slovnik

ל Lamed, Apoštolát

lamed-apostolat

Athanor

1. Alchymista potrebuje Athanor, aby mohol pracovať na veľkom diele.

2. Athanor je žena.

3. Všetky krásy prírody sú syntetizované v žene.

4. V žene je syntetizovaná všetka krása vesmíru.

5. Žena je povolaná, aby v budúcnosti splnila obrovskú úlohu.

6. Žena je povolaná, aby sa stala kráľovnou prírody.

7. Ten, kto sa chce premeniť na neomylného Boha, musí zbožňovať ženu.

8. Ten, kto sa chce transformovať na veličenstvo hviezdami pokrytej oblohy Urania, musí byť ochotný sa vzdať poslednej kvapky svojej krvi pre svoju ženu.

9. Považujem za nemožné, aby sa niekto uvedomil bez ženy.

10. Adam a Eva vyšli z pozemského raja sami.

11. Muž a žena v spojení, zdieľali sme horký chlieb vyhnanstva.

12. Muž a žena v spojení, neboli sme schopní prestať sa navzájom milovať.

13. Žena je rozkošná.

14. Hojdala nás v kolíske a žehnala nám požehnaniami ako zhora tak zdola, s požehnaniami z prsníka a s požehnaniami z lona.

15. Žena nás kolísala v kolíske a kŕmila nás s prsníkom požehnanej Matky Bohyne sveta.

16. Žena je požehnaná bohyňa, ktorá má silu nás transformovať na neopísateľných Bohov.

17. Boh žiari nad dokonalým párom.

18. Dusík alchýmie je posvätný oheň kundaliní.

19. Tento dusík získame iba intenzívnou prácou s Merkúrom tajomnej filozofie.

20. je nemožné byť alchymistom, ak nepracujeme s Kameňom mudrcov.

21. Tento požehnaný Kameň má štyri mená.

22. Dusík, INRI, Adam, Eva.

23. Táto úctyhodná, polotuhá, polotekutá hmota je naše vlastné Kristonické semeno.

24. Athanor alchýmie je nádherný nástroj, ktorý máme, aby sme mohli pracovať s dusíkom.

25. Musíme premeniť olovo na zlato.

26. Musíme premeniť olovo našej osobnosti na rýdze zlato Ducha.

27. Musíme splodiť Kráľa Slnko, korunovaného červenou čelenkou.

28. Kráľa Slnko v sebe splodíme intenzívnym praktizovaním sexuálnej mágie so ženou.

29. Žena nás transformuje na neopísateľných Bohov.

30. Žena je Athanor alchýmie.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom