slovnik

נ Nun, Striedmosť

nun-striedmost

Elixír dlhého života

1. Keď sa božská duša zjednotí s Najvnútornejším, vo vnútorných svetoch sa rodí nový Majster Veľkých mystérií.

2. Keď k tomuto zjednoteniu Najvnútornejšieho a Božskej duše sa pridá Ľudská duša, vtedy sa rodí Mahatma.

3. Mahatma znamená Veľká duša.

4. Toto sú Diamantové duše.

5. K tomuto dochádza vo veku päťsto ezoterických rokov. (Piate zasvätenie Veľkých záhad).

6. Majster, ktorý sa vzdá Nirvány z lásky pre ľudstvo, je trikrát vyznamenaný.

7. Majster, ktorý sa vzdá Nirvány, aby mohol zostať na fyzickej rovine, musí požiadať o elixír dlhého života.

8. Tento elixír dlhého života je oboje, plyn i tekutina.

9. Tento elektricko-pozitívny a elektricko-negatívny plyn má čisto bielu farbu.

10. Tento plyn je stále uložený v našich vitálnych hĺbkach.

11. S týmto plynom môžeme predĺžiť náš život a žiť s telom z mäsa a kostí bilióny rokov.

12. Žltá kvapalina preniká fyzickým telom a premieňa ho na éter.

13. Fyzické telo Majstra je pomaly absorbované éterickým telom a týmto spôsobom sa stáva nezničiteľné.

14. Majster Zanoni žil vo svojom fyzickom tele počas miliónov rokov.

15. Gróf St. Germain v súčasnej dobe žije v rovnakom fyzickom tele, ktoré používal behom 17, 18 a 19 storočia v Európe.

16. My, gnostici, môžeme žiť po milióny rokov, bez toho, aby nás dostala smrť.

17. Vďaka tejto vede sa môžeme stať všemocný a silný.

18. Gnóza je pre tých, ktorí sa chcú stať Bohmi.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom