slovnik

מ Mem, Smrť

mem-smrt

Umenie hovoriť s mŕtvymi

1. Dá sa hovoriť s mŕtvymi.

2. Mŕtvi žijú v oblasti Jecira.

3. Mŕtvi žijú vo svete Nogah (Astrálny svet).

4. Učeníci by sa mali naučiť, ako svoje telo opustiť a naspäť doňho vstúpiť podľa priania.

5. Vo svete Nogah môžeme vyvolať mŕtvych, aby sme sa s nimi mohli osobne porozprávať.

6. Zosnulí, ktorí boli smilníci, sú chladní a temní a žijú vo svete Asiah, uzimení a v temnote.

7. Učeníci, ktorí boli cudní a ktorí prebudili kundaliní, sú po smrti plní mladosti a ohňa.

8. Anjeli sú horiace plamene.

9. Anjeli sú ohnivé deti, plní svetla a krásy.

10. Vo svete Nogah, môžeme hovoriť s mŕtvymi osobne.

11. Trinásta hodina je smrť a vzkriesenie.

12. Keď o niečo požiadame, mnohokrát nám anjeli odpovedia tým, že nám ukážu hodiny.

13. Učeník by si mal zaznamenať, aká hodina je na hodinách.

14. To je hodina osudu.

15. Odpoveď sa nachádza v čase:

Dvanásť hodín Apollóniosa

16. Prvá hodina Apollóniosa: Transcendentálne štúdium okultizmu.

17. Druhá hodina Apollóniosa: Ohnivé priepasti. Astrálne cnosti tvoriace kruh okolo drakov a ohňa.

18. Tretia hodina Apollóniosa: hady, psy a oheň: sexuálna alchýmia, sexuálna mágia, práca s kundaliní.

19. Štvrtá hodina Apollóniosa: Nováčik blúdi v noci medzi hrobkami, kde zažíva vízie hrôzy. Bude čeliť mágii a goetii: to znamená, že učeník si bude vedomý, že v astrálnej rovine naňho útočia milióny čiernych mágov ako i jeho vlastné egá, ktoré sa ho snažia zviesť z cesty. 

20. Piata hodina Apollóniosa: Vyššie vody neba. Tu sa učeník učí byť nevinný a cudný pretože chápe hodnotu svojej semennej tekutiny.

21. Šiesta hodina Apollóniosa: Tu je potrebné zostať v pokoji, nehybný, kvôli strachu. Tu učeník čelí Strážcovi prahu, pred ktorým je potrebné mať veľa odvahy, aby sme ho prekonali.

22. Siedma hodina Apollóniosa: Oheň poskytuje útechu živým bytostiam a ak ho niektorý kňaz, ktorý je dostatočne čistým človekom ukradne a použije, ak ho zmieša so svätým olejom a posvätí ho, potom bude schopný vyliečiť všetky choroby tým, že ho len aplikuje na postihnutú oblasť.

23. Ôsma hodina Apollóniosa: Astrálne cnosti prvkov a rôznych druhov semien.

24. Deviata hodina Apollóniosa: Tu sa ešte nič neskončilo. Zasvätenec zvyšuje svoje vnímanie, kým neprekročí limity slnečnej sústavy, za hranice zverokruhu. Dorazí na prah nekonečna. Dosiahne hranice zrozumiteľného sveta. Božské svetlo je odhalené a spolu s ním sa objavia nové obavy a nebezpečenstvá.

25. Desiata hodina Apollóniosa: Dvere nebies sa otvoria a človek vychádza zo svojej letargie.

26. Jedenásta hodina Apollóniosa: anjeli, cherubíni a serafínovia poletujú so šumením krídel. V nebesiach je jasot, nebo a slnko, ktoré vychádzajú z Adama, sú prebudené.

27. Dvanásta hodina Apollóniosa: plamene ohňa sa upokoja.

Trinástka

28. Existuje trinásta hodina, čo je hodina oslobodenia.

29. Ten, kto prejde trinástimi dverami Milosrdenstva, sa transformuje na nevýslovného Boha nádhernej krásy.

30. Zverokruk sa skladá z dvanástich dverí milosrdenstva.

31. Trináste dvere sú oslobodenie.

32. Musíme zomrieť, aby sme mohli žiť.

33. Musíme zomrieť a vstať z mŕtvych.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom