slovnik

ר Reš, Vzkriesenie

res-vzkriesenie

Pitné zlato

1. Pitné zlato je oheň kundaliní. (pozri Rozpravu o sexuálnej alchýmii od rovnakého autora).

2. Univerzálna medicína sa nachádza v pitnom zlate.

3. Mali by sme skoncovať so všetkými ľudskými slabosťami.

4. Hady priepasti sa pokúšajú učeníkovi ukradnúť pitné zlato.

5. Učeník, ktorý sa nechá padnúť, musí potom náramne bojovať, aby opäť získal to, čo bolo stratené.

6. Pán múdrosti hada, je anjel Metatron.

7. Metatron bol prorok Enoch, o ktorom nám rozpráva Biblia.

8. Enoch nám zanechal 22 písmen hebrejskej abecedy.

9. Enoch nám zanechal Tarot, v ktorom je obsiahnutá všetka božia múdrosť.

10. Keď sa bódhisattva nechá padnúť, za trest je potom oddelený od svojho vnútorného Majstra.

11. Takto sú trestaní bódhisattvovia.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom