slovnik

Gándhí a Jógánanda v predpeklí

Najmilovanejší gnostickí bratia, v tento Štedrý večer roku 1967 chcem, aby ste vedeli, že všetky známe i neznáme jaskyne tvoria rozsiahlu a neprerušovanú sieť, ktorá úplne obklopuje planétu Zem, a ktorá tvorí Orcus o ktorom sa zmieňovali autori klasickej literatúry, predpeklie kresťanov, druhý svet, alebo, inými slovami, náš príbytok po smrti.

Dante Alighieri videl predpeklie v prvom kruhu pekelných svetov alebo v tzv. "podsvetí." S istotou môžeme dôrazne tvrdiť, že predpeklie je oblasť mŕtvych, teda molekulárnym svetom.

V tomto predpeklí nikdy nepočuť zášť a rúhanie zatratených. Jediné, čo je z tejto oblasti počuť sú vzdychy, ktoré pochádzajú zo žiaľu obrovského množstva mužov, žien a detí, ktorí nemohli vstúpiť do kráľovstva.

Moji najmilovanejší gnostickí bratia, je skutočne nutné, aby ste vedeli, že duše, ktoré sa nachádzajú v predpeklí nezhrešili, a ak áno, tak sa zo svojich hriechov kajali, keď boli ešte nažive. Dokonca získali mnoho zásluh a cností, krásu a nevinnosť. To však nestačilo na to, aby vstúpili do kráľovstva. Chýbala im hlavná vec: práca so spermatickými vodami existencie. Oni nepoznali A.Z.F., Arkánum, Sahadža Maithuna alebo inak sexuálnu mágiu. A ak im niekto predsa len o tom niečo povedal, tak to odmietli, domnievajúc sa, že vstúpiť do Kráľovstva je možné i bez Krstiacej vody.

Je dobré, aby sme raz a navždy vysvetlili, že Krst jasne a konkrétne symbolizuje sexuálnu prácu s Ens Seminis. V Ens Seminis sa nachádza Ens Virtutis v potenciálnom stave.

Krstiteľnica obsahujúca spermatické vody prvého okamihu, symbolizuje sex, t.j. kameň mudrcov starých stredovekých alchymistov, na ktorom musíme postaviť náš vnútorný chrám.

Peter, Veľký majster sexu, povedal:

"Hľa, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahanbený. Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia." (Prvá epištola svätého Petra 2: 6-8)

Ten, kto chce ísť hore, musí najprv ísť dole. To je zákon. Uvedomte si, že sex je kameňom úrazu a skalou, na ktorej mnohý zlyhajú/padnú.

Je naliehavé, aby sme zostúpili do deviatej sféry (sex) a pracovali s vodou a ohňom, pôvodom svetov, šeliem, ľudí a bohov. Tu začína každé pravé biele zasvätenie.

Zostup do deviatej sféry bol od pradávnych čias najväčšou skúškou najvyššej dôstojnosti Hierofantov. Touto obrovskou skúškou museli prejsť zasvätenci ako bol Ježiš, Hermes, Budha, Mohamed, Mojžiš, Svätý Láma, atď.

Je úplne bezodkladné, aby sme vytvorili slnečné tela v žeravej vyhni Vulkánu. Pretože zúčastniť sa Pánovej hostiny v mesačných telách, t.j. oblečený v žobráckych šatách, je zakázané.

Nasledujúci bohovia a hrdinovia zostúpili do žeravej vyhni Vulkánu, t.j. do deviatej sféry: Mars za účelom kaliť svoj meč a dobyť srdce Venuše; Hermes, aby s posvätným ohňom vyčistil stajne kráľa Augiáša, a Perseus, aby odsekol hlavu Medúzy.

Dante Alighieri našiel v predpeklí mnoho nevinných detí, patriarchov a slávnych ľudí, ktorí nikdy nezostúpili do deviatej sféry. A práve vďaka tejto chybe sú odsúdení. Ich trest spočíva v žití s ​​beznádejnou túžbou.

Predpeklie je domovom mnohých ľudí veľkého kalibru, ktorých jediným zločinom je nevytvorenie solárnych tiel.

Dante našiel v predpeklí niekoľko slávnych básnikov, ako Homér, satirického Horatiusa a Ovidia.

A plávajúc v predpeklí dorazil na úpätie šľachtického hradu, sedemkrát obklopeného vznešenými stenami, a okolo nich brániaci krásny potok. Potom prešiel siedmimi bránami a dostal sa na lúku sviežej zelene, kde našiel osobnosti veľkej autority, ale bohužiaľ oblečených v lunárnych telách.

Našiel tam Elektru s mnohými jej spoločníkmi, medzi ktorými spoznal Hektora a Aenea. Ďalej tam našiel Camillu a Penthesileiu, a dobrého kráľa Latinusa, ktorý sedel vedľa svojej dcéry Lavinie.

Ďalej tam uvidel Brutusa, ktorý zahnal Tarquinia z Ríma a Lucréciu. Taktiež tam videl, Julia, Marcia, Cornelia a Saladina, ktorý na rozdiel od ostatných sedel osamotene stranou.

Ďalej tam našiel Sokrata a Demetria, ktorý tvrdil, že svet je výtvorom náhody. Medzi ďalšími boli Diogenes, Anaxagoras Táles, Empedokles, Hérakleitos a Zénón; každý z nich veľmi múdry, ale odetý v žobráckych handrách, t.j. v lunárnych telách.

Ďalej tam našiel Dioscorida pozorovateľa kvality, moralistu Seneca, odborníka na geometriu Eukleida, Klaudia Ptolemaia a mnoho ďalších mudrcov Lunárnej Rasy.

Predpeklie je domovom mnohých spravodlivých ľudí, ktorí pracovali pre ľudstvo a rozpustili "ja," ale ktorí urobili chybu, že si nevybudovali Solárne Telá.

Človeka až ohromí, keď v predpeklí zbadá Mahátmá Gándhího odetého v lunárnych telách.

Pri jednej príležitosti, po overení si, že posvätný oheň nikdy nevystúpil cez Mahátmovu chrbticu, mi nevadilo, aby som mu povedal: "Ty si zatiaľ nedosiahol sebauvedomenia/sebarealizácie."

Jeho odpoveď znela: "Ja som na to nemal čas."

Moje záverečné slová k nemu boli: "To nie je oprávnené ospravedlnenie."

Samozrejme že Mahátmá Gándhí mohol vytvoriť svoje solárne telá v ohnivej vyhni Vulkánu (sex), pretože mal veľkolepú ženu. Avšak, urobil tú chybu, že sa zdržiaval sexuálneho styku. Myslel si, že sa dokáže sebauvedomiť tým, že sa vzdá sexu. Bol to úprimný napriek tomu mýliaci sa človek.

V jednom z chrámov, ktoré sa nachádzali v predpeklí som taktiež narazil na Jógánandu (Paramhansa Jógánanda), ktorý bol tiež odetý v lunárnych telách. On úprimne veril, že už bol sebauvedomený. No keď som ho prinútil vidieť svoju chybu, tým, že som mu povedal: "Ty ešte nie si sebauvedomený," toho naplnilo veľkým údivom, a chcel sa so mnou zapojiť do sporu. Vtedy bolo nutné, aby hlavný predstavený chrámu zasiahol, a pomohol mu pochopiť jeho situáciu.

Nikdy neoľutujem toho, že som tomuto veľkému jogínovi, ušľachtilému Jógánandovi povedal jeho chybu. Pokiaľ bude chcieť vstúpiť do kráľovstva, bude sa musieť reinkarnovať, oženiť sa a pracovať v deviatej sfére, aby vybudoval solárne telá.

Predpeklie je domovom miliónom svätcom pustovníkom, vznešených jogínov a ušľachtilých mystikov, ktorí neznášali sex, a ktorí nevinne verili, že do Kráľovstva je možné vstúpiť v lunárnych telách.

Predpeklie je oblasťou nevinných, mystikov, svätcov, mudrcov a kajúcnikov, ktorí nevedeli o veľkom Arkáne, Maithune, alebo ho odmietli, pretože veľmi úprimne verili, že môžu dosiahnuť Sebauvedomie/Sebarealizáciu len skrze sexuálnu abstinenciu, rôznymi pránájáma cvičeniami, aktmi kajúcnosti, jogovými cvičeniami apod. Preto Peter povedal, že sex je kameňom úrazu a skalou, na ktorej mnohý zlyhajú.

V predpeklí existujú tisíce pseudo-ezoterických a pseudo-okultistických škôl, ktoré svojim členom dávajú vznešené prednášky. Tieto prednášky nikomu neubližujú a sú prínosom pre všetkých, ale bohužiaľ, nie sú nikdy dobré pre vnútornú Sebarealizáciu, pretože nevyučujú Petrove evanjelium, sahadža maithunu.

Len Merkúr, posol bohov, hlavný mág, držiaci v ruke Merkúrovu palicu, symbolickú chrbticu, okolo ktorej sú prepletené dva hady, nazývané Idá a Pingalá, bude schopný priviesť tie nešťastné duše, ktoré boli zvrhnuté do predpeklia späť k životu prostredníctvom sahadža maithuna.

Z predpeklia prišla duša nášho prvého Otca a jeho syna Ábela, ďalej to boli duše Noema, zákonodarcu Mojžiša, patriarcha Abraháma, kráľa Dávida, Izraela s jeho otcom a so svojimi synmi, a Ráchel.

Všetci títo sa reinkarnovali za účelom pracovať v deviatej sfére, aby vytvorili solárne telá, a dosiahli druhého zrodenia. Teraz sú to anjeli neopísateľnej krásy.

Človek je naplnený úžasom, keď má možnosť porozprávať sa s anjelom Izraelom. V jeho solárnej aure sú harmonicky rozozvučané všetky vznešené verše Starého zákona.

Vyňaté z knihy Solárne telá, kapitola: Predpeklie