slovnik

KARMA

Zákon Príčiny a Následku

Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. – Galatiani 6: 7

Pravý a praktický význam tohto slova Karma, je v našej modernej spoločnosti, k našej veľkej škode, úplne nepovšimnutý. Karma v skutočnosti môže byť najmenej porozumený aspekt duchovnosti na západe. Čo je v tomto najviac prekvapujúce, je nesporná dôležitosť v Kresťanskom náboženstve, učenie s ktorým je väčšina z nás dôverne známa. Ale v skutočnosti princípy, ktoré Zákon Karmy od nás požaduje aby sme podľa nich žili, sú úplne ignorované, napriek jasnosti s akou ich Ježiš učil.

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: "Nezabiješ!" Kto by teda zabil, pôjde pred súd.

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: "Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa.

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,

nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.

Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.

Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.- Matúš 5 kap.

Karma je univerzálny zákon v celom stvorení: zákon príčiny a následku.

Existujú tri večné veci:

  1. Priestor
  2. Karma
  3. Nirvána

Vesmír sa vynára a padá v cykloch zrodenia a smrti. Toto sú kozmické dni a noci; ohromné obdobia prejavovania a odpočinku. Počas zrodenia a smrti svetov, sĺnk a kozmických systémov, KARMA je zákon, ktorý všetko uvádza do rovnováhy.

Prirodzene, Zákon Karmy je dobre chápaný na východe v Hinduizme a Budhizme. V tých učeniach, je Sanskritský termín ‘karma‘ definovaný ako “zákon príčiny a následku“ alebo zákon dôsledku“.  Karma je odvodená zo základu slova Karman.  

Karman: (Sanskrit) čin. 

Očividne pre každý čin existuje následok. Toto je veľmi dobre chápané v materiálnej fyzike cez Newtonove   Zákony Pohybu. 

Pre každú akciu existuje rovnaká a opačná reakcia.- Newtonov tretí zákon

V Gnóze rozumieme, že fyzický svet je podradný mnohým ďalším dimenziám alebo úrovniam reality. Vedecky rozumieme, že svetlo má mnoho úrovní vibrácii. My s našimi fyzickými zmyslami vnímame iba extrémne úzke pásmo vibrácie.

Prostredníctvom poznania Kabaly prichádzame k porozumeniu, že rozsah svetla, ktorý vnímame fyzicky korešponduje zo svetom Malkut: fyzický svet. Ale nad hranicou rozsahu viditeľného svetla je obrovské rozpínanie svetla: tento rozsah korešponduje s vyššími svetmi Kabaly alebo inými slovami, Nebesami. Podobne rozsah nižších vibrácií, ktorý je tiež extrémne široký, korešponduje s nižšími svetmi Kabaly, nazývanými Klipot alebo Pekelné Ríše.  

Všetci môžeme do určitej miery vnímať dôsledky činov v úzkom páse fyzickej činnosti. Nevnímame však dôsledky činnosti v ultra- a infra- oblastiach. Všetky vibrácie svetla sa bez zmätku medzi sebou prelínajú.

V tomto okamihu, sme obklopení svetlom korešpondujúcim s každým rozsahom vibrácie.

Keď pohnete s rukou, vidíte fyzický čin a jeho výsledok. Ale svoju ruku nevidíte pohybujúc sa v ultrafialovom svetle. Svoju ruku nevidíte pohybovať sa v infračervenom svetle. Ak máme prostriedky tieto oblasti je možno vnímať. Avšak my nehovoríme o fyzických technológiách, ktoré sú iba rozšírením fyzických zmyslov: My hovoríme o psychologických technológiách, ktoré sa tradične nazývajú meditácia, jasnozrivosť a snová joga.

Všetky činy majú výsledky v celom rozsahu svetov. Pohyb vašej ruky produkuje výsledok, ktorý nemôžete vnímať s fyzickými zmyslami.

Karma, príčina a následok je univerzálna a všetko-prenikavá.

Pravý význam Zákona Karmy, je pre myseľ devastujúci. Pravá činnosť tohto zákona, realita tohto zákona, je niečo čo myseľ nedokáže pojať. Pretože zákon karmy je skutočný, je to samotná látka tejto celej existencie okolo vás a vašom vnútri. Určitým spôsobom vy sami STE karma a taktiež všetko čo cítite, čo robíte a načo myslíte.

Môžete si myslieť, že to dokážete pochopiť. Môžete si myslieť, “Áno, Rozumiem, že karma je zákon príčiny a následku, a že keď niečo urobím zle, potom sa niečo zlé prihodí mne“.    

Áno to je pravda. Ak niekomu ublížite, potom bude ublížené vám. To je úlohou toho zákona, vyvažovanie všetkých akcií. Zákon karmy je zákonom váh.

Tento zákon je všadeprítomný. Všetko čo urobíme má svoju reakciu a odpoveď. A možno niektorí z nás to naozaj CHÁPU a snažia sa správať dobre.

Ale skutočná hĺbka tohto zákona, hlboký dosah tohto zákona, je niečo, čomu nikto z nás naozaj nerozumie. Pretože, ak by sme tomu rozumeli, tak by sme nežili spôsobom akým žijeme.

Čo by sa stalo, keby sme skutočne rozumeli, že všetko čo si myslíme vytvára karmu?

Každá myšlienka!

Úplne každá, osamotená myšlienka, ktorá vstupuje do vašej mysle, ktorá je spracovaná vo vašej mysli...

A čo naše pocity, naše zámery, naše fantázie a naše činy? Samotná myšlienka môže vytvoriť karmu. To znamená, že naše myslenie niečo vytvára. Naša mimo kontroly myseľ, ktorá si behá, myslí, zvažuje a predstavuje bez kontroly a bez uvedomenia, vytvára neustály tok energie, energie, ktorá bude mať nevyhnutne nejaký následok.

Väčšina nášho myslenia sa týka nás samotných. Väčšina, ak nie všetky myšlienky sú o nás, a o tom, čo chceme. Väčšina, ak nie všetky myšlienky, prichádzajú zo sebeckej túžby zo záujmu O SEBA, O MŇA, ČO JA CHCEM. A nemôžeme to kontrolovať. Nedokážeme prestať premýšľať. Tí z nás, ktorí sa pokúšajú meditovať, čelia tejto ukrutnej skutočnosti zakaždým keď sa posadia. Myšlienky sa dejú v mnohých úrovniach mysle, oboje jemné i hrubé a prejavujú sa bez našej vedomej voľby.

Toto je pre nás prameň utrpenia. Pretože si nie sme vedomí následkov tohto spôsobu života a tak iba zotrvávame v prehlbovaní nášho trápenia.  

Toto nie je záležitosť názoru. Toto nie je záležitosť, čo vraví jedna náuka alebo čo hovorí nejaký učiteľ. Toto je záležitosť života a smrti, bolesti a utrpenia. Úplne pochopenie tohto zákona je absolútne nutné bez ohľadu na to, v akú tradíciu veríte, bez ohľadu na to, čo chcete urobiť so svojím životom, pretože čokoľvek, čo urobíte, je podmienené zákonu karmy. Ak zostanete neznalí o tomto zákone, tak nevytvoríte nič, iba problémy pre seba a druhých.

Mnoho z nás si môže myslieť, že tento Zákon platí iba pre veci, ako krádež alebo vražda. Ale skutočne to platí pre všetko v živote. Pamätajte na slová Majstra Ježiša, keď povedal:

Počuli ste, že otcom bolo povedané: "Nezabiješ!" Kto by teda zabil, pôjde pred súd.
No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: "Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa. – Matúš  5: 21,22

Ježíš nám v tejto múdrosti dáva ohromné vodidlo, že tento zákon by sme mali pochopiť s našim svedomím a vedieť, že môžeme zabiť slovom, pohľadom, s našou vôľou. Môžeme zabiť i bez noža alebo zbrane. A dokonca nám hovorí, že tieto činy, ktoré nám pripadajú také normálne, také prijateľné, sú príčinou súdu a potrestania. Hovorí, čo povedal znova a znova: že budeme žať iba to, čo v živote sejeme. Tak ako robíme, tak budeme prijímať.

A ak budeme deň za dňom pokračovať v pestovaní rozhorčenia voči našej manželke/ovi, našim spolupracovníkom a pokračujúc v kŕmení nášho hnevu voči nášmu otcovi a matke a pokračujúc vytváraním hnevu voči ľuďom na ulici, v obchode s potravinami, na diaľnici, čo si myslíte, že sejete na poli vášho života? Aké semená tam sadíte? A čo očakávate, že s tých semien vyrastie?

To je očividné, nie? Ak zasadíme semená hnevu, potom šťastie tam rásť nebude. To je nemožné. Napriek tomu to očakávame. Ak zasadíme semená chamtivosti, potom spokojnosť tam rásť nebude. Takýmto spôsobom sa to nemôže stať! Ak chcete pestovať zelené fazule, tak nemôžete sadiť pichľavý krík, ale toto je presne to, čo robíme každý deň.

Ako náhle tento fakt hlboko pochopíme, uvidíme, že sme zodpovední za stav nášho života, sme zodpovední za blaho druhých, sme zodpovední za všetko, čo v živote zažijeme. Ale pre nás, my nerozumieme, my viníme druhých, my viníme niekoho druhého a nikdy nerozpoznáme, že hlavná osoba, ktorá je príčinou omylov SME MY SAMI. 

Akékoľvek nešťastie by vás postihlo, je to za to, čo vaše ruky získali (a vykonali).- Korán 42.30

Všetci vravíme, “keby som mal lepšiu prácu“ alebo lepšieho manžela/ku alebo lepšie auto alebo “ak dostanem tento nový počítač alebo túto novú knihu alebo ak zarobím trocha viacej peňazí alebo ak sa presťahujem do druhého mesta, potom a iba potom budem konečne spokojný a šťastný a potom začnem robiť dobro pre druhých. Len čo budem mať všetko, čo potrebujem, urobím nejakú dobročinnosť“.

Všetci vravíme, “kvôli šéfovi som mizerný, kvôli mojej sestre som nahnevaný, kvôli mojej žene som úzkostlivý, kvôli môjmu kamarátovi som žiarlivý,...ak sa oni zmenia, potom sa pre mňa veci budú mať lepšie. Ak sa môj manžel/ka zmení, potom môžem byť veselá osoba. Ale pokiaľ sa bude správať, ako sa správa naďalej, potom to nedokážem urobiť“.

Akékoľvek ublíženie, ktoré môže nepriateľ urobiť nepriateľovi alebo nenávistník nenávistníkovi, chorobne-vedená myseľ môže urobiť ďaleko väčšiu škodu.- Budha Šákjamuni, z Dhammapada, 42

Sami sebe ubližujeme. To, že som mizerný v práci, nie je chyba môjho šéfa. To, čo vytvára moje utrpenie, je moja reakcia voči tomu. A v skutočnosti je to karma: Ak kvôli niekomu trpím, tak je mojou zodpovednosťou vidieť,  ako som ja ubližoval druhým rovnakým spôsobom.

Konfucius povedal:

Márne som hľadal jediného človeka, schopného vidieť svoje vlastné chyby a aby sám seba usvedčil.

Musíme začať skúmať naše životy a naše mysle, aby sme videli prečo sme v situácii, v ktorej sa práve nachádzame. A ako na to všetko odpovedáme?

Všetky naše zvyky myslenia, zvyky cítenia a zvyky činov, sú egoistické. Nikto z nás nemá nesebecké zvyky. A práve toto je pre nás ohromným vodidlom, spôsob ktorým môžeme určiť, kedy a kde sa správame v rovnováhe a kedy a kde sa správame mimo rovnováhy: musíme začať rozpoznávať, kedy konáme zo svojvôle. Čo znamená, hľadajúc seba uspokojenie, nášho zmyslu “ja“ naše pripútania, naše túžby, naše priania, naše pravidlá, naše požiadavky, naše nároky, naše sny, naše vášne. Keď sme zaujatí iba kŕmením nás samých, našich vlastných záujmov, OD KOHO KRADNEME, ABY SME TAK MOHLI KONAŤ? Komu ubližujeme, aby sme si sami mohli slúžiť? Aké nerovnováhy vytvárame? Všimnite si stav sveta, nerovnováhy z kultúry do kultúry a všimnite si to v našom meste, v našich rodinách...  Je to dosť zjavné, že stav nášho sveta, je výsledkom tohto navyknutého očarenia zo "seba, zo mňa a z ja"...

Utrpenie začína vo chvíli, kedy konáme zo svojvôle. Pamätajte na príbeh Adama a Evy: ľudstvo bolo vyhostené z dokonalosti, keď sme konali z túžby a išli proti Zákonu. A takto sme začali platiť za naše činy. Pred týmto sme boli v rovnováhe so Zákonom, so Stvorením.

Je pre nás nutné rozoznať našu zodpovednosť za náš život. Všetko v našich životoch je v konečnom dôsledku naša zodpovednosť, či sa nám to páči alebo nie. A čím skorej to rozpoznáme, tým skorej môžeme veci zmeniť. Aby sme mohli začať vytvárať lepší život, musíme rozpoznať, že sme to my, kto vytvárame naše vlastné životy.

Snenie nefunguje. Kontrola mysle, pozitívne myslenie, atď. sú nič v porovnaním s niekým, kto vie ako konať v súlade zo Zákonom.

Počul som a uvedomil som si, že nevoľníctvo a spasenie sú obe vo vášom vnútri. - Acarangasutra 5.36

Zákon karmy je v činnosti vášho života každý deň. Každý okamih. A v každom okamžiku, v každej činnosti, v každej myšlienke, v každom pocite niečo vytvárame.

Ak zatlačíte proti objektu, prevráti sa. Podobne, ak na vás v hneve kričím, bude to mať na vás nesporný efekt. Dokonca, aj keď budem voči vám cítiť hnev, tak to budete pociťovať. A dokonca, ak si o vás budem myslieť zlostné myšlienky, tak to bude mať na vás efekt. Ale najvážnejšia vec je, že každá z týchto fáz od zámeru k pocitu, k činu, ma ovplyvňuje ďaleko silnejšie ako vás. Je to ako by môj hnev bol mečom bez rúčky a v pokuse vás porezať si odrezávam vlastnú ruku.

Takto to je, pretože všetko čo cítime, myslíme a robíme, je energia.

Pouvažujte nad týmto: teraz je v západnej vede známe, že všetko čo vidíme je ilúzia, pretože všetko je vyrobené z energie. Hmota nie je v skutočnosti pevná a ani trvajúca. Všetka hmota sa stáva energiou a všetka energia sa stáva hmotou. Toto je niečo, čo bolo chápané dávno predtým ako to západní vedci “objavili“, ale dokonca i teraz je to niečo, čo nikto z nás nedokáže naozaj pochopiť.

V skutočnosti je tento fakt: všetko vo vesmíre je energia. Energia sa prejavuje ako vibrácia a je charakterizovaná neustálou transformáciou a zmenou. Nič nie je stále alebo stojaté: všetko sa hýbe a mení.

My sami prechádzame neustálou transformáciou, hoci o nej nevieme. Každý deň sa naše telá dramaticky menia, ale my nemáme schopnosť, aby sme si to všimli.

Naše telá, naše mysle, naše pocity, naše myšlienky, naše sny, naše túžby, naše zámery, naše priania, všetko je energia. Myšlienka je energia. Pocit lásky je energia.

Nech sme v tomto momente kdekoľvek , tak tam nájdeme ohromnú výmenu energie, ktorá sa deje od okamžiku do okamžiku. Neustále sa tam dejú silné atómové procesy, ale my nemáme schopnosť, aby sme si to všimli.

Keď s vami niekto hovorí, tak k vám posiela energiu. Keď to prijímate, tak nastáva zmena vo vašej psychike, vo vašej mysli a dúfajúc, ak ste prítomný a vedomý, a nie v dennom snení, tak i transformácia vo vašom vedomí.

Rovnako, keď premýšľate a pociťujete, tak sa tam nachádzajú energie, ktoré sa spracúvajú: všetka táto výmena energie je proces tvorenia a deštrukcie.

V transformácii sa nachádza zrodenie i smrť.

Keď premýšľate, niečo je vytvorené.

Keď pociťujete, niečo je vytvorené.

Takže karma sa potom netýka iba fyzického činu. Týka sa úplnosti života, od prvého okamihu do posledného. Každý okamih je okamihom, v ktorom je niečo vytvorené. A v každom okamihu je niečo zničené.

Toto nie je iba teória alebo predstava. Toto nie je dogma alebo presvedčenie. Toto je ZÁKON. A TEN JE. Nevedomosť vás pred zákonom neospravedlňuje. A ani opozícia k zákonu. Nemusíte veriť, že vláda je spravodlivá vo svojich zákonoch a môžete sa voči nim postaviť, ale ak ich porušíte, tak za to zaplatíte. Môžete zaparkovať na mieste hasiaceho auta, ale za to zaplatíte. Podobne, môžete porušiť Zákon Karmy, môžete robiť čokoľvek, čo si želáte, ale za to zaplatíte. A platba nie je príjemná.

Takže s ohľadom na Zákon Karmy, je lepšie byť úplne vzdelaný.

Zákon Karmy je Zákonom Rovnováhy. Zákon Karmy sa snaží všetko vo vesmíre udržať v rovnováhe. To je všetko. Nie je to zákon potrestania alebo odplaty. A ani nie je nemilosrdný. V skutočnosti, ako uvidíte neskôr v kurze( toto je vlastne preložená iba prvá časť kurzu), je veľmi milosrdný. 

A najdôležitejšie, Zákon nie je “tam vonku, aby ťa dostal“. Zákon bez zľutovania je tyranstvo a Boh nie je krutý ani nespravodlivý. Tak ako vaše činy vytvorili následky, tak isto potom môžete konať ďalej, ale iným spôsobom, aby ste vytvorili rozdielne následky, a tým zrušili vaše dlhy. Môžete pracovať so Zákonom, byť v súlade so Zákonom a byť v harmónii.

Proti Zákonu Leva sa bojuje s váhami.

Ak chcete rozmotať uzol, musíte najprv porozumieť ako bol uviazaný. – Budhizmus. Surangama Sutra.

preložené z anglického originálu: Karma 1: Cause and Effect