slovnik

פ Pe, Nádej

pe-nadej

Umenie hovoriť s hviezdnymi Bohmi

1. Mág môže komunikovať s bohmi zakaždým, keď chce.

2. Môžeme vidieť Bohov tvárou v tvár, bez toho, aby sme zomreli.

3. Ten, kto chce hovoriť s hviezdnymi bohmi, nepotrebuje karnevalové horoskopy.

4. Mali by sme sa transformovať na ohromne božské bytosti.

5. Ak sa chcete rozprávať s hviezdnymi bohmi, mali by ste sa naučiť opustiť svoje fyzické telo.

6. Musíme sa naučiť, ako sa v astrálnom tele premiestniť do chrámov hviezdnych Bohov.

7. Mimo tela, mág chodí v kruhoch sprava doľava, sústredením svojej predstavivosti a vôle na planetárny chrám, ktorý si želá navštíviť.

8. Potom bude nasledovať priamku a pôjde smerom k chrámu.

9. Na pravej strane každého kozmického chrámu je biely stĺp.

10. Na ľavej strane každého kozmického chrámu je čierny stĺp.

11. Mág pozdraví strážcu na pravej strane tým, že povie: Jachin

12. Mág pozdraví strážcu na ľavej strane tým, že povie: Boaz.

13. Vnútri chrámu môžeme hovoriť s planetárnymi Bohmi a dozvedieť sa náš autentický a legitímny horoskop.

14. Osoby, ktoré majú na čele jednu priečnu čiaru, sú deti Gabriela. Tí, ktorí majú dve čiary, sú deti Rafaela. Tí, ktorí majú tri, sú deti Uriela. Tí, ktorí majú štyri, sú deti Michaela. Tí, ktorí majú päť, sú deti Samaela. Tí, ktorí majú šesť, sú deti Zachariela, a tí, ktorí majú sedem čiar, sú deti Orifiela.

hlava

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom