slovnik

Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Svaha

Význam tej mantry je nasledujúci: Pokračuj, pokračuj, pokračuj ďalej, choď až za absolútne možné hranice, objav osvietenie.  

diamantova-sutraToto je pradžňápáramitá mantra a pochádza zo sútry s názvom pradžňápáramitá sútra. Toto hlboké učenie je učenie vhľadu do skutočnej reality, a táto mantra je posvätný zvuk, ktorý využíva a priťahuje pomoc Krista, aby zaplavil myseľ, aby zaplavil naše vedomie so silami, ktoré nám dokážu pomôcť. Toto je jedna z dvoch najpoužívanejších mantier v budhizme. Najpoužívanejšia, pretože je mocná, má výsledky, funguje. Výslovnosť mantry je nasledujúca: Gaaaaaateeeeeeee, gaaaaaateeeeeeee, paragaaaaaateeeeeeee, parasamgaaaaaateeeeeeee, boooodiiii, suaaaaaa, haaaaa (pre výslovnosť kliknite na mantru).

Majster Samael pri výučbe tejto mantry povedal nasledujúce:

Po prvé, úplne si uvoľnite telo.

Teraz mi dovoľte, aby som sa tu zastavil. Študenti môžu ľahko urobiť chybu tým, že týmito pokynmi iba preletia a potom sa veľmi rýchlo snažia robiť tieto praktiky bez toho, aby kládli náležitú pozornosť každému kroku procesu. A pretože sa ponáhľajú vo svojej naliehavosti a túžbe mať zážitok, tak sa im nepodarí splniť každý krok procesu, a tak skončia sklamaní. Neurobme túto chybu. Prvým krokom je uvoľniť sa. Musíme úplne uvoľniť telo. Ale toto telo je viac než len mäso a kosti, čo je toto telo naozaj? Tiež musíte uvoľniť svoju myseľ, svoje srdce. Musíme byť plne uvoľnení, bez akéhokoľvek napätia, potom prejdeme k ďalšiemu kroku.

Druhý krok, vyprázdnite myseľ od všetkých myšlienok.

Opäť platí, že nemôžem ani povedať, koľkokrát študenti prichádzajú za inštruktormi a povedia: "Ja jednoducho nemôžem pochopiť túto meditáciu, robím mantru, robím mantru, ale myseľ je príliš aktívna." Druhý krok je veľmi dôležitý. Jedná sa o dhjánu, meditatívnu stabilitu, piatu páramitu. Ak je vaša myseľ nestabilná, ak je vaša myseľ príliš chaotická, vykonajte cvičenia s cieľom zriadiť koncentráciu a duševný pokoj. Takýchto cvičení existuje neúrekom.

Keď máte myseľ stabilizovanú (relatívne), potom prejdite na tretí krok. Čo znamená spievať mantru, vokalizovať ju. Toto je tiež dôležitý krok; vokalizácia stimuluje energiu a hmotu. Táto mantra stimuluje organizmus nielen psychicky, ale i fyzicky, duchovne. A to všetko pripravuje vaše telo. Takže majster pokračuje:

Postupne s utíchajúcim slovom prestávame spievať, zostaneme ticho. Takto s prázdnou mysľou a uvoľneným telom, budeme aj naďalej denne opakovane cvičiť, tak dlho, ako bude potrebné, až jedného dňa, v neprítomnosti "ja," sa nám nepodarí zažiť osvetľujúcu prázdnotu, t.j. pravdu. Ten, kto zažije pravdu, získa silu na prácu na sebe. Prečo gnostickí bratia a sestry nemajú silu na sebe pracovať, čo sa s nimi deje? Chýba im skúsenosť pravdy. Jedna vec je byť povedané o ceste k dosiahnutiu pravdy, a ďalšia vec je ju zažiť. Ten, kto ju chce zažiť, si musí uvoľniť telo, vyprázdniť myseľ a použiť páramitá mantru. Potom jedného dňa dosiahne skúsenosť toho, čo nepatrí do času, to, čo je pravda. Ten, kto ju zažije, bude na sebe pracovať naozaj s nadšením. Zažil som to, keď som bol ešte chlapec, mal som osemnásť rokov. Dosiahol som to, a nikdy som na tento zážitok nezabudol.

pradznaparamita

Otázka: Akému božstvu patrí táto mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Svaha?

Inštruktor: Patrí Kristovi. Táto mantra je z Pradžňápáramitá sútry alebo tzv. Srdca dokonalej múdrosti (tiež, Sútra srdca). Z písma, v ktorom sa diskutuje a v ktorom je odhalené srdce prázdnoty. Takže mantra súvisí s Kristom, Avalokitéšvarom, Čenrezigom.