokáže pomôcť každému na svete: Musíte si ľahnúť na posteľ, tvárou smerom hore, s úplne uvoľneným telom, s tým, že pri zaspávaní budete odriekavať vo svojej mysli a so svojim srdcom nasledujúcu modlitbu:

Verím v Boha,
verím vo svoju Božiu Matku,
a verím v bielu mágiu;
Matka moja, vezmi ma z tela von.

Túto magickú modlitbu musíte recitovať s úplnou oddanosťou a s nesmiernou vierou. Zaspávajte, a ak je potreba, tak sa ju musíte modliť miliónkrát.

Teda keď sa cítite v tom stave únavy, ktorá je charakteristická pre spánok, keď sa vo vašej mysli začnú objavovať prvé obrázky snívania, potom vás prosím, úpenlivo vás prosím, porazte svoju lenivosť, a keď sa budete cítiť ako delikátny a jemný fantóm, urobte to, čo urobil ten pútnik z nášho príbehu v tej hale hosťovského domu: vstaňte z postele a odíďte z domu. Rozumeli ste?

Otázka: Majster, môžeme našu konkrétnu Matku Prírodu poprosiť, aby nás vzala na určité miesto alebo nás vezme tam, kde musíme ísť podľa našej pripravenosti?

Odpoveď:  Otázka, ktorú sa pýtate je veľmi dobrá. Naša Božia Matka pozná miesto, kde má zobrať každého z nás. Napriek tomu Ju tiež môžeme poprosiť, aby nás vzala na to alebo na tamto miesto, ak to chce urobiť, v poriadku. Avšak ak nás nechce vziať tam, kde chceme ísť my, a namiesto toho nás premiestni na iné miesto, vtedy musíme takéto rozhodnutie zobrať s radosťou, pretože je zrejmé, že naša Matka vie, čo potrebujeme, to, čo je pre nás najvýhodnejšie. 

- Vyňaté z knihy Pozeranie na záhadu (kapitola: Astrálna projekcia) od Samaela Aun Weora
- Preložené z anglického originálu: Astral Projection