slovnik

ת Tav, Návrat

tav-navrat

1. Túto knihu Bielej mágie nemá rád žiaden čierny mág.

2. Každý, kto číta túto knihu, a zavrhne ju, je to preto, že je čierny mág.

3. Každý študent okultizmu, ktorý ju odmietne, je to preto, že je čierny mág.

4. Každé združenie smilníkov je čierna mágia.

5. Jehova zakazuje smilstvo a každá osoba, ktorá neuposlúchne prikázania Pána Jehova, je čierny mág.

6. Naši učeníci, ktorí sú slobodní, môžu transmutovať svoju sexuálnu energiu pomocou runy Olin:

Cvičenie

7. Zaujmite pevný postoj a rytmicky sa niekoľko krát nadýchnite a vydýchnite.

8. Počas tohto cvičenia musíme tiež vykonať niekoľko pohybov rúk.

9. Najskôr si dáme pravú ruku v bok (pozri obrázok a).

10. Potom sa nadýchneme, pričom musíme skombinovať predstavivosť a silu vôle do energickej harmónie a predstavíme si, ako sexuálna sila stúpa zo sexuálnych pohlavných žliaz skrze pár sympatických nervových vlákien, kým nedosiahne mozog a následne miesto medzi obočím, hrdlo a srdce, v tomto poradí.

11. Potom obe ruky vystrieme doľava, ľavá ruka o niečo vyššie ako pravá, tvoriac s torzom ostrý uhol (b).

12. Potom vydýchneme, pričom si pevne predstavujeme, že sexuálnu energiu máme zafixovanú v srdci.

13. Pri vydychovaní vokalizujte mantru “Thorn,“ týmto spôsobom:

Toooooooooorrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnn...

14. Potom si obe ruky dáme v bok (c), nadýchneme sa a cvičenie zopakujeme. (Poznámka: pokračujte toto cvičenie tým, že obe ruky vystriete doľava (b) pre výdych a vokalizovanie a potom si dáte ruky v bok (c) pre nádych. Pozrite si tiež Runu OS od rovnakého autora).

runa-thorn

15. Týmto spôsobom môžu naši učeníci, ktorí sú slobodní transmutovať svoju sexuálnu energiu.

16. Sexuálnu energiu je tiež možné transmutovať kultivovaním zmyslu pre estetiku, láskou k delikátnej hudbe, sochárstvom a príjemnými prechádzkami, apod.

17. Tí, ktorí sú slobodní, ktorí nechcú mať sexuálne problémy, by mali byť absolútne čistí v myslení, v slove a v čine. 

18. Ja, Aun Weor, autentický a legitímny Avatar nového veku Vodnára, prehlasujem, že všetky vedy vesmíru sú zredukované do kabaly a alchýmie. (Poznámka editora: Aby sme mohli správne pochopiť identitu Samaela Aun Weora, tak musíme rozumieť vzťahu medzi duchom, dušou a telom, ako je vysvetlené v kabale alebo v ezoterickom budhizme. Pozemský človek alebo ľudská duša (Tiferet), nie je rovnaká entita ako Najvnútornejší (Chesed, Vnútorný Budha) alebo náš Otec, ktorý je v utajení (Keter, Logos, Brahma). Samael Aun Weor mnohokrát opakoval, že on, pozemská osoba, nie je nikto dôležitý, ale jeho Najvnútornejší, jeho Puruša, je Archanjel známy pod mnohými menami, ako Samael, Arés, Mars, atď. A teda tieto riadky sú písané od Najvnútornejšieho, hovoriaceho skrze svojho služobníka, ľudskú dušu.) 

19. Ten, kto chce byť mágom, musí byť alchymista a kabalista.

20. Ten, kto chce mať univerzálny liek, musí byť alchymistom a kabalistom.

21. Existujú čierni mágovia, ako sú hrozný a monštruózny Parsifal Krumm-Heller a Čerenzi, ktorí učia svojich žiakov negatívnu sexuálnu mágiu, počas ktorej ejakulujú svoju semennú tekutinu. (Editor: Toto nie je narážka na Čenreziho, Budhu Súcitu).

22. Tieto falické kulty boli praktizované diabolskými osobami, Kanaánskymi čiernymi mágmi a bosorákmi z Kartága, Tyru a Sidónu.

23. Negatívna sexuálna mágia Parsifala a Čerenziho tvorí časť tantrických kultov Kananeancov.

24. Negatívna sexuálna mágia Parsifala a Čerenziho bola praktizovaná Lemursko-Atlantíďanskými čiernymi mágmi, aby si u démonov získali priazeň.

25. Tieto mestá bola znížené na prach a všetky tie diabolské osoby prenikli do priepasti.

26. Keď človek vyleje semeno, z ponorených svetov zhromaždí milióny démonických atómov, ktoré infikujú náš Brahmanský kábel a potopia nás v našom vlastnom atómovom pekle.

27. So sexuálnou mágiou zostávajú tri dychy čistej Akáše zosilnené.

28. Avšak, ak muž ejakuluje semeno, tieto tri dychy zrazia kundaliní dole, smerom k atómovým peklám človeka.

29. To je chvost Satana.

30. Žiadny učeník by nemal vyliať ani len kvapku semena.

31. Tu, doručujem ľudstvu kľúč ku všetkým Nebeským a Pozemským ríšam.

32. Tu, doručujem ľudstvu kľúč ku všetkým silám a všetkým Nebeským a Pozemským ríšam, pretože sa už ďalej nechcem pozerať na toľké utrpenie tohto smutného mraveniska ľudí.

33. Ja, po preštudovaní všetkých ezoterických/spiritualistických knižníc sveta, som prišiel k logickému záveru, že všetko je zredukované na čísla a alchýmiu.

34. Plnením si hlavu množstvom teórií, nezískame nič.

35. Všetky tie milióny zväzkov, ktoré boli napísané na teozofiu, špiritizmus, rozekruciánstvo, magnetizmus, hypnózu, sugescie, atď., poslúžili len na to, aby z ľudí urobili bláznov.

36. Všetky spiritualistické školy sú plné výstredných ľudí.

31. V spiritualistických školách vidíme najširší výber šialenstva.

38. Teórie plnia ľudí šialenstvom.

39. Mnoho spiritualistických členov si necháva narásť dlhé vlasy a fúzy a myslia si, že takto sa stanú Bohmi.

40. V spiritualistických kruhoch nie je núdza o najrôznejšie druhy duševnej nerovnováhy.

41. Naozaj, jediná vec, ktorá je pre človeka v živote užitočná, je mať dobrú ženu a praktizovať sexuálnu mágiu každý deň.

42. Mali by sme žiť život intenzívne s počestnosťou a láskou.

43. Mali by sme si zarábať na živobytie v pote čela a byť dobrými občanmi.

44. S praktickým učením, ktoré som doručil svojim učeníkom v tejto Príručke praktickej mágie, sa každý z vás môže transformovať na skutočných, ​​neopísateľných Bohov.

45. Ja, Aun Weor, som Logos z predchádzajúcich Mahamanvantár, a preto mám dostatočnú právomoc o týchto veciach hovoriť.

46. Žitím života s počestnosťou a láskou, sa našim učeníkom dostane vo vnútorných svetoch zasvätenia.

47. Všetky knihy, ktoré boli napísané o spiritualite, sú plné rozporov.

48. Všetky hovoria o tom istom.

49. Všetky si protirečia.

50. Niektorí autori sú v rozpore s inými autormi a sám autor si každých päť minút protirečí.

51. Nakoniec, úbohý čitateľ skončí svoj život ako excentrik, plný duševnej nerovnováhy.

52. Ja, Aun Weor, prisahám v mene vrúcne milovaného Otca, v mene vrúcne zbožňovaného Syna a v mene najmúdrejšieho Ducha Svätého, že ten, kto bude praktizovať učenie tejto Príručky praktickej mágie, sa zmení na ohromne božského Boha vesmíru!

Nech je medzi celým ľudstvom mier!

Aun Weor

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom

Koniec