slovnik

ס Samech, Bafomet

samech-bafomet

Čierna mágia

1. Vo svete Asiah existujú milióny čiernych lóží.

2. Najnebezpečnejší čierni mágovia vesmíru existujú v mentálnom svete.

3. Každý okultista, ktorý odporúča semennú ejakuláciu je čierny mág.

4. Každý smilník je čierny mág.

5. Každé združenie smilníkov tvorí čiernu lóžu.

6. Naši učeníci by sa mali naučiť používať proti týmto temným silám zaklínadlá, pred ktorými tieto temné sily s hrôzou utečú.

7. Anjel Aroch ma naučil proti týmto temným silám zaklínadlo, ktoré znie:

8. Belilin, belilin, belilin,

amfora spásy,

chcel by som byť pri tebe.

Materializmus nemá nado mnou žiadnu moc,

belilin, belilin, belilin. (Toto sa spieva).

9. Múdry Šalamún nám zanechal dve veľmi silné zaklínadlá v boji proti démonom. Pozrime sa na ne:

10. Zaklínadlo štyroch

Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem!

Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jod-HaVah!

Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri!

Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton, per Angelum et Leonem!

Michael, Gabriel, Rafael, Anael!

Fluat udor per Spiritum Elohim

Manet in terra per Adam Jod-HaVah!

Fiat firmamentum per Jod-HaVah-Sabaoth!

Fiat judicium per ignem in virtute Michael!

Anjel slepých očí, počúvaj alebo odíď s touto svätou vodou!

Pracuj okrídlený býk alebo sa vráť do zeme alebo zvädneš a ja ťa prepichnem týmto mečom.

Spútaný orol, počúvni moje znamenie alebo odleť pred mojím ďalším nádychom!

Zvinutý had, plaz sa mi pri nohách alebo budeš sužovaný svätým ohňom a poddaj sa vôňam, ktoré v ňom horia!

Voda, vráť sa do vody!

Oheň, hor!

Vzduch, obiehaj!

Zem, vráť sa do zeme!

Silou pentagramu, ktorý je rannou hviezdou a v mene tetragramu, ktorý je vyrytý uprostred kríža svetla!

Amen. Amen. Amen.

11. Zaklínadlo siedmich

V mene Michaela, nech ti Jehovah rozkáže a odoženie Chavajotha.

V mene Gabriela, nech ti Adonai rozkáže a odoženie Baela.

V mene Rafaela zmizni pred Elial Samgabiel.

Samaelom Sabaothom a v mene Elohim Gibor zmizni Andrameleck.

Zacharielom et Sachiel Meleck poslúchaj Elvaha Sanagabrila.

Božským i ľudským menom Shaddaia a znamením Pentagramu, ktorý držím v pravej ruke, v mene anjela Anaela, silou Adama a Evy, ktorí sú Jotchavah, zmizni Lilith, nechaj nás odpočívať v mieri Nahemah.

Svätým Elohim a menom džinov Cašiela, Sehaltiela, Afiela a Zarahiela, čo počúvajú Oriphiela, odíď od nás Moloch, nevydáme ti svoje deti ako potravu.

Amen. Amen. Amen.

12. Temné sily musíme odbiť mečom.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom