slovnik

Rozvoj schopností čakier

Vitruviansky-muz-Leonardo da VinciV dávnych dobách sa sedem samohlások prírody I E O U A M S, rozozvučiavalo v celom ľudskom organizme. No keď ľudstvo opustilo krajiny "Džinu," rytmus a harmónia sa stratili.

Preto si teraz musí byť človek vedomý, že je naliehavo nutné, aby týchto sedem samohlások prírody opäť vibrovalo v organizme.

Jasnozrivosť je rozvíjaná pomocou samohlásky I.
Jasnopočuteľnosť je rozvíjaná pomocou samohlásky E.
Srdcové centrum, ktoré rozvíja inšpiráciu je rozvíjané pomocou samohlásky O.
Telepatia je rozvíjaná pomocou samohlásky U.
Pľúcna čakra, ktorá nám umožňuje spomenúť si na minulé reinkarnácie je rozvíjaná pomocou samohlásky A.
Samohlásky M a S, rozochvievajú všetky vnútorné centrá.

Tieto samohlásky v kombinácii s niektorými spoluhláskami zjednocujú mantry, ktoré následne umožňujú prebudenie všetkých čakier.

Prvá séria mantier

Jasnozrivosť:                                      Adžňá čakra                                                 CHIS
Jasnopočuteľnosť:                               Višúddha čakra                                            CHES
Intuícia:                                             Srdce, Anáhata čakra                                  CHOS
Telepatia:                                           Solárny plexus, Manipúra čakra                 CHUS
Spomienka minulých životov:               Pľúcna čakra                                               CHAS

Vokalizácia

Vokalizácia musí byť vykonaná predĺžením zvuku každého písmena. Kombinácia s písmenom CH (písmeno Chet) je hojne zastúpená u hebrejských mantier. Má to obrovskú magickú silu.

Vokalizácia každej mantry rozochvieva magnetické centrum, čakru alebo disk, ku ktorému náležitá mantra zodpovedá.

cakry-mantry-vokalizace

Písmeno S úzko súvisí s ohňom a je vokalizované špecifickou intonáciou. Jedná sa o vysoký, syčiaci zvuk podobný zvuku stlačeného vzduch bŕzd, ktorý vydáva akýkoľvek stroj.

Druhá séria mantier

Jasnozrivosť:                                      Adžňá čakra                                                IN
Jasnopočuteľnosť:                               Višúddha čakra                                           EN
Intuícia:                                             Srdce, Anáhata čakra                                 ON
Telepatia:                                           Solárny plexus, Manipúra čakra                 UN
Spomienka minulých životov:               Pľúcna čakra                                               AN
Vokalizácia

Predĺžte zvuk každej samohlásky a písmenu N dajte intonáciu podobnú zvuku zvonu.

Tretia séria mantier

Jasnozrivosť:                                      Adžňá čakra                                                INRI
Jasnopočuteľnosť:                               Višúddha čakra                                           ENRE
Intuícia:                                             Srdce, Anáhata čakra                                 ONRO
Telepatia:                                           Solárny plexus, Manipúra čakra                 UNRU
Spomienka minulých životov:               Pľúcna čakra                                               ANRA
Vokalizácia

Písmeno R vyslovujeme rolovaním rrrrrrrrrrrrrrrrr.

Štvrtá séria mantier

Jasnozrivosť:                                      Adžňá čakra                                                SUIRA
Jasnopočuteľnosť:                               Višúddha čakra                                           SUERA
Intuícia:                                             Srdce, Anáhata čakra                               SUORA
Telepatia:                                           Solárny plexus, Manipúra čakra                 SUURA
Spomienka minulých životov:               Pľúcna čakra                                            SUARA

Vokalizácia

Študent sa musí sústrediť na zvýraznenie samohlások a zvýraznenie samohlásky A v každej mantre, ktorá tvorí štvrtú sériu mantier.

Podľa Véd, tichý Gandharva (nebeský hudobník), je obsiahnutý vo vznešenej SWARE.

V tejto štvrtej sérii mantier, oheň solárneho plexu je poháňaný smerom ku každej čakre astrálneho tela.

Opäť platí, že prvý mantrické slabiky štvrtej série mantier: SUI, SUE, SUO, SUU, SUA sa vokalizujú s intonáciou dvojhlásky, pričom kladieme dôraz na poslednú samohlásku, ktorá musí byť predĺžená.

Slabiku RA vokalizujte tým, že písmenko R rolujete a samohlásku A predĺžite.

Zvuková nahrávka SUIRA (pre vypočutie kliknite na mantru).

Určité detaily

Študent musí vokalizovať po dobu jednej hodiny denne, aby účinne prebudil svoje čakry. Vzhľadom k tomu, že každý študent má svoj vlastný rytmus, svoju osobnú vibráciu, tak si vyberie akúkoľvek štvoricu sérií spomínaných mantier. Niektorí študenti sa budú cítiť istejší pri prvej sérii, iní pri druhej sérii apod.

cakry-mantry-sedem-cakierDoktor Krumm Heller uviedol, že jedna hodina vokalizovania denne je postačujúca.

Koronárna čakra prebúdza polyvíziu.

Čelná čakra, ktorá sa nachádza medzi obočím, prebúdza jasnozrivosť.

Hrtanová čakra prebúdza jasnopočuteľnosť.

Srdcová čakra prebúdza inšpiráciu a intuíciu.

Čakra solárneho plexu prebúdza telepatiu.

Pľúcna čakra nám umožňuje spomenúť si na svoje minulé životy.

Čakra prostaty a maternice nám umožňuje vedome vychádzať z tela v astrálnom tele. Každý študent musí mať túto schopnosť, ak nie, tak pre tohto študenta je potom povinné túto čakru prebudiť.

Cvičenie pre čakru prostaty/maternice

Žiak sa musí ponoriť do hlbokej meditácie, zatiaľ čo sa sústredí na čakru prostaty/maternice. Pri vokalizovaní písmena M neznižujte intonáciu, ale snažte sa ju udržať na jednakej úrovni a zároveň si prestavujte čakru ako lotosový kvet, ako magnetický disk, ktorý sa točí v smere hodinových ručičiek. Aby bolo možné vydať taký zvuk, zhlboka sa nadýchnite a potom vyslovte M pričom majte pery hermeticky uzavreté, až do úplného výdychu, a to nasledovne:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

S týmito štyrmi sériami mantier, sa študent môže stať praktickým teurgistom.

 

Vyňaté z knihy Logos, mantra, teurgia od Samaela Aun Weora