slovnik

4. Mentálna Disciplína

Napísané Gnostickým inštruktorom

Ako prehĺbiť koncentráciu

Budhistické osvietenie nie je nikdy dosiahnuté rozvojom mentálnych schopností a ani zbožňovaním uvažovania. Práve naopak, je to dosiahnuté rozbitím všetkých väzieb, ktoré nás pripevňujú k mysli. – Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race (Zatratená Árijská Rasa)

Je veľmi dôležité, aby každý meditujúci veľmi dobre porozumel proces a rozvoj  skutočnej koncentrácie. Bez toho nemôžeme mať skutočné meditačné cvičenie. Existuje citát od veľmi známeho Tibetského Lámu, ktorý asi pred sto rokmi povedal:

Hoci môžete predstierať, že cvičíte, ak neviete čo je potrebné na dosiahnutie jednobodovej koncentrácie, tak necvičíte vôbec. Rozhodne musíte dosiahnuť jednobodovú koncentráciu s dvomi charakteristickými črtami: ohromnú jasnosť spolu s určitou stabilitou a pevným zadržaním obrazu. – Pabongka Rinpoche, Liberation in the Palm of you Hand (Oslobodenie v Dlani)

Meditácia začína s veľmi silnou koncentráciou a jasnosťou obrazu. Takže prvú vec, ktorú musíme zriadiť je uistenie, že vieme čo koncentrácia je. Ako ju máme rozvinúť a aké sú fázy, aké sú úrovne, aké sú kvality, aké sú zahrnuté faktory. Toto všetko je zmapované, nemusíte to hádať, presne môžete vedieť, kde sa vo svojom cvičení nachádzate. Toto je jedna z najväčších mylných predstáv o meditácii. Ľudia si myslia, že je nejasná/nezreteľná. Ľudia majú tendenciu si myslieť, že meditácia je ako pozeranie “do blba“. To nie, je to pravý opak. Meditácia je o rozvoji hlbokej pozornosti a vnímania. Prirodzenosťou vedomia je vnímanie. Všetci máme vedomie, čo znamená, že všetci sme schopní vnímať. Samozrejme, že existujú úrovne vedomia. Toto je Čiara Bytia a Čiara Života. Čiara Bytia mapuje všetky tie úrovne, zatiaľ čo Čiara Života je iba čas.

ciara-zivota-a-Bytia

Takže z tohto grafu okamžite vidíme, že vedomie nemá absolútne žiadny vzťah s časom. Toto je pre väčšinu ľudí obrovskou prekážkou, pretože my si myslíme, že “časom“ sa prebudíme. “Jedného dňa prebudím vedomie“ alebo budem mať prebudený zážitok. Tento spôsob myslenia je klam. Nezávisí to od času, závisí to na rozvoji samotného vedomia, ktoré je nezávislé od času, je oddelené. Beží na úplne inom príklade ako čas. Z tohto dôvodu  musíme využiť každý okamih. Každý okamih života je okamihom, v ktorom funguje vedomie. A preto dokážeme vnímať. Avšak, kvôli tomu, že máme takú Karmu, také problémy, ktoré sme si všetci vytvorili, tak vnímame iba v súlade s našim vedomím, ktoré máme dostupné. A pretože sme tak veľa z nás samých uväznili v túžbe, preto máme tak málo slobodného vedomia. Toto znamená, že vedome vnímame iba veľmi málo. Väčšinu času vnímame nevedome. To znamená, že väčšinu času spíme.

V Gnóze rozumieme, že máme viac či menej 3% vedomia. Toto je to, čo je voľné, to neznamená, že je to automaticky aktívne. Musí to byť aktivované. Musí tam byť prepojenie, inak to nie je aktívne. Keď ste na “auto-pilotovi“, tak voľné vedomie nie je aktívne.

Takže pre väčšinu ľudí je väčšina nášho života strávená spaním. Všeobecne povedané, doba detstva povedzme medzi 0 až 5 viac menej, je najvedomejšia doba, ktorú hocikto má vo svojom celom živote. A všetci vieme, že je to pravda, pretože tú dobu si pamätáme, že sme mali niečo iné, niečo na tom bolo iné, aj keď to nedokážeme vysvetliť, všetci to vieme. A rozdiel bol v tom, že vedomie bolo slobodné. Ego, myseľ sa ešte nevtelili do našej psychiky, pretože existuje určitá doba vývoja, kedy rastieme, kedy sa myseľ postupne vteľuje a dieťa sa pomaly mení. Hocikto, kto má deti spozoroval, ako moc sa mení dieťa medzi druhým a siedmim rokom života. Osobnosť sa môže úplne obrátiť, 100% totálna zmena a toto je kvôli tým egám, ktoré sa krôčik po krôčiku vtelili.

Toto je niečo nad čím sa musíme hlboko zamyslieť a pochopiť: že väčšinu času žijeme uväznení v túžbe. Toto je našou veľkou prekážkou. Aby sme mohli rozvinúť Šamathu, rozvinúť koncentráciu, tak tento pomer musíme začať meniť. Prvým krokom je aktivovať 3% (Esencia), ktoré máme a to urobíme tým, že budeme dávať pozor. Keď sa učíme ako dávať pozor, tak aktivujeme tie 3%. Jedná sa o malý kúsok, ale ak máte 100% temnotu a 3% svetla, tak máte aspoň sviečku. Aspoň ste schopní nájsť cestu; možno že toho veľa neuvidíte, ale aspoň ste schopní vidieť to svetlo. Rovnako to je aj s učením, ako dávať pozor. Stále vŕtam do tohto bodu, pretože ak toto nie je chápané, tak meditácia nebude pochopená nikdy. Meditácia je jednoducho rozšírením venovania pozornosti, to je všetko. Nič viac v tom nie je.

Zážitky  v meditácii sú zážitkami vedomia; to znamená, že ak sa nikdy nenaučíme ako aktivovať tie 3%, tak sa nikdy nenaučíme ako aktivovať pozitívne meditačné zážitky. Ak sa nenaučíme dávať pozor používaním tých 3%, tak potom keď budeme meditovať, tak všetko čo zažijeme, bude túžba, to je všetko čo uvidíme, to je všetko čo budeme vedieť. Je to to, čo zostáva v mysli, podvedomie, nevedomie/bezvedomie a infravedomie. Toto sú túžby, spomienky, história, strach, starosť, úzkosť, ľútosť, pýcha. Takže najskôr sa musíme naučiť, ako aktivovať tie 3%; toto je to, o čom sú vlastne tieto prvé prednášky. Ako aktivujeme vedomie, ako máme dávať pozor? Možno je to jednoduché v koncepte, ale niečo počuť a vykonať to, sú dve rozdielne veci. Človek to musí urobiť, aktivovať vedomie, naučiť sa ako byť prítomný, naučiť sa ako byť vedomý a z toho sa potom môžete naučiť, ako vstúpiť do toho, o čom dnes budeme hovoriť: Ako Prehĺbiť Koncentráciu.

O čom sme v predchádzajúcich prednáškach hovorili bolo, že meditácia je skutočne zjednotenie dvoch elementov, Šamathy a Vipašjany. V Gnostickej terminológii Šamatha súvisí so silou vôle a Vipašjana súvisí s predstavivosťou.

Kľúč k moci sa nachádza v harmonickej vibrujúcej jednote Predstavivosti a Sily Vôle. – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah (1978) Úvodná(zasväcovacia) cesta do Tajomstva Tarotu a Kabaly

Šamatha je koncentrácia, ale je to koncentrácia s koreňom výrazu Pokojné Zotrvávanie, duševný pokoj. Šamatha doslovne znamená “nažívať v stabilite“ alebo pokoj. Takže koncentrácia má ako svoju primárnu charakteristickú vlastnosť “pokojnosť“ Toto obyčajne neprisudzujeme k sile vôli; väčšinou o sile vôle pomýšľame, ako o niečom veľmi tvrdom. V istom zmysle je to tak, pretože je to mužská energia, ktorá je veľmi projekčná, tlačí, avšak musí to robiť bez túžby. Predstavivosť na druhej strane, je ženská a prijímajúca. V neskorších prednáškach budeme veľa hovoriť o Vipašjane, ale teraz sa zameriavame na Šamathu, silu vôle.

Keď je sila vôle a predstavivosť v harmónii a v rovnováhe, tak vyvoláva Samádhi. Ak sa tieto dve, sila vôle a predstavivosť zjednotia v dokonalej rovnováhe, tak Samádhi je prirodzeným výsledkom. Takže čo nám toto hovorí je veľmi jednoduché. Ak sa s duševným pokojom, so stabilitou mysle naučíme koncentrovať a ak sa naučíme, ako si pozitívne s vedomím predstavovať, tak vstúpime do Samádhi. Toto nie je niečo, čo je vyhradené pre určitú skupinu ľudí. Nie je to niečo, čo vyžaduje, aby ste zaplatili nejaký poplatok alebo niekomu členský príspevok. Toto je prirodzená schopnosť každej ľudskej bytosti. Samozrejme, aby ste sa tam dostali, tak musíte dať dokopy správne príčiny a podmienky.

Meditujúci, ktorý sa učí zjednocovať silu vôle a predstavivosť, kráča vo vnútorných rovinách vedome, schopný vnímať obraznosť z vnútorného sveta, astrálnej roviny, mentálnej roviny, príčinnej roviny a ďalej, z druhých dimenzií prírody z oboch nižšej i vyššej. A znovu, toto je niečo, čo je prirodzená schopnosť každej ľudskej bytosti.

Faktom je, že všetci máme silu vôle a všetci vieme ako si predstaviť veci. Problémom je, že všetka naša sila vôle je uväznená v túžbe a všetka naša predstavivosť je takisto uväznená v túžbe. Čo si väčšinou predstavujeme je fantázia, máme sklon k dennému snívaniu. Máme sklon k fantazírovaniu s našimi túžbami a takisto tendenciu konať s vôľou tú túžbu vyplniť. To je tých 97% a je veľmi zreteľné, že tento problém máme všetci. A teda je pre nás veľmi ľahké si predstaviť niečo chlipne, veľmi jasno, veľmi vibrujúco, veľmi ľahko. Veľmi ťažké je pre nás predstaviť si niečo pozitívne, predstaviť si samých seba v novom svetle. Toto sa stáva výzvou, pretože to vyžaduje voľné vedomie, aby sme to dokázali urobiť. Ego to nedokáže. Osoba, ktorá dosiahla túto schopnosť, ju dosiahla spojením správnych príčin a podmienok.

Príčiny a podmienky, o ktorých sme doteraz rozprávali:

Tak ako je to teraz, keď meditujeme alebo počas nášho denného života, každý z nás dosiahol určitú mieru uvoľnenia a určitú mieru koncentrácie. Všetko čo musíme urobiť, je tú mieru zvýšiť a spôsob akým to urobíme je jednoduchý: odstránite prekážky.

Ak sa pozriete na tie Dve Čiary, tak vidíme mnoho úrovní vedomia, od démona až po anjela. Pri zostupovaní vidíme stúpajúce úrovne hustoty. Čím sme vyššie, tým sme ľahší, slobodnejší, čím sme nižšie, tým sme hustejší, ťažší. Takže sa musíme prehliadnuť/preskúmať: akí sme ťažkí? Aká ťažká je myseľ, ktorú máme? Ako sme pripútaní k životu?

pritomny-okamih

Jedným zo spôsobov, ako sa dá pozrieť na Čiaru Života je, ako na Čiaru Obetovania. Väčšina z nás verí, že existuje iba Čiara Života, takže naše životy žijeme, ako otroci túžby hromadenia. Snažíme sa získať toľko skúseností, túžob, potešení, lodí a aut, koľko len dokážeme nazbierať. A potom na konci zomrieme a všetko stratíme.

Na dosiahnutie vyšších úrovní na Čiare Bytia sa musíme obetovať; ale čo musíme obetovať? Naše túžby. Takže je to priamo proti hromadeniu alebo pripútaniu.

Svoje životy žijeme pohltení v nižších úrovniach vedomia, obklopení prvkami “Cesty Hromadenia“. O čom si myslíte, že sú všetky naše média, reklamy, televízia a filmy? Hromadenie.

Samozrejme i veľkí svätci boli nažive a existovali. Narodili sa, narástli, robili to čo robili a zomreli, ale nekráčali po Ceste Hromadenia; všetci tí veľkí svätci sa v sebe zriekli všetkého materializmu a túžby.

Povedzme, že máme 30% uvoľnenia a 10% koncentrácie (znamenajúc, že sme 70% napätí a 90% rozptýlení). Keď sa s touto situáciou pokúšame meditovať, tak sedíme s veľmi aktívnou mysľou. Výsledkom je veľa myšlienok, túžob, spomienok, očakávaní, želaní a veľmi málo pokoja, znamenajúc veľmi malá Šamatha. Telo je napäté, stuhnuté, vibruje, hýbe sa, nedokáže nehybne sedieť. Toto je situácia typického meditujúceho, keď začíname.    

Čo uvoľní tú zvyšnú koncentráciu a uvoľnenie, je zrieknutie sa pripútaní. Dám vám veľmi jednoduchý príklad. Sadnete si meditovať a v nohe cítite bolesť, tá bolesť sa vám nepáči, ale pravdou je, že ste k nej pripútaní, pretože jej venujete pozornosť, pretože o nej premýšľate, pretože jej dávate energiu. To je základom pripútania. Pripútanie môže byť to, že sa vám to páči alebo, že sa vám to nepáči. Buď jedno alebo druhé; stále je to pripútanie. A kvôli tomu pripútaniu, tam nie je uvoľnenie a ani koncentrácia. Takže riešenie na prekonanie tej prekážky, je zrieknutie sa tej bolesti. V tomto zmysle zrieknutie neznamená, že to budeme ignorovať; vidíte to, ale jednoducho tomu prestanete venovať pozornosť. A ak ste rodičom, tak túto schopnosť ste si už vybudovali, pretože sa musíte naučiť, kde sa nachádzajú vaše deti, ale si ich nevšímate. Pravda?

Toto je niečo čo sa dokáže naučiť hocikto. Pravdou je, že sa to musíte chcieť naučiť. A dôvod prečo nie sme schopní zvýšiť našu koncentráciu a uvoľnenie, je kvôli tomu, že sa nechceme zrieknuť našich myšlienok, nechceme sa zrieknuť našich túžob, nechceme sa zrieknuť našej bolesti. Nejako sme presvedčení, že definujú, kto sme. Toto je dôvod prečo 99% ľudí, ktorí chcú meditovať, nemôžu, pretože nie sú ochotní zrieknuť sa ilúzie.

Toto sú ilúzie intelektu, ilúzie srdca a ilúzie tela. Tieto všetky sú zakorenené v pocite, sú zakorenené v obraznosti, ale v obraznosti fantázie. Spomienky sú fantáziou. Sny o budúcnosti sú fantáziou. Naprostá väčšina toho, čo prechádza našou psychikou je lož, úplná lož. A predsa my tým klamstvám veríme, zostávame k nim pripútaní, a teda nedokážeme meditovať. Na tento bod musí byť neustále kladený dôraz. Ak dokážete pochopiť, ako sa tento koncept vzťahuje na vaše cvičenie, tak ešte dnes svoje cvičenie totálne zmeníte. Urobíte ho revolučným, pretože potom pri meditácii, keď sa objavia myšlienky, city a pocity, tak  budete schopní porozumieť, že “toto sú klamstvá“. A v tom pochopení sa ich dokážete  zrieknuť, môžete povedať “ja nie som tieto myšlienky, ja nie som tieto city, ja nie som tieto pocity, toto sú ilúzie. Všetky sú pominuteľné“. A z toho urobíte veľmi rapídny postup. Samozrejme základom toho všetkého, je sila vôle, sila vôle sa Obetovať.

Ako v Gnóze rozumieme, Zákon Krista je Obetovanie. Stať sa jedným s Kristom, znamená stelesniť ducha Obety. Táto Obeta je zrieknutie sa pocitov. Zriecť sa materiálnych vecí je zbytočné, ak po nich stále bažíme v našom srdci a mysli. Skutočné obetovanie, je odrezaním všetkých pút v mysli.

Teraz, ak to dokážeme pochopiť a začneme to používať, tak v hĺbke našej koncentrácie môžeme začať vidieť zmeny. Môžeme začať vidieť, ako sa naša schopnosť dávania pozor začína meniť. Sú tam vlastnosti vedomia, ktoré sa začnú upravovať a stanú sa odlišnými.

Šamatha: Pokojné Zotrvávanie

V Mahájána Budhistickom učení existuje graf, ktorý popisuje stupne rozvoja Šamathy. Je tam deväť hlavných stupňov.

Nebuďte ohromení touto grafikou ani ju neoznačujte ako “intelektuálnu“. Je to učenie Budhu Maitréja, čo jednoducho poskytuje základný náčrt pre pochopenie úrovní koncentrácie a ako sa pohnúť hlbšie do vášho cvičenia. Vedomosti prezentované tu, sú vlastne dosť jednoduché a intuitívne.

Deväť Úrovní Šamathy
tak, ako ich popisuje Budha Maitréja v Ornamente Mahájána Sútier (Ornament of the Mahayana Sutras)  

Úroveň Stability

Stupeň Zapojenia

Potrebná Schopnosť

9. Meditačná Rovnováha
    Odpočívanie v rovnováhe

Prirodzene usadené
zapojenie

Oboznámenie

8. Jednobodová aplikácia
    Jednobodová myseľ

7. Plne Upokojujúca
    Úplné upokojenie mysle

Neprerušované zapojenie

Usilovnosť/snaha

6. Upokojujúca
    Upokojenie mysle

5. Podmaňovacia 
    Krotenie mysle

Prerušované zapojenie

 

Uvedomovanie/introspekcia

4. Blízke umiestnenie
    Intenzívne usadená myseľ

3. Akoby zaplátané
                      umiestnenie

    Nepretržité urovnávanie
                              mysle

Plnosť Mysle

2. Nepretržité umiestnenie
    Dlhšie odpočívanie v mysli

Pevne zamerané alebo ovládané zapojenie

 

Rozjímanie učenia

1. Umiestnenie
    Odpočívanie mysle

 

Počutie učenia

0. Divoká myseľ

Žiadne ovládanie alebo zapojenie

Keď začíname meditovať, tak začíname na spodku grafu, na úrovni nula: Divoká Myseľ. Keď nevieme nič o meditácii, keď nevieme nič o pozornosti, keď nevieme nič o vedomí, keď ideme skrze životom, ako väčšina ľudí, čo znamená, že nevykonávame absolútne žiadnu kontrolu nad mysľou. Namiesto toho myseľ kontroluje nás. A pravdepodobne väčšina z nás sa ešte stále nachádza presne v tejto istej situácii. Takže, keď sa pozrieme na úplný začiatok meditácie, tak máme myseľ, ktorá je úplne divoká. Nie je tam vôbec žiadna vedomá kontrola. Tento typ osoby nerozumie, čo je pozornosť a ako ju použiť. Osoba, ktorá trpí divokou mysľou, vidí v mysli úplne chaotické kolísanie. Samozrejme, každý kto má tento stav neverí, že ho má. Cítia sa normálne a to “myslenie“, ktoré neustále beží, je ich vlastné ja, ich skutočná identita. Každý kto trpí divokou mysľou verí, že všetko je v poriadku. Trpia a nevedia prečo.

Keď niekto začne študovať hocijaký druh Gnózy, či sa to nazýva Gnóza alebo nejako inak, ale ja myslím skutočné učenie, tak najskôr počujú učenie. Takže vpravo na grafe vidíte, Počutie Učenia. Moc toho, vplyv toho, spôsobuje zmenu. A hociktoré pravé učenie by povzbudzovalo študentov, aby sa učili ako meditovať, ako dávať pozor. Všeobecne sa začína s vyučovaním etiky, morálky, čo je spôsob, ako sa pozorovať, aby sme tie pravidlá neporušili. Ako sa prehlbujú, tak sa stávajú vážnejšími a zistia o čom to v skutočnosti je a ako dávať pozor. 

Odpočívanie Mysle (1)

Takže, začínajúci meditujúci po počutí učenia, sa pokúša praktikovať meditáciu (koncentračné cvičenie) a zažíva úplne prvé úrovne Šamathy, čo môžete nazvať Umiestnenie alebo Odpočívanie Mysli (1). Čo to znamená je, že osoba sa iba začína učiť, ako zamerať pozornosť na jednu vec, ale nedokážu to. Pravdepodobne, väčšina súhlasí, že toto je, kde sme. Na niečo zameriame pozornosť, potom ju stratíme, vrátime ju, stratíme ju, vrátime ju, stratíme ju...tisíc krát. To v prípade, ak sme si to vôbec spomenuli urobiť. Mnoho ľudí v tomto prvom stupni si sadne meditovať a vydrží tak 10 sekúnd a ďalších 10 alebo 15 minút snívajú; úplne zabudnú, že majú meditovať. Možno na konci si spomenú, že majú meditovať, ale väčšinu času iba spia.

Niektorí prídu za inštruktorom a povedia, “Toto cvičenie na mňa neúčinkuje, moja myseľ sa zhoršuje, mám viacej myšlienok, je to mimo kontroly, musím prestať s týmto cvičením, ubližuje mi to“. Túto skúsenosť má väčšina študentov. Jednoducho to znamená, že študent to vlastne robí dobre. Začínajú vidieť pravdu svojej vlastnej mysli a tá je mimo kontroly. To je prirodzený krok. Všetci to zažívajú; myseľ pripadá byť absolútne nepríčetná, je to chaos.

Aby sme postúpili za hranice tejto fázy, tak  je potrebné, aby sme mali schopnosť uvedenú v pravom stĺpci: Počutie Učenia. Študent potrebuje študovať, učiť sa, pochopiť.

Nepretržité Umiestnenie (2)

Takže, ak je niekto schopný zostať pevným a pokračovať vo svojim cvičení, tak môže ísť hlbšie. Ďalšia úroveň sa nazýva Nepretržité Umiestnenie (2) a je to tu, kde sa študent stáva viac stabilným. Sú tam krátke obdobia nepretržitosti, ktoré veľmi dlho netrvajú, možno pár sekúnd, možno 30 sekúnd alebo minútu. Sú prekladanými s obdobiami rozptýlenosti myšlienkami, pocitmi, fantáziami, starosťami, atď. Toto je druhý stupeň.

Na tej úrovni sa myseľ teraz delí medzi rozptýlením a objektom meditácie.

Kvalita týchto prvých dvoch úrovní je, že študent musí mať extrémne pevnú kontrolu pozornosti, veľmi pevnú, veľmi prísnu. To je to, čo je myslené pod Pevne Zameranou Kontrolou alebo Zapojením. Berie to veľa energie. Je to vyčerpávajúce a môže to byť frustrujúce.

Aby sme išli hlbšie, aby sme dosiahli väčšej nepretržitosti koncentrácie, na to potrebujeme mať schopnosť uvedenú v pravom stĺpci: Rozjímanie Učenie. Toto znamená, že študent by sa mal učiť, ako to učenie používať v každodennom živote, skutočne dovoľujúc tým vedomostiam, aby sa stali súčasťou toho ako žije. Toto zahrňuje študovanie hlbším spôsobom, skrze meditáciu, skrze diskusiu, skrze cvičenie.

Teraz prirodzene, ako prechádzame týmito úrovňami, každá úroveň má prekážky. A zakaždým, keď sa priblížime k novej prekážke, tak celá nová skupina študentov sa cez ňu nedostane. Takže kým sa dostaneme do druhej úrovni, tak pravdepodobne 50% ľudí, ktorí sa pokúšali meditovať, skončilo. To je iba odhad, môže to byť viac. Chce to silu vôle. Znovu, toto je rozvoj Šamathy, čo je čistá sila vôle, je to iba koncentrácia. Každý stupeň zahrňuje určitý druh vzdania sa/odrieknutia, obetovať niečo v mysli.

Akoby Zaplátané Umiestnenie (3)

Ďalší stupeň sa nazýva Akoby Zaplátané Umiestnenie (3), pretože v tejto fázy je meditujúci schopnejší rozpoznať, že stráca meditáciu. Kým niekto rozvinie Šamathu do 3 stupňa, dovtedy prídu k miestu, kde začnú rozpoznávať, že sú rozptyľovaní a vrátia sa späť k svojej meditácii. Toto znamená, že doba rozptyľovania sa zmenšuje a doba koncentrácie sa zvyšuje.

V tretej úrovni je myseľ obyčajne na objekte koncentrácie, to znamená väčšinu času. Takže to môže byť 75%, môže to byť viac. Väčšinu času je pozornosť schopná zostať na objekte koncentrácie. Znovu, dostať sa tam je jednoducho vecou snahy. Nie je to otázka času, je to otázka zrieknutia sa.

Teraz mi dovoľte, aby som vám dal druhý príklad, ako to funguje. Povedzme, že ste veľmi pripútaní k vášmu bankovému účtu a chcete sa uistiť, že na vašom bežnom účte máte stále aspoň $2,000, ale práve teraz tam nemáte. Takže teraz máte myšlienky, s ktorými si po celý deň lámete hlavu, “Čo budem robiť, musím sa uistiť, že dostanem aspoň trochu viac peňazí, možno, že budem musieť pracovať viacej hodín, možno by som mal niečo predať, musím sa uistiť, že na tom účte mám aspoň $2,000”. Ak takto premýšľate po celý deň, tak potom keď večer prídete domov, aby ste meditovali, tak tie myšlienky budú pokračovať, pretože ste ich po celý deň kŕmili energiou. Oni sa jednoducho nezastavia vtedy, kedy ste vy pripravení meditovať. Budú pokračovať; v skutočnosti sa budú zdať ešte intenzívnejšie. Aby ste mohli ísť hlbšie, budete sa musieť vzdať toho zvyku premýšľania počas dňa. Je to jednoduché. Prestaňte o tom celý deň premýšľať, a keď budete meditovať, tak vás to nebude otravovať.

Teraz, toto urobiť so všetkým vo vašom živote, chce veľa disciplíny a to je dôvod, prečo sa táto prednáška nazýva Mentálna Disciplína. Je to disciplína zrieknutia sa mysle, zrieknutia sa myslenia, zrieknutia sa denného snívania, fantazírovania, robenia si starostí. Všetko je to mrhaním energie. A ak ste skutočne úprimní s tým, ako sa pozorujete, tak rýchlo zbadáte, že väčšina vašich myšlienok, sú rovnaké myšlienky, ktoré ste mali včera a sú to rovnaké myšlienky, ktoré ste mali predvčerom a deň predtým, atď. Takže prečo neustále pretrvávame v búchaní do tej istej starosti? Pretože sme pripútaní.

Študent, ktorý pracuje na tom, aby sa dostal hlbšie z 3 do 4 úrovne Šamathy, potrebuje mať schopnosť Plnosti Mysle. Ako sme o tom už skôr hovorili, toto je schopnosť zachovania si nepretržitosti uvedomovania sa počas dňa a počas meditácie. Toto je Sebapozorovanie.

Blízke Umiestnenie (4)

Ďalší stupeň je nazývaný Blízke Umiestnenie (4). Takto sa to nazýva preto, pretože meditujúci zažíva nový spôsob videnia. Je to jemné. Pocit oddelenia medzi pozorujúcim a pozorovaným sa mení, premiestňuje sa. Takisto to znamená, že študent ide hlbšie do ďalšej úrovne zapojenia. V 3 a vo 4 úrovni, má človek Prerušované Zapojovanie sa. A čo to všetko znamená je to, že je o niečo ľahšie byť dôslednejším v koncentrácii. Koncentrácia je stále prerušovaná, ale už viac nie je pevne kontrolovaná. Je možné sa v koncentrácii trochu viac uvoľniť a z toho uvoľnenia vzniká blízkosť k objektu, na ktorý sa koncentrujeme. Koncentrácia je ostrejšia; nie je dokonalá, ale je ostrejšia. Myseľ je viacej stabilná.

Teraz čo odlišuje túto úroveň je to, že keď je myseľ stabilná, tak nás nerozptyľuje tým spôsobom, akým to robila predtým, takže meditujúci nikdy nestratí objekt meditácie. KĽÚČOVÝ BOD: zriadiť štvrtý stupeň Šamathy, meditujúci nikdy nestratí objekt meditácie.

Teraz majte na pamäti, že sme na čísle štyri a tam je deväť úrovní koncentrácie. V tejto úrovni bolo veľké množstvo drobných rozptýlení úplne odstránených. A čo to znamená je to, že osoba, ktorá dokáže toto zriadiť, rozumie čo je Seba-pamätanie sa. Jediný spôsob, ako môžete dosiahnuť tejto úrovne koncentrácie je, ak ste schopní sa koncentrovať po celý deň. Museli by ste vybudovať určitú schopnosť Seba-pamätania sa, aby ste v Šamathe dosiahli Blízke Umiestnenie. A aká schopnosť je potrebná na to, aby sme sa dostali za 4 úroveň? Musíme pracovať na rozšírení a prehĺbení Sebapozorovania sa a Seba-pamätania sa.

Podmaňovanie (5)

Teraz, idúc hlbšie máme úroveň nazývanú Podmaňovacia (5). Toto znamená, že si začíname podmaňovať myseľ alebo rozptýlenie. V tejto úrovni je meditujúci samozrejme koncentrovaný a nezabúda, že medituje, ale ešte stále potrebuje zdokonaliť nepretržitosť uvedomovania sa, nepretržitosť pozornosti. Teraz, toto je skutočne zaujímavý bod, pretože povedzme, že meditujeme nad obrázkom Budhu; meditujúci je schopný ten objekt pozorovať bez toho, aby ho niekedy stratil. Neexistuje teda žiadne dostatočne silné rozptýlenie, aby ho od toho objektu dokázalo zobrať preč. Ale v tejto úrovni meditácie, už ten objekt viacej nie je ich hlavným ústredným bodom, teraz je to to, ako tomu venujú pozornosť. Takže je tu premiestnenie. Už zriadili schopnosť dokonalého pozorovania objektu, teraz pozorujú, ako to pozorujú. To je hlbšie Seba-pamätanie sa, hlbšie úrovne pozornosti a koncentrovanosti. Je to niečo, čo prirodzene príde pritom, ako odstraňujete rozptýlenia. A týmto sa človek učí zvyšovať jasnosť meditácie.

Po celú dobu je v mysli toľko rozptýlenia, toľko zahmlenia, že odtiaľto hore, je účelom práce zvýšiť jasnosť a stabilitu, urobiť ich dokonalými. Takže toto sa deje skrze ďalších štyroch úrovní: šiesta je Upokojovanie, znovu zvyšovanie kontroly nad rozptýlením, odstraňovanie jemnejších foriem rozptýlení. Ďalším je Úplné Upokojovanie. Ôsmym je Jednobodová Myseľ. Deviatym je Šamatha, čo je dokonalá rovnováha.

Úplné Upokojovanie (7)

V siedmej úrovni, Úplné Upokojovanie (7), je človek schopný pochopiť formy rozptýlenia predtým, ako sa objavia. To vyžaduje extrémne ostrú koncentráciu. V podstate to znamená, že meditujúci vníma myšlienky predtým, ako sa objavia. Je to ťažké pochopiť, ale keď dosiahnete ten stupeň, tak aha, tu je to, je to pravda. Sú tam vzdúvania, a ako ich pozorujete, tak ich cítite, vnímate ich a ste schopní odrezať rozptýlenia predtým, ako zasiahnu do vašej meditácie. Takže toto je veľmi prepracovaný stupeň koncentrácie, avšak stále nie je dokonalý.

Jednobodová Aplikácia (8)

Len čo sa to zriadi, meditujúci dosahuje Jednobodovú Aplikáciu (8). To znamená, že teraz má jednobodovú myseľ, ale nie je to dokonalé, pretože to stále vyžaduje určitú snahu na udržanie. To znamená, že sú tam ešte stále jemné stupne zasahovania alebo rozptýlenia. Len čo sa to zbadá a uzná, tak meditujúci sa prirodzene posunie do deviatej úrovne, čo je dokonalá koncentrácia bez žiadneho úsilia. Teraz tu v tomto máme trochu irónie. Najvyšší stupeň koncentrácie, je skutočne najvyšším stupňom sily vôle a predsa to nevyžaduje žiadnu snahu. Toto nás učí niečo naozaj hlbokomyseľné, že skutočná sila vôle, je bez námahy. Ak pozorujete a učíte sa o veľkých majstrov a učiteľov, ich najvýznamnejšie chvíle ukazujú ohromnú silu vôle, ale takisto sa zdajú byť perfektne bez námahy. Toto je prirodzený prejav vedomia.

Štyri Stupne Zapojenia

Na grafe sú načrtnuté Štyri Stupne Zapojenia, čo pomáha porozumieť všetky tieto úrovne. Toto je prostredný stĺpec. Takže štartujúc na spodku, normálny život znamená, že nemáme žiadnu kontrolu, žiadne uvedomovanie, ako kontrolovať pozornosť. Len tak sa pohybujeme, pohadzovaní životom, Karmou. Keď sa trochu naučíme niečo o učení, tak sa učíme, ako začať dávať pozor, učíme sa pevne sústredenú pozornosť, čo znamená, že musíme vynaložiť ohromné množstvo sily na úsilie, aby sme dávali pozor. To znamená, že nato, aby sme to skutočne rozvinuli, potrebujeme veľa disciplíny a veľa silnej vôle. Toto je štvrtá forma pozornosti. Musíme byť veľmi, veľmi prísni, veľmi dôkladní a všetko vkladať do rozvíjania silnej pozornosti po celý deň a v každom cvičení. Ale tým ako stúpate, sa koncentrácia stáva ľahšia, prirodzenejšia. Takže toto je ďalší spôsob, ako si môžete merať svoju vlastnú hĺbku koncentrácie. Sami v sebe pozorujte, koľko úsilia to vyžaduje venovať niečomu dokonalú pozornosť a byť úprimní. Vyžaduje to silu vôle a snahu. Musíme byť úprimní a čestní a našu energiu využívať správnym spôsobom, aby sme naše cvičenie správne rozvinuli.

Nemôžeme očakávať, že sa niekam dostaneme, ak to robíme iba desať minúť denne. Nikam sa nedostanete. Vaše kolesá budete točiť veľmi dlho. Musíte sa nepretržite snažiť, aby ste ovládali pozornosť. Takže na začiatku sa to zdá, ako keby to zaplavovalo váš život a v určitom zmysle je to tak. To ako ovládate svoju pozornosť, sa musí stať najdôležitejšou vecou, ktorá existuje. A z toho sa postupne začnete uvoľňovať. Kúsok po kúsku sa to stane spontánnym a vy si s tým nemusíte robiť starosti, deje sa to prirodzene, ľahko. Ale to príde iba prostredníctvom úsilia.

Potrebná Schopnosť

Posledný stĺpec na našom grafe sa nazýva Potrebná Schopnosť. A čo to znamená je to, že toto sú schopnosti, ktoré sú potrebné k prekonaniu týchto úrovní koncentrácie. Takže na samom spodku máme počutie učenia. Na začiatku je to naozaj najdôležitejšia vec, skutočne potrebujete študovať, musíte veľmi dobre pochopiť cvičenia. Potrebujete počúvať, študovať a čítať a počúvať vašich učiteľov a pochopiť inštrukcie. Ale na to, aby sme šli hlbšie, musíme skutočne nad tým učením rozjímať, premýšľať o tom, musí sa to integrovať s naším životom. A to je ďalšia úroveň.  

V určitom bode už nie je potrebné viac premýšľať, už ste si to dali dohromady a teraz musíte urobiť vašu prácu. Mnoho ľudí uviazne v premýšľaní o učení a nikdy nejdú ďalej než to. V tejto kultúre je to veľmi bežné. To sa musí prekročiť(tie medze). Každý študent musí prekročiť určitý bod vývinu, čo je posunom od premýšľania o učení, k jeho žitiu. A žiť to učenie nevyžaduje žiadne myslenie, človek jednoducho koná. To je ďalšia úroveň, Plnosť Mysle. Aby sme sa posunuli cez Prerušované Zapojenie, aby sme skutočne prehĺbili koncentráciu skrze tieto úrovne, tak musíme zvýšiť plnosť mysle. Musíme byť plní mysli toho, čo robíme, pretože v týchto stupňoch, v týchto úrovniach, čo sa obvykle deje je to, že meditujúci zabúda, že medituje, rozptýlia sa a zabudnú. Takže všetko čo potrebujú urobiť, je naučiť sa, ako dávať pozor a ako si pamätať, že meditujú.

Počas dňa musíte byť viacej plní mysle, musíte venovať pozornosť tomu, čo robíte v každom okamihu a robiť iba jednu vec súčasne. A z toho sa prirodzene prehĺbi vaša meditácia i vaša koncentrácia.

Na začiatku môžete v tejto snahe využiť samotnú myseľ; ak sa myseľ sama od seba neutíši, zamerajte ju na to, čo robíte tým, že stotožníte vaše myslenie s vašimi činmi. Ak umývate riad, myslite, “umývam riad, umývam vidličku“. Toto vám môže pomôcť sa posunúť k tomu, že budete robiť veci bez myslenia. Časom budete umývať bez myslenia, avšak s dokonalým uvedomovaním. Žiadne myslenie. Iba plnosť mysle. Táto schopnosť vás posunie hlbšie, toto cvičenie vás posunie hlbšie.

Koncentrácia a Kabala

strom-zivotaVšetky úrovne Šamathy zodpovedajú Čiare Bytia. Avšak nie sú celou mapou Sebauvedomenia Bytia. Dosiahnuť Šamathu (9) je detský krôčik. Za hranicami tohto grafu je mnoho ďalších úrovní. Zmapované sú na Strome Života. Čiara Bytia je v strede Stromu Života. Stredný stĺpec je Stĺpcom Vedomia, Stĺpcom Rovnováhy. Rovnováha v 9 stupni Šamathy je v Tiferet (Tiphereth); táto moc Tiferetu je Sila vôle. Toto je ľudská duša, Tiferet a tá energia je energiou sily vôle.

Esencia, to slobodné vedomie, ktoré máme, je iskra Tiferetu, Ľudskej Duši. Na prehĺbenie koncentrácie a zriadenie Seba-pamätania je potreba v nás samých posilniť prítomnosť Monada. Samotná povaha Esencie, je Seba-pamätanie, ale myseľ zasahuje.

Ako sme už diskutovali, dokonale zjednotená sila vôle a predstavivosť vytvára Samádhi. A to je to, čo potrebujeme; potrebujeme zážitok Samádhi, aby sme mali silu vôle zrieknuť sa ilúzie. Samádhi je zážitok toho, čo je skutočné. Je to niečo, k čomu môže mať prístup hocikto, ak sú tam splnené príčiny a podmienky. Ten zážitok vzniká prirodzene, keď sú Šamatha a Vipašjana dokonalo zjednotené.  

Obidve musíte rozvíjať súčasne. Mnoho škôl robí chybu vo vyučovaní jednej alebo druhej a takto študenti môžu mať trochu pokoja, môžu mať trochu pochopenia, ale nikdy sa nedostanú k úplnému, kompletnému zážitku Samádhi.

Divoká myseľ je skutočne veľmi hlboká. To je to, čo sa nazýva Klipot (Klipoth) alebo  nižšie svety (obrátený strom pod Malkutom (Malkuth), fyzický svet). Toto je vzdúvajúca sa myseľ, ktorú všetci máme. Je dôležité, aby sme pochopili, že aj keď niekto dosiahol rozvoja veľmi silnej koncentrácie, tak to neznamená, že odstránili samotnú myseľ. Démoni sú takisto schopní sa veľmi dobre koncentrovať; to je spôsob, akým uskutočňujú svoje práce Čiernej Mágie: prostredníctvom zjednotenej sily vôle a predstavivosti, ale pracujúc pre zlo. Radšej posilňujú ego, než vedomie.

Takže kľúč k moci, ako povedal Samael Aun Weor, sa nachádza v zjednotení sily vôle a predstavivosti. Rovnaký kľúč je používaný na vykonávanie dobrých skutkov a zlých skutkov. Je to otázka, ako to použijeme.

Toto je účel rozvíjania meditácie: rozvinúť schopnosti, ktoré všetci máme vo vnútri.

Efektívna Meditácia

Mať zážitky a rozvíjať koncentráciu sú dobré veci, ale neodstraňujú príčiny utrpenia. Odstránenie príčin utrpenia môže byť jedine dosiahnuté so Šamathou a Vipašjanou v jednote s Esenciou, pretože tieto elementy vytvárajú pochopenie, čo je Samádhi. A to je to, čo budeme študovať v najbližších niekoľkých prednáškach. Takže sa nenechajte zmiasť; rozvíjanie koncentrácie je dôležité, je to potrebné, je to nutné, ale pravdou je, že skutočná zmena začína iba vtedy, keď dokážeme pochopiť ego v meditácii, a pochopenie vzniká z jednoty predstavivosti a sily vôle, pod záštitou nášho vlastného Vnútorného Bytia.  

Hocijaký študent môže začať pracovať s technikou Vipašjany, ktorú budeme zakrátko skúmať, ale skutočné efektívne použitie cvičení, začína so stabilizovanou koncentráciou. Ak chceme efektívne meditovať, mali by sme dosiahnuť Blízke Umiestnenie (4) a nikdy nezabudnúť, že meditujeme, aby sme sa mohli dostať k pochopeniu. To však neznamená, že pred touto úrovňou chýba pochopenie; pochopenie začína vo chvíli, kedy použijeme vedomie pozitívnym spôsobom. Ale aby sme sa dostali k pochopeniu v meditácii, kedy sa nám zachce, na to potrebujeme mať určitý stupeň koncentrácie. Musíte mať aspoň schopnosť udržania pozornosti, nezabudnúť. Ak neustále zabúdate, že meditujete, tak nasledujúce techniky vám moc nepomôžu. Možno, že bojujete s rozptýleniami, aby ste sa vrátili k vášmu objektu, pokiaľ si pravdaže pamätáte, že meditujete. Ale mnoho ľudí si na začiatku ani nepamätá, že medituje. Sedia a o 20 minút neskôr si spomenú, “Ó počkaj, Mal som meditovať, no, čo už“. Ak sa nachádzate v tejto fázy, tak potrebujete prehĺbiť vašu koncentráciu. Neustále pracujte s cvičeniami na prehĺbenie koncentrácie.

Dovoľte mi uviesť príklad; šoférujete auto. Toto je veľmi ťažké robiť s dokonalou pozornosťou, pretože je to tak trochu jednotvárne; zvyčajne šoférujeme auto a radi denne snívame, máme pustené rádio, pijeme Kolu alebo dokonca v rovnakom čase vedieme konverzáciu. Možno sme dokonca v rovnakom čase i na telefóne. Takže máme mnoho aktivít. A premýšľame, “No, šoférujem, nie je nič iného robiť“. Toto je chyba. Čo sa musíme naučiť, je robiť jednu vec naraz, súčasne sústrediť pozornosť na jednu vec. Takže ten príklad je, keď šoférujete auto, tak iba šoférujte a to je všetko. Zistíte, že vaša myseľ to neznáša. Vaša myseľ vám to dá pocítiť. Nebudete veriť tým sťažnostiam a ani spôsobu, akým je vaša myseľ natoľko múdra, že sa sama ospravedlní. “Ó, ja viem ako dávať pozor, môžem mať pustené rádio. Dokážem skvelo dávať pozor, takže môžem použiť mobilný telefón, musím si zavolať“.

Myseľ chce, aby sme si mysleli, že “je to nič“. Ale práve tieto maličkosti sú tým, čo nás drží zotročených v mysli. Maličkosti. A čím viac prehĺbite vaše cvičenie, tým viacej to bude pravda. Zasahovanie sa stane jemnejším, a myseľ bude múdrejšia, nebude to ľahšie, bude to dômyselnejšie. Takže najlepší spôsob, ako to prekonať, je naučiť sa robiť jednu vec súčasne, spomaľte. Keď kráčate, kráčajte, keď jete, tak jedzte. Ak musíte premýšľať o probléme, premyslite ho, rozhodnite sa a nechajte to tak. Úprimne povedané, nikto z nás nepotrebuje rozmýšľať o probléme celý deň. Na vyriešenie problému, je potrebné ho raz premyslieť, prísť k riešeniu a to je všetko. A ak ste to dôkladne premysleli a nie je tam riešenie, tak nie je dôvod, aby ste o tom premýšľali. A ak tam je riešenie, tak nie je dôvod, aby ste o tom premýšľali, proste to potrebujeme vyriešiť, proste to potrebujeme urobiť. A nikto z nás si to zrejme neuvedomuje. A tak o tom premýšľame a premýšľame a snívame, “ak to urobím takto alebo takto, možno ak sa opýtam toho a toho“, je to strata času a obrovské rozptýlenie a obrovská prekážka v rozvoji koncentrácie.

Spýtali sa majstra Bokujo: “Musíme sa obliekať a jesť každý deň? Ako tomu unikneme?“

Majster odpovedal: “Jeme, obliekame sa.“

“Nechápem“, povedal žiak.

“Tak potom sa obleč a jedz“, povedal majster.

Toto je presne činnosť bez protikladov: Jeme, obliekame sa? Prečo z toho robiť problém? Prečo premýšľať nad inými vecami, zatiaľ čo jeme a obliekame sa?

Ak jete, jedzte; ak sa obliekate, obliekajte sa, a ak kráčate ulicou, kráčajte, kráčajte, kráčajte, ale o ničom inom nepremýšľajte. Robte iba to, čo robíte. Neutekajte od faktov; neplňte ich toľkými významami, symbolmi, kázňami a varovaniami. Žite ich bez alegórií, žite ich s prijímajúcou mysľou od okamihu do okamihu.

Pochopte, že k vám hovorím o ceste činu, bez bolestivého boju protikladov.

Hovorím k vám o čine bez rozptýlení, bez vyhýbania sa, bez fantázií, bez akýchkoľvek abstrakcií.

Zmeňte svoju povahu milovaní, zmeňte ju prostredníctvom inteligentného činu, bez boja protikladov.

Keď sa zavrú dvere fantázie, orgán intuície sa prebudí.

Čin, bez boja protikladov, je intuitívny čin, plný čin; pretože, kde je hojnosť, tam chýba “ja“.

Intuitívny čin nás vedie za ruku, k prebudeniu vedomia. – Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revolúcia Dialektiky)

Otázka:

V úrovniach jedna až tri, je bežné sa cítiť vyčerpaný z cvičenia?

Odpoveď: Áno. Ale prečo je to bežné? Vyčerpáme sa, pretože Esencia je slabá. Nie sme zvyknutí na používanie vedomia. Čeliť v sebe tejto pravde je veľmi šokujúce. Fakt, že nevieme ako používať naše vlastné vedomie, je skutočná hanba. Ale našťastie máme stále príležitosť to zmeniť a naučiť sa ako to používať. Takže na začiatku je vedomie slabé. Musíme ho stále rozvíjať, nepretržite, s trpezlivosťou, skrze učenia sa ako sa Seba-pozorovať a ako sústrediť našu pozornosť.

Takisto sme vyčerpaní, pretože plytváme energiou mysle. Niekedy nám meditácia môže pripadať vyčerpávajúca a väčšinou je to preto, pretože bojujeme proti mysli s mysľou. Záleží to na vašom type osobnosti. Máme sklon k psychologickému krívaniu. Život vidíme skrze jedného z týchto centier, skrze jedného z troch mozgov. Obvykle, väčšinu našej energie plytváme skrze jedeného z nich. Ľudia zo Západu, dokonca aj keď sú emocionálnym typom, plytvajú ohromnou energiou v myslení. Ale možno, že premýšľajú o svojich pocitoch. Takže majú túto emocionálnu povahu, ale tú energiu plytvajú skrze myslenie, skrze emócie a skrze činy.

Toto je druhá časť zriekania sa. Keď sa zrieknete premýšľania o niečom, tak doslova, čo robíte je, že hovoríte, “Nebudem už viacej mrhať energiou na tieto myšlienky. Tú energiu potrebujem na prebudenie vedomia. Nepotrebujem strácať svoju energiu znepokojovaním sa, že idem do obchodov so stavebnými materiálmi. Obchody chcú moju energiu, to je isté. Chcú toľko mojej energie, koľko len môžu dostať. Nedám im ju a nedám ju ani Prezidentovi“. Neustále premýšľanie o týchto veciach je stratou času.

Otázka: Ale nemali by sme byť ospalí, keď meditujeme?

Odpoveď: Rozhodne, meditovať by ste mali, iba ak sa cítite ospalí. Ale je rozdiel medzi cítením sa dajako fyzicky ospalí a medzi vyčerpanou mysľou. Pretože, ak sú myseľ a srdce vyčerpané, tak zaspíme.

Otázka: Pomôže to ak sa pozrieme na to, čo sa deje vo vnútri v nás, aby sme videli čo sa deje? 

Odpoveď: Rozhodne, je to iba otázkou, ako a kde sa pozrieť.

Dokonalá Šamatha neznamená, že je tam absencia myslenia alebo cítenia. Znamená to, že pozornosť je dokonalo sústredená. Myšlienky sa môžu stále objavovať.

Ak sa objavia myšlienky, zostaňte v tom prítomní,
a ak sa neobjavia žiadne myšlienky,
zostaňte v tom rovnako prítomní.

Skutočne nejde o to, či myseľ vytvára myšlienky alebo nie, ide o to, či sme schopní zostať v pohode a pozorní, bez ohľadu na to, čo sa deje? Toto je to, čo je Šamatha.

Spomeňte si na príklad, ktorý sme dali o loďke pohadzovanej v oceáne. To sme my. Oceán je úplne chaotický; to je myseľ. My sme tá iskra, to vedomie, tie 3%, ktoré sú pohadzované. Musíme sa naučiť, ako sa držať sťažňa, stredu lode. Toto je to koncentračné cvičenie. Nepustite sa. Na začiatku zabúdame. Takže sme pohadzovaní, padáme do oceána a ubližujeme si. Keď sa dostávame trochu ďalej, do úrovne 3, 4 a 5, tak si pamätáme nikdy sa nepustiť. Myseľ sa stále hýbe, stále je tam aktivita, ale my nejdeme s mysľou. Keď dosiahneme Šamathu číslo 9, tak sa toho stožiaru môžeme pustiť, pretože bez ohľadu na to, čo robí loďka alebo oceán, my môžeme lietať, sme od toho nezávislí. To je dokonalá koncentrácia. Stupeň koncentrácie nezáleží na konkrétom cvičení, už viacej nepotrebuje ten stožiar, je to spontánne. V skutočnosti, na hlbšej úrovni, toto je jeden z významov Ježiša kráčajúceho po vode: Dokonalé majstrovstvo nad mysľou. Myseľ sa ho nemohla dotknúť. Mal tú dokonalú Šamathu, nič ho nemohlo rozptýliť. Nič nemohlo otriasť jeho rovnováhu, a to nie je závislé na žiadnom cvičení, nie je to závislé na žiadnom koncepte, je to spontánna čistá pozornosť.

Na dosiahnutie tohto, musí mať človek dokonalé uvedomovanie toho, čo sa deje vo vnútri. Avšak pokým nevybudujeme určitú stabilitu koncentrácie, tak pozretie sa do vnútra môže byť ako skákanie z loďky do oceánu. Najskôr sa naučte, ako sa držať objektu meditácie až dovtedy, kedy už nebudete zabúdať, že meditujete. Potom sa naučíte, ako sa rozhliadnuť vo vnútri.

Otázka: Znie to skôr ako, že ten chaotický pohyb vezmeme a celý ho dobre zorganizujeme. 

Odpoveď: Nie, nie tak presne. Nie je to staranie sa o to, či je tam pohyb alebo nie, je to učenie sa vidieť život, taký aký je, bez obmedzenia, bez hovorenia, toto je zlé alebo dobré. Netýka sa to toho, či sú tam myšlienky alebo nie. Netýka sa to toho, či je niekto bohatý alebo chudobný, to je všetko.

Pravdu povediac, ak sa zaoberáte tým, že chcete mať pokojnú myseľ, tak ste rozptýlení, myslíte, nemeditujete.

Ak sledujete, ak pozorujete, ak ste sústredení a pozorní, vtedy meditujete. Ale ak o tom premýšľate, tak nemeditujete.

Koncentrácia je akt pozorovania.

Ak sa objavia myšlienky,
zostaňte v tom stave prítomní;
ak sa neobjavia žiadne myšlienky,
zostaňte v tom stave prítomní;
Ani v jednom ani v druhom stave nie je rozdiel v Prítomnosti.

-Garab Dorje, Dzogchen Master

Otázka: Vždy počas dňa zabúdam dávať pozor.

Odpoveď: Zoberte si niečo, čomu dokážete venovať pozornosť, čo vás nikdy neopustí, ako napríklad váš dych. Taktiež môžete použiť budík na hodinkách, aby vám to pripomínal. Nadstavte ho na každú hodinu alebo každú pol hodinu. Ale nenechajte sa padnúť do mechanického pozorovania; po určitej dobe sa táto praktika môže stať ďalším mechanickým zvykom. Jednako len vám to môže pomôcť rozvinúť nepretržitosť, pokiaľ to budete robiť vedome.

Otázka: Môžem to robiť stále?

Odpoveď: Vždy. A toto vás pomôže pripraviť k hlbším úrovniam koncentrácie. Dovoľte mi vysvetliť, ako. Keď sa naučíte venovať pozornosť dýchaniu, čo je cvičenie nazývané Annapana, toto cvičenie vám pomôže naučiť sa zamerať vašu koncentráciu na niečo, čo je nepojmové (neabstraktné). Nie je to obraz, nie je to myšlienka, je to fyzický pocit. Takže ak sa zameriate na myšlienku dýchania, tak to nerobíte. Ak sa zameriate na fyzický pocit dýchania, vtedy môžete vstúpiť do toho, ako toto cvičenie funguje. Toto je najzákladnejšie cvičenie v hocijakej škole, naučiť sa venovať pozornosť dýchaniu. Som si istý, že všetci o tom počuli. Ale moc, ktorú to cvičenie má je extrémne hlboká. Ak sa naučíte neustále venovať pozornosť vášmu dýchaniu, tak sa naučíte meditovať. Čo sa naučíte je, ako si byť vedomí vášho dychu, pritom ako robíte ostatné veci. Keď sa začnete pripravovať na hlbšie úrovne, tak budete pozorovať jednu vec a venovať pozornosť druhej. Dýchate a vediete konverzáciu alebo dýchate a kráčate, pozorujete dych a popritom robíte tieto ďalšie veci.

Rovnako to je, keď meditujete, pozorujete svoju vizualizáciu, ale taktiež pozorujete, ako to pozorujete. Takže pozorovanie dychu má hlboký dopad.

Avšak môže sa to stať i prekážkou a poviem vám ako. Niektorí študenti si tak navyknú na koncentráciu na dych, že to nikdy neopustia. A toto sa stáva prekážkou, keď sa snažia prehĺbiť dohromady Šamathu a Vipašjanu. Aby bolo možné plne pochopiť kto sme, musíme sa naučiť meditovať, ale na to musíme začať prekonávať všetky tieto úrovne, až pokým nevystúpime do vyšších spôsobov vnímania. Čo to znamená je toto, ak si navyknete na pozorovanie dychu, tak pozorujete fyzický pocit a teda keď si ten meditujúci sadne meditovať, tak pozoruje dych; ak tá osoba chce ísť vo svojej meditácii hlbšie, tak často krát majú tento návyk alebo koncept, že musia neustále pozorovať dych. A vtedy sa to stáva prekážkou; Na dosiahnutie hlbšej meditácie musíte na 100% opustiť fyzické telo. Musíte naň úplne zabudnúť. A ak pozorujete dych, tak neopúšťate telo. Annapana sa môže stať pripútaním k fyzickému telu. Takže to je kedy sa to môže stať prekážkou, niečo načo si musíme dávať pozor. To isté platí i o iných cvičeniach, týmto spôsobom sa to môže stať obmedzením.

Týždenné Cvičenie

Pripravte sa k meditácii uvoľnením svojich troch mozgov spôsobom, ktorý sme predtým popisovali.

Vokalizujte samohlásku O po dobu 5 až 10 minút, zatiaľ čo si vo vašom srdci predstavujete plameň. Urobte ten obraz skutočným; radujete sa z tej vizualizácie, ale zostaňte sústredení na svoje srdce a zvuk.

Teraz vokalizujte samohlásku I, zatiaľ čo si vo svojom čele, medzi obočím, predstavujete hromadenie energie. Robte to po dobu 5 až 10 minút.

Teraz si predstavte jablko. Zamerajte svoju koncentráciu na ten obraz a zostaňte sústredení. Neblúďte/neodbiehajte. Predstavte si všetky detaily toho jablka: farbu, textúru, zrnitosť, tvar, točte si ho, pohybujte si ho ak chcete, ale neodbiehajte niekam inam. Sústreďte sa na túto vizualizáciu po dobu asi 10 minút. Všimnite si, že vaša myseľ bude chcieť zasiahnuť, zmeniť to jablko, vylepšiť ho alebo prinesie ďalšie elementy, aby vás rozptýlila.

Buďte dôslední. Toto cvičenie robte každý deň aspoň jeden týždeň.     

Toto je štvrtá časť kurzu s názvom Gnostická meditácia

preložené z anglického originálu: Mental Discipline
prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
služba od vydavateľstva Glorian