slovnik

י Jod, Kolo šťasteny

jod-koleso stasteny

Desať sefirotov

1. Človek sa skladá z desiatich princípov:

strom zivota2. Človek je Keter, Staršina dní.

3. Druhým princípom je Chokma, Kozmický Kristus v našom vnútri.

4. Tretím je Bina, Matka, Duch Svätý v našom vnútri.

5. Štvrtý je Chesed, Najvnútornejší.

6. Chesed je vzácna lampa, ktorú Matka nesie v ruke.

7. Piaty je Gebura, naša Duchovná duša, naše vyššie vedomie, (Budhi)

8. Šiesty je naša ľudská duša, Tiferet.

9. Siedmy je Necach, mentálne telo.

10. Ôsmy je Hod, astrálne telo.

11. Deviaty je Jesod, éterické telo.

12. Desiaty je Malkut, fyzické telo.

13. Mojžišovi sa podarilo v sebe inkarnovať Bina, ale ďalej nešiel.

14. Šťastní sú tí, ktorým sa podarí v sebe inkarnovať Kozmického Krista (Chokma).

15. Ešte šťastnejší sú tí, ktorí v sebe inkarnujú svojho vlastného Staršinu dní, Láskavosť láskavosti, Najvyššie Absolútno.

16. Na hore Oreb, sa Mojžišovi v horiacom kríku zjavila Matka, Mojžiš padol na zem a jeho Matka Bina, Adonai-Jehova, vstúpila do Neho...

17. Takto sa Mojžiš stal osvieteným.

18. Desať sefirotov je atomických.

19. Keď dovŕšime tritisíc ezoterických rokov, v tele Staršiny dní, bude desať sefirotov žiariť ako drahokamy.

20. Ezoterické roky sú ezoterický čas.

21. Ezoterický čas je posvätný. Sú to stavy vedomia.

22. Ezoterický čas nemá nič spoločné so svetským chronologickým časom.

23. Sefiroty tvoria telo Adama Kadmon.

24. Keď sa človek do hĺbky uvedomí, tak vstúpi do kráľovstva Adama Kadmon.

25. V kráľovstve Adama Kadmon je koniec absorbovaný do Absolútna, kde život žiari voľne vo svojom pohybe.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom