slovnik

כ Kaf, Sila presviedčania

kaf-presvedcenie

Reťaze

1. Najsilnejšie reťaze sa vykonávajú v skupinách po troch osôb.

2. Číslo tri je Veľké Arkánum.

3. Keď sa muž a žena spoja, niečo sa vytvorí.

4. Otec, Matka, Syn.

5. Otec, Syn, Duch Svätý.

6. Eset, Usir, Hór.

7. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice žiari vo všetkých náboženských opisoch o pôvode bohov.

8. V našich rituáloch svietia tri sviečky.

9. Číslo tri je úplne kreatívne.

10. Magický účinok reťazí v trojiciach, je náramný.

11. Pri každom magickom obrade musíme vysloviť zaklínadlá štyroch elementov prírody (Pozri Zaklínadlo štyroch v kapitole 15).

12. Kráľovstvo sylfíd je na východe a jeho vodcom je Paralda.

13. Kráľovstvo rusaliek je na západe, a jeho vodcom je Varuna.

14. Kráľovstvo trpaslíkov je na severe a jeho vodcami sú Gob a Kitiči

15. Kráľovstvo salamandrov je na juhu a jeho vodcami sú Džin a Agni.

16. Sylfídy sú duchovia vzduchu.

17. Rusalky sú duchovia vody.

18. Trpaslíci sú elementálovia krajiny.

19. Salamandrovia sú elementárny duchovia ohňa.

20. Keď vyslovujeme zaklínadlo ohňa, tak sa musíme postaviť tvárou k juhu. Keď vyslovujeme zaklínadlo vzduchu, tak sa musíme postaviť tvárou k východu. Keď vyslovujeme zaklínadlo zeme, tak sa musíme postaviť tvárou k severu. Keď vyslovujeme zaklínadlo vody, tak sa musíme postaviť tvárou k západu.

21. Päťcípa hviezda (pred ktorou sa trasú zástupy anjelov i démonov), by mala byť na zem nakreslená uhlíkom.

22. Vrchol hviezdy by mal smerovať do vnútra kruhu a dva spodné body by mali smerovať von z kruhu.

23. V strede kruhu môžeme tiež nakresliť šesťcípu hviezdu, aby nás elementálovia počúvali.

24. Hebrejským písmenom Alef (א), môžeme nahradiť oba typy hviezd.

25. Pri pracovaní s tvormi vzduchu používame perie vtáka.

26. Pri pracovaní s tvormi vzduchu používame čašu, ktorú držíme v ruke.

27. Pri pracovaní s tvormi zeme používame palicu alebo trstinu.

28. Pri pracovaní s tvormi ohňa používame meč.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom