slovnik

Mantra Wu

Táto mantra slúži na utíšenie a upokojenie mysli. Vokalizujeme ju v duchu (mentálne) predlžovaním zvuku samohlásky U opakovanej dvakrát, U... U..., pričom sa snažíme napodobniť zvuk hurikánu hučiaceho skrze roklinu hory alebo ako narážajúce vlny rozbúreného mora na pláž. Túto mantru vokalizujeme v duchu (mentálne) za účelom dosiahnutia pokoja a ticha mysle, keď sa snažíme zbaviť rôznych typov myšlienok, túžob, spomienok, starostí apod.

Nemali by sme na nič myslieť. Keď sa v mysli objaví túžba, spomienka alebo myšlienka, tak by sme ju nemali zavrhnúť, ale študovať ju, analyzovať ju a pochopiť ju vo všetkých úrovniach mysli a následne sa od nej totálne a celkom odpútať.

Zvuková nahrávka zavýjajúceho vetra

 

A tu je ešte jedna až hodinová nahrávka (iba kliknite)