slovnik

ט Tet, Pustovník

tet-pustovnik

1. Zasvätenie je samotný život.

2. Všetci teozofickí a rozekruciánski spisovatelia neurobili nič, len to, že sfalšovali pravdu o zasvätení.

3. Vo všetkých teozofických a rozekruciánskych dielach uvidíme nespočetné množstvo príbehov, ktoré nemajú nič spoločné s pravým zasvätením.

4. Všetky tieto fantastické komiksy teozofistov a rozekruciánov poslúžili len na oklamanie mysli študentov.

5. Skutočnosťou je, že zasvätenie je samotný život.

6. Najvnútornejší je ten, kto dostáva zasvätenia.

7. Najvnútornejší sa zúčastňuje festivalov v chrámoch, kde dostáva zasvätenia.

8. Ak učeník nemá vyvinuté svoje schopnosti, tak si ani neuvedomuje, že dostal zasvätenie.

9. Schopnosti zasvätenia sú schopnosťami Najvnútornejšieho

10. Avšak, ak osobnosť nemá tieto schopnosti vyvinuté, tak učeník si neuvedomí, že jeho Najvnútornejší má zasvätenecké schopnosti.

11. Preto zasvätenie nemá nič spoločné so žiadnym z týchto fantastických príbehov, ktoré sa tak hojne vyskytujú v knihách teozofie a rozekruciánstva.

12. Schopnosti sú platby, ktoré Logos dáva človeku, keď sa učeník obetoval pre ľudstvo.

13. Ten, ktorému sa nič nedlží, nič nie je zaplatené.

14. Zasvätenia sú platby, ktoré Logos dáva človeku, keď sa učeník obetoval pre ľudstvo.

15. Tí, ktorí sa zaoberajú iba svojim vlastným duchovným pokrokom, a nepracujú pre ostatných, nedostanú absolútne nič.

16. Ten, kto chce postúpiť, sa musí obetovať pre ostatných.

17. Tí, ktorí žijú tým, že ostatným rozprávajú, koľko majú zasvätení, sa dopúšťajú vážnej chyby, pretože ezoterické roky sú niečo veľmi individuálne a veľmi posvätné.

18. A teda zasvätenie ja samotný život, intenzívne žitý s čestnosťou a láskou.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom