slovnik

ח Chet, Spravodlivosť

chet-spravodlivost

I. Keď je nižší zákon prevýšený vyšším zákonom, vyšší zákon odplaví preč nižší zákon.

2. Proti Levovi zákona sa bojuje s váhami.

3. Robte dobré skutky, aby ste mohli splatiť svoje dlhy.

4. Naši učeníci by sa mali naučiť cestovať v astrálnom tele.

5. Naši učeníci by sa mali naučiť, ako ísť v astrálnom tele do kancelárií pánov Karmy.

6. Naši učeníci by sa mali naučiť riadiť svoje záležitosti (záležitosti, karmy), osobne.

7. Existuje štyridsať dva sudcov karmy.

8. Páni karmy poskytnú úver tomu, kto o to požiada, ale všetky úvery musia byť zaplatené tým, že budeme pracovať vo Veľkom diele Otca.

9. Keď naši učeníci chcú požiadať o pomoc od pánov karmy, tak musia na zem nakresliť šesťcípu hviezdu, a následne upažiť v tvare váh.

10. Potom začnú pohybovať rukami hore a dole, ako to robia váhy, pričom svoju myseľ sústredia na Anubisa, ktorý je hlavným pánom karmy.

11. Potom mentálne požiadajú pánov karmy o požadovanú službu.

12. Pri pohybovaní rukami smerom hore a dole vokalizujeme nasledujúce slabiky: NI, NIE, NO, NU, NA.

13. Týmto spôsobom žiadame o pomoc pánov karmy vo chvíľach nebezpečenstva, alebo keď potrebujeme.

14. Ale poviem Vám, že lepšie je cestovať do kancelárií karmy v astrálnom tele a so sudcami zákona sa porozprávať osobne.

Táto kapitola je z knihy "Príručka praktickej mágie," napísaná Samaelom Aun Weorom