slovnik

Kristické a démonické zasvätenie

Kristicke a demonicke zasvatenieDnes budeme hovoriť o slovíčku zasvätenie. Robíme tak preto, aby sme lepšie pochopili, že naším cieľom, alebo naším miestom tu na svete, je niečo, čo musíme definovať v sebe. Zasvätenie je niečo, o čom sa v tejto a mnohých iných tradíciách často diskutuje.

V dnešnej modernej dobe si mnoho ľudí, ktorí sa cítia byť duchovní, myslí, že prebieha určitý druh evolúcie, druh duchovnej alebo kozmickej evolúcie, ktorá nás dovedie k dokonalosti, k osvieteniu alebo k zlatému veku. Existuje veľa krásnych slov, ktoré hovoria o budúcom zlatom veku, ale čo musíme ujasniť je to, že aby sme mohli dosiahnuť rozvoja nášho vedomia a duše, aby sme mohli dosiahnuť náboženstva (spojiť sa s našim Najvnútornejším), s naším duchom, tak je nutné vydať sa po ceste zasvätenia. Názov tejto prednášky znie Kristické a démonické zasvätenie, a práve toto slovo démonické, v dnešnom svete, v dnešnej modernej dobe, vyvoláva u ľudí, ktorí sa cítia byť duchovní, zvláštny druh reakcie. K tomuto slovu sa viaže reakcia, ako na niečo démonické, poverčivé, čo by sme mohli označiť ako zastaraný koncept.

V dnešnom svete je potrebné , aby sme u seba vyvinuli dve veľmi dôležité vlastnosti. Prvá vlastnosť je tolerancia a druhá vlastnosť je vedomé rozlišovanie alebo diskriminácia. Rozlíšiť v sebe, čo sa vyvíja v našom vedomí, alebo to, čo vyvíjame v našej duši, alebo prostredníctvom našej mysle, v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Niektoré moderné typy duchovných hnutí sa so schopnosťou rozlišovania vôbec nechcú zaoberať. Riadia sa myšlienkou, že všetci sa mechanicky vyvíjame smerom k duchovnému osvieteniu, a preto hovoriť o vývoji riadenom vôľou alebo použiť slovo démonický, sa zdá hlúpe alebo zastarané. Ale v tejto tradícii vieme, že existujú dva spôsoby, ako rozvíjať vedomie. Tiež vieme, že úplné rozvinutie vedomia je bez vykonávania vedomého úsilia a obete nemožné.

Táto myšlienka evolúcie je veľmi významná. Dokonca aj v našej gnostickej tradícii sa učíme o predchádzajúcich kozmických dňoch, rôznych obdobiach a ľudstvách, ktoré sa objavujú v každom kole alebo kozmickom dni. V súčasnej dobe sa nachádzame v pozemskom období, v piatej hlavnej rase. V budúcnosti prídu ďalšie doby a ďalšie kolá. V istom zmysle, je to druh evolúcie. Ale na to, aby sme mohli postúpiť do ďalšieho kola a prípadne sa zrodiť v zlatom veku, je potrebný vedomý vývoj.

obdobia a planety

V predchádzajúcich prednáškach sme hovorili o evolúcii a devolúcii, a povedali sme, že naša súčasná psychológia je produktom evolúcie. My, ako duša alebo esencia, sme vložení do nerastnej ríše. Je nám dané fyzické telo, ktoré sa vzťahuje k tejto nerastnej ríši a vďaka evolučnému procesu, prostredníctvom skúseností, prostredníctvom riadenia vyššími inteligentnými silami, sa vyvíjame do rastlinnej ríše, kde nám je dané rastlinné telo. Rastlinné telo je sofistikovanejšie ako je telo nerastu. Prostredníctvom mnohých skúseností sa vyvíjame ďalej do zvieracej ríše, kde nám je dané telo, ktoré má dva mozgy. Jedná sa o zložitejšie telá, ktoré sú viac citovo vyvinuté, ktoré dokážu zvládať zložitejšie typy energie. Prostredníctvom evolúcie sa dokonca vyvíja i náš intelekt, čo je miesto, kde sa v súčasnej dobe nachádza ľudstvo. Tu máme psychológiu, ktorá sa vyvinula, do nášho súčasného stavu: máme intelekt a emócie, rovnako ako inštinkty.

Takže z určitého pohľadu sa zdá prirodzené myslieť si, že takto sa budeme aj naďalej vyvíjať, ale to je mylná predstava. Dokonca i v mnohých školách nového veku (new age), ktoré sú v celku veľmi dobré a pozitívne, ako napríklad teozofické diela, diela Rudolfa Steinera a Maxa Heindela i ďalších okultistov, nájdeme nejasnosti a chybné koncepty. Títo autori boli síce prebudení, ale iba do určitej úrovne, takže ich učenie je v mnohých ohľadoch nejasné a chybné. Mýlili sa napríklad v tom, čo je treba k dosiahnutiu plného rozvoja možností človeka. Oni nikdy skutočne nevysvetlili, čo je proces zasvätenia, a to, čo si to vyžaduje. V istom ohľade to nebolo ich povinnosťou, nebola to ich úloha.

Ak by sme mali čítať len týchto autorov, potom by sme nadobudli predstavu, že existuje akýsi neustály napredujúci evolučný proces. A ak by sme uvideli veci, ktoré sú s touto evolúciou rozporuplné, ako napríklad ľudí, ktorí sa vyvíjajú negatívne, potom by sme si mohli myslieť, že je to len časť toho, ako sa veci majú, a že nakoniec i takýto ľudia sa automaticky dostanú ku svetlu. Existuje predstava, že ak niekto koná zle, potom je to len človek, ktorý je momentálne stratený, ale ktorý je i naďalej súčasťou evolučného prúdu, a ktorý nakoniec postúpi a dostane sa do vyššieho stavu vedomia. Táto predstava je nesprávna.

Takže si musíme vyjasniť, že evolúcia má svoj vrchol. Hneď ako sa tento vrchol dosiahne, tak sa dosiahol maximálny bod. Potom začne všetko upadať, čiže nastáva proces devolúcie, a všetka tá komplikovaná energia sa začne strácať. To je dôvod, prečo je dôležité hovoriť o zasvätení.

Slovo zasvätenie znamená začať niečo nové, nový typ prúdu, nový vývoj. Po druhé, ako sme si už skôr povedali, musíme v sebe rozvíjať vlastnosť rozlišovania/súdnosti, čiže vedieť, kedy sa vyvíjame smerom k prebudeniu a oslobodeniu nášho vedomia, alebo kedy naopak posilňujeme svoje ego, svoje túžby a uvrhujeme samých seba do otroctva. Jednoducho povedané, toto sú dve cesty, ktoré nazývame Kristické alebo démonické. Takže keď hovoríme o niečom démonickom, tak v skutočnosti iba poukazujeme na ego, na nás. V skutočnosti, práca s démonom je práca s našim vlastným egom, takže touto myšlienkou by sme nemali byť pobúrení.

Sizyfovský existencializmus

V dnešnej dobe sa ocitáme v tom, čo by sme mohli nazvať existenciálnou krízou. Ak sa dnes pozrieme na svet, tak uvidíme, že všetky naše hlavné systémy sa potácajú a rozpadajú. Po celom svete existuje mnoho problémov. Ak sa pozrieme na prvé dve svetové vojny, tak môžeme vidieť, že po prvej svetovej vojne nastala strašná chrípka, niekedy tiež nazývaná španielska chrípka, či chrípka roku 1918, ktorá bola jednou z najhorších epidémií. Bol to výsledok všetkých tých hrozných podmienok z prvej svetovej vojny a samozrejme výsledok karmy, ktorá s tým súvisela.

Druhá svetová vojna nás poznačila s mentálnym morom, ktorý je oveľa horší, ako mor prvej svetovej vojny. Hovoríme o ohavnej "existencialistickej filozofie," ktorá úplne otrávila nové generácie. Revolúcie dialektiky sa prehlasuje proti takejto filozofie. - Samael Aun Weor, Revolúcia dialektiky

Takže čo je existenciálna filozofia? No, zahrňuje to veľa vecí, ale to, čo nás zaujíma, je predstava, že život nemá žiadny iný zmysel, než to, čo do neho vložíš sám. Život je nejaký druh absurdnej, náhodnej, chaotickej existencie. Takže vo svete máme rôzne typy osobností. Tí, ktorí sa považujú za duchovnejších, by si mohli myslieť: "Každý sa vyvíja, takže by som nemal rozlišovať medzi tým, čo to bude pozitívne v porovnaní s negatívnym." Druhým ľuďom zase chýba duchovná túžba/potreba a preto sa im zdá život úplne absurdný. Z tohto hľadiska pochádza existenciálna filozofia: "Život je len podivná komédia chýb, ktorá nemá zmysel." V istom zmysle, ak nerozvíjate vedomie, ak sa nesnažíte dosiahnuť zasvätenia, potom aký má zmysel táto kultúra alebo svet? Kde to má základ? Ten nikde nenájdete. Keď sa na tento svet pozrieme z čisto vonkajšieho hľadiska, tak sa naozaj javí ako chaos rôznych udalostí.

Toto sú dva typy nesprávnych uhlov pohľadu, ktoré môžeme teraz objasniť. Táto existenciálna kríza nás privádza k tejto mytologickej postave zvanej Sizyfos.

Sizyfos

Z nejakého dôvodu existencialistickí filozofi urobili o Sizyfovi veľa komentárov. Mýtus rozpráva príbeh chudobného muža, ktorý bol odsúdený niesť veľmi ťažký kameň do kopca, a zakaždým, keď sa ho chystal umiestniť na vrchole hory, tento kameň spadol späť nadol. Zeus tento kameň začaroval tak, aby vždy spadol dolu, a tak Sizyfovi nezostávalo nič iné, než celú prácu urobiť odznovu. K tejto práci bol odsúdený natrvalo.

Vieme, že tento príbeh obsahuje veľkú zasväcovaciu symboliku človeka, ktorý sa naozaj veľmi snaží, ale vďaka svojim chybám týkajúcich sa kameňa (čo vieme, že má vzťah k sexuálnej transmutácii, k základu diela), tento kameň spadne dolu, a on potom musí urobiť celú prácu odznovu.

Existenciálny filozof hovorí: "Ja si myslím, že Sizyfos sa pri tejto úlohe vlastne usmieva, pretože život je absurdný i jeho utrpenie je absurdné, no aj tak sa na tom akosi baví." Takto sa tento existenciálny pohľad nenápadne dostáva do našej modernej kultúry. Moderný človek sa jednoducho nad sebou nezamýšľa z filozofického hľadiska. Lenže ak takáto osoba nemá žiaden duchovný sklon, potom je samozrejme, že život sa im javí ako zbierka náhodných absurdít. Len sa smeje, čo mu príde vtipné, a robí to, čo sa mu zachce. To je jeho život.

Ale skutočná zasväcovacia symbolika, ktorá sa skrýva za týmto príbehom je vlastne hlboká. Existujú rôzne príbehy o ňom, ale všeobecný obsah je to, že Sizyfos si myslel, že je veľmi šikovný. Myslel si, že je veľmi šikovný a snažil sa prekabátiť bohov. Myslel si, že ich môže prekabátiť vrátane Dia. Za tieto intrigy bol poslaný do Tartaru, podsvetia, kde mal byť údajne spútaný smrťou, alebo Thanatosom, ale Thanatosa sa mu podarilo podviesť. Podarilo sa mu spútať smrť a ujsť. Teraz, keď bola smrť spútaná, nikto nemohol zomrieť. Nakoniec ho aj tak stihol trest a tento trest bol zdvíhanie tohto ťažkého kameňa.

Sizyfos je v skutočnosti ego. Ego si myslí, že je šikovnejšie ako Boh. Ego si myslí, že si môže robiť čo chce, a ako chce. Nemusí dodržiavať žiadne zákony, takže si myslí, že je silnejšie ako Kristus, a ego nedovoľuje nikomu zomrieť. Ego sa drží svojich túžob. Dokonca i smrť sa snaží spútať.

Psychologicky môžeme vidieť, že ego nechce zomrieť. Ego sa snaží udržať všetky naše túžby nažive. Snaží sa poraziť dokonca aj smrť. Ale samozrejme toto správanie vedie len k utrpeniu, ktoré je Siszyfovov tragédiou. Toto je naša súčasná kultúra. Naša kultúra si myslí, že je šikovnejšia ako božstvo, ktoré ju vytvorilo. Odmieta božstvo na základe svojej vlastnej nevedomosti.

Takže mi vlastne v súčasnej dobe predstavujeme tohto človeka. Ak nepoznáte náuku, ak neviete, ako dosiahnuť zasvätenie, potom môžete pracovať veľmi tvrdo, dokonca aj keď ste duchovný človek, no napriek tomu bude pre vás veľmi ťažké sa duchovne vyvinúť. Ak nepoznáte základné princípy zasvätenia, potom budete odsúdení ako Sizyfos.

Kedykoľvek narazíte v náboženstve na zmienku o kameni, tak vedzte, že kameň sa kabalisticky vzťahuje na sféru Jesod. Tento kameň môžeme nájsť v mnohých rôznych náukách. Napríklad v kresťanstve, základný kameň sa nazýva kameň úrazu a skala pohoršenia. Nič nie je väčší kameň úrazu a skalou pohoršenia ako sex. To je to, čo znamená kameň. Z Jesodu máme základ. To je to, čo Jesod znamená. Môžeme vidieť, že všetko ostatné, všetky ostatné stĺpce stoja na tomto základe. Spočívajú na ňom, pretože práve v sexuálnej energii sa nachádza naša tvorivá energia. Táto tvorivá energia je vodičom alebo spojením, ktoré máme ako jednotlivci k Stvoriteľovi. Keď sme sexuálne spojení, tak máme podobnú schopnosť tvorenia akú ma Tvorca, tri základné sily. Zo sexuálneho spojenia pochádza stvorenie. Takže túto schopnosť odrážame v sebe, no samozrejme tiež máme túžbu, ego.

Cudnosť a celibát

jesod-teloKeď máme na mysli sex, tak nás napadá túžba, sexuálna žiadostivosť, myslíme na veci, ktoré nás špinia. Alebo ak nám chýba súdnosť a diskriminácia, tak len pripustíme, že sme tu len na to, aby sme sa sexuálne pobavili, akýmkoľvek spôsobom, aký nás napadne. Dnešná spoločnosť samozrejme, že proti tomu nič nemá. My, ako spoločnosť si myslíme, že: "Toto je cesta. Dali ma sem. Mám tieto túžby. Mám v sebe túto energiu, a spôsob, ako ju využiť, je skrze túžby."

Časť problému spočíva v tom, že náuka o transmutácii sexuálnej energie nebola učená. Druhá polovica problému je náš nedostatok vedomia. Síce môžeme túžiť po duchovne, no túžbu ako ego alebo sexuálnu žiadostivosť neodmietame. Tieto dve veci spolu vás povedú smerom k devolúcii, čiže dole a nie hore. Prečo? Spodná polovica stromu života, klipoth, súvisí s nižšími dimenziami, ktoré sú symbolizované peklom alebo Tartarom alebo všetkými tými rozličnými nižšími pekelnými svetmi. Na hornej polovici, máme nebeské svety, alebo vyššie dimenzie. Fyzické telo a vitálne telo, Malkut a Jesod sú naozaj spojené ako jedna vec, ale na strome života ich oddeľujeme ako dve. Je to naše vitálne telo, naša sexuálna energia, naše sexuálne správanie, ktoré je bodom, z ktorého naša energia buď pôjde ďalej dolu, alebo ak je transmutovaná/premenená, tak pôjde nahor. Takže naozaj je to cudnosť alebo nedostatok cudnosti, ktorý určuje, či sa naše vedomie bude vyvíjať prostredníctvom oslobodenia túžby alebo prostredníctvom kryštalizácie túžby. Toto je jadrom veci, pretože tvorivá sexuálna energia je to, čo bude vyvíjať naše vedomie. Je to základ, koreňom energie toho, čo sme. Je to extrakt všetkého, čo sme.

Popremýšľajte o tom. Jeme potraviny, dýchame, pijeme vodu a iné tekutiny a toto všetko vstupuje do tela. Máme vitálne telo, máme čakry, ktoré prinášajú do tela energiu a ktoré ju transformujú. To všetko prechádza do tela, do krvného obehu, a z krvného obehu sa vyvíjajú všetky hormóny. Takže celú túto energiu a informácie berieme do seba, čo je následne zhustené a prečistené a z čoho sa vytvorí extrakt, ktorý môžeme nazvať našou sexuálnou tvorivou energiou. Táto sexuálna, tvorivá energia je akákoľvek tekutina, ako je napríklad semeno, ale zároveň je i energiou, ktorá sa nachádza vo vitálnom tele, takže sa nejedná o niečo len fyzické. Naše fyzické sexuálne tekutiny si môžete predstaviť ako telo tejto energie, no nesmieme zabúdať na to, že máme aj dušu a ducha tejto energie, takže to nie je len fyzická vec.

Takže sa k nám dostávajú všetky tieto externé údaje a výživa, plus máme túto energiu prichádzajúcu a zostupujúcu z Akáše, ktorá sa dostáva do našich čakier, takže je to zmes našich skúseností, náš stav mysle, naše transformácie dojmov skombinované s našimi duchovnými archetypmy. Tieto sa nachádzajú v šiestej dimenzii. Sme s nimi prepojení. Aké sú naše duchovné archetypy? To záleží na našej cudnosti. Skrze naše cudné správanie ich zúrodňujeme alebo nie. Ak nie sme cudní, ale máme duchovnú túžbu/prianie, a svoju sexuálnu túžbu/žiadostivosť sa snažíme prepojiť s touto duchovnou túžbou, potom skončíme tým, že sa budeme rozvíjať negatívne. Ak použijeme našu sexuálnu energiu v kombinácii s našou duchovnou túžbou, ale takým spôsobom, ktorý túto energiu transmutuje/premieňa, potom táto energia stúpa hore a oslobodzuje nás. Oba typy postupov rozvíjajú vedomie, ale len jeden postup oslobodzuje vedomie z túžby. Toto je opäť jadrom problému, ktorý sa celý točí okolo cudnosti.

Toto slovo cudnosť v modernom slova zmysle môže znieť škandalózne, pretože máme kultúru, ktorá odmieta viktoriánskej hodnoty, ktoré vtedy predstavovali veľmi primitívne typy sexuálnych pudov. Avšak naša kultúra nielenže zavrhuje viktoriánskej hodnoty, ale tiež hodnoty,  ktoré idú späť niekoľko tisíce rokov, kedy prevládal názor, že k cudnosti/nevinnosti sa dalo prepracovať nenávidením sexuálneho impulzu. Z toho potom pramenila i predstava, že jednoducho tým, že sa vzdáme sexu, sa staneme svätými. Takýto typ fanatizmu vznikol z nepoznania náuky.

Pôvodne, v kresťanstve, hinduizmu a budhizmu (vo všetkých veľkých svetových náboženstiev), mnísi a mníšky museli žiť v celibáte, museli sa zdržať sexuálneho prejavu, a museli byť cudní. Cudnosť je niečo, čo sa týka mysle i srdca.

Avšak táto cudnosť bola len prípravou. Potom ako sa človek rozhodol, že bude žiť život takýmto spôsobom a dokázal, že je naozaj vhodný, vtedy mohol učiteľ povedať: "Tento človek to myslí vážne. Naučil sa, ako pracovať so svojou mysľou a ako slobodný vie, ako transmutovať svoju sexuálnu energiu." Následne takýchto vhodných kandidátov zasvätili do tajnej časti učenia, kde potom týchto mníchov a mníšky dali dokopy. Toto prebiehalo v tajnosti, pretože nechceli, aby sa táto náuka poškvrnila alebo zničila. Mních a mníška potom medzi sebou vzájomne sexuálne spolupracovali. Ak vieme kde hľadať, tak takéto náznaky môžeme tu a tam nájsť i v náboženstve, no bežne boli takéto sekty ľudí v minulosti vyhostení ako kacíri. V niektorých formách budhizmu, ktoré sa dochovali a ktoré stále disponujú touto náukou, ktoré obsahujú tantrické učenia, je to vidieť jasnejšie.

Takže mi tu teraz učíme, že tento špecifický typ cvičenia je právom každého jednotlivca, ktorý chce rozvíjať svoje vedomie, no v tomto musíme mať veľmi jasno. Keď použijeme sexuálnu energiu v súvislosti s duchovnom, je potrebné jasne objasniť, že určité typy správania rozvíjajú naše vedomie tým, že ho od ega oslobodzujú a že iné typy správania, zase toto ego rozvíjajú. Oba spôsoby nám umožnia mať zážitky, oba spôsoby dokážu posilniť vedomie na to, aby sme mali skúsenosti mimo naše telo, alebo v astrálnej rovine, no skutočné objektívne poznanie budeme mať iba vtedy, ak oslobodíme vedomie. Ak prebudíte vedomie v túžbe, potom budete to, čo by Homér nazval kráľom v pekle. Vyvíjate síce u seba rôzne schopnosti, ale vyvíjate ich v pekle. Je lepšie byť žobrák v nebi, než byť kráľom v pekle. To je niečo, čo si väčšina ľudí neuvedomuje: že existujú dva spôsoby. To je dôvod, prečo názov prednášky je taký, aký je.

Duša sa vyvíja skrze rôzne typy tiel, pričom postupuje metempsychózu (prechod duše z jedného tela do druhého) a metamorfózu (premena) psychiky skrze komplikovanejšie ríše. Začíname v minerálnej ríši, a potom sa vyvinieme do rastlinnej ríše a následne do
ríše zvierat. A nakoniec sa ocitneme v ľudskej ríši, kde sa nám vyvíja intelekt. Práve v tejto ľudskej ríši sa musíme naučiť, ako špecifickým spôsobom na základe svojej vôli, máme nasmerovať svoju tvorivú energiu. Pretože práve v tejto ríši máme schopnosť sa zindividualizovať. V živočíšnej ríši, zvieratá sa správajú ako zvieratá. Zvieratá sa chovajú ako skupinová myseľ. Podliehajú vyšším silám, ktoré dozerajú na ich evolúciu. Zvieratá pracujú vo skupinách, pracujú ako skupinová myseľ a svoju sexuálnu energiu používajú, ako im káže inštinkt. V tomto bode je smilstvo pre ich evolúciu niečo dobré, pretože práve skrze tento akt, sa u nich vyvíja intelekt (aj keď v tomto bode to ešte nemôžeme nazývať intelektom). Tento druh sexuálnej aktivity tiež poskytuje energiu. Každé zviera praktizuje zvieraciu úroveň sexuality, čo znamená inštinktívne sa páriť a smilniť, dosahovať orgazmu a ejakulovať. Takto sa zvieratá rozmnožujú.

Takže to, čo sa deje je, že tvorivá energia prichádza z vyšších rovín dole a spája sa. Keď dôjde k tomuto spojeniu, tak vytvára niečo fyzického (potomkov), ale táto energia tiež tieto zvieratá spútava k tomuto prúdu evolúcie a devolúcie. Celej planéte poskytuje druh energie, ktorý pomáha udržiavať planétu stabilnú. Ak by sa zvieratá nepárili, nebolo by žiadnej energie idúcej do planéty, aby ju stabilizovalo. Planéta by nemala žiadnu konzistenciu alebo formu, bola by to "kaša." Na vytvorenie tejto planéty bolo potrebných mnoho kozmických dní vývoja, počínajúc vo vyšších rovinách a potom postupného klesania do ťažších a ťažších úrovní. Je potrebné, aby tu v tomto pozemskom svete bola, aby mohla hrať úlohu v kozmickom scenári. Aby bolo možné byť na tejto úrovni, je potrebná energia na tejto úrovni, táto ťažká energia. Súčasťou úlohy živočíšnej ríše je túto energiu zabezpečiť.

Ako intelektuálne zvieratá v humanoidnom kráľovstve máme nutkanie i naďalej pokračovať v rovnakom správaní, ako sme sa správali v živočíšnej ríši, čiže používať sex inštinktívne. Teraz, keď máme intelekt, tak sme si vynašli spôsoby, ako tento sex skomplikovať, ako z neho získať ešte väčšiu túžbu, alebo ako túto túžbu zdôvodniť. Takže to robíme ešte horšie. V tomto zmysle sme horší ako akékoľvek zviera. Keď vykonávame pohlavný styk normálnym spôsobom, ktorý je zvierací, tak sa čoraz väčšmi spútavame k tomuto kolesu evolúcie a devolúcie. Vzhľadom k tomu, že humanoidná ríša sa nachádza na vrchole tohto kolesa, tým poskytujeme energiu ešte k pevnejšiemu pripútaniu sa k tomuto klesajúcemu oblúku. Pútame sa k prúdu, ktorý vedie dolu a von. Rozvíjame u seba ešte väčšie ego, pútame sa k väčšej karme a dolu sa ženieme oveľa rýchlejšie.

evolucia a devolucia

Bez vedomej obete, neexistuje žiadny spôsob, ako vystúpiť z tohto kolesa, pretože všetko je tu mechanické. Toto koleso plní účel tejto planéte. Rovnako tiež, táto planéta plní účel nie iba pre rozvoj človeka, ale taktiež má svoj účel vo vesmíre ako celku. Táto planéta má viac účelov. Táto planéta, pre svoje vlastné hospodárstvo, je dokonale spokojná, keď nikto nedosahuje zasvätenie, pretože táto planéta funguje ako orgán v tele, nazvaný naša slnečná sústava. K tomu, aby tento solárny systém mohol fungovať, je potrebné transformovať a odovzdávať určité energie v kozmickom meradle. Planéta nepotrebuje vytvárať ľudské bytosti, ktoré dosahujú zasvätenie, ona proste potrebuje dosiahnuť ekonomiku energie.

To je náš údel. Naše ego je len produktom tohto. Mať intelekt a uvedomiť si, že naším cieľom je jednoducho premieňať energiu pre ekonomiku krajiny, môže naozaj vyvolať pocit, že život je absurdný, že život nemá zmysel. To sa občas stáva: niekto vidí svet bez akéhokoľvek účelu. Vlastne bez ducha, bez zasvätenia, tam ani žiadny iný účel nie je. Takže v istom zmysle, je toto hľadisko logické, ak neviete nič o zasvätení.

Ale ak nebudeme odmietať ducha, potom ako máme s ním pracovať? Ako môžeme dosiahnuť niečo viac? Základom zasvätenia je cudnosť. Čo to znamená?

Máme dve slová: cudnosť a celibát. Často sú používané zameniteľne. Ale mali by sme mať medzi nimi nejaké rozlišovanie, aby sme videli medzi nimi rozdiel. Cudnosť znamená, že správne používame sexuálnu tvorivú energiu. Celibát sa vzťahuje k zdržanlivosti voči pohlavnému styku. Cudnosť znamená používať sexuálnu energiu tak, ako sa má, teda správnym spôsobom. Ak niekto skladá sľub cudnosti a vie, čo to znamená, tak takýto človek môže mať pohlavný styk alebo byť ženatý, a pritom tento sľub cudnosti vôbec neporušiť. Pretože pohlavný styk a zároveň dodržiavať cudnosť je naozaj spôsob, ako dosiahnuť zasvätenia.

Avšak, toto príde mnohým ako obrovská obeť. Pripadá im to ako neznesiteľná bolesť a absurdita, aby sa vzdali orgazmu. V našej modernej kultúre si myslíme, že to je vlastne celý zmysel sexu. Ale musíme si uvedomiť, že existujú rôzne funkcie. Jednou z funkcií sexuality je vytvárať ďalšie telá (potomstvo), toto nás pripútava ku kolesu evolúcie a devolúcie. Ďalšou funkciou je jej duchovný význam . Každý sa musí rozhodnúť, čo chce rozvíjať. Ak chceme túto energiu použiť na svoj vlastný vedomý rast, rozvinúť svoju dušu a spojiť sa s duchom, potom je potrebné nasledovať duchovnú stránku sexuality. Inak všetka tá energia ide smerom nadol, a teda neslúži vášmu duchu. Keď si človek zvykne na cudnosť a transmutáciu, tak uvidí, že je to naozaj cesta mieru a šťastia. My máme mylnú predstavu o tom, aké sú príčiny a podmienky ozajstného šťastia. Veríme, že šťastie prichádza skrze uspokojenie túžby, ale v skutočnosti to je príčinou našej bolesti a nevedomosti v živote.

Existuje však veľa mystických náuk, tantrické typy doktrín, ktoré neodmietajú orgazmus, neodmietajú smilstvo. V týchto náukách sa učí, že by ste mali byť láskaví, dobrí, robiť dobré skutky, že môžete u seba rozvinúť rôzne schopnosti a to všetko je podávané v podobe krásneho a jemného slova. Svoje posolstvo prikrášľujú mnohými krásnymi slovami a duchovnými konceptmi, ale keď príde k jadru veci, tak povedia, že nemôžeme šetriť svoju sexuálnu energiu, musíme sa jej zbaviť. Tvrdia, že by to bolo násilie voči telu, keby sme sa jej nezbavili. Jedná sa o doktríny, ktoré sa snažia miešať duchovnú túžbu/prianie so smilstvom. Toto ešte hlbšie ponára človeka do prúdu devolúcie, ktorý ho dovedie do pekelných svetov.

Samael Aun Weor napísal, že najrafinovanejšie typy čiernej mágie alebo podradných náuk sa vzťahujú k mentálnemu svetu. Píše:

"Takmer všetky spirituálne školy učia, ako rozvíjať mentálne sily; všetci chcú posilniť myseľ. To je spôsob, akým mnohí skončia praktizovaním čiernej mágie. Myseľ je osol, na ktorom musíme ísť, aby sme mohli vstúpiť do nebeského Jeruzalema. Myseľ (manas, človek) sa musí pokoriť pred majestátnosťou Najvnútornejšieho. Toto stúpenci spirituality ignorujú. Takže to, čo vždy chcú robiť, je ich vlastná sebecká vôľa a nikdy vôľa Otca. To je hrozná pravda všetkých týchto vecí." - Samael Aun Weor, Veľké záhady

"Zlo je tak delikátne vo svete mysli... Zlo je tak delikátne a decentné v rovine (svete/dimenzii) kozmického poznania, že v skutočnosti je potreba veľa intuície, aby sme neboli podvedení démonmi mentálneho sveta. Čierni mágovia v mentálnej rovine sú miliónkrát jemnejší a decentnejší než čierni mágovia v astrálnej rovine." - Samael Aun Weor, Sexuálna alchýmia

V dnešnej dobe môžeme vidieť mnoho rôznych typov doktrín. Niektoré vôbec neskrývajú, že sa snažia u ľudí rozvinúť ešte väčšiu túžbu/ego a niektorým sa to páči a priťahuje ich to. Ale u iných doktrín to nie je také zreteľné, že o aký typ doktríny sa jedná, pretože svojich potenciálnych nasledovníkov lákajú krásnymi slovami, ktoré vyzerajú pekne a zdá sa, že ostatných okolo robia šťastnými, no v skutočnosti čo sa v týchto školách títo nešťastníci učia je, ako posilniť myseľ. Snažia sa rozvíjať schopnosti, ale nesnažia sa zredukovať ego.

Ak budeme praktizovať cudnosť, ak praktizujeme pránájámy (typy dychových cvičení), ak praktizujeme určité mantry, ak na sebe úprimne pracujeme, ak odvádzame dobrú prácu, potom začneme šetriť energiu. Toto samozrejme vo vnútorných svetoch nezostane bez povšimnutia. Je to podobné ako keď zapálite oheň v tmavej, zalesnenej oblasti. Keď človek šetrí svojou energiou, tak tým vytvára typ svetla, ktoré si je ľahko všimnúť vo svete, ktorý je ponorený v temnote. To priťahuje pozornosť Bielej Lóže, prebudených majstrov, ktorí sa snažia pomôcť. Takže si povedia: "Uvidíme, či tento ašpirant je pripravený k práci na sebe, či sa dokáže stať nepriateľom sebe samému." Pretože v tejto práci, skutočným nepriateľom ste vy sami, vaše vlastné ego, vaša vlastná samovôľa. Ak sa bojíte do seba nahliadnuť, ak máte strach zo svojho vlastného psychického obrazu, ak ste neschopní zaútočiť na svoj vlastný psychologický obraz, ak toto všetko vo vás vyvoláva strach, potom neexistuje spôsob, ako by ste mohli napredovať.

Strážca prahu

Prvá skúška v tomto zmysle je to, čo nazývame strážcom prahu. To je niečo, čo sa odohráva vo vnútorných svetoch, vo vyšších svetoch, kde ašpirant musí vyvolať svojho strážcu prahu a musí ho poraziť alebo ho zakliať, bez toho, aby mal v srdci čo i najmenší strach. Pred ašpirantom sa objaví zvierací výjav, ktorý môže byť vskutku desivý. Ak sa ašpirant schúli od strachu, potom samozrejme, že je neschopný pracovať na sebe a touto skúškou neprejde. Ak sa tak stane, potom takýto ašpirant musí nad týmto ešte viac meditovať. Ak chcete prejsť touto skúškou, tak sa musíte dokázať na tento výjav pozrieť, nebáť sa a pustiť sa do neho. To znamená, že ašpirant je schopný pozdvihnúť zbrane proti svojmu vlastnému egu, je schopný pozrieť sa na seba bez strachu, je schopný pracovať na sebe a ísť vpred. To je naozaj prvý krok.

Ďalšou možnosťou je, že ašpirant, ktorý sa snaží na sebe pracovať, snaží sa sám seba rozvíjať, zaujíma sa o rôzne duchovné náuky, sa zamiluje do náuky, ktorá sa v skutočnosti nesnaží dosiahnuť zasvätenia. V týchto školách sa síce hovorí o duchovných veciach, ale namiesto strážcu prahu, ktorý je nepriateľom a cez ktorého máme prejsť, oni predpokladajú, že tento "strážca" je ochrancom, že strážca prahu je ich skutočným Bytím, že ego je skutočným duchom. Takže každý, kto je zapletený do čiernej mágie, do čierneho zasvätenia, sa snaží ešte pevnejšie spojiť so strážcom prahu. Nie vždy ho nazývajú strážcom prahu; pokojne ho môžu volať "vaše pravé ja." V takejto náuke sa môže hovoriť o rôznych veciach, ale v podstate tieto typy učení, vždy hovoria proti cudnosti. Vždy hovoria proti Kristovi, bez ohľadu na formu alebo jazyk, ktorý používajú. Hovoria proti Kristovi a hovoria proti cudnosti, pretože iba skrze cudnosť, môže človek vôbec pozdvihnúť zbrane alebo sa pustiť do boja proti svojmu vlastnému egu, proti strážcovi prahu. Bez paliva v motore, nemôžeme ísť nikam.

Rovnako tak, ak nemáme cudnosť, nemôžeme robiť žiadnu takúto prácu, ale školy čiernej mágie vždy hovoria krásne o tom, ako musíme ctiť strážcu prahu, a dokonca sa pokúsiť s ním prepojiť. Hovoria, že strážca prahu je náš ochranca. Niektoré školy ho nazývajú "svätý strážny anjel," aj keď to nie je to, čo my, ako gnostici, by sme nazývali strážny anjel. Sú to len slová, ale oni ho nazývajú anjel strážny, náš strážca, a hovoria, že by sme sa mali s ním spojiť a chráni ho. Takže to, čo sa tu deje je nasledovné: Ak má človek duchovnú túžbu, ale je v škole, ktorá učí čiernu mágiu, tak sa pokúša zjednotiť so svojím strážcom, snaží sa prebudiť a dokonca pozorovať sám seba vnútri ega. Každý, kto je zapletený do školy čiernej mágie sa bude snažiť o rozvíjanie mysle, prebudiť sa. Nie aby odstránili túžbu/ego, ale aby sa s touto túžbou zjednotili. Snažia sa prebudiť a uvedomiť si energiu, ktorá má v sebe sebectvo alebo nenávisť. Vravia, že sa môžeme sústrediť skrze zlosť, skrze túžbu, že skrze túžbu sa dokážeme sústrediť na jeden bod, a nie že skrze oslobodenia sa od túžby sa dokážeme sústrediť na jeden bod. To je spôsob, ako sa začnú prebúdzať. Pozorujú svoje túžby, posilňujú ich a zlučujú sa s nimi ešte pevnejšie, čím sa snažia dosiahnuť tesné spojenie duše a ega.

Samozrejme, že tento proces v konečnom dôsledku spôsobí veľa bolesti a utrpenia, pretože pod egom a dušou sa nachádza esencia, ktorá patrí do šiestej dimenzie. Táto esencia pochádza z absolútna. Takže koniec koncov sa bude musieť z ega extrahovať, čo je veľmi bolestivý proces - môže to trvať kozmické dni. Všetko závisí na tom, akú úroveň zasvätenia človek dosiahol, alebo ako hlboko sa zdegeneroval.

Existujú rôzne typy čiernych mágov. V niektorých prípadoch mohol človek nasledovať Kristické zasvätenia a tým vybudoval solárne tela, ktoré sa týkajú vnútorných svetoch: elektronické, Kristické telá. Ak táto osoba potom padne alebo nanovo posilní ego, potom bude mať dve polarity. Jedna polarita súvisiaca s dušou, ktorá je padlá, a druhá polarita súvisiaca s Duchom, ktorý dosiahol určitý vývoj a môže byť dokonca aj majstrom. Tieto typy čiernych mágov sú najhorší. Sú absolútne najhorší, pretože sú veľmi diabolskí a veľmi silní. Hovorí sa im hasnamusovia. Hasnamusovia je množné číslo, hasnamus je jednotné.

Existujú rôzne úrovne hasnamusa. Každý, kto má ego môže byť nazývaný hasnamus, ale skutoční hasnamusovia sú tí, ktorí dosiahli určitý stupeň zasvätenia a vytvorili solárne telá, a potom padli z dôvodov, o ktorých sme diskutovali v iných prednáškach. Jediný spôsob, ako je možné vytvoriť tieto solárne telá je skrze cudnosť. Takže to znamená, že niekedy v určitom bode títo ľudia museli byť cudní.

Avšak niekto, kto nemá tieto telá, môže ešte stále rozvíjať určité schopnosti prostredníctvom mysle. Stále ešte môže posilniť svoje ego, akurát nebude mať solárne telá. Títo ľudia môžu byť prebudení a môžu mať určité schopnosti. Môžu byť schopní manipulovať s ľuďmi tu v tomto fyzickom svete, alebo s nimi dokážu inak manipulovať. Môžu byť schopní uspať a zhypnotizovať ľudí, alebo ich uchvátiť všetkým, čo hovoria. Môžu ľuďom dávať prekliate dary, aby im už z akéhokoľvek dôvodu mohli ublížiť. Môžu si z toho urobiť hru.

Štyri skúšky

Takže strážca prahu má dve strany. Biely zasvätenec alebo Kristický zasvätenec sa pokúsi tohto strážcu prahu poraziť, zatiaľ čo čierny mág sa ho pokúsi posilniť, pričom ho vidí ako svoje pravé ja. Ak tohto strážcu porazíme, tak v skutočnosti ho vlastne nezabíjame, len ho porážame v jednom boji. Prejdenie touto skúškou je len prvá časť procesu zabíjania strážcu. Ak sa nám podarí touto úvodnou skúškou prejsť, tak nám bude daná prvá skúša týkajúcich sa štyroch elementov. Tu je obrázok predstavujúci skúšky ohňa, vzduchu, vody a zeme (Atalanta fugiens, Michael Maier):

styri skusky

Zasvätenec alebo ašpirant sa snaží svojou zbraňou prejsť týmito skúškami. Vidíme, že je to jedna a tá istá osoba. Je to človek, ktorý sa snaží poraziť sám seba. To je alchymistická práca. Jedná sa o prácu rozvíjania samých seba, ktorú symbolizujú tieto štyri elementy. Existujú rôzne typy skúšok.

Skúška ohňa je skúškou, ktorá vám rozprúdi krv v žilách. Ak vás niekto ohovára alebo preklína, ak o vás niekto klebetí alebo vás kritizuje, ako to zvládate? Privádza vás to do varu? Oplácate to nenávisťou? Ste schopní pobozkať bič kata, ako to píše majster Samael Aun Weor vo svojich knihách? Ste schopní oplatiť nenávisť s láskou a pokojom? Nie s predstieraným pokojom, ale s naozaj pokojným srdcom. Toto je to, čo transformuje túto skúsenosť. Toto sa deje pri prechádzaní skúškou ohňa. No táto skúška ohňom nemusí byť len jedna. Čo keď vás niekto ohovára znova a znova? Zožiera vás to? Spôsobuje vám to bolesť?

Tieto skúšky môžu prebiehať vo fyzickom svete alebo vo vnútorných svetoch. Ak pracujeme s naším vedomím, ak pracujeme s transmutáciou sexuálnej energie, potom sa začneme prebúdzať skrze malé skúsenosti - veci, ktoré sa javia ako sny, ale sú odlišné. Sú prebudenejšie, duchovnejšie a silnejšie. Jedná sa o prebudené skúsenosti v astrálnej rovine. Môžete mať skúsenosti, kde horíte, kde vás dávajú do ohňa. To je symbolické znázornenie prechádzania skúškou.

Je možné, že v astrálnej rovine bude pre vás pripravený test, kde vás budú ohovárať, aby zistili, či touto skúškou dokážete prejsť. V astrálnej rovine máte oveľa bezprostrednejší prístup k svojim nepatrným emóciám; neskryjete sa pred nimi. Tu vo fyzickom svete môžete svoje emócie roztrieďovať. Môžete si myslieť, že nie ste naštvaný, aj keď v skutočnosti ste veľmi naštvaný.

Osobne som mal skúsenosti v astrálnej rovine, kde som bol naozaj naštvaný. Prebudil som sa a uvedomil som si, že človek čo ma ohováral, bol v astrálnej rovine. Nepomyslel by som si, že by som mohol byť až tak naštvaný, ale naozaj som bol. Táto skúsenosť mi ukázala, že som nebol schopný zvládnuť tú kritiku. Samozrejme že som tou skúškou neprešiel. To bola skúška ohňa. To znamenalo, že som si musel sadnúť a meditovať. Musel som o tom premýšľať, skutočne sa na to pozrieť a vidieť, aké informácie sa ku mne dostávali? Čo sa tam vlastne stalo? 

Ak neprejdeme skúškou, potom nám musí byť daná znovu. Ak nám ju dajú ešte raz, tak tento krát bude pravdepodobne ťažšia. Musíme sa poučiť. Musíme mať dôsledky aplikované otvorenejšie. Niekedy je potrebné, aby nás udreli priamo do hlavy niekoľkokrát, predtým, než si uvedomíme, čo si musíme uvedomiť.

Skúška vzduchu sa vzťahuje k našej mysli, pretože vzduch je symbolom mysle. Kľúčom k prejdeniu tejto skúšky je povznesenie sa nad ťažkými situáciami.

Napríklad si pamätám situáciu z astrálnej roviny, kde nado mnou viseli mohutné mračná. Vyzerali ako betónové bloky. Jedna celá rada hustých tučných mrakov prichádzala z ľavej strany a druhá rada sa valila z pravej strany. Vydesili ma. Prichádzali z oboch strán a v strede priamo nado mnou do seba narazili a explodovali, pričom začali padať krúpy. Nevedel som, čo mám robiť, ale našťastie som našiel vedľa seba kamión a tak som sa do neho ukryl. S kamiónom to hádzalo zo strany na stranu a riadne ho to poobíjalo, no ja som bol v bezpečí. Neskôr krupobitie prestalo a tak som otvoril dvere a pozrel sa hore na oblohu, tá bola nádherná. Táto skúsenosť sa vzťahovala k určitej skúške.

Je zaujímavé pozorovať, ako v našej mysli proti sebe stoja tvrdenia a ich protiklady: dve súperiace teórie alebo myšlienky, cez ktoré sa nedokážeme pohnúť. Spôsobujú bolesť. V jednej chvíli máme na mysli jednu vec a vzápätí myslíme na nejakú inú. Takže nájsť útočisko v gnóze je spôsob, ako sa dostať cez zápasenie mysle, ktoré sa v nás odohráva.

Skúška vody sa vzťahuje k našej schopnosti vyrovnávať sa s rôznymi okolnosťami. Voda má schopnosť ľahko meniť okolnosti. Je schopná prúdiť skrze rôzne okolnosti. Voda sa obzvlášť týka našej sexuálnej energie, a tiež našej schopnosti vedieť sa prispôsobiť.

Skúška zeme sa môže vzťahovať k našej fyzickej existencii svetského života. Musíme byť schopní prekonať obyčajné každodenné úlohy bez toho, aby sme sa s nimi stotožňovali alebo aby nás stiahli dole. Skúšky zeme môžu súvisieť s našou lenivosťou, s fascináciou zarábania peňazí, alebo pachtenia sa za pozemskými vecami, ktoré nemajú nič spoločné s duchom. Musíme byť schopní prekonať to.

Zem sa vzťahuje k trpaslíkom. Trpaslíci sú veľmi usilovní robotníci, ktorí ťažia zlato. Ak prejdeme skúškami zeme, potom sme ako trpaslíci ťažiaci zlato.

Takže takto prechádzame skúškami. Ale v skutočnosti, každá skúška, či už sa jedná o prvé úvodné štyri alebo sa jedná o hocijaké zasvätenie, či už malé alebo veľké, každý pokrok, ktorý urobíme, bude skúškou súvisiacou s týmito štyrmi elementmi alebo ich kombináciami.

Nemyslite si, že tam sú len tieto štyri skúšky, a keď ich dokončíme, tak ideme ďalej k menším zasväteniam, a potom k hlavným zasväteniam a že s týmito štyrmi elementmi sa už nestretneme. Každá skúška určitým spôsobom súvisí s elementmi. Čím ďalej prechádzame skúškami, tým jemnejšie sú ich úrovne. Tieto skúšky sa stupňujú vo svojej rafinovanosti.  

Menšie a hlavné zasvätenia

Po týchto štyroch počiatočných skúškach sa človek ocitne na ceste menších zasvätení: menších mystérií. Existuje deväť menších mystérií. Každý, kto praktizuje cudnosť, to môže dosiahnuť. Deväť menších mystérií sa týka prvých deviatich sefirotov na strome života. Prechádzame nimi tým, že dodržiavame cudnosť, prostredníctvom meditácie a prostredníctvom transmutácie. Sú nám predkladané skúšky, sú nám dané určité skúsenosti a s pomocou sa začíname o sebe učiť- testujú nás. Vždy sa jedná o proces pozerania sa do vlastného vnútra a sledovania, čo sa tam objaví.

Predstavte si alchymistu, ako všetky elementy varí a pozoruje, čo z nich vyjde. Ak tieto elementy nezovrú, tak z nich nedostaneme výťažok. Takže náš život sa musí vyvariť v týchto okamihoch, aby sme z nich mohli získať vedomé poznanie a zbaviť sa zvyšku. Naše ego je to, čo musíme odstrániť, zničiť, ale naše ego má v rukách našu esenciu a naša esencia zažíva to, že je v egu. Učením, získavame múdrosť, lásku a súcit. Keď sa to naučíme, tak sa dokážeme z ega vymaniť a zničiť ho.

Po úspešnom prejdení deviatimi menšími mystériami sa môžeme vydať po ceste veľkých mystérií. Avšak, na dosiahnutie veľkých mystérií nestačí byť iba cudný, ale tiež byť vo zväzku a vzájomne sexuálne spolupracovať. Menšie mystéria môže dosiahnuť ktokoľvek, či sa jedná o slobodného človeka alebo ženatého - podmienkou je, aby človek dodržiaval cudnosť. Keď človek dosiahne deviateho zasvätenia menších mystérií potom i naďalej sa môže vyvíjať prostredníctvom meditácie a transmutácie. Stále viac môže pracovať na zredukovaní ega. Hlavné mystériá, však vyžadujú manžela/ku na vygenerovanie väčšej energie. Práve skrze hlavné mystéria (veľké záhady), vybudujeme solárne telá. Odtiaľto sa pred nami objaví viacej typov zasvätení. Existujú rôzne typy ciest. Existuje tzv. špirálovitá cesta a priama cesta. Existujú telá týkajúce sa horného trojuholníku stromu života. Ale to všetko sa vzťahuje k iným prednáškam. Táto prednáška je len úvod, ktorý definuje zasvätenia.

Stručne povedané, musíme byť schopní rozoznať rozdiel medzi zasvätením smerom ku Kristu a zasvätením smerom k egu alebo démonovi. To, že škola vyzerá duchovne, ešte nič neznamená. Musíme si to preveriť vo vnútorných svetoch, pretože sa môže jednať o veľmi nepatrné rozdiely. Môžu učiť náuku, ktorá vyzerá veľmi duchovne, ale ak nehovoria o používaní sexuálnej energie spôsobom, ktorý vytvára dušu, potom z tohto učenia veľa nezískame.

V mnohých školách sa učí meditácia. Existujú štúdia jogy, ktoré na začiatku praktizujú určité meditácie; to je dobre. Rozvíjajú pozorovanie a uvedomovanie; to je dobre. Ale čo sexuálna žiadostivosť a márnosť, ktorú tam pri tomto cvičení môžeme pozorovať? Uvedomovanie sa dá rozvinúť i umývaním riadu. Uvedomovanie je dobré, ale ak osoba stráca energiu skrze sexuálne radovánky, potom, ako bude môcť túto energiu rozvinúť citovo? Ako bude schopný/á vyvinúť súcitné srdce? Toto všetko pochádza z pohlavného centra. Naša sexuálna energia je základnou energiou, ktorá vytvára všetky naše duchovné skúsenosti/zážitky. Všetko to začína u Jesodu, základu. To je dôvod, prečo o tom neustále hovoríme a objasňujeme, že musíme pracovať so sexuálnou energiou.

Otázky a odpovede

Otázka: V dávnych dobách, kedy všetky tieto náuky boli držané v tajnosti, ako ste sa zmienil, existovali určité prípravné postupy skôr, než mohol niekto byť prijatý alebo pozvaný k ceste zasvätenia. Teraz, v tejto dobe je to viac či menej otvorené pre každého. Vždy som čítal pritom, ako som študoval rôzne cesty, že u zasvätenia existuje určitý bod, kde skladáte sľub. V tomto okamihu ste sa v podstate definitívne vydali na túto cestu, a ak by ste sa náhodou chceli otočiť späť, potom vás čakali oveľa vážnejšie následky, ako keby ste sa týmto len povrchne zaoberali.

Odpoveď: Majster Samael Aun Weor uviedol, že zvedaví ľudia by sa naozaj nemali príliš zapájať do týchto štúdií. V istom zmysle by ste mali byť zvedavý, ale tiež si plne uvedomovať, že z tejto náuky môžu vzísť buď anjeli, alebo démoni. To je to, čo povedal. Pretože ak budete pracovať so sexuálnou energiou, potom začnete posilňovať sám seba, a ak nezničíte ego, potom sa rozvíjate na silnejšieho hasnamusa, silnejšieho démona. Ak sa po tejto zradnej ceste vydáte, je to vaša karma. Pretože teraz už viete viac, takže budete mať za to väčšiu karmu. Ak sa jednoducho odvrátite, budete čeliť vážnejším dôsledkom, pretože správnu cestu už poznáte.

Otázka: Ako sa čierni mágovia pozerajú na ego?

Odpoveď: Oni nevidia ego ako niečo negatívne. Takže otázka znie: čo ak niekto rozvíja svojho strážca prahu a zjednocuje sa s ním? Taký človek to nebude vnímať ako hroznú vec. Je to to isté, ako to na tomto svete funguje u každého z nás. My sa máme veľmi radi, a keď nás niekto skritizuje, potom takúto poznámku buď zbagatelizujeme, alebo sa naštveme, a to, že sa cítime naštvaný a plný nenávisti nám príde ako odôvodnené. Keď nás kritizujú, ako často si povieme: "Nemusí ma trápiť, čo hovoria?" Oni (čierni mágovia) neberú absolútne žiadnu kritiku, pretože sa až príliš majú radi, teda milujú svojho strážcu. Takže vo vnútorných svetoch sa tento strážca bude javiť, že je k tomuto spôsobu správania naklonený. Strážca sa bude javiť ako niečo duchovného. To je súčasťou myšlienky dobra a zla. Slová dobro a zlo by mali byť nahradené slovami vyvíjajúci sa (evolúcia) a degenerujúci sa (devolúcia). Čo si myslíme, že je zlo, je dobré pre niekoho, kto vykonáva zlo. A to, čo si myslíme, že je dobré, je zlé pre nich. Takže ak by sme boli v chráme čiernej mágie a hovorili by sme o Kristovi, oni by si mysleli, že hovoríme o démonovi, pretože ich svetlo zraňuje a oslabuje ich, a to nie je ono. Takže ak budete velebiť Krista, tak to bude proti nim... čo je dobré, je zlé, a čo je zlé, je dobré. Všetko je tam obrátene hore nohami.

Otázka: Čo ak ste v škole čiernej mágie, ale neviete, že konáte zlo?

Odpoveď: Takže čia je to vina? To celé patrí do vesmírneho scenára karmy. Je to to isté, ako keď v New Yorku zaparkujem vedľa požiarneho hydrantu, ktorý je pokrytý snehom. Dostanem pokutu, aj keď som nevedel, že tam je požiarny hydrant. Poučil som sa (To ma mi naozaj stalo). Aj napriek tomu, že som nevedel, že sa tam nachádzal požiarny hydrant, aj tak som dostal pokutu. Karma proste takto funguje: výsledky sú to, na ktorých záleží, čo je dôvod, prečo učíme túto náuku, aby sme pomohli.

Komentár od publika: Majster Samael povedal o Strážnom Anjelovi, že sa jedná o archetyp, ktorý je súčasťou nášho Bytia a že strážca prahu je tiež archetyp. A áno, sú niektorí ľudia, ktorí sa snažia miešať Strážneho Anjela so strážcom prahu, aby zmiatli ľudí. To je presne to, čo sa stalo kabalistovi v Anglicku, Crowleymu. Tvrdil, že všetkého sa mu dostalo od svojho Strážneho Anjela, ale v skutočnosti pracoval so strážcom prahu, ktorý nie je Strážny Anjel.

Odpoveď: Presne tak. Kabalista Aliester Crowley, ktorý napísal mnoho kníh a medzi ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o okultizmus, má určitú popularitu, hovoril o "Svätom strážnom anjelovi," ale v skutočnosti mal kontakt s tým, čo my nazývame strážcom prahu. Keď počujeme niekoho hovoriť o niečom, čo je sväté... musíme byť zdravo kritickí. Ak preskúmate jeho učenie, tak zistíte, že sa vôbec nejedná o náuku cudnosti. Vo svojich knihách hovorí proti Ježišovi, hovorí proti Kristovi, a zo všetkého robí hru. Mohli by sme o tom hovoriť ešte dlho, ale základná, najdôležitejšia vec je to, že ak rozvíjate svoju myseľ, ale nepraktizujete cudnosť, potom jediné, čo kŕmite je vaše ego: Tá energia niekam proste pôjde.

Otázka: Takže momentálne sa nachádzame v piatom kozmickom období, tak?

Odpoveď: Áno, v piatej hlavnej rase pozemského veku, čo je najnižšie obdobie veľkého kozmického dňa.

Komentár od publika: Kali Juga

Odpoveď: Áno, Kali Juga piateho obdobia, áno. [Smiech]

Komentár od publika: Železná doba

Odpoveď: Takže sme v dobe, kedy naozaj musíme mať vo všetkom jasno. Mohli by sme si povedať: "Čím sme si to zaslúžili? Prečo som sa nemohol narodiť v siedmej rase? [smiech] Prečo tam nemôžem byť? "No v prvom rade, tu máme viac paliva na pracovaní na našom egu. V tomto období sa môžeme skutočne vydať rovno za cieľom a pevne sa rozhodnúť akou cestou sa chceme vybrať. Viete, že ak pôjdete do posilňovne, a ak budete zdvíhať ťažšie váhy, tak vybudujete viac svalov. Takže toho musíme využiť.  A ak toho využijeme, tak sa na tejto ceste dokážeme veľmi rýchlo a silno vyvinúť. Po druhé, nesmieme zabúdať, že na to, aby sme mohli byť v tejto rase a v tomto ľudskom tele práve teraz, tak sme si museli prejsť neskutočne dlhým obdobím evolúcie. Každému je priradených 3000 cyklov na tomto obrovskom kolese evolúcie a devolúcie. Celý tento proces trvá dlhú dobu. Ak by sme mali zísť dole a potom sa vrátiť hore, tak to nebude po pekne dlhú dobu. Máme 3000 týchto príležitostí. Nepoznám síce svoju karmu až tak dobre, aby som poznal dôvod, prečo som v tejto konkrétnej situácii, ale myslím si, že je k tomu určite nejaký dôvod, na rozdiel od lepšieho, bez ohľadu na to, čo to "lepšie" môže byť. Keď som tu, tak ma sem musela dať karma. To je moja situácia. Možno som týmto kolesom prešiel už mnoho krát, a toto je miesto, kde musím byť, pretože sa musím poučiť. Neviem a ani sa nad tým nesnažím špekulovať. Niekedy sa táto situácia vidí študentom ako hrozná, avšak existuje spôsob ako sa cez ňu dostať. Ak cítite odpor, alebo túžbu po tom , že ste sa nenarodili v inej hlavnej rase, potom by ste mali asi preskúmať odkiaľ to prichádza, pretože v tom je asi niečo, z čoho by ste sa mohli dozvedieť niečo o sebe.

mars_symbolOtázka: Takže tu máme koleso, tak? A vy ste sa zmienil, že zasvätenie je spôsob, ako sa dostať von z kolesa. To mi práve pripomenulo symbol Marsu, alebo znamenie Barana [...]. Je tam kruh a potom šíp...

Odpoveď: Šíp vychádzajúci von? Áno. Som si istý, že je tam nejaký vzťah. Šíp predstavuje meč alebo kopiju a kruh je štít. Jedná sa o zbrane bojovníka a my sme ten, kto musí viesť vojnu s vlastným egom. Ak som to predtým neozrejmil, je to ako mechanické koleso a spôsob, ako z neho vystúpiť, je skrze zasvätenie, ktoré sa nachádza priamo v hornej časti a keď sa dostanete na vrchol, tak vystúpite z kolesa. Exituje i ďalší typ evolúcie, ktorú si ľudia vyberajú. Tento typ súvisí s tým, čo sa nazýva špirálová cesta, ktorá je veľmi pomalá, takmer evolučná cesta. Je síce vedomá, ale ako som už spomenul, veľmi pomalá.  

Otázka: Vo veľkých záhadách Samael Aun Weor uviedol, že zasvätenia sú nekonečné uvedomenia vedomia. Takže, čo je potom démonické zasvätenie?

Odpoveď: Takže, ak biele zasvätenia sú intímne realizácie/uvedomovania nášho vlastného vedomia, alebo niečo podobné, potom, čo je démonické zasvätenie? Ja chápem démonické zasvätenie tak, že sa tu jedná o čoraz väčšie spojenie s egom, takže si uvedomujete svoju túžbu stále viac a viac. Naše vedomie normálne spí. Máme ego, no keďže spíme, tak si ho neuvedomujeme. U démonického zasvätenia je prebudenie polarizované. My sa môžeme v tomto egu prebudiť a ešte viac ho spoznať. V bežných situáciách, keď sme naštvaný, tak sa dokážeme pekne vytočiť a vyviesť z rovnováhy. Ale ak máme zlosť, a vieme presne, ako ju nasmerovať, potom sa táto zlosť stáva prúdom energie s ktorou môžeme pracovať. Môžeme sa na ňu upriamiť, uvedomovať si ju a stále hlbšie spoznávať svoje túžby. Takto by teda vypadalo démonické zasvätenie. Symbolicky, v piatej dimenzii by sa odohrávali rituály, ktoré by predstavovali našu dušu, ako sa čoraz väčšmi pripútava k nižším kráľovstvám, čím vlastne podniká kroky, aby sa stala "kráľom v pekle."

Otázka: Povedali ste, že Zem nechce, aby sa duše vyvíjali. Myslíte tým, že Melchizedech (džin zeme) nechce, aby sa duše vyvíjali?

Odpoveď: Takže otázka je o vyvíjajúcej sa a degenerujúcej sa strany prírody a vzťah medzi Melchizedechom. Čo sa to tu deje? V skutočnosti sa jedná o dve veci: prvou vecou je ekonomika sveta, ktorá je ako stroj, ktorý sa sám udržuje, a druhou vecou sú zasvätenci, ktorí pracujú na tom, aby pripravili žatvu alebo úrodu solárnych ľudí alebo solárnych zasvätencov. Takže to nie je tak, že by sa Melchizedech snažil nás zvrhnúť. To vôbec nie. Melchizedech je vzkriesený majster. Jednoducho to znamená, že to takto musí byť. Inak povedané, je potrebné vytvoriť určitú úroveň ega, aby sme mali proti komu bojovať alebo sa mohli rozvíjať. Situácia na tejto planéte zem je mimoriadne ťažká. Je potrebné, aby energia prúdila hore i dole a my sa nachádzame vo vnútri. Musíme mať možnosť rozhodnutia, akou cestou sa vydáme. Nie je to tak, že by Melchizedech bol proti rozvoju duší.

Otázka: Čo sa týka planéty, ak by každý transmutoval sexuálnu energiu, tak všetka tá energia by vlastne vôbec nešla dolu, pretože by stúpala hore, je tak? Takže zem by potom nemala konzistenciu, rozumiem tomu správne?

Odpoveď: Nižšie svety by boli prázdne. Existujú rôzne úrovne, čo by sa stalo. Napríklad, slnko, alebo akákoľvek hviezda, je planéta, ktorá sa vyvinula až na túto úroveň. Takže naše slnko je tiež planéta. Keď sa ho pokúšame preskúmať materialisticky, tak vidíme len ako z neho vychádzajú plyny, svetlo a energia. Ale vážne, je to planéta. Žijú na nej ľudia. No títo ľudia sú solárne bytosti. To je v poriadku, pretože táto planéta dosiahla tejto úrovne. Je na tejto úrovni karmy, na tejto úrovne energie. Pekelné ríše sú stále tam, ale sú čisté; nič tam nie je. My máme ešte stále veľa energie na spracovanie, pretože naša zem je na úrovni takej, akej je. Jednoducho v určitom období musí byť vtiahnutá do pozemského sveta, aby napokon mohla ísť hore. Takže teraz sa potrebuje začať zbavovať určitej tej energie. No v minulosti bolo potrebné, aby získala pevnosť, stabilitu.

Otázka: Znamená to, že zem sa nakoniec vyvinie na hviezdu?

Odpoveď: To je kozmický scenár, ktorý by sa mal stať. Každá planéta je druh energie, ktorá chce byť hostiteľom pre ešte viac energie, aby sa mohla rozvíjať alebo ísť dopredu. Keď dosiahnete veľmi vysoké zasvätenie, tak sa stávate bódhisattvom, Kristickým alebo Dhjáni bódhisattvom, ale potom máte tiež Logos, horný trojuholník na strome života. Inkarnovaný Logos má schopnosť stať sa manažérom planéty alebo planetárneho vedomia, ktoré sa stará o všetku energiu na úrovni planéty. Planéta je ako fyzický prejav Logosu. Jedná sa o ďalšiu úroveň, ktorá posúva Monada ďalej a ďalej do absolútna. Takýto Monadi musia dokonale zvládať obrovské množstvo energie. Súčasťou tohto plánu je stať sa hostiteľom planetárnej energie. Takže akákoľvek planéta pokračuje na ceste stať sa hviezdou.

Otázka: Čo je potom mesiac?

Odpoveď: Mesiac je mŕtvola predchádzajúcej planéty. Je to reprezentácia predchádzajúceho kozmického dňa planéty. Takže mesiac skryštalizoval, pretože je to mŕtvola, posledné zvyšky starého tela našej planéty. Je to to samé, čo sa deje s nami, keď zomrieme. Naše fyzické telo ide do zeme a nás dajú do iného fyzického tela. Staré fyzické telo postupne hnije a rozpadá sa. To je to, čo je mesiac. Každý mesiac planéty súvisí s predchádzajúcimi karmickými udalosťami. My si myslíme, že vesmír vznikol ako fyzická vec, že ​​všetko explodovalo, a že všetky tieto planéty skondenzovali naraz. No v skutočnosti ak pôjdeme oveľa ďalej do minulosti, tak zistíme, že fyzický materiál skondenzoval zo svojej karmickej úrovne, z absolútna, z veľmi jemných úrovní. To je dôvod, prečo je mesiac predchádzajúce telo zeme z predchádzajúceho kozmického dňa.

Otázka: Keď ste hovorili o cudnosti, tak ste sa zmienil, že ak nie ste cudný a robíte prácu, potom kŕmite ego. Mňa napadlo, že je možné, aby sme boli cudní a robili prácu a pritom kŕmili ego?

Odpoveď: Áno, je to možné. [Smiech] Ak nie ste cudný, len sa snažíte rozvíjať svoju myseľ, potom určite kŕmite ego. Ale aj keď ste cudný, tak to automaticky neznamená, že nekŕmite ego. Vráťme sa späť k tomu, čo majster uviedol s ohľadom stať sa anjelom alebo démonom. Táto práca je Faustovská zmluva, stávka s diablom. Je to zmluva, s ktorou budete pracovať, ale ak urobíte chybu, ak upadnete do omylu, do zmätku, ak nie ste s Kristom, potom zostanete sám, nebude vám daná pomocná ruka, múdrosť.

Šimon mág vedel o veľkom Arkáne, vedel všetko o cudnosti, podľa mňa to bol pomerne vysokopostavený zasvätenec. Ale neprijal nový prúd. On odmietol nový Kristov prúd, ktorý hlásal Ježíš. Takže aj keď bol prebudený, aj keď praktizoval sexuálnu mágiu a dokonca ju i učil, tak neprijal nový prúd. Ak Kristický prúd našej doby prúdi cez určitého majstra alebo prostredníctvom určitého hostiteľa a vy nie ste s ním, potom budete ako vyschnutý chumáč trávy pohadzovaný vetrom. Jediným spôsobom, ako sa dostať späť do Absolútna je skrze Krista. Takže ak nie ste s Kristom, potom neuspejete, aj keď viete všetky tieto veci.

Existuje mnoho nástrah, mnoho spôsobov, akými môžeme byť oklamaní, preto musíme byť opatrní a pracovať na sebe. Len preto, že praktizujeme cudnosť, len preto, že patríme do gnostickej školy, automaticky neznamená, že odstraňujeme svoje ego. Spôsob akým poznáte, že odstraňujete ego, je keď sa meníte ako človek. Keď čelíte situáciám a správate sa inak, máte iné impulzy. Môžete mať tiež určité skúsenosti vo vnútorných svetoch, alebo tiež nemusíte, takže musíte meditovať a pracovať na sebe.

Komentár od publika: Nebezpečenstvo spravenia chýb predtým, než dosiahnete vzkriesenie.

Odpoveď: Pred vzkriesením existuje veľa rôznych spôsobov, ako urobiť chybu. A dokonca aj pre úplne vzkrieseného majstra, pokiaľ nie je v absolútnu, stále existuje nebezpečenstvo pádu. Dokonca aj čistá solárna myseľ má stále možnosť vybrať si svoju vlastnú vôľu. Nie je to ego, ale môže urobiť chybu. To sa zvyčajne stáva, keď sa fyzické telo zamiluje.

Komentár od publika: V súčasnosti sme svedkami mnohých rôznych gnostických škôl a všetkých tých pseudo-majstrov. Toto sa vskutku deje a vidíme to. Musíme si byť veľmi dobre vedomí toho, koho nasledujeme. Najlepšie je nasledovať, ako ste povedal Kristickú silu/prúd, a nie osobnosť, nestotožňovať sa so žiadnou osobnosťou.

Odpoveď: To je veľmi dôležité. Dokonca i v tejto konkrétnej tradícii exitujú rôzne typy škôl. Je naozaj veľmi smutnou realitou, že v súčasnosti existuje veľa politických hier a osobností, ktorí medzi sebou bojujú. Pokiaľ všetci máme ego, potom je samozrejmé, že budú existovať nezhody, no my sa musíme sústrediť na seba a na prácu, a nie stratiť sa v prejavoch ako: "niekto povedal toto a niekto neurobil tamto" atď. Takže nasledujte, čo je napísané v dielach majstra. Ak nie je jasné, čo máte urobiť, potom mlčte a meditujte. Nieže budete robiť rozruch, alebo sa budete snažiť vytvoriť veľký problém a ohovárať. Pretože ohováranie a klebety dokážu zničiť školy. Môže sa stať, že niečo nie je v danej škole úplne dokonalé, ale ak ju zničíte, potom môžete zapríčiniť skutočné duchovné zranenie, a to nielen pre seba, ale i pre ostatných ľudí, ktorí ju navštevovali a mohli mať z nej prospech. Jedná sa o skutočne chúlostivé záležitosti. Niekedy je zločin hovoriť, niekedy je zločin byť ticho. Avšak, taktiež existujú lepšie a horšie spôsoby, ako mlčať alebo hovoriť.

To mi pripomína ďalšiu vec o ktorej chcem hovoriť. Keď dosiahneme zasvätenie, tak to nie my, ale Najvnútornejší je ten, ktorý dosahuje zasvätenia. Takže aj keď dosahujete zasvätenia, tak sa nejedná o vaše fyzické telo, o vaše ego, o vašu osobnosť, ale o vnútorného majstra.

A aj keď človek dosiahne i tieto zasvätenia, a má vnútorného majstra, tak to neznamená, že osobnosť, ktorá práve teraz hovorí je majster, ktorý hovorí. Prvé zasvätenie spôsobuje fúziu alebo spojenie medzi duchovnou dušou a Atmanom, Najvnútornejším. Vytvorí to hlavného Monada. No táto energia sa neinkarnuje v osobe skôr ako na konci zasvätenia. Osoba musí zomrieť a majster sa postupne kryštalizuje v nižších úrovniach. Keď táto osoba potom vstane z mŕtvych,  vtedy je tam v tom tele majster fyzicky. Ale ak niekto dosiahne určité zasvätenia, a možno dokonca pozná i meno svojho majstra, a potom hovorí: "Ja som taký a taký." To je osobnosť, ktorá to hovorí. Musíme byť veľmi opatrní.

Otázka: V súvislosti s tým, čo ste povedal: Dosahuje Najvnútornejší čierne zasvätenia? A čo ten Šimon mág; ako mohol odmietnuť osobnosť Ježiša? Ako mohol byť alchymista a zároveň odmietnuť/neprijať Krista?

Odpoveď: Najvnútornejší nedosahuje čierne zasvätenia. Čierne zasvätenia dosahuje len ego, ktoré sú podradným aspektom piatej dimenzie.

Iste, ak urobíte chybu a prejdete cez čierne zasvätenia, ale potom sa vymaníte tým, že sa vydáte po bielej ceste, tak sa z toho poučíte. Stále budete musieť zaplatiť karmu; musíte prekonať dobro a zlo (ísť nad rámec evolúcie a devolúcie do zasvätenia), takže áno, v istom zmysle, chyby sú tým, čím získame múdrosť z hriechu, múdrosť z chýb. Je to to, čo ste sa pýtal?

Otázka: Áno. A potom ešte o tom Šimonovi mágovi: Povedal ste, že pracoval so sexuálnou transmutáciou, že pracoval s Kristom, tak prečo potom odmietol samotného Ježiša? Čo potom odmietol, osobnosť Ježiša alebo čo vlastne?

Odpoveď: O konkrétnom rozhodnutí Šimona mága neviem, no možno že sa cítil byť lepší ako hierarchia majstrov. Od samotného Absolútna až dole, existuje hierarchia majstrov. Ak túto hierarchiu nenasledujete, ak odmietnete majstra (ktorý to má na starosti), ale stále sa snažíte na sebe pracovať, potom aj tak zlyháte, aj keď budete pracovať so sexuálnou mágiou.

Komentár od publika: Čo sa týka Najvnútornejšieho, Majster Samael Aun Weor v knihe Belzebubova revolúcia píše, že Najvnútornejšie Andramelekove Bytie muselo čeliť karme, že vytvorilo, démona s vedomím, pretože nemalo silu vôle toto jeho vedomie kontrolovať. Takže nakoniec Bytie to musí zaplatiť, pretože je jeho súčasťou. Je to trochu smutné, ale Najvnútornejší musí zaplatiť za to, že nedokáže ovládať dušu. Takže musíme spolupracovať s Otcom, pretože na konci, ak pôjdeme dole, tak vytvoríme karmu. Ale kto vytvoril nás? Aké vedomie?

Odpoveď: Nech už je naša karma akákoľvek, tak v konečnom dôsledku to má vždy spojenie s našim Najvnútornejším, s naším majstrom. Ak získavame čierne zasvätenia, jedným z dôvodov je to, že Monad nemal dostatočne silnú vôľu alebo schopnosť nás kontrolovať, takže za to musí zaplatiť. Niekedy sa pýtame, prečo niektorí ľudia majú záujem o toto učenie a iní nie. To tiež súvisí s našim Monadom. Niektorí ľudia hľadajú toto učenie, pretože vo svojom srdci cítia prázdnotu a duchovnú túžbu. To preto, že Monad nás bičuje alebo nám neustále hovorí, aby sme hľadali. Ale sú ľudia, ktorých to nezaujíma. Z toho či onoho dôvodu, oni jednoducho nemajú takéto spojenie. Takže by sme nemali niekoho súdiť za to, čo on alebo ona robí.

Otázka: Sú cvičenia na posilnenie vôle prospešné v takomto prípade? Pretože niekto si môže myslieť, že keď navštevuje gnostickú školu, tak si musí predsa viesť dobre. Môžete si myslieť, že keď počúvate prednášky alebo robíte jedno alebo dve runové cvičenia, že kráčate po ceste, zatiaľ čo v skutočnosti by ste mohli všetko toto robiť iba mechanicky, z nutnosti na rozdiel od skutočnej chôdze.

Odpoveď: Na tejto ceste číha veľa nástrah ako zvnútra, tak i zvonku. Môžete navštevovať školu, robiť všetky správne veci, učiť sa, študovať, prednášať, a neuvedomovať si, že robíte všetko mechanicky. Jednoducho nezapájate svoje vedomie, nepozorujete samých seba ako by ste mali. Je to takmer neuveriteľné, ale aj pri meditovaná môžete zaujať ležérny prístup. Musíte sa neustále pozerať do seba. To je dôvod, prečo jedno divné porekadlo vraví, že niekedy, keď si myslíte, že si vediete veľmi dobre, tak si vlastne vediete veľmi zle, a keď si myslíte, že si vediete veľmi zle, tak si vlastne počínate veľmi dobre. Keď si myslíte, že si vediete dobre, tak sa vlastne nepozorujete, pretože sa naparujete, škrtáte si svoj kontrolný zoznam, a to všetko robíte s pocitom sebauspokojenia, ale pritom sa vlastne nepozorujete do hĺbky. Potom si to neskôr uvedomíte, a poviete si: "Ach môj bože, zaspal som na vavrínoch. Nemôžem uveriť, že som spravil všetky tieto chyby. "A potom sa začnete skutočne pozorovať a pracovať sa sebe, a potom môžete zase urobiť dajaký pokrok.

Otázka: Existuje nejaký vzťah medzi strážcom prahu a Luciferom?

Odpoveď: Áno. Vieme, že Lucifer je oddeliteľnou súčasťou Krista, ktorý zostupuje dolu a mieša sa s naším egom. Takže tu máme tú diabolskú povahu, ktorá nás skúša, zmiešaná s naším egom. Náš strážca prahu je toho súčasťou. Môžeme povedať, že Lucifer je tá časť, ktorá sa nás snaží poraziť skrze strážcu prahu. Lucifer nás chce vyskúšať. On sa potrebuje ubezpečiť, že sme tým, čím chceme byť. Musíme byť testovaný. Nevieme skutočnú povahu niečoho, kým to nie je otestované. Lucifer je súčasťou Krista, ktorá sa mieša s naším egom. A ego je strážcom prahu.

Komentár od publika: Veľmi dobre je do vidieť v opere Mefistofeles.

Odpoveď: Áno, Mefistofeles od Arriga Boita. To je naozaj dobré prevedenie. Môžete vidieť, ako chodí po rebríku hore a dole.

Otázka: Týka sa strážca prahu dajako stavu, keď sa nachádzate medzi bdením a spánkom? Niekedy mám skúsenosť, kde pociťujem určitú prítomnosť niečoho, akoby dajaký zlý druh temnoty. Má toto niečo spoločné so strážcom prahu? Je to niečo, čo sa mi deje v tom prelínajúcom sa stave medzi bdelosťou a spánkom. Tiež som o tom niekde čítal, takže to nie je len moja vlastná skúsenosť. Pripadá mi to ako nejaký druh diabolskej prítomnosti, akoby vás to chcelo dostať.

Odpoveď: To môže mať veľa rôznych dôvodov, týkajúcich sa vášho vlastného ega. Malé deti, ktoré ešte nemajú u seba vyvinutú osobnosť plačú, pretože vidia svoje vlastné démonické egá, ako sa do nich snažia vstúpiť. To s tým môže mať súvis. Ak to súvisí s vaším egom, potom to súvisí so strážcom prahu. Ak je to v súvislosti s vrodeným, inštinktívnym typom strachu, potom to tiež súvisí so strážcom prahu, pretože to práve on vás drží v tom strachu. Prekonať tento typ inštinktívneho strachu je niečo, na čom budete musieť pracovať. Takže v istom zmysle áno, ale rovnako to môže mať i iné dôvody. Čierny mág sa vás napríklad môže snažiť zmanipulovať. No väčšinou sú to sami ľudia, ktorí si vytvárajú takéto predstavy. Niekedy na nás skutočne môžu útočiť dajakí čierni mágovia, no niekedy sa ľudia s touto predstavou až príliš stotožnia, keď v skutočnosti sa jedná len o projekciu ich vlastného ega. Je potrebné pracovať na vlastnom strachu.

Preložené z anglického originálu: Christic and Demonic Initiation
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian