slovnik

ע Ajin, Zrazená veža

ajin-zrazena veza

Kúzla

1. Keď astrálne svetlo koaguluje v kvetine, tak sa do nej zamilujeme.

2. Keď astrálne svetlo koaguluje v malebnej scéne, tak sa zamilujeme do tej scény.

3. Keď sa astrálne svetlo nahromadí v žene, zamilujeme sa do tejto ženy.

4. Astrálne svetlo je plné krásy a sentimentality.

5. Kúzla astrálneho svetla sú nebezpečné.

6. "Nešťastný je Samson z kabaly, ktorý sa nechá ukolísať k spánku Dalilou, Herkules vedy, ktorý vymení svoje žezlo moci za kosť Omfalé, veľmi rýchlo pocíti pomstu Deianeiry a nebude mať žiadny liek až na vatru hory, aby unikol neukojiteľným mukám Nessosovej tuniky."

7. Ten, kto žije okúzlený rôznymi ženami, nebude nič viac, ako slabý vtáčik, zrazený očarujúcimi očami lákavého hada astrálneho svetla.

8. Astrálne svetlo je plné obrázkov, ktoré sa vznášajú.

9. Tieto obrazy sú plné krásy a sentimentality.

10. V týchto obrazoch je tajomstvo všetkých tragédií nášho života.

11. Múdry Šalamún nám zanechal nádhernú invokáciu, ktorú môžeme použiť na požiadanie o pomoc od vyšších síl.

12. S touto invokáciou dostaneme pomoc pre naše individuálne potreby.

13. Invokácia Šalamúna

Sily kráľovstva, buďte pod mojou ľavou nohou a v mojej pravej ruke!

Sláva a večnosť, vezmi ma za plecia, a nasmeruj ma na cestu víťazstva!

Milosrdenstvo a spravodlivosť, buďte rovnováhou a nádherou môjho života!

Inteligencia a múdrosť, korunujte ma!

Duchovia Malkutu, veďte ma medzi dva piliere, na ktorých spočíva celá budova chrámu!

Anjeli Necach a Hod, upevnite ma na kubický kameň Jesodu!

Ó Gedulael! Ó Geburael! Ó Tiferet!

Binael, buď mojou láskou!

Ruach Chokmael, buď moje svetlo!

Buď to, čo si a budeš, Ó Ketheriel!

Išim, pomôž mi v mene Šaddai!

Cherubim, bude moja sila v mene Adonai!

Beni-Elohim, buďte moji bratia v mene Syna a moci Sabbaoth!

Elohim, bojuj za mňa v mene Tetragrammaton!

Malachim, ochráň ma v mene Jod-He-Vav-He!

Serafim, očisti moju lásku v mene Eloah!

Hasmalim, osvieť ma s krásou Elohim a Šekinah!

Aralim, konaj!

Orfanim, toč sa a svieť!

Hajoth ha Kadoš, krič, hovor, rev, buč!

Kadoš, Kadoš, Kadoš!

Šaddai, Adonai, Jod-Havah, Eheieh Ašer Eheieh!

Hallelu-jah, Hallelu-jah, Hallelu-jah,

Amen, Amen, Amen.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom