slovnik

Mantra S M HON

Ochorenie mentálneho tela

cakry-S M HONMentálne telo je materiálny organizmus, ktorý má svoju vlastnú anatómiu a svoju okultnú ultra-fyziológiu.

Mantra na vyliečenie mentálneho tela je: "S M HON"

"S" sa vyslovuje prenikavým, syčiacim zvukom, podobný zvuku stlačeného vzduch bŕzd: Sssssssssssssssssssssssssssss...

"M" sa vyslovuje napodobňovaním zvuku, aký vydávajú voly: Mmmmmmmmmm

"H" znie ako hlboký povzdych. Slabika "ON" sa vyslovuje predĺžením zvuku "O" a "N": OoooooooooooooooNnnnnnnnnnnnnnnnn.

Táto mantra musí byť vokalizovaná denne po dobu jednej hodiny. Študent musí denne vyvolávať archanjela Rafaela a Hermesa Trismegista a prosiť ich o vyliečenie mentálneho tela.

Keď ochorenie mentálneho tela vykryštalizuje vo fyzickom mozgu, výsledkom je potom šialenstvo.

My študujeme anatómiu a fyziológiu vnútorných tiel človeka v nadzmyslových svetoch.

 

Vyňaté z knihy Okultná Medicína a Praktická Mágia - Samael Aun Weor

Pred vokalizovaním spomínanej mantry odporúčame, aby ste si uvoľnili telo i myseľ a prosili o vyliečenie spomínaných majstrov.

Táto mantra má moc uzdraviť myseľ od tráum z minulosti, či už boli zapríčinené drogami, smilstvom alebo duševným týraním.